EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Klösterle a.d. Eger - Porzellanfabrik Thun (Klášterec nad Ohří - Porcelánka Thun)

Beschreibung: Pohled z radniční věže
Na volném prostranství ve středu obrázku stávala do roku 2001 druhá nejstarší porcelánka v čechách.

Továrna na výrobu porcelánu byla založena v Klášterci nad Ohří roku 1794 jako druhá nejstarší v zemi. O její vznik se zasloužil Jan MikulᚠWeber, toho času šedesátiletý penzionovaný vrchní lesmistr a ředitel zdejšího Thunského panství. Přes velké nesnáze, které provázely výrobu porcelánu v prvopočátcích (získání složení a příprava porcelánové hmoty, výpal, glazování apod.), se houževnatý pán nevzdal. Dokázal to a kláštereckým obyvatelům tak na dlouhá léta zajistil obživu a městu samotnému věhlas po celé Evropě. Klášterecký porcelán dříve po dlouhá léta konkuroval nejkvalitnějším porcelánům vůbec.

Výroba porcelánu v Klášterci přetrvává dodnes. Jen osud „staré opotřebované“ stavby se před pár lety naplnil. Místo toho aby byl objekt obsahující unikátní pece po více než dvou stech letech vyhlášen technickou památkou a alespoň částečně zachován, byl stržen. Vidina jednorázového zisku za prodej lukrativního pozemku ve středu města zvítězila. Brzy na místě bývalé porcelánky vyroste další nevzhledná hala plná „nejvýhodnějšího“ zboží a budou zde proudit davy lidí, kteří si nikdy nevzpomenou na minulost onoho místa. Část pozemků byla okamžitě prodána společnosti Lídl. Naštestí poblíž nestojí žádné stromy, a tak se o ně nemusíme bát. Pro úplnost dodejme, že ani dnes (rok 2006) na těchto pozemcích nic nestojí. Já osobně to vítám. Raději připravený prázdný zatravněný pozemek, než další prodejnu uprostřed města.

Fotografie rovněž názorně demonstrují vývoj celého okolí směrem k energetickému srdci republiky. V dáli vidíme kouřící komíny elektráren a všude kolem stožáry s vodiči vysokého napětí. S tím také souvisí prudký rozmach sídlištního typu bydlení.

Datum: 2004

Autor: Pavel Beran
Beigetragen: Pavel BeranEingegeben: 18.3.2006


Beschreibung: Pohled z radniční věže

Datum: 1920

Beigetragen: Pavel BeranEingegeben: 18.3.2006Processing time: 20 msec.
IP address = 44.201.97.0
desktop version