EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Hruškovice (Hruškovice ) - Historie

Beigetragen: Zdeněk Pechar

O zaniklé vsi Hruškovicích
V bezprostředním okolí Chřibů se nacházelo několik vesnic, které během staletí, nejčastěji v dobách válečných událostí, zanikly. Jednou z takových vsí na Osvětimansku byly i Hruškovice. Stávaly asi 1,5 km jihozápadně od Osvětiman, v polní trati Hruškovice či Hájky, mezi Hruškovickým a Hostějovským potokem. Komplex vesnice, o rozloze cca 2 ha, vytvářely dva samostatné celky, jež byly v druhé polovině šedesátých let 20. století zkoumány archeologem Robertem Snášilem. Z nálezů bylo možno datovat počátky vesnice do první poloviny 13. století. Roku 1365 držel Hruškovice Sudek z Veselí, který je postoupil Petru Hechtovi z Rosic a ten pak svému bratrovi Oldřichovi. Na konci 15. století náležela polovina obce Střílkám a druha Žeravicím. V souvislosti se vsí se objevují ještě další jména, a to Půta z Lichtenburka páni z Ojnic. Urbář buchlovského panství z roku 1611 uvádí na Hruškovicích celkem patnáct usedlých, z toho třináct podsedníků. K jejich robotním povinnostem a stálým platům náležela například povinnost vyvézt deset vozů hnoje, holou kosou síci trávu po 26 dní apod. Zdejší obyvatelé dále museli pomáhat lovit ryby, "na hon choditi do lesů hruškovských a žeravských s tenaty, když se jim cokoliv rozkáže a potom všichni bez výjimky". K vesnici patřil kamenný dvůr, pivovar, rybník a dva mlýny. Hruškovicc zanikly za třicetileté války. V urbáři buchlovského panství z roku 1720 už jen "Dvůr hruškovský, u něhož za starodávna bývala dědina a v ní 17te usedlých. Před mnoha lety k pustování přišla. Rola větším dílem dřevem zarostly; kterýž se zase na náklad panský vzdělaly a k tomu dvoru obrátily". Dále se v urbáři praví, že je nad dvorem jeden rybník, pod ním prachovna, pila a pod ní mlýn "na dvojí složení, z kterýho mlynář platu ročního dává 85 zlatých. Pod včelníkem jako i okolo dvora jest mnoho sadnýho stromu, když Pán Bůh ovocem obdaří, může se za něho utrži 40 i 50 zlatých". Z pozemků, které po pozemkové reformě ve dvacátých letech 20. století.po bývalém hospodářství zbyly, vznikl tzv. zbytkový statek, který byl po 2. světové válce znárodněn a přeměněn ve státní statek, jenž převzalo osvětimanské jednotné zemědělské družstvo. Proti proudu Hruškovického potoka stával až do roku 1967 jeden ze starých mlýnů, patřících k někdejší vesnici. (Slovácké noviny 2003)

Eingegeben: 20.5.2010Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Vᚠemail nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Vᚠpříspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 81 do následujícího políčka:

   

VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist