EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Kurschin-Synagoge (Kořen-synagoga) - Zápis z obecní kroniky obce Kořen z let 1928-1933, Židé v Kořeni, zapsal Ernst Heimrath

Beigetragen: Pavel Frýda

Židé se v naší obci usadili pravděpodobně v době velkého útisku Židů. Zcela určitě zde žilo Židů ještě více než může zprostředkovat autor těchto řádek. V každém případě velká většina příslušníků tohoto vyznání, nebo na to poukazuje přítomnost vlastní synagogy, ba dokonce hřbitova. Koncem minulého (19.) století však odcházela rodina za rodinou poté, co zde dosáhly jistého blahobytu. Pilné obchodování a mimořádná soudržnost pomohly těmto lidem ke sblížení. Byli ztělesněnou skromností. Jakmile někdo získal prostředky k tomu, aby se mohl usadit v některém větším a lepším místě, odešel odtud. Následkem toho se stal rabín přebytečným, stejně tak i synagoga. Ta v 90tých letech (19.století) přešla do rukou křesanů a od té doby vícekrát změnila majitele, slouží jako obytný dům. Využití domu je vázáno ustanovením, podle něhož se v domě může bydlet, ale nikdy nesmí získat hostinskou koncesi, nebo v bývalém domě H-spodinově se nesmí pořádat žádné zábavní akce. Ve štítě synagogy, obráceném do vsi, je možno ještě dnes spatřit sluneční hodiny. Podle klenutých oken lze rozeznat, že se jedná o B-ží dům.
Hřbitov už v současné době není využíván. Kronikář si však velmi dobře vzpomíná na židovský pohřeb na tomto místě odpočinku, kterému jako zvědavý školák přihlížel ze hřbitovní zdi*. Hřbitov leží na parcele bez nájmu. Jestliže jednou zcela zanikne, pozemek připadne znovu zdejšímu statku. Dokonce zemřelí z izraelitské rodiny Steinerovy, která zde ještě sídlí, jsou pohřbíváni na židovském hřbitově v Chodové Plané.
Jmenovaná izraelitská rodina uchovává ještě staré rituální knihy a spisy, roucha a šátky, ačkoliv se nacházejí již v opravdu pochybném stavu.
Následuje seznam bývalých židovských obyvatel s údaji o jejich jménech, přezdívkách a obytných domech:
V č.47 bydlel Hermann Pollak.Jeho rodina zde zdomácněla, potomci žijí v Chodové Plané.
V č.56, synagoga, ve světnici rabín, s ním Wolfner, zvaný Zigflëib. Posledně zmíněný provozoval obchod se střižním zbožím. Ve stáji bydlela Fischerová, zvaná Sannl, se svou rodinou. Hospodařila více a zdomácněla zde. V pokoji s malým oknem bydlela Schwarzová, zvaná Soanl, ve stejném pokoji s ní Leimgittlová.
V č.42 Salomon Kraus, zvaný Salmer. Byl obchodníkem s dobytkem. Dříve tam provozoval Jonas Wolfner obchod se střižním zbožím.
V č.41 Mennl, jménem Emanuel Hecht, provozoval obchod se střižním zbožím. Na podzim vykupoval vlnu.
V č.53 Perlschmuler, jmenoval se také Hecht a provozoval obchod střižním zbožím.
V č.57 Rosenberger, zvaný Thoverlëib. Provozoval obchod s ovcemi a obchod se střižním zbožím.
V č.46 obecná škola bydlel Hermann Bäuml, zvaný Harsch nebo Towakharsch, měl obchod tabákem a střižním zbožím.
V č.45 Nathan Bäuml, zvaný Feiwl-Nottl, dříve také Ziegen-Feiwl. Provozoval obchod s dobytkem a porážel ve velkém v době stavby železnice v Josefově Huti. Ještě dnes se studna před tímto domem nazývá Feiwl-Brunnen (Feiwlova studna).
V č.48 Steiner, zvaný Isak, měl obchod s galanterním zbožím.
V č.49 dodnes bydlí Rudolf Steiner, zvaný Glosasicherl, protože děd Sigmunda Krause obchodoval svého času se sklem. Potomky mají v Plané, např.řezník Max Kraus. Dnešní rodina Steinerova pochází z domu č.48, synové jsou milionáři v Severní Americe, majitelé banky.
V č.10 Markus Schwarz, zvaný Zipperdowerl. Měl obchod s galanterním zbožím. Synové odešli do Ameriky.
V č.37 Simon Heller, zvaný Wulflëib, měl obchod střižním a galanterním zbožím a košíky. Bydleli tam také Žid "Zipfl" a Židovka "Rifka".
V č.35 Gabriel Hecht, zvaný Gabrilla, měl obchod se střižním zbožím.
V č.(?) David Hecht, zvaný Doberl, měl obchod se střižním zbožím.
Všichni tito obchodníci střižním zbožím odcházeli počátkem týdne se svými ranečky na zádech do okolních obcí a zůstávali mimo domov často po celé dny**. Hlavním artiklem obchodníků s galanterním zbožím byl jednoduchý zavírací železný nůž "schnalzer" (schnalzen-mlasknout, lusknout, prásknout). Zbožím byly potištěné látky, všemožné prýmky a stužky, knoflíky apod. Na podzim se vykupovaly zaječí kožky, kožešiny lišek, tchořů a mnoho jiného.
Vzpomínka na Židy je spojena se jmény mnohých domů, přestože v nich již delší dobu hospodaří křesané. Tak jsou v Kořeni dodnes Gotza, Templ, Mennla, Doberl, ještě stále žijí v místní hantýrce jako vzpomínka na doby rozkvětu židovského obyvatelstva Kořene.

*poslední pohřeb se zde konal ještě později, v r.1936

**tento způsob obchodu se nazýval hauzírování, dnes si jen těžko můžeme představit obtížný život hauzírníků, kteří chodili po svém přesně vymezeném rajonu obcí a městeček s rancem zboží všeho druhu. Jen málokterý míval vůz s koníkem. Nedůvěřiví a nevlídní venkované často neměli daleko pro urážky a nadávky, venkovská mládež pak i pro hození kamenem, což platilo zejména pro období různého antisemitského štvaní, jako byla např. tzv.hilsneriáda. Tím, že bývali na cestě mnoho dní měli samozřejmě zanedbaný zevnějšek, odtud pochází nadávka "smradlavý žid".... Hauzírník by možná rád vykonával i jiné povolání, ale v době před občanským zrovnoprávněním směl vykonávat jen obchod. Je s podivem, že tito muži uměli uživit své většinou početné rodiny a ještě i nějaké krejcary ušetřit. Nejspíš zde je základ židovských aneknot, často povedených, o šetřlivosti a lakotě Židů. Pro hauzírníka byla sobotní bohoslužba v synagoze jiný svět-jsou zde se souvěrci v míru, bezpečí, jako rovný s rovným, bez urážek a nadávek, kde mu i ostatní popřejí upřímné "git šábes"....

Zdroj: P.Chvátalová-V.Chvátal, Židé v Kořeni, sborník Musea Českého lesa Židovský hřbitov Kořen 2004

Eingegeben: 27.2.2009Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Vᚠemail nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Vᚠpříspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 87 do následujícího políčka:

   

VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist