EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Tachau-Synagoge (Tachov-synagoga)

Beschreibung: Deska na hrobu rabína Sofera
Snímek zachycuje text na náhrobku zázračného rabína Nachuma Sofera, nápis byl vyryt na měděné desce a tato byla upevněna na stéle. Písmo je poněkud zvláštní, připomíná spíše znaky řečtiny, ale jedná se o hebrejštinu. Hrob i deska byla zachována ještě po válce, později zmizela deska a celý tzv.rabínký okrsek byl na starém tachovském hřbitově zničen v r.1977, kdy zde byla postavena ohyzdná panelová budova kanceláří Pozemních staveb, dnes sloužící jako holobyty.
Hebrejský text říká asi toto:

Dáno čtvrtého dne po novoluní (Roš chodeš) měsíce ijaru roku 575 podle malého počtu* (tj.neděle 14.5.1815, datum rabínova úmrtí). Zde je uložen rabín Nachum syn rabína Josefa Sofera, jeho památka budiž požehnána.
Toto jsou poslední slova mým bratrům, nebo spravedliví a moudří tam dlí v hluboké temnotě. Hledejte světlo spasení a sklánějte vaše zatvrzelá srdce, odvrate se od hříchu a viny dříve, než přijde zmatení (babylon). Odpuste hříchy a zlobu, prolévejte plačíc slzy. Pro izraelského lidu spasení, hle hrob otevírá svůj chřtán a pohltí vše a nebude pomoci. Běda, běda! Jestliže se té hrůzy dočkáme...

Nápis byl pořízen v r.1818 a podle pověsti byl jeho autorem rabín Nachum. Po přečtení textu a při znalosti toho, co přišlo za německé nacistické okupace, z tohoto proroctví úplně zamrazí.

*Židé počítají svůj letopočet od "počátku světa", tudíž se dochází k velkému číslu, např.r.2010 je přelomem roků 5770 a 5771. Při tzv. malém počtu se prostě jen odečte 5000 let.

překlad podle německého přepisu Kamal GasimDatum: před 1938

Autor: F.Kohner, Tachovské historky
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 13.7.2010


Beschreibung: Text z náhrobku rabína Sofera
Opis textu z náhrobku zázračného rabína Nachuma Sofera, nápis byl vyryt na měděné desce a tato byla upevněna na stéle. Opis pochází z knihy učitele Josefa Schöna, Die Geschichte der Juden in Tachau.
Hebrejský text říká asi toto:

Dáno čtvrtého dne po novoluní (Roš chodeš) měsíce ijaru roku 575 podle malého počtu* (tj.neděle 14.5.1815, datum rabínova úmrtí). Zde je uložen rabín Nachum syn rabína Josefa Sofera, jeho památka budiž požehnána.
Toto jsou poslední slova mým bratrům, nebo spravedliví a moudří tam dlí v hluboké temnotě. Hledejte světlo spasení a sklánějte vaše zatvrzelá srdce, odvrate se od hříchu a viny dříve, než přijde zmatení (babylon). Odpuste hříchy a zlobu, prolévejte plačíc slzy. Pro izraelského lidu spasení, hle hrob otevírá svůj chřtán a pohltí vše a nebude pomoci. Běda, běda! Jestliže se té hrůzy dočkáme...

Nápis byl pořízen v r.1818 a podle pověsti byl jeho autorem rabín Nachum. Po přečtení textu a při znalosti toho, co přišlo za německé nacistické okupace, z tohoto proroctví úplně zamrazí.

*Židé počítají svůj letopočet od "počátku světa", tudíž se dochází k velkému číslu, např.r.2009 je přelomem roků 5769 a 5770. Při tzv. malém počtu se prostě jen odečte 5000 let.

překlad podle německého přepisu Kamal Gasim

Datum: 1818

Autor: J.Schön, Die Geschichte der Juden in Tachau
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 13.7.2010


VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist