PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge)

Popis: básník JUDr.Hugo Zuckermann
Básník Hugo Zuckermann patří mezi nejvýznamnější chebské osobnosti. Narodil se v r.1881, absolvoval chebské gymnazium a práva v Praze a Vídni. V r.1900 stál u zrodu sionistického spolku Ahavath Zion. Překládal z jidiš do němčiny a měl i svojí rozsáhlou básnickou tvorbu, jejichž námětem byly židovské dějiny. V době I.svět.války nastoupil do rakousko-uherské armády a jako záložní důstojník (nadporučík) velel rotě u 11.zeměbraneckého pluku (většinu mužstva tvořili Češi), byl vyznamenán Vojenským křížem za zásluhy III.stupně. Byl těžce zraněn a na následky zranění zemřel již v r.1914 ve věku 33 let. I z válečných let je známa jeho rozsáhlá básnická tvorba, některé básně byly i zhudebněny a paradoxně se text jeho básně Reiterlied objevil jako "lidová" píseň ve zpěvníku Hitlerjugend. Jeho 20letá manželka Ida spáchala v r.1915 na jeho hrobě sebevraždu.....
Obecně lze říci, že Židé patřili v průběhu I.svět.války k oddaným stoupencům Rakouska-Uherska, byli věrni habsburskému trůnu, neboť byli vděčni za občanskou rovnoprávnost, kterou jim tato říše dala. K antisemitskému carskému Rusku i k Francii (Dreyfusova aféra) cítili odpor a česká iredenta jim tudíž byla cizí.

Datum:

Autor: J.Chmelíková, Osudy Chebských Židů
Přispěl: Pavel FrýdaVloženo: 1.6.2008


Popis: Cheb-židovský hřbitov
Snímek zachycuje hrob básníka JUDr.Hugo Zuckermanna (1881-1914), jako nadporučík rakousko-uherské armády byl těžce zraněn na ruské frontě, na následky zranění zemřel v Chebu. Hřbitov byl zcela zničen za nacistické okupace.
Nápis na náhrobku pravil:
Zapalte pro zesnulého
na posledním rameni menory
plamínek světla....
Náhrobek v této podobě byl slavnostně odhalen 13.6.1927.
I na zčásti německy psaném textu lze vidět tradiční židovské pohřební formule, pod menorou (sedmiramenný svícen) je to úvodní P.N. (čteme zprava Pe Nun) zkratka za hebr. slova po nitman tj.Zde je uložen a závěrečná T.N.C.B.H. tzv.tanceva (Tav Nun Cade Bejt He) zkratka za hebr.slova tehi nišmato crura bi cror ha-chajim tj.Nechť je jeho (její) duše vevázána do svazku věčného života.

Datum: před 1934

Autor: H.Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart
Přispěl: Pavel FrýdaVloženo: 1.6.2008