PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Praha - Vinohrady-synagoga (Prag - Königliche Weinberge-Synagoge)

Popis: Vinohradská synagoga-interiér
Slovo synagoga je řeckého původu (synagogein=shromažďování), hebrejština užívá slov bejt ha-kneset (dosl.dům shromáždění, výraz i pro sněmovnu, nebo parlament), v jazyce jidiš a německy se říkalo templ. Snímek zachycuje pohled východním směrem na aron ha-kodeš (schrána na tóru, oltář), další nezbytnou rekvizitou je lampa ner tamid (věčné světlo) visící před aronem, amud (doslova sloup, pult odkud je řízena bohoslužba). Aron je obvykle zakryt parochetem (ozdobný závěs, opona), do něj je ukládán nejdůležitější a nejcenější předmět sefer tóra (svitek tóry) ze které je čtena o šábesu (sobota) sidra (týdení úsek tóry). Tóra je ukládána do meílu (pláštíku), při jejím nesení zbožní Židé povstanou, uklánějí se a na znamení úcty meíl líbají. Ve vinohradské synagoze byly lavice uspořádány podobně jako v kostelích, bohoslužby zde byly provozovány v reformním ritu. Po stranách lze spatřit architektonicky neobvyklý ezrat našim (ženská galerie). Bohoslužba se nemá konat pokud není naplněn tzv.ninjan, dosl.počet, tedy přítomnost alespoň 10 dospělých mužů ve věku bar micva tj.13 let. V některých sekulárních městských obcích byl tento nutný počet naplňován i placenými osobami.

Šema Jisra´el adonaj elohejnu adonaj echad. Baruch šem kevod malchuto le´olam va´ed.
Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden. Požehnané je jméno království Jeho na věky věků.
(zvolání Šema, základní modlitba židovského věřícího)

Datum: před 1938

Autor: Wikipedia
Přispěl: Pavel FrýdaVloženo: 23.1.2008