PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Brno - firma Iron Radio (Brno - firma Iron Radio)

Popis: tranzistor jako zesilující prvek pro rádiopřijímače
nejprve malé opakování

elekromagnetické vlnění které zachycuje anténa radiopřijímače má dvě složky

1. nosný proud - který vytváří vysílač k přenosu signálu a který charakterizuje FREKVENCE
2. zvukovou složku - více než o proud je u této složky o napětí - neboť kolísání napětí - přesněji AMPLITUDA právě modeluje zvuk - který se line z reproduktorů

/asi není zcela na místě "napětí" a "proud" pojímat jako zásadně odlišné složky protože jsou společně definovány podle Ohmova zákona/

v radiopřijímači se vlastně neděje nic jiného - než že se tyto složky zachycují - posléze se od sebe druhotně oddělují - pro vlastní příjem je pak podstatná hlavně amplituda se zvukem

ovšem zpravidla je potřeba zvuk ze sílit - a jako základní součástka zesilovače se uplatňuje TRANZISTOR

základním úkolem tranzistoru v zesilovači je spojit amplitudovou složku se zvukem s dalším (nijak nemodulovaným) proudem - který vlastně působí jako posilovač amplitudové složky přijímaného signálu

základní TRANZISTOR je dvojího druhu
UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR (svou funkcí více podobný elektronce triodě) - kde se na přenosu elektrické energie podílí pouze "majoritní nosiče" - označované jako "plus" /i když reálně proud přenáší záporné elektrony - ale zavedlo opačné značení/
UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR lze také označit jako NAPĚŤOVÝ tranzistor

dalším hlavním druhem tranzistoru je BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR - kde se vedle majoritních nosičů na přenosu též podílí minoritní nosiče opačné polarity


oba druhy tranzistorů fungují v základní verzi s polovodičovými přechody NPN - " možno ji neformálně nazvat "normální" verze a stejně tak jsou tranzistory zhotovovány v inverzní verzi "PNP" - kterou by bylo možno označit jako "převrácená"

"PNP TRANZISTOR"
v počátečním pootevřeném stavu finguje jako běžná dioda PN - a po dosažení jisté napěťové hodnoty se takzvaně "otevře" a může fungovat jako zesilovač - a pro směr výkonného posilovacího proudu v podstatě i jako vodič

elektroda "B - báze" bipolárních tranzistorů - báze má dvě funkce má dvě funkce
- jednak spínač (po dosažení otevíracího napětí)
- a dále jako přívod regulačního proudu s rozhlasovým signálem (přesněji - napětí s amplitudou)

další vstupní elektroda kterou je "C - koletor" slouží pro vstup výkonného proudu (viz výroba elektřiny prostřednictvím střešních kolektorů)

a konečně elektroda E - emitor je určena pro výstup - či odtok spojeného proudu

TRANZISTOR "NPN"
- součástka kde je vše naopak

"B - báze" je počátečním stavu vlastně svou funkcí "Zenerova dioda" která funguje pouze jako výstup nevelkého počáteční proudu a jako spínač se tedy neuplatňuje

jako spínač u PNP tranzistoru naopak funguje
E - emitor (vstup výstupem)
- po dosažení proudu o jisté hodnotě napětí (0,7 V) se tranzistor takzvaně otevře a začne jím protékat proud obojího druhu
- jednak výkonný proud z emitoru do kolektoru
- a dále regulační proud s namodulovaným zvukem - který do zařízení vstupuje již přes B - bázi

B - báze tedy zafunguje jak Zenerova dioda a tok proudu se přesměruje naopak

a na podobném základním a inverzním principu je založen rovněž UNIPOLÁRNÍ tranzistor
Datum:

Autor: JT
Přispěl: Jan TomášekVloženo: 30.11.2020
VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist