PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Srbská (Wünschendorf)

Popis: Příběh z Lužice 5 - Frýdlantsko

Frýdlantsko

Od Čech oddělená obtížně prostupným pralesem Jizerských hor oblast zvaná Záhvozdí byla pak v dobách kdy se zakládaly hrady - tedy někdy na přelomu 12. a 13. století pod vlivem místního panského rodu Ronovců. Ronovci se vlastně stali dominantními vlastníky půdy v této příhraniční oblasti Horní Lužice směrem k Čechám. Například v čase když se stavěl hrad Frýdlant Ronovec Častolov ze Žitavy začal od roku 1256 používat přídomek "z Frýdlantu".

Mocenské postavení Ronovců na česko- lužickém pomezí těžce nesl král Přemysl Otakar II. a podnikl kroky aby Ronovce nahradili Biberštejnové.


Za necelých 40 let se však na Žitavsko - nikoli přímo do Frýdlantu vrátil vlivný Ronovec Jindřich z Lipé, který měl vlivné povstavení zejména díky službám pro Václava II.

Ve třináctém století začala germanizace Milčanska - zejména řídce osídleného pohraničí mezi Budyšínskem a Čechami, čímž se začalo vytvářet jazykové oddělení slovanských národů.

Frýdlantsko - stejně jako Šluknovský poloostrov se dostalo pod vliv poněmčeného Žitavska, které ovšem náleželo tehdy k Čechám.

Žitavsko - zejména díky svazku s dalšími Hornolužickými městy - svazku zvaném Šestiměstí - stále více inklinovalo k Lužici a politicky a soudně se ve 14. století oddělilo od Čech - i když právně to nebylo jednoznačně konstatováno.

Církevně se až do XIII století Žitavsko počítalo k arcidiecézi pražské.

Naopak - co se týče územích výběžků - asi ve třech etapách probíhalo jejich přičleňování k Čechám - v XI století pravděpodobně za knížete Vratislava II kdy bylo Milčansko podruhé nakrátko přičleněno k Čechám, ve XII za knížete Soběslava II, získal Horní Lužici roku 1136 a a Češi ji drželi ji až do poloviny 13. století a zemi se podařilo přeci jen poněkud více ovládnout, a pak se hranice měnila až ve XIV století - kdy už hranice vedla kus za Frýdlantem k současné hranici - a v dalším století pak došlo k poslední a dlouhodobě trvalé úpravě hranice - a to někdy na začátku XV století za Václava IV.

Datum:

Autor: JT
Přispěl: Jan TomášekVloženo: 22.11.2020