PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Srbská (Wünschendorf)

Popis: Příběh z Lužice 3

A situace ve vlastní Lužici - tedy na území bývalé NDR...

Lužičtí Srbové jsou nevládnoucí slovanskou menšinou, k níž se dnes hlásí už jen as 30000–40000 obyvatel v Horní Lužici ve Svobodném státě Sasko a Dolní Lužici na jihu spolkové země Braniborsko.

Zajímavý bal i novodobý vývoj názvu Lužických Srbů.
Především v Dolní Lužici bývali Lužičtí Srbové nazýváni „Wenden“ jako obecně Slované, při hledání společného označení obyvatelstva obou Lužic se ovšem toto pojmenování jevilo jako nepříliš vhodné a byl proti uplatněn termín „Sorben“ čili Srbové.

U Lužický Srbů - jako potomků Polabských Slovanů docházelo k velkému rozvoji jejich jazyka v období reformace, kdy se ovšem Lužice rovněž stávala předmětem sporů mezi saskými,braniborskými a habsburskými zájmy.

Největšího rozmachu Srbská sídelní oblast dosáhla v době Lutherova vystoupení ve Wittenbergu a to poměrně daleko za hranice Lužice až k tomuto městu. Luther nebyl zpočátku nakloněn slovanskému obyvatelstvu, ale potom, kdy se reformace rozšířila téměř do celé země, ukázalo se nezbytným respektovat i Lužické Srby a pořídit překlady bible a dalších náboženských knih do lužickosrbského jazyka.Datum:

Autor: JT (koláž)
Přispěl: Jan TomášekVloženo: 22.11.2020