PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Popelná (Reckerberg)

Popis: Reckerberg čp.150/st.p.192 "Paulus", později "Wondro-Wenzl"
Selská usedlost, jejíž hlavní budova se rozprostírala v nadmořské výšce 974 m.n.m., vznikla v roce 1711. Původně odděleně stojící hospodářský objekt byl po přestavbě spojen s hlavním stavením ve tvar L. Proti štítu obytné části byla malá zahrádka a při hospodářské části nádrž na vodu přiváděnou dřevěnými koryty ze vzdálenější studny. Za stodolou byl sad. Zachován zůstal zastřešený sklep na dvoře obklopený modříny. O 30 metrů východněji stál výměnek čp.152. 550 metrů jv směrem byl situovaný dřívější výměnek, později samostatný dům
s hostincem čp.175 "Pauli-Wirtshaus". Dvůr "Paulus", spolu s 350 metrů západně stojícím dvorem čp.151 "Franzl", byly nejstaršími usedlostmi stašské části Reckerbergu. Obytná část někdejšího dvora zůstala zachována a je pečlivě udržována - viz novodobé foto č.1 a 25. Hospodářské křídlo bylo ubouráno.

Zakladatelem dvora byl Johann Bössl (Pöschl) narozený kolem roku 1679. Tento svobodný královácký sedlák měl manželku Marii, která se
po Johannově smrti na jaře roku 1719 provdala v následujícím roce v Kašp.Horách za Paula Frühaufa, nar.1695 (syna Margarethy a Martina Frühaufa ze Stachů), který se stal po sňatku majitelem dvora, poté pojmenovaném dle jeho křestního jména. V manželství se narodily děti: Anna Maria, Katharina, Mathias, Maria Elisabeth, Andreas. Poté, když Paulova manželka Maria roku 1743 zemřela, byl oddán
v následujícím roce ve Zdíkovci s Rosinou roz.Stodlar (dcerou Adama Stodlara ((Stadlera?)) ze Stachů). V Reckerbergu se jim narodilo sedm potomků. Počátkem roku 1761 královácký svobodník Paul Frühauf zemřel a hospodářství převzal syn Andreas, který byl oddán ještě téhož roku v Kašperských Horách s Annou Marií roz.Wastl 1736 - zemřelou roku 1804 v Nicově čp.18 (dcerou Marie a Johanna Wastla, svobod.králov.sedláka a zakladatele reckerbergského dvora čp.161 "Wondra"). V této usedlosti se jim narodilo minimálně pět dětí. Po Andreasově smrti roku 1771, se Anna Maria provdala do Nicova, jelikož byla v následujícím roce oddána v Kašp.Horách s tamějším sedlákem Thomasem Winterem, nar.1718 (synem Kathariny a Josefa Wintera), kam se již dříve přiženil, když si vzal Katharinu, vdovu po nicovském sedláku Johannu Ketzerovi.

Od roku 1772 po dalších více než stopadesát let byl dvůr v držení rodu Voldřichů. Prvním z nich byl svobodný královák Vít Voldřich, narozený v roce 1747 (syn Antonína Voldřicha z Michalova a Rosiny roz.Vastlové, ovd.Kramlové), jenž si vzal v roce 1768 ve Zdíkovci Marii Annu roz.Kortusovou (dceru Jakuba Kortuse ze Stachů). V této usedlosti se jim narodilo devět potomků (z nich bylo 5 synů). Šestý v pořadí Pavel, nar.1779, který převzal roku 1814 jeho rodný dvůr, byl oddán v roce 1801 ve Staších s Kateřinou roz.Voldřichovou 1777 - zemřelou roku 1814 v této usedlosti (dcerou Pavla Voldřicha, svobod.králov.sedláka ze Zadova čp.5 "Provazník" a Marie Anny roz.Pešlové z Kůsova čp.31 "Michal"). Když selka Kateřina v nedožitých sedmatřiceti letech zemřela, bylo v manželství již šest ratolestí, z nichž čtvrtá Marie Anna se provdala v roce 1826 v Nicově za Johanna Wintera, hospodáře v Reckerbergu čp.164 "Hannesn" (syna Martina Wintera, svobod.králov.sedláka z téhož dvora /viz dobová fota č.2 a 11/ a Marie Magdaleny roz.Kortusové z Říhova čp.45 "Selvička"). Ovdovělý královský svobodník Pavel Voldřich byl poté oddán na podzim roku 1814 v Nicově s Katharinou roz.Wastl 1793 v Šebestově - zemřelou 1883 v této usedlosti (dcerou Johanna Wastla, svobod.králov.sedláka ze Šebestova čp.105 "Andres" a Marie Anny roz.Bártíkové z Říhova čp.51 "Pavlík"). Z Pavlova druhého manželství vzešlo třináct dětí (6 synů). Desátý v pořadí Jan, nar.1829, který převzal po otci hospodářství, se oženil v roce 1859 v Nicově s Rozalií roz.Štouralovou 1835 v Úbislavi (dcerou Martina Štourala, sedláka z Úbislavi čp.1 a Marie Anny roz.Herzigové, selské dcery ze Stachů čp.76 "Pauzal"). Měli spolu osm potomků narozených v této usedlosti, mj. Františka a Rudolfa. František byl ještě v roce 1910 sedlákem v tomto hospodářství, než byl o dva roky poté znám již jako hostinský v reckerbergském čp.175. Starší Rudolf byl ještě jako sedlák na jeho rodném gruntu (v r.1892 již mlynář a pilař v Reckerbergu čp.3/Fuchsenmühle, ve 20.letech 20.stol. majitel mj. také tohoto dvora) oddán v roce 1884 ve Staších Antonií roz.Kortusovou 1865 (dcerou Františka Kortuse, sedláka z Jirkalova čp.53 "Šíma" a Františky roz.Uhlířové z Jaroškova čp.4). Měli spolu jedenáct dětí (6 synů). Prvních pět sourozenců se narodilo ještě v tomto dvoře, ostatní již ve Fuchsenmühle. V pořadí šestá Marie si vzala v roce 1918 v Nicově za Wenzela Pilsnera, pozdějšího posledního zdejšího hospodáře, dle jehož jména a místa narození byla usedlost nově pojmenována "Wondro-Wenzl" (syn Johanna Pilsnera, sedláka z Reckerbergu čp.161 "Wondra" a Anny roz.Stumfoll, selské dcery z Nicova čp.18). Z jejich devíti potomků se dospělosti dočkali jen tři. Tato smíšená rodina (zvěčněna je na fotografii) se sice nemusela po válce vystěhovat, ale nastaly jí hodně těžké časy....

(pro web "zanikleobce.cz" vyhledal a sestavil "pašerák", zdroje: portafontium.eu + ceskearchivy.cz + cuzk.cz + J.Stach + pamětníci)Datum:

Přispěl: pašerákVloženo: 17.11.2020
VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist