PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Rovina (Ebene)

Popis: čp.5/st.p.105
Majitelé a hostinští v Ebenhöhe čp.5.
V roce 1884 zde byl hostinským Eduard Holub,syn majitele hospodářské usedlosti v Javorné.Děda Eduardovy manželky Anny,Mathias Duchet,byl hostinským v Javorné.

Roku 1890 koupil objekt řezník a hostinský Josef Tutschku,pocházející z řeznického rodu z Kašp.Hor (předtím působil ve vedlejším hostinci čp.198),jehož otec Mathias zde vykonával totéž povolání.

Maria a Karl Zettl byli majiteli od roku 1893.
Karl Zettl,nar.1840 ve Vys.Lávkách,po sňatku mistr mlynářský v Šerlově mlýně čp.131 (viz lokalita "Šerlův dvůr"),poté hostinský v Rovině čp.5,později chalupník v Dobré Vodě čp.15 (syn Josefa Zettla,sedláka ve Vysokých Lávkách čp.125 "Zettlbauer" a Barbary roz.Weber,selské dcery ze Zadních Chalup u Prášil čp.90 "Franzenbauer"),se oženil v roce 1865 v Dobré Vodě s Marií roz.Aschenbrenner (dcerou Ignaze Aschenbrennera,mistra mlynářského ze Šerlova mlýna čp.131,poté políra ve frauenthalské zrcadlárně a Johanny roz.Trauner,dřevařovy dcery
z Vys.Lávek).V Scherlmühle se jim narodily děti:Cäcilia 1867-1867,Adolf 1869,Maria 1872,Karl 1876.
-Adolf,nar.1869,bydlící v Rovině čp.5 (v r.1902 hostinský v Rovině čp.198),se oženil v roce 1895 v Dobré Vodě s Annou roz.Felzmann 1874
v Hoř.Krušci,bydlící ve Skelné čp.174 (nemanž.dcerou Filippine Felzmann/později provd.Frisch/,jenž byla dcera Wenzla Felzmanna,majitele hospodářství v Hoř.Krušci čp.6 a Theresie roz.Wienerl v Pekle).Jejich děti:Hedwig 1898-1898,Adolf 1900,Peter 1902.
-Maria,nar.1872,se provdala v roce 1892 v Dobré Vodě za Jaromíra Podivína Heislera,nar.1868 v Pustině čp.149,nastávajícího majitele hospodářství v Rovině čp.151 (syna Johanna Heislera,učitele ve Vel.Boru (Gooßhaid),poté v Mokřanech při Kochánově a Anny roz.Gerl z Zettlovy Hůrky čp.104).
-Karl,nar.1876,hostinský ve Skelné čp.172,se oženil v roce 1899 v Dobré Vodě s Ottilií roz.Horrer 1872 v Dobré Vodě - zemřelou 1900 (dcerou Ferdinanda Horrera,obchodníka a hostinského v Dobré Vodě čp.14 a Krescentie roz.Petraschka,učitelské dcery z téže obce čp.9).
Po úmrtí Ottilie,se Karl oženil v roce 1901 ve Zhůří při Javorné s Rosalií roz.Denkscherz 1870 v Zelzerthalu,bydlící ve Zhůří čp.36 (dcerou Franze Denkscherze,kováře-zbrojíře ze zbrojířského rodu ze Zelzerthalu při Hojsově Stráži čp.146 "Waffenhammer"/později nové čp.18/v r.1901-05 hamerník ve zhůřském čp.36 "Hammerschmiede" a Anny roz.Hilgart ze Strážova čp.58).Ve Skelné čp.172 se jim narodily děti:Karl 1901-1901,Anna 1903,Oswald 1905.
Po úmrtí Karlovy druhé manželky Rosalie,se oženil v roce 1929 v Dobré Vodě s Eleonorou Oswald ze Slunečné.

V roce 1902 stavení zakoupila Theresia Zettl roz.Kopp (dcera Josefa Koppa,podkováře ve Frauenthalu,později majitele starofrauenthalského hostince čp.242,vdova po Josefu Zettlovi,řezníku z Vysokých Lávek čp.118 a snacha Franzisky Zettl,mladší sestry výše uvedeného majitele hostince Karla Zettla),která po druhém sňatku v roce 1912 přepsala polovinu na manžela Wolfganga Preglera,narozeného v Bavorsku,který zde zastával především funkci číšníka,po jehož úmrtí měla od r.1923 opět objekt v držení Theresia.

Od roku 1931 byla majitelkou obydlí s hostincem a kovárnou Rosalia Weinberger pocházející z Mochova, kde se v roce 1879 narodila tamějšímu chalupníku z čp.2 Josefu Stockerovi a Rosalii roz.Franek, selské dceři z mochovského čp.8. Jejími kmotry při křtu byl Franz Thurnwald, mlynář
ve Sterzmühle se svou ženou Franziskou. Rosalia byla dvakrát provdána. Poprvé za Johanna Schätze ze Šerlova dvora, s nímž tam provozovala hostinec, jenž poté předali dceři Bertě, která jej měla až do odsunu. Její druhý manžel Josef Weinberger pocházel ze Železné Rudy a byl handlířem. Pan Weinberger, když viděl někoho jít kolem hostince, začal hrát ve výčepu na harmoniku a takto lákal zákazníky dovnitř. V hostinci dle potřeby pomáhala dcera Hildegarda, která ještě jako svobodná pracovala v mlékárně v Hoř.Krušci.
Nájemníky zde byli Otto a Eleonora Hackl se synem, dále mistr krejčovský Josef a Katharina Gebert s dcerou a dvěma syny.

Kováři v Ebehhöhe čp.5.
V roce 1881 zde působil mistr kovářský/podkovář Andreas Oberhofer,rodák z Mochova,kam se přistěhoval již jeho otec,rovněž podkovář-předtím ve zhůřském Hammerschmiede,pocházející ze srnské selské usedlosti. V 90.letech 19.století zde vykonával kovářské řemeslo Andreasův syn Ludwig Oberhofer.
V roce 1900 je zde uveden mistr kovářský Josef Grünberger (syn hajného z Divišova),jehož manželka Maria roz.Kislinger byla dcerou mlynáře
v Hartmanickém mlýně.
Roku 1903 pak mistr kovářský Johann Schuster,kovářův syn z Vatětic.

Na této fotografii jsou zvěčněni: paní hostinská Rosalia Weinberger (ta nejmenší,stojící před dveřmi), Hildegarda Faicová roz.Weinbergerová (dcera,stojící vedle matky), Josef Weinberger (manžel,sedící s harmonikou), nájemnice (s harmonikou).
(zdroje: portafontium.cz+J.Vlček+J.Šimáček)

Datum:

Přispěl: pašerákVloženo: 8.8.2020
VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist