PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Srní (Kirchenhäuser + Thalhäuser)

Popis: čp.22/st.p.226
"Müllnerbauernbäcker"
Poloroubený dům,s průčelím východním,který zůstal do dnešní doby téměř zachován v "dobové" podobě (jen střešní šindel nahradil plech),stojí v nadmořské výšce 793 metrů.Již v mapě z roku 1837 je v tomto místě zakreslen objekt příslušící k selské usedlosti čp.165,od které je vzdálen zhruba 150 metrů jižním směrem.Toto stavení později obdrželo čp.301,jež bylo změněno v roce 1886 na čp.22 (nyní čp.39).Při jižním štítu,odděleně od domu,byl zastřešený sklep - nyní již bez střechy.V roce 1871 byla vybudována serpentinová silnice ve strmém úbočí Sedelského vrchu a Spáleného,vedoucí kousek nad tímto domem.

V roce 1921,kdy byl majitelem domu Franz Hofmann,sedlák z čp.21 "Koaralbauer"/dříve staré čp.165/,zde bydlela Anna Merzinger roz.Raab 1863 v Srní (vdova po kováři Wenzelu Merzingerovi,nar.1864 ve Starém Srní,později bydlícím v Srní/Kirchenhäuser čp.48 ((jenž pocházel ze starosrnského kovářského rodu)) a dcera Josefa Raaba,sedláka z čp.48 "Seppntoni"/dříve staré čp.157/a Theresie roz.Haslinger z Dol.Zel.Hory čp.148/dříve staré čp.81).Wenzelu a Anně Merzinger se v čp.48 narodily děti:Marie 1886,Cäcilia 1887-1887,Rosina 1889-1890,Franz 1890,Anna 1893,Amalia 1896,Leo 1898,dvojčata Emil a Emma 1902,Johann 1906,Cäcilia 1909-1909.
Spolu s Annou Merzinger v domě bydleli i její potomci Anna,Amalia,Leo,Emil,Emma a vnuk Anton nar.1920.Kromě Lea,jenž byl zedníkem,ostatní děti s matkou pomáhaly při hospodářství Franze Hofmanna.
-Marie,nar.1886,se provdala v roce 1914 v Německu za Johanna Meindla,nar.1888,zedníka bydlícího v Bodenbachu (syna domkáře Josefa Meindla a Marie roz.Laustein).
-Anna,nar.1893,se provdala v roce 1925 v Srní za Stefana Bauera,nar.1902,tesaře ze Zelenohorského Dvora (syna Johanna Bauera,tesaře ze Zelenohorského Dvora čp.15 a Anny roz.Železný tamtéž v čp.18).
-Amalia,nar.1896,se provdala v roce 1921 v Srní za Wenzla Haslingera,nar.1900,bydlícího v srnském čp.24 (syna Josefa Haslingera,sedláka v Srní čp.24 "Müllnerbauer"/dříve staré čp.229/a Marie roz.Paroubkové v Kundraticích).
-Leo,nar.1898,jenž byl dřevařem bydlícím v Srní/Kirchenhäuser čp.49,se oženil v roce 1928 v Srní s Johannou roz.Klostermann 1904 v Zelené Hoře čp.3 (farnost Nový Svět),bydlící v Prostř.Hrádkách čp.73 /dříve staré čp.293 (dcerou Johanna Klostermanna,dřevaře bydlícího v Hor.Hrádkách čp.87/dříve staré čp.131/a Marie roz.Hofbauer z Nového Světa čp.7).
-Emil,nar.1902,též dřevař bydlící tamtéž,se oženil ve stejný den na stejném místě jako jeho bratr Leo z Cäcilií roz.Maier ze Starého Srní čp.103 (dcerou Theresie Maier,jež byla dcerou Franze Maiera,truhláře bydlícího ve St.Srní čp.105 a Marie roz.Heisler ze Srní/Kirchenhäuser čp.155).Podruhé byl Emil oddán v roce 1938 tamtéž s Adelhaid roz.Haslinger.

Posledními původními majiteli domu před vystěhováním byli od roku 1936 Anna a Emanuel Haslinger.K domu patřilo v té době 0,4 ha pozemků.
Emanuel Haslinger,narozený v roce 1880 v o kousek výše položeném čp.23 (vnuk Josefa Haslingera,mlynáře z Brückmühle a syn Karla Haslingera,sedláka z čp.24 "Müllnerbauer" a Barbary roz.Weber,selské dcery ze Zadních Chalup u Prášil čp.90 "Franzenbauer"),se oženil v roce 1916 v Teplicích s Annou roz.Tropschuh z Mostu.
Od roku 1950 stavení vlastnili Štejrovi.V roce 1955 byla majitelkou p.Hasenöhrlová.

(pro web "zanikleobce.cz" vyhledal a sepsal "pašerák", zdroje: web "portafontium.cz"+web "cuzk.cz"+kniha "Im Lande der künischen Freibauern"+J.Vlček)


Datum:

Přispěl: pašerákVloženo: 22.7.2020