PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Srní (Kirchenhäuser + Thalhäuser)

Popis: čp.8/st.p.229 (nyní čp.32)
"Scheinost"
Někdejší obytné stavení tvořilo s hospodářskými objekty nepravidelný tvar U.Nejstarší mnou nalezená zmínka o jeho existenci je z roku 1774.Původní číslo popisné 159 bylo v r.1886 změněno na čp.8. Časem došlo k výraznější přestavbě usedlosti v půdorys L.Novější podoba selské usedlosti s průčelím na SV stála v nadmořské výšce 748 metrů.Při jejím JV štítu se tyčila střešní zvonice.Poslední majitelé zde hospodařili 25,5 ha pozemků.Zhruba 50 metrů JV směrem stál obytný dům čp.9/st.p.230 příslušící k usedlosti čp.8 - v roce 1952 již neexistující.Mezi uvedenými domy stál kříž (nyní zde stojící kříž obklopený dvěma vzrostlými lípami by mohl být původní - resp.dochovaný po pův.obyvatelích).Kříž je v místě zakreslen již v roce 1837.Západně při usedlosti byl podlouhlý rybníček (nynější koupaliště pro rekreanty).Předtím,než byla v roce 1871 vybudována serpentinová silnice v příkrém svahu po Srním,vedla kolem usedlosti hlavní spojnice Srní - Svojše přes most u Brückmühle (viz mapa stab.kat.1837).
V první polovině 60.let 20.století byla původní usedlost zcela přestavěna (i později upravována - např.přibyla velká terasa a zanikla zvonička) takovým způsobem,že její původní typický šumavský vzhled ladně zapadající do krajiny nezůstal v nové podobě zachován a pozbyl své krásy.Tak zde vyrostl již ne tolik krajině a oku lahodící objekt s názvem chata "Mír" sloužící k rekreaci pracovníků Uranových dolů Příbram, vedle níž byla později postavena nová budova pro ubytování hostů.
Po roce 2000 přejmenoval nový nájemce rekreační středisko na "Povydří",kterýžto název je platný dodnes.

Dřívější obyvatelé selské usedlosti:
Nejstaršími dohledanými zdejšími usedlíky byli Anna Maria a Jakob Hofmann.Těm se zde narodily děti:Elisabetha 1774,Theresia 1777.

V polovině 80.let 18.století se zde usadil svobodný královácký sedlák Johann Peter Gruber.
Tento Johann Peter,narozený v roce 1752 v Srní - zemřelý roku 1841 v této usedlosti (syn Johanna Georga Grubera ze Srní a Margarethy roz.Kisslinger z Velkého Boru),se ještě jako bydlící v srnském čp.168,oženil v roce 1774 v Rejštejně s Evou roz.Hofmann 1753 v Sedle - zemřelou roku 1832 v této usedlosti (dcerou Theresie a Johanna Hofmanna ze Sedla).Narodily se jim děti:Johann Jakob 1775-1776,Johann Michael 1777-1781,Eva Katharina 1779,Wenzel 1781 - zemř.1855 v této usedlosti,Johann 1783,Johann Michael 1785,Anna Maria 1788-1797,Theresia 1790,Johann Adam 1792 - zemř.2.8.1855 v Dol.Hrádkách čp.145,Franz 1795,Andreas 1797.Prvních pět dětí se narodilo v srnském čp.168.Ostatní sourozenci již v tomto čp.8.
--Wenzel,nar.1781,podruh bydlící v této usedlosti,se oženil v roce 1806 v Srní s Magdalenou roz.Edenhofner 1782,bydlící ve Starém Srní čp.112 (dcerou Kaspara Edenhofnera,svobod.sedláka ze Srní a Anny roz.Treml z Hamrů).V tomto stavení se jim narodily děti:Franz Karl 1809-1816,Benedikt 1810,Wenzl 1812-1815,Eva Maria 1813,Jakob 1815 - zemř.1856 v této usedlosti (byl mistr krejčovský),Maria Katharina 1817,dvojčata Johann 1825-1825 a Paul.
--Johann,nar.1783,knížecí dřevař bydlící v této usedlosti,se oženil v roce 1806 v Srní s Theresií roz.Pscheidl kolem 1784 bydlící v Sedle čp.1 (dcerou Kathariny a Josefa Pscheidla,tesařského tovaryše bydlícího v Sedle).
Poté,když Theresia zemřela,se Johann oženil v roce 1812 v Srní s ovdovělou Magdalenou Joachimsthaler nar.kolem 1759,bydlící v Sattelb. - zemřelou roku 1823 v Sattelb.čp.238.
Po úmrtí Johannovy druhé manželky Magdaleny roku 1823,se Johann oženil v roce 1827 v Srní s Magdalenou roz.Gruber 1789 ve Starém Srní (dcerou Martina Grubera,podruha bydlícího ve Starém Srní čp.93 "Groußnwenz"/pův.čp.135/a Kathariny roz.Hirsch z téže obce).
--Johann Michael,nar.1785,se oženil v roce 1813 v Srní s Johannou roz.Haas 1783 v Sattelb.čp.180 (dcerou Johanna Jakoba Haase,svobod.králov.sedláka ze Sedla čp.6 "Joglfranz"/od r.1886 nové čp.27/ a Evy Kathariny roz.Häusler) .
--Theresia,nar.1790,se provdala v roce 1812 v Srní za Ignaze Joachimsthalera,nar.1787 v Srní,vdovce a svobod.sedláka v jeho rodném srnském čp.153 (syna Franze Joachimsthalera, svobod.sedláka ze Srní čp.153 "Vidinbauer"/později nové čp.61/po odsunu pův.obyvatel zbouráno,v jejím místě stojí jedna z budov býv.JZD/a Barbary roz.Gerl).
--Johann Adam,nar.1792,bydlící v této usedlosti,se oženil v roce 1823 v Srní s Katharinou Harant roz.Prosser kolem 1790 - zemřelou roku 1826 v Dol.Hrádkách čp.145 (vdovou po Josefu Harantovi,svobod.sedláku a mlynáři z Dol.Hrádků/Manimühle čp.145/později nové čp.67/a dcerou Alberta Prossera,chalupníka z Bohdašic a Marie Anny roz.Hofmann z Rejštejna).Tímto sňatkem přešlo držení Manimühle z rodu Harant na rod Gruber.Jejich děti narozené ve mlýně:Johann 1823,Alois 1825.
Poté,když Katharina v roce 1826 zemřela,se Johann Adam,svobodný královácký sedlák a mistr mlynářský v Manimühle,kde také roku 1855 zemřel,oženil v roce 1827 v Srní s Theresií roz.Winter kolem 1806,bydlící ve Vchynicích-Tetově čp.10 (dcerou Jakoba Wintera,knížecího dřevaře z Dlouhé Vsi a Juliany roz.Harant ze Vchynic-Tetova,pocházející z mlynářského rodu Harant z Wunderbachu a později z Dolních Hrádků).V Manimühle se jim narodily děti:Johann Wenzl 1830,Emanuel 1843,Karolina 1851.
---Johann Wenzl,nar.1830,se oženil v roce 1848 v Srní s Barbarou roz.Landauer kolem 1830 z Rejštejna (dcerou Karla Landauera,bydlícího v Rejštejně čp.15 a Anny roz.Kolmer z téže obce).
---Emanuel,nar.1843,po otci mlynář v Manimühle,se oženil v roce 1865 v Srní s Marií roz.Harant 1841 v Dol.Hrádkách (dcerou Wenzla Haranta,svobod.sedláka z Dol.Hrádků čp.125/později nové čp.72 "Ludwig-Wenzerl" a Marie Theresie roz.Winkelbauer,selské dcery z Hor.Hrádků čp.135/později nové čp.83 "Jakumbauer"/nyní če.38).Narodilo se jim 8 dětí,z nichž třetím byl Johann 1869 - zemř.1843 v Manimühle,Karolina 1871 v čp.145 - zemř.1937.
----Johann,nar.1869,po otci mlynář v jeho rodném Manimühle,se oženil v roce 1893 v Srní s Karolinou roz.Weber 1869 v Hirschenstein/Jelenově (dcerou Felixe Webera,sedláka z Jelenova čp.15 a Karoliny roz.Hofmann ze Sedla čp.3).
Poté,když Karolina zemřela,se Johann oženil v roce 1895 v Srní s Paulinou roz.Beer 1873 v Dol.Hrádkách (dcerou Franze Beera,sedláka z Dol.Hrádků čp.69/pův.čp.123/a Thekly roz.Winkelbauer,dcery knížecího dřevaře ze Zelenohorské Hutě).Narodilo se jim 6 dětí.Johann a Paulina byli posledními majiteli mlýna.
---Karolina,nar.1951,se provdala v roce 1871 v Srní za Josefa Schulhausera,nar.1847,hostinského v jeho rodných Hor.Hrádkách čp.129/později nové čp.89 "Gasthaus Winzenz-Leo"/nyní če.35 (nejmladšího potomka ze čtrnácti dětí Johanna Schulhausera,svobod.sedláka z téže usedlosti a Theresie roz.Klostermann,selské dcery z Dol.Hrádků čp.126/poději nové čp.95 "Wurmbauerhof",tety pedagoga a spisovatele Karla Klostermanna).
--Franz,nar.1795,švec bydlící v tomto čp.8,se oženil v roce 1819 v Srní s Evou Marií roz.Goschler bydlící v srnském čp.160.
--Andreas,nar.1797,po otci svobodný královácký sedlák v jeho rodném stavení,se oženil v roce 1825 v Srní s Katharinou roz.Hofmann 1806 v Sedle (dcerou Petera Hofmanna,svobod.sedláka ze Sedla čp.1 "Ferdlfranz" a Kathariny roz.Weber z Jelenova).V tomto čp.8 se jim narodily děti:Johann 1826,Josef 1829,Leopold 1831-1831,Thekla 1833,Franz 1836-1836,Augustin 1837,Maria Katharina 1840,Anna Maria 1843.
---Josef,nar.1829,bydlící v tomto čp.8,poté sedlák v Prostředních Hrádkách čp.143/později nové čp.76/nyní če.71),se oženil v roce 1852 v Srní s Marií Annou roz.Joachimsthaler 1830 v Srní (dcerou Josefa Joachimsthalera,svobod.sedláka v srnském čp.164 "Joglbauer"/později nové čp.19/a Anny Marie roz.Häusler,selské dcery ze Sedla čp.15 "Matheisl"/později nové čp.32).Jejich děti narozené v Prostř.Hrádkách čp.143:Wenzel 1853,Johann1854,Stefan 1858-1859,Eleonora 1865,Franz 1867,Kilian 1871.
----Eleonora,nar.1865,se provdala v roce 1922 ve Kvildě za Karla Wudyho.
----Franz,nar.1867,po otci majitel hospodářství čp.76,se oženil v roce 1901 v Srní s Marií Matschiner roz.Oswald 1867 v Schätzově Mýti - zemřelou roku 1937 (vdovou po Josefu Matschinerovi,tesaři bydlícím v Schätzově Lese čp.23 a dcerou Johanna Oswalda,dřevaře bydlícího v Schätzově Mýti čp.2 a Anny roz.Neuburger ze Schätzova Lesa čp.13).Jejich děti:Ludmila 1902 v čp.76.
-----Ludmila,nar.1902,se provdala v roce 1939 v Srní za Josefa Wolfa.
----Kilian,nar.1871,zedník bydlící v jeho rodném čp.143,se oženil v roce 1908 v Srní s Annou roz.Löffelmann 1875 v Dobré Vodě čp.4,bydlící v Mosau/Mechově (dcerou Franze Löffelmanna,mistra ševcovského bydlícího v Mechově a Marie roz.Seidl ze Žežulkova dvora).
---Maria Katharina,nar.1840,se provdala v roce 1863 v Srní za Ignaze Scheinosta,nar.1841,sedláka ze Zadních Paští (syna Ignaze Scheinosta,svobod.sedláka ze Zadních Paští čp.7 "Scheinosthof" a Marie Barbary roz.Schmidt,selské dcery ze Zhůří u Javorné čp.29),jenž po sňatku hospodařil v této srnské usedlosti,kde se jim narodily děti:Anton 1864,Ignatz 1866,Agnes 1867,Hedwig 1869,Franz 1872,Bertha 1874 - zemř.1836,Emma 1877,Maria1879 - zemř.1939,Hermine 1881.
----Franz,nar.1872,po otci sedlák v této usedlosti,se oženil v roce 1917 ve svatobartolomějském kostele v Rejštejně s Ernestine roz.Scheinost 1887 v Zadních Paštích (dcerou Hermanna Scheinosta ze Zadních Paští čp.7 a Cäcilie roz.Hofmann,selskou dcerou ze Sedla čp.3).Jejich děti:Hedwig 1915,Cäcilia 1917.Franz s Ernestine zde hospodařili až do odsunu.(Jejich otcové byli bratři).
-----Hedwig,nar.1915,se provdala v roce 1936 v srnském kostele Nejsvětější Trojice za Otokara Stöhra,nar.1904 v Neusattl/Novém Sedle u Karl.Varů čp.279,učitele v srnské škole bydlícího v Srní čp.170 (syna Andrease Stöhra,četníka bydlícího v Ermersgrünn/Smrčině čp.2 (okr.Cheb) a Berty roz.Gebauer z Nového Sedla čp.82).
-----Cäcilia,nar.1917,se provdala v roce 1942 v Srní za Franze Mirwalda,nar.1914 v Rejštejně (syna Franze Josefa Mirwalda,sedláka z Rejštejna čp.24 a Marie roz.Heidinger,dcery knížecího schwarzenbergského hajného z Bohdašic čp.24).
---Anna Maria,nar.1843,se provdala v roce 1864 v Srní za Josefa Hoidna,nar.1843 v Nicově - zemřelého roku 1903 (syna Thomase Hoidna,sedláka z Nicova čp.4 a Theresie roz.Winter z téže obce).

(pro web "zanikleobce.cz" vyhledal a sepsal "pašerák", hlavní zdroje:web "portafontium.cz"+ kniha "Im Lande der künischen Freibauern")

Poznámka: Pokud je výše v textu uvedeno místo Sattelberg (resp.Sattelb.), není přesněji známo, zda se jedná přímo o lokalitu Sedlo (za akumulační nádrží) nebo nynější Srní (dříve část Thalhäuser - domy v minulosti označované jako Sattelberg čp.xxx).

Datum:

Přispěl: pašerákVloženo: 26.5.2020