PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Srní (Kirchenhäuser + Thalhäuser)

Popis: Srní čp.63
"Gregernbauer" čp.63/st.p.191 (pův.čp.148) - domovní pojmenování dle křestního jména majitele usedlosti. Dvůr vystavěl kolem roku 1738 Christian Raab na pozemku svého dědického podílu - tak je psáno v knize "Im Lande....". Objekty v tomto místě jsou zakresleny již v mapě 1.voj.mapování z let 1764-67. Matriční zápisy se o stavení zmiňují až v roce 1786. Dříve měly hlavní objekt s obytnou částí i vedlejší hospodářská budova tvar obdélníku - viz stab.katastr 1837. Časem se oba jejich půdorysy změnily - viz následující foto. Přečíslování usedlosti proběhlo v létě roku 1886. V roce 1936 přešla usedlost do vlastnicví Antona Webera. Poslední pův.majitel byl od r.1942 Franz Weber a k usedlosti patřilo 22 ha pozemků. Stavení leželo v nadmořské výšce 835 metrů zhruba 50 metrů vpravo od hlavní cesty z centra Srní směrem na Dol.Hrádky a dále do Modravy.Usedlost byla zbourána někdy v letech 1949-51.
V současnosti (r.2020) je místo býv.usedlosti zplanýrováno. Snímek usedlosti je zvětšený výřez ze Seidelovy fotografie. Zhuba 50 metrů východně vzdálený (stále stojící) dům měl čp.64 a byl původně vedlejším domem k tomuto dvoru - viz dobové foto Kirchenhäuser č.3.

Obyvatelé selské usedlosti čp.63:
Christian Raab,nar.kolem r.1708,usedlík v srnském čp.157 "Seppntoni"/později nové čp.48,již neexistující,nyní parkoviště poblíž hotelu Vydra/,kde také roku 1778 zemřel (pravděpodobně syn Bartholomäuse Raaba,svobodného sedláka ze Sattelbergu a jeho manželky Sofie),se oženil v roce 1738 v Rejštejně s Annou Marií roz.Wolf cca 1710 - zemřelou roku 1806 v tomto čp.63.Narodily se jim děti:Anna Maria 1739,Katharina 1743,Susanna 1746,Elisabetha 1749,Margaretha 1751,Johann Michael 1754,Wenzel 1756-1756,Jakob 1758,Gregor 1761 - zemř.1833 v tomto čp.63.
-Gregor,nar.1761,se ještě jako bydlící v čp.157 (poté svobodný královácký sedlák v tomto čp.63),oženil v roce 1780 v Rejštejně s Annou Marií roz.Gruber (dcerou Anny Marie a Adama Grubera,svobod.králov.sedláka ze Srní čp.100).Jejich děti:Eva Maria 1781,Johanna 1784,Jakob 1786 - zemř.1855 v Srní čp.103,Wenzl 1790 -1790,Barbara 1791,Wenzl 1794,Josef 1797,Anna Maria 1800,Franz 1802, Johann 1805,Michael 1808.První dvě dcery se narodily ještě v čp.157,ostatní sourozenci již v této usedlosti.
--Johanna,nar.1784,se provdala v roce 1818 v Srní za Josefa Raaba,výměnkáře ze sedelského čp.7/později nové čp.28/"Beernsepp".
--Jakob,nar.1786,podruh bydlící v jeho rodném čp.63 (později bydlící v Srní čp.103),se oženil v roce 1814 v Srní s Katharinou roz.Schulhauser 1787,bydlící v Srní čp.117 - zemřelou roku 1861 v Srní čp.103 (dcera Johanna Schulhausera,podruha bydlícího v Srní a Elisabethy roz.Schödlbauer).Jejich děti narozené v tomto čp.63:Johann 1826,Anna Maria 1829.
---Johann,nar.1826,se oženil v roce 1861 v Srní s Marií Theresií roz.Paukner 1828 v Srní čp.93 - zemřelou roku 1879 (dcerou Franze Pauknera,svobod.sedláka ze Srní čp.93 a Evy Theresie roz.Gruber,selské dcery ze Srní čp.99).
---Anna Maria,nar.1829,se provdala v roce 1858 v Srní za vdovce a nádeníka Josefa Pauknera,nar.1830 v Srní (syna Wenzla Pauknera,hostinského bydlícího v Srní čp.121 a Barbary roz.Schmiedl,dcery knížecího hajného z Nové Studnic).
--Johann,nar.1805,po otci svob.králov.sedlák v této usedlosti,se oženil v roce 1830 v Srní s Margarethou roz.Haslinger 1805 v Sedle (dcerou Antona Haslingera,svobod.král.sedláka ze Sedla čp.10 a Anny Marie roz.Joachimsthaler).V tomto čp.63 se jim narodily děti:Josef 1831,Franz Xaver 1834,Cäcilia 1837,Anna 1842,Eduard 1847.
Poté,když Johannova manželka Margaretha zemřela,se Johann oženil s Theresií roz.Paukner (dcerou Franze Pauknera,sedláka ze Srní čp.93 a Theresie roz.Gruber ze Srní čp.99).Jejich děti:Barbara 1860 v Srní čp.93.
---Josef,nar.1831,po otci majitel této usedlosti s hospodářstvím (později sedlák v Srní čp.110),se oženil v roce 1856 v Srní s Marií Rosinou roz.Paukner (vdovou po Franzi Karlu Edenhofnerovi,usedlíku v Srní čp.110 a dcerou Martina Pauknera,sedláka v Srní čp.99 a Elisabeth roz.Gruber ze Srní čp.115).Jejich děti:Franz 1861 v Srní čp.110.
----Franz,nar.1861,bydlící v Srní čp.109,se oženil v roce 1887 v Srní s Annou roz.Merzinger 1852 v Srní (dcerou Konstantina Merzingera,podkováře bydlícího v Srní čp.122 "Schmiede" a Juliany roz.Beer z Dol.Hrádků čp.123 "Beern-Franzerl"/později nové čp.69/).Jejich děti:Leo 1890 v Srní čp.126.
---Franz X.,nar.1834,bydlící v této usedlosti,se oženil v roce 1872 v Srní s Theklou roz.Schulhauser 1836 v Kaltenbrunnu u Srní (dcerou Johanna Schulhausera,svobod.sedláka z Kaltenbrunnu čp.87/později nové čp.140/,poté hospodáře z Hor.Hrádků čp.129/později nové čp.89/a Theresie roz.Klostermann,selské dcery z Hrádků).
---Cäcilia,nar.1837,se provdala v roce 1866 v Srní za Wenzela Haranta,nar.1839 (syna Wenzela Haranta,králováka z Dolních Hrádků čp.125/pozěji nové čp.72,nyní čp.31/a Marie Theresie roz.Winkelbauer). Jejich děti:Anna 1871.
----Anna,nar.1871,se provdala v roce 1897 v Srní za Eduarda Bartosche,nar.1855,mlynáře z mlynářského rodu v Mittermühle.
---Eduard,nar.1847,po otci sedlák v této usedlosti (v letech 1902-08 byl starostou Srní),se oženil v roce 1873 v Rejštejně s Marií roz.Lettl 1852 v Předních Paštích (dcerou Franze Lettla,sedláka z Předních Paští čp.20 a Walburgy roz.Hofmann ze Skelné).Jejich děti narozené v tomto čp.63:Anna 1877 - zemř.1944 ve Vídni,Franz 1878.
Poté,když Maria roz.Lettl zemřela,se Eduard oženil v roce 1882 v Srní s Marií Raab roz.Weber 1840 v Srní (vdovou po Franzi Raabovi ze Sedla čp.7/později čp.28/ "Beernsepp" a dcerou Franze Webera,truhláře bydlícího v Srní čp.117 a Barbary roz.Heisler ze Sedla).
----Franz,nar.1878,po otci sedlák a rovněž i poslední hospodář z rodu Raab v této srnské usedlosti,se oženil v roce 1917 v Srní s Adolfine roz.Gruber 1890 v Srní (dcerou Karla Grubera,bydlícího v Srní čp.116,poté sedláka v Sedle čp.9/později nové čp.43/ "Andreskoarl" a Anny roz.Weber ze Srní čp.117).
--Michael,nar.1808,podruh bydlící v této usedlosti,se oženil v roce 1832 v Srní s Karoline roz.Schmid 1812 v Zelenohorské Huti čp.111 (dcerou Martina Schmida,knížecího dřevaře ze Zelenohorské Hutě čp.48 a Juliany roz.Schulhauser,selské dcery z Kaltenbrunnu u Srní čp.140).V tomto čp.63 se jim narodily děti:Wenzl 1835 -1835,Maria Theresia 1837,Karl 1845.
---Karl,nar.1845,bydlící v této usedlosti (toho času člen císařské armády),se oženil v roce 1870 v Srní s Annou roz.Mayer 1846 v Zelenohorské Huti čp.35 (dcerou Michaela Mayera,knížecího dřevaře bydlícího v Zelenohorské Huti a Marie Theresie roz.Weber,selské dcery ze Srní čp.116).Jejich děti:Ludwig 1873 v čp.63.

Výše jsou uvedeni pouze někteří členové rodu Raab žijící v této usedlosti.
Příjmení Raab je ve starších matrikách zapsáno také v podobě Rob nebo Rab.

(pro web "zanikleobce.cz" vyhledal a sepsal "pašerák", zdroje: web "portafontium.cz"-SOA Plzeň+web "cuzk"+web "kontaminace-cenia"+kniha "Im Lande der künischen Freibauern"+J.Vlček)


Datum: před 1935

Autor: J.Seidel
Přispěl: pašerákVloženo: 7.4.2020