PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Kamýk (Wildberg) - Stručná historie osady.

Přispěl: Alexandr Debnar

Nejstarší význam německého místního jména podle tvaru Wimperk (Nezaměňovat s městem Vimperk, Vimberk, Winterberg!) je odvozen patrně podle středohornoněmeckého "obdarování kostela nebo kláštera, zvláště věnované pozemky a budovy", což bylo časem v bavorském dialektu posunuto do významu "hora věnovaná církvi", snad podle zdejší hory Křeplický vrch (932m.n.m.). Autor tohoto výkladu Dr. Antonín Podlaha navíc českému místnímu jménu Kamýk přisuzuje původ ze staroslověnštiny (kamy = kámen), srovnatelný se staročeským označením (kamýk = kamének, kámen, skála). Podle nejstarší písemné zprávy z r. 1456 v Deskách dvorských patřila osada Wymperk k panství a hradu Hus. V letech 1503 a 1528 osada jmenovaná Wimperg patřila k vimperskému panství, taktéž v letech 1589 a 1595, ale již jako Kameik, Kamegle. Roku 1628 je osada Kameyk spolu s Horním Záblatím a Stádly zapsaná v Deskách zemských k tvrzi Drslavice. V Berní rule k r. 1654 je osada psána jako Wyldtbergk (v české edici: Vildberg). Tento první katastr zmiňuje zdejší 2 rolníky (sedláky), míněné jistě s blíže neuvedenými rodinami a čeledí a z uvedených výčtů věnující se bez pochyb hlavně dobytkářství: Andrease Peitla, který hospodařil na výměře 24 strychů rolí, z nichž na zimu osíval 8 strychů, na jaro 6 strychů rolí. Mohl chovat 2 koně, ale ve skutečnosti choval 2 voly, 4 krávy, 5 jalovic a 2 svině. Druhý jmenovaný rolník je Phillip Frontz hospodařící na výměře 21 strychů rolí, z nichž na zimu osíval 8 strychů, na jaro 6 strychů. Chovat mohl 2 koně, ale choval 2 voly, 4 krávy a 3 jalovice. Písař na závěr zápisu poznamenal: "Prostřední možnosti. Půda hornatá". Někdy v těchto letech také hospodařil na Kamýku po přechodnou dobu i Georg Schneider - Schinagl (1624 (?) - 17.4.1679) se svou manželkou Christinou, roz. Schwartz (? - 18.11.1701), oba vlastníci sousedního dvora Stádla. Mohlo by to naznačovat i eventuelní spojení majetku do jedněch rukou. Georg však zemřel na sousedních Stádlech.
Podle III. dílu Schallerova Místopisu v r. 1790 je uváděn opět Wildberg jako osada vimperského panství. Podle Sommerova Místopisu, VIII. dílu, je Wildberg (Kamayk) pojmenován dvoujazyčně v r. 1840.
Na mapě I. vojenského mapování (z let 1764 - 1768, 1780 - 1783) lze identifikovat 4 prostá, od sebe oddělená obdélná stavení. Rozdíl je patrný na mapě II. vojenského mapování (z let 1836 - 1852), kdy zde lze identifikovat podélný 4 traktový objekt (statek?) s dvorem uzavřeným čtyřmi budovami, k němuž je vně přistavěno 1 prostější stavení. Asi 300 m směrem ke Křeplicům je patrná jedna usedlost. Na mapě III. vojenského mapování (z let 1877 - 1880) je opět patrný čtyřtraktový dvůr, k němuž jsou zvnějšku z jedné strany přistavěna již 2 stavení a další 2 menší obdélná stavení stojí opodál. Ke stavení nacházejícímu se asi 300m směrem ke Křeplicům jsou přidána 2 stavení zakreslená černou barvou, což může znamenat hospodářské budovy (např. stodoly, nebo prostá dřevěná stavení podruhů).
Při sčítání obyvatelstva ke dni 15.2.1921 je Kamýk evidován jako místní část místní obce Volovice. Uvádí se 6 stavení a 32 obyvatel.
Roku 1929 podle III. vydání Chytilova Místopisu ČSR je u osady Kamýku (Wildbergu) uváděno 6 domů (usedlostí), 32 obyvatel (32 Němců, Čech žádný). Kamýk patří farním úřadem, zdravotním obvodem, četnickou stanicí, poštou a telegrafním úřadem do Záblatí, soudním okresem do Prachatic.
V r. 1930 je uváděno autory Monografie Prachatice z r. 2005 jen 30 obyvatel, nepochybně Němců, v pravděpodobně nezměněném počtu 6 usedlostí. Po r. 1945 (i v této monografii) jakékoliv zmínky o počtu obyvatelstva a domů (usedlostí) v Kamýku chybí, což je nejspíše smutnou známkou skutečnosti, že velmi brzo po odsunu všech těchto německých obyvatel v letech 1945 - 1950 byla osada zničena a nejspíše rozebrána na stavební materiál.
Zpracoval: Alexandr Debnar


Vloženo: 12.3.2011Komentáře a upřesňující informace


Žádný záznam

 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 63 do následujícího políčka:

   


Processing time: 11 msec.
IP address = 3.236.143.154
desktop version