PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Vikantice (Weigelsdorf) - Z historie

Přispěl: Milan Gruber Bouška

Německý název vesnice Weigelsdorf je odvozen od osobního jména Wigand. Z něhož vzniklo české vigant či Vikant. Německo-české hybridní místní jméno tedy znamená ves lidí Vigantových. Na obecním typáři vystřídala starší radlici od druhé poloviny 18. stole­tí růže.
V roce 1953 byl k Vikanticím připojen sousední Šleglov s osadou Kronfelzov, ale v letech 1975 až 1990 byly Vikantice i Šleglov částmi Branné. V roce 1992 se Šleglov od Vikantic opět osamostatnil.
Při prvním úředním sčítání v roce 1869 zde bylo napočítáno 524 osob, žilo v roce 1900 v 99 domech již 684 lidí, vesměs Němců. Až po roce 1918 se v obci objevilo několik usedlíků české národnosti (v roce 1930 bylo z 861 obyvatel 14 Čechů). Změny spojené s odsunem Němců a následným osídlením způsobily do roku 1950 pokles na 339 oby­vatel v 82 domech a při posledním sčítání v roce 1991 zde bylo zjištěno jen 120 obyvatel a 24 trvale obydlených domů.
Jako vesnice na kolštejnském panství jsou Vikantice poprvé zmiňovány v roce 1437 a zůstaly jeho součástí až do zániku vrchnostenského zřízení. Filiální kostel sv. Wolfganga z roku 1641 měl svého předchůdce již nejméně o jedno století dříve. Jednotřídní škola byla ve vsi zřízena až v roce 1785, ale děti byly v místě vyučovány již dříve.
Zdejší rolníci si již v roce 1904 zřídili družstevní mlékárnu, po první světové válce zde pra­covala továrna na lepenku a udržela se do roku 1948, v obci byl mlýn a pila, v okolí se od počátku 20. století těžila tuha. Německá sociální demokracie si své politické prvenství udržela i před rokem 1938.
Dynamika vývoje slibně se rozvíjející obce byla zastavena nedostatečným osídlením po druhé světové válce. V roce 1949 převzal zdejší pozemky staro­městský státní statek. Zastavena byla průmyslová výroba a po uzavření školy zůstal obci v roce 1990 jen jediný obchod se smíšeným zbožím.
Jako doklad v jádru renesanční architektury s pozdějšími úpravami je ve Vikanticích chráněn filiální kostel sv. Wolfganga.
zdroj:http://edata-base.net

Vloženo: 21.12.2010Komentáře a upřesňující informace


Žádný záznam

 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 84 do následujícího políčka:

   


Processing time: 15 msec.
IP address = 100.26.176.111
desktop version