PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Radnice (Redenitz) - Stavba kostela sv. Jakuba - dílo Jana Kryštofa Kosche

Přispěl: Pavel Beran

... Kromě těchto nevelkých zednických prací však známe alespoň jednu stavbu většího rozsahu, kterou klášterecký
Kosch provedl. Je jí kostel sv. Jakuba Většího v Radnici (okr. Karlovy Vary) na kláštereckém panství, dnes již neexistující, neboť byl po roce 1957 zbořen s celou vsí, jejíž katastr se stal součástí Vojenského výcvikového prostoru Hradiště.

Smlouvu na stavbu kostela podle schváleného plánu (není bohužel uvedeno, šlo-li o vlastní Koschův plán, či o plán jiného autora) uzavřel Jan Kryštof Kosch z Klášterce 4. března 1766 a stavba byla dokončena v roce 1769; trvala tedy čtyři stavební sezóny. Náklady na stavbu činily dosti vysokou částku 12 150 zl. 16 kr. 5 3/4 pen., z čehož za samotné zednické práce bylo na mzdách vyplaceno 1835 zl. 3 kr. 1 pen. Tesařské práce odvedl tesařský mistr ntonín Fischer, kamenické pak kamenický mistr Adalbert Krunbass a malířské (výmalbu kupole a kůru) vykonal za 408 zl. 20 kr. přísečnický malíř František Mayer.

Stavbě radnického kostela předcházela stavba nové radnické fary v letech 1759 - 1764, při níž je Kosch zmíněn pouze při dokončovacích pracích v roce 1763, zatímco v letech 1760 - 1762 prameny uvádějí jiného kláštereckého zednického mistra Vavřince Kecksteina. Vavřinec Keckstein je předtím uváděn i v letech 1756 až 1758 v radnických kostelních účtech. Nejprve bylo jemu a tesaři Fischerovi roku 1756 zaplaceno dohromady 5 zl. 14 kr. za vyměření a zakreslení projektovaného radnického kostela, vyhledání k tomu potřebného vápna, označení dřeva a trojí prohlídku dvou zvonic (?) načež v roce 1757 bylo Kecksteinovi zaplaceno již 13 zl. za zhotovení tří plánů ke stavbě kostela, vyměření základů a nalezení kamenolomu a místa na stavbu cihelné pece, zatímco Fischer dostal 5 zl. za nakreslení krovu a vazby věže a za prohlídku stavebního dříví a placeno bylo i konzistoři za povolení ke stavbě kostela. Posléze roku 1758 bylo Kecksteinovi zaplaceno 17 zl. 45 kr. za zhotovení pěti plánů fary a za práci při vyhledávání vápna, zdicího kamene, jílu, písku i místa pro cihelnou pec a pro dílnu k budoucí stavbě fary. Je tedy zřejmé, že plány ke stavbě kostela zhotovil v roce 1757 Vavřinec Keckstein. Jím zhotovený plán kostela byl rabětem Thunem v říjnu 1757 spolu s rozpočtem, podepsaným jen okounovským farářem P. Maxmiliánem Koschem a kláštereckým úředníkem, zaslán pražské arcibiskupské konzistoři ke schválení. Dochoval se však pouze
rozpočet, z něhož zjišťujeme, že stavba kostela měla stát 8776 zl. 34 kr. a že nový kostel měl být 48 loktů dlouhý, 18 loktů (v presbytáři 14 loktů) široký a 27 loktů vysoký (ačkoliv „podle regulí architektury“ by jeho výška měla činit 36 loktů), zdi měly být 2 a půl lokte silné, zděná část věže měla být 45 loktů vysoká a kostel měl být opatřen 12 okny. Malířské práce v rozpočtu nebyly obsaženy. I když konzistoř povolení ke stavbě udělila, k realizaci záměru tehdy ještě nedošlo. Jelikož stavba radnické fary následovala bezprostředně poté, kdy k ní Keckstein zhotovil plány, lze předpokládat, že budova byla stavěna právě podle těchto plánů. Stavba kostela, kterou prováděl Kosch, však začala takřka deset let po zhotovení Kecksteinových plánů kostela a nedovedeme říci, zda a do jaké míry byly tyto plány tehdy použity, anebo zda si vrchnost dala udělat plány nové a v tom případě zda jejich autorem byl Kosch. Není také jasné, zda by Koschovy schopnosti (totéž by však platilo i pro Kecksteina) k vyprojektování nepochybně hodnotné architektury radnického kostela vůbec dostačovaly. Kromě radnického kostela vystavěl Jan Kryštof Kosch (pozdější pramen sice uvádí „Josefa Kosche z Klášterce“, ale stavitel tohoto jména v Klášterci nebyl) i novou kapli ve svém rodišti Rašovicích, s jejíž stavbou bylo započato 23. dubna 1776 a která byla vysvěcena 15. listopadu 1784. Ani tato kaple však již dnes nestojí, neboť byla roku 1830 nahrazena stavbou novou.

Úryvek ze článku od Pavla Zahradníka - Zednický rod Koschů a Jan Kryštof Kosch, neznámý stavitel z Klášterce nad Ohří, který byl publikován z časopise Průzkumy památek, 2000/01.


Vloženo: 23.2.2007Komentáře a upřesňující informace


Žádný záznam

 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 45 do následujícího políčka:

   

VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist