PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Předchozí  Další  
Velhartice-synagoga (Welhartitz-Synagoge)

Popis: Velhartice-synagoga
Samo slovo synagoga je řeckého původu (synagogein tj.shromažďování), hebrejština užívá slov bejt ha-kneset (dům shromáždění, výraz i pro sněmovnu, parlament), jazyk jidiš užívá slovo templ, nebo i šúl, neboť se synagogou bývala často spojena i škola (cheder). Židovské náboženské obce již od dávných dob dbaly, aby i dětem z nejchudších rodin se dostávalo vzdělání. V dobách, kdy v křesťanské společnosti převládala negramotnost, téměř každý Žid ovládal čtení a psaní v hebrejštině, která se používala v liturgii, jako hovorový jazyk byl užíván jidiš, mající základ v němčině, psaný alef-bejtem (tj.hebrejskými znaky). S nástupem josefinských reforem a židovského osvícenství tzv.haskaly od konce 18.století byla hovorově užívána běžná němčina, v českých oblastech pak čeština. Vyšší vzdělání bylo možno dosáhnout v tzv.ješivě.
Nicméně vzdělávání židovských dětí od 6 do 12 let mělo i své horší stránky, vyučovalo se v nevhodných prostorách, pomůckami byly jen hebrejský slabikář, pisátko, břidlicová tabulka. Vyučování probíhalo od 8. do 12. a pak od 13.do 17.hod, letní prázdniny křesťanských kamarádů židovské děti neznaly, nevyučovalo se jen v pátek odpoledne a v sobotu, kdy zase musely děti na bohoslužby do synagogy, neděle byla všední den...
Ze snímku je patrné, že synagoga měla dva vchody, pro muže a ženy zvlášť.


Datum: před 1938

Autor: Obec Velhartice, s laskavým svolením kronikáře obce
Přispěl: Pavel FrýdaVloženo: 12.3.2009


Popis: Velhartice-někdejší synagoga
Pamětní deska mezi vraty garáží neupomíná na minulost budovy, ale 100 let zdejšího hasičského sboru

Datum: 2007

Autor: Pavel Frýda
Přispěl: Pavel FrýdaVloženo: 12.3.2009


VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist