PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Michal Urban 23.5.2009] 
Schneidmühle

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Studánka)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena èásteènì

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.08156 12.58200 odeèteno z mapy Michal Urban 23.5.2009  


Okolí (do 10km):
Mühlpeint (Mühlpeint) 0.5km
Sla (Moorlohe) 1.0km
U Bauerù (Beim Bauer) 1.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 1.2km
Studánka (Schönbrunn) 1.4km
Peintmühle (Peintmühle) 1.4km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 1.8km
Smrkovec (Schönficht) 1.8km
Libava (Liebau) 1.9km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 2.2km
Milikov (Miltigau) 2.3km
Dvoreèky (Krainhof) 2.3km
Týmov (Tiefengrün) 2.4km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 2.5km
Ostrov (Wöhr) 2.6km
Dolský mlýn (Grundmühle) 2.7km
Grundhauser (Grundhauser) 2.7km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 2.8km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 3.1km
Trojice (Frühmesse) 3.2km
Tìšov (Teschau) 3.2km
Sägewerk (Sägewerk) 3.3km
Kneipelbach (Kneipelbach) 3.4km
Nový mlýn (Neumühle) 3.6km
Grundmühle (Grundmühle) 3.6km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 3.8km
Arnoltov (Arnitzgrün) 3.8km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 3.8km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 3.8km
Úval (Grün) 4.3km
Vogelhof (Vogelhof) 4.3km
Grundhäuser (Grundhäuser) 4.3km
Stoinamühle (Stoinamühle) 4.5km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 4.5km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 4.5km
Kovárna (Waffenschmiede) 4.5km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 4.6km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 4.6km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 4.6km
Krásná Lípa (Schönlind) 4.6km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 4.6km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 4.7km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 4.7km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 4.7km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 4.7km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 4.7km
Hochofen (Hochofen) 4.7km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 4.7km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 4.7km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 4.8km
U Smrkù (Fichten Mühle) 4.8km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 4.8km
Bystøina (Reichenbach) 4.9km
Železný mlýn (Eisenhammer) 4.9km
Auglmühle (Auglmühle) 4.9km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 4.9km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 5.0km
U Smrkù (Fichtenhof) 5.0km
U Lesa (Waldhäuser) 5.0km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 5.2km
Thumsermühle (Thumsermühle) 5.3km
Mäntling (Mäntling) 5.5km
Sklárny (Glashütten) 5.6km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 5.6km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 5.7km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 5.8km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 5.9km
Leimbruck (Leimbruck) 6.1km
Ždírnice (Schirnitz) 6.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 6.1km
Rovná (Ebmeth) 6.1km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 6.1km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 6.2km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 6.5km
Grillnmühle (Grillnmühle) 6.5km
Nový Dvùr (Neuhof) 6.6km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 6.7km
Tisová (Theißau) 7.0km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 7.0km
Ottmühle (Ottmühle) 7.1km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 7.1km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 7.1km
Kamenice (Steinbach) 7.1km
Mýtina (Hau) 7.3km
Cihelna (Ziegelhütte) 7.3km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 7.6km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 7.6km
Vranov (Frohnau) 7.7km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 7.8km
Jesenice (Gassnitz) 8.0km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 8.0km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 8.0km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 8.1km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 8.4km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 8.4km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 8.6km
Voskárna (Wachshütte) 8.7km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 8.7km
Žírnice (Neuhaus) 8.8km
Allisùv mlýn (Allismühle) 8.8km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 8.8km
Leinmühle (Leinmühle) 8.8km
Rusov (Reissengrün) 8.9km
Dvory (Maierhöfen) 8.9km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 9.0km
Rinlhau (Rinlhau) 9.0km
Rinnlhau (Rinnlhau) 9.0km
Brtná (Zeidlweid) 9.1km
Paseka (Schwand) 9.1km
Melter (Melter) 9.2km
Kempfmühle (Kempfmühle) 9.3km
Lobzy (Lobs) 9.3km
Haselhöfe (Haselhöfe) 9.4km
Balassmühle (Balassmühle) 9.4km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 9.4km
Døenice (Treunitz) 9.6km
Vrbová (Förba) 9.6km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 9.6km
Reimundmühle (Reimundmühle) 9.7km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 9.8km
Hartoušov (Hartessenreuth) 9.8km
Kytlice (Kitlitzdorf) 9.8km
Rotha (Rotha) 9.8km
Bukovany (Buckwa) 9.9km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 10.0km
Novina (Grün) 10.0km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 10.1km
Hnìvín (Knöba) 10.3km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 10.3km
Ehrlich (Ehrlich) 10.3km
Na palouku (Auhöfel) 10.4km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 10.5km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 10.6km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 10.7km
Mechová (Mies) 10.8km
Vackovec (Watzgenreuth) 10.8km
Milíøe (Kohling) 10.8km
Geyerau (Geyerau) 10.9km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 10.9km
Abteimühle (Abteimühle) 10.9km
Vokov (Wogau) 11.0km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 11.0km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 11.0km
Habartov (Habersbirk) 11.0km
Frankenhau (Frankenhau) 11.1km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 11.1km
Prameny (Sangerberg) 11.1km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 11.1km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 11.1km
Vysoká (Maiersgrün) 11.2km
Lískovec (Haselhof) 11.2km
Železný Hamr (Eisenhammer) 11.2km
Železný mlýn (Železný mlýn) 11.2km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 11.3km
V úžlabí (Kahr) 11.3km
Vítkov (Wudingrün) 11.3km
Fränzmühle (Fränzmühle) 11.3km
Stoh (Schober) 11.5km
Pod kopcem (Berghof) 11.5km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 11.6km
Doubrava (Doberau) 11.6km
Lísková (Haselbach) 11.6km
Na kopci (Berghäuser) 11.6km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 11.6km
Voglsmühle (Voglsmühle) 11.7km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 11.7km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 11.8km
Buchhausl (Buchhausl) 11.8km
Am Hammel (Am Hammel) 11.8km
Schleppermühle (Schleppermühle) 11.9km
Aussenhof (Aussenhof) 11.9km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 11.9km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 12.0km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 12.0km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 12.0km
Muglaugl (Muglaugl) 12.0km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 12.0km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 12.0km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 12.0km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 12.2km
Nimrod (Nimrod) 12.2km
Hennermühle (Hennermühle) 12.4km
Finkenmühle (Finkenmühle) 12.4km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 12.4km
U myslivny (Schützenhäuseln) 12.4km
Stinglmühle (Stinglmühle) 12.5km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 12.5km
Köstelhof (Köstelhof) 12.6km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 12.7km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 12.7km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 12.7km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 12.8km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 12.8km
Starost (Sorgen) 12.8km
Kunstmühle (Kunstmühle) 13.0km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 13.0km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 13.0km
Haidhäusel (Haidhäusel) 13.0km
Mýtina (Alt Albenreut) 13.1km
Markvarec (Marklesgrün) 13.1km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 13.1km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 13.2km
Stupice (Stobitzhof) 13.2km
Schneidermühle (Schneidermühle) 13.2km
Polní mlýn (Fehlamühle) 13.3km
Horka (Berg) 13.3km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 13.3km
Winkelmühle (Winkelmühle) 13.3km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 13.5km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 13.5km
Waldhäusel (Waldhäusel) 13.5km
Na Lillu (Beim Lill) 13.5km
Háj (Grafengrün) 13.5km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 13.8km
Mostek (Bruck) 13.9km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 13.9km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 13.9km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 14.1km
Dìvín (Döba) 14.1km
Boden (Boden) 14.1km
Bor (Haid) 14.1km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 14.1km
Dianin Dvùr (Dianahof) 14.1km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 14.1km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 14.2km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 14.3km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 14.3km
Stegmühle (Stegmühle) 14.4km
Lvov (Löwenhof) 14.4km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 14.4km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 14.4km
Kvìtná (Plumberg) 14.6km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 14.6km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 14.7km
U Hansla (Beim Hansl) 14.7km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 14.9km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 14.9km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 15.0km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 15.1km
Mlýnek (Mühlgrün) 15.3km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 15.3km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 15.3km
Kyks (Kix) 15.3km
Týn (Thein) 15.3km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 15.4km
Vogeleis (Vogeleis) 15.4km
Hartenberk (Hartenberg) 15.6km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 15.7km
Finkenmühle (Finkenmühle) 15.7km
Na Štole (Stollmühle) 15.8km
Na Kopci (Berghäuser) 16.0km
Ovèárna (Schäferei) 16.1km
König Mühle (König Mühle) 16.1km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 16.1km
Jehlièná (Grasseth) 16.1km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 16.2km
Tilingmühle (Tilingmühle) 16.2km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 16.2km
Petrova štola (Peterstollen) 16.3km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 16.3km
Baier Mühle (Baier Mühle) 16.4km
Spálený dvùr (Brandhof) 16.5km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 16.5km
Reuth (Reuth) 16.5km
Lesná (Wallhof) 16.6km
Hammergut (Hammergut) 16.6km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 16.7km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 16.7km
Libnov (Liebenau) 16.9km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 16.9km
Lesík (Waldl) 16.9km
Loket (Elbogen) 16.9km
Brandhof (Brandhof) 17.0km
Nové Mohelno (Neumugl) 17.0km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 17.0km
Nový mlýn (Neumühle) 17.0km
Kraushof (Kraushof) 17.0km
Draha (Droth) 17.1km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 17.1km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 17.2km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 17.2km
Slatiny (Lohhäuser) 17.2km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 17.2km
Alberov (Albernhof) 17.2km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 17.3km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 17.3km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 17.3km
Na Drahách (Drothhaus) 17.3km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 17.3km
Nové Sedlo (Neusattl) 17.4km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 17.5km
Èižebná (Zweifelsreith) 17.6km
Smrèí (Krondorf) 17.6km
Skelná Hu (Glashütte) 17.6km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 17.6km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 17.6km
Bernov (Bernau) 17.7km
Plössl (Plössl) 17.7km
Selský mlýn (Baumühle) 17.7km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 17.8km
Skelné Hutì (Glashütten) 17.8km
Jetelištì (Kleeacker) 17.8km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 18.1km
Lipnice (Littmitz) 18.1km
Svažec (Ehmet) 18.2km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 18.2km
Steinloh (Steinloh) 18.2km
Dùl Union II (Unionschacht II) 18.2km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 18.3km
Garstnermühle (Garstnermühle) 18.7km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 18.7km
Kronùv mlýn dolní (Untere Kronmühle) 18.7km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 18.8km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 18.8km
Kronùv mlýn horní (Obere Kronmühle) 18.8km
Na Rabì (Raberhäuser) 18.9km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 18.9km
Oldøichov (Ullersgrün) 19.0km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 19.2km
U Voglerù (Vogler) 19.3km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 19.3km
Stará (Altengrün) 19.8km
Na Dole (Schachthäuser) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist