PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Michal Urban 23.5.2009] 
Dolský mlýn  (Grundmühle)

Kategorie: Samota   (správní obec: Smrkovec)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.05858 12.59586 odeèteno z mapy Michal Urban 23.5.2009  
  50.05861 12.59467 GPS - st.103/èp.53 (Fürst Metternich) Zdenìk Pechar 7.4.2015  


Okolí (do 10km):
Grundhauser (Grundhauser) 0.0km
Smrkovec (Schönficht) 1.2km
Kneipelbach (Kneipelbach) 1.9km
Sla (Moorlohe) 1.9km
Peintmühle (Peintmühle) 2.0km
U Bauerù (Beim Bauer) 2.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 2.1km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 2.1km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 2.2km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 2.3km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 2.5km
Milikov (Miltigau) 2.6km
Schneidmühle (Schneidmühle) 2.7km
Mühlpeint (Mühlpeint) 2.7km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 2.8km
Železný mlýn (Eisenhammer) 3.1km
Auglmühle (Auglmühle) 3.1km
Sklárny (Glashütten) 3.2km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 3.2km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 3.4km
Ostrov (Wöhr) 3.5km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 3.6km
Hochofen (Hochofen) 3.7km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 3.9km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 4.0km
Studánka (Schönbrunn) 4.0km
Týmov (Tiefengrün) 4.0km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 4.0km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 4.0km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 4.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 4.1km
Tìšov (Teschau) 4.2km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 4.2km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 4.2km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 4.2km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 4.3km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 4.4km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 4.4km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 4.5km
Stoinamühle (Stoinamühle) 4.6km
Libava (Liebau) 4.6km
Kovárna (Waffenschmiede) 4.6km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 4.8km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 4.9km
Dvoreèky (Krainhof) 5.0km
Úval (Grün) 5.1km
Ždírnice (Schirnitz) 5.3km
Trojice (Frühmesse) 5.3km
U Lesa (Waldhäuser) 5.3km
Grundmühle (Grundmühle) 5.4km
Krásná Lípa (Schönlind) 5.4km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 5.5km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 5.5km
Leimbruck (Leimbruck) 5.6km
Nový mlýn (Neumühle) 5.6km
Grundhäuser (Grundhäuser) 5.8km
Grillnmühle (Grillnmühle) 5.9km
Sägewerk (Sägewerk) 5.9km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 5.9km
U Smrkù (Fichten Mühle) 6.0km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 6.1km
U Smrkù (Fichtenhof) 6.1km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 6.2km
Arnoltov (Arnitzgrün) 6.3km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 6.3km
Bystøina (Reichenbach) 6.3km
Mäntling (Mäntling) 6.4km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 6.4km
Nový Dvùr (Neuhof) 6.5km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 6.6km
Rovná (Ebmeth) 6.8km
Vogelhof (Vogelhof) 7.0km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 7.3km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 7.3km
Brtná (Zeidlweid) 7.5km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 7.5km
Rinlhau (Rinlhau) 7.6km
Rinnlhau (Rinnlhau) 7.6km
Ottmühle (Ottmühle) 7.7km
Thumsermühle (Thumsermühle) 7.9km
Vranov (Frohnau) 7.9km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 7.9km
Rotha (Rotha) 7.9km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 8.1km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 8.3km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 8.4km
Lískovec (Haselhof) 8.5km
Na palouku (Auhöfel) 8.6km
Kamenice (Steinbach) 8.8km
Stoh (Schober) 8.8km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 8.8km
Leinmühle (Leinmühle) 8.8km
Allisùv mlýn (Allismühle) 8.9km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 8.9km
Žírnice (Neuhaus) 9.0km
Jesenice (Gassnitz) 9.0km
Vysoká (Maiersgrün) 9.0km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 9.0km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 9.0km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 9.1km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 9.1km
Schleppermühle (Schleppermühle) 9.3km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 9.3km
Balassmühle (Balassmühle) 9.3km
Abteimühle (Abteimühle) 9.3km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 9.4km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 9.4km
Muglaugl (Muglaugl) 9.4km
Tisová (Theißau) 9.4km
Cihelna (Ziegelhütte) 9.4km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 9.5km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 9.5km
Mýtina (Hau) 9.5km
Reimundmühle (Reimundmühle) 9.5km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 9.6km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 9.6km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 9.6km
Prameny (Sangerberg) 9.6km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 9.6km
Melter (Melter) 9.7km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 9.7km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 9.9km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 9.9km
Nimrod (Nimrod) 9.9km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 9.9km
Fränzmühle (Fränzmühle) 9.9km
Hennermühle (Hennermühle) 10.0km
Finkenmühle (Finkenmühle) 10.0km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 10.0km
Ehrlich (Ehrlich) 10.0km

Okolí (10-20km):
Dolní mlýn (Neumannmühle) 10.1km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 10.2km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 10.2km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 10.3km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 10.3km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 10.3km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 10.4km
Døenice (Treunitz) 10.5km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 10.5km
Lobzy (Lobs) 10.5km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 10.6km
Buchhausl (Buchhausl) 10.6km
Winkelmühle (Winkelmühle) 10.6km
Paseka (Schwand) 10.6km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 10.7km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 10.8km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 10.8km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 10.8km
Schneidermühle (Schneidermühle) 11.0km
Voskárna (Wachshütte) 11.0km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 11.0km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 11.2km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 11.2km
Haidhäusel (Haidhäusel) 11.2km
Mechová (Mies) 11.3km
Háj (Grafengrün) 11.3km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 11.4km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 11.4km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 11.4km
Waldhäusel (Waldhäusel) 11.5km
Dvory (Maierhöfen) 11.5km
Novina (Grün) 11.5km
Dianin Dvùr (Dianahof) 11.5km
Milíøe (Kohling) 11.6km
Vrbová (Förba) 11.7km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 11.7km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 11.7km
Rusov (Reissengrün) 11.7km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 11.8km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 11.8km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 11.8km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 11.8km
Haselhöfe (Haselhöfe) 11.9km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 11.9km
U myslivny (Schützenhäuseln) 11.9km
Kempfmühle (Kempfmühle) 12.0km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 12.0km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 12.0km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 12.1km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 12.1km
Hartoušov (Hartessenreuth) 12.2km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 12.2km
Mýtina (Alt Albenreut) 12.3km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 12.3km
Kytlice (Kitlitzdorf) 12.3km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 12.3km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 12.4km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 12.4km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 12.4km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 12.5km
Hnìvín (Knöba) 12.6km
Bukovany (Buckwa) 12.6km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 12.6km
Kyks (Kix) 12.6km
Schöpplùv mlýn (Schöppelmühle) 12.6km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 12.7km
Železný Hamr (Eisenhammer) 12.7km
Železný mlýn (Železný mlýn) 12.7km
Vokov (Wogau) 12.8km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 12.8km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 12.8km
Vítkov (Wudingrün) 12.9km
Na kopci (Berghäuser) 12.9km
Nová Ves (Neudorf) 12.9km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 13.0km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 13.0km
Pod kopcem (Berghof) 13.0km
Boden (Boden) 13.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 13.1km
Na Štole (Stollmühle) 13.1km
Vackovec (Watzgenreuth) 13.2km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 13.5km
Geyerau (Geyerau) 13.6km
König Mühle (König Mühle) 13.6km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 13.6km
Habartov (Habersbirk) 13.7km
Frankenhau (Frankenhau) 13.8km
Baier Mühle (Baier Mühle) 13.9km
Lísková (Haselbach) 13.9km
Doubrava (Doberau) 14.0km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 14.0km
V úžlabí (Kahr) 14.1km
Aussenhof (Aussenhof) 14.1km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 14.1km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 14.1km
Am Hammel (Am Hammel) 14.2km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 14.3km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 14.3km
Voglsmühle (Voglsmühle) 14.4km
Draha (Droth) 14.4km
Nový mlýn (Neumühle) 14.5km
Na Drahách (Drothhaus) 14.6km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 14.7km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 14.7km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 14.8km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 14.8km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 14.8km
Selský mlýn (Baumühle) 14.9km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 14.9km
Podhorní mlýn (Bader Mühle) 14.9km
Starost (Sorgen) 15.0km
Stinglmühle (Stinglmühle) 15.0km
Slatiny (Lohhäuser) 15.0km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 15.0km
Plössl (Plössl) 15.1km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 15.1km
Skelné Hutì (Glashütten) 15.1km
Nové Mohelno (Neumugl) 15.3km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 15.4km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 15.4km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 15.6km
Polní mlýn (Fehlamühle) 15.7km
Kunstmühle (Kunstmühle) 15.7km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 15.7km
Stupice (Stobitzhof) 15.8km
Markvarec (Marklesgrün) 15.8km
Horka (Berg) 16.0km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 16.0km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 16.2km
Na Lillu (Beim Lill) 16.2km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 16.2km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 16.2km
Kronùv mlýn dolní (Untere Kronmühle) 16.2km
Kastlùv mlýn (Kastl Mühle) 16.2km
Kronùv mlýn horní (Obere Kronmühle) 16.3km
Mostek (Bruck) 16.5km
Lvov (Löwenhof) 16.5km
Dìvín (Döba) 16.6km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 16.6km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 16.6km
Bor (Haid) 16.8km
Vogeleis (Vogeleis) 16.9km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 17.0km
Stegmühle (Stegmühle) 17.1km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 17.2km
Kvìtná (Plumberg) 17.3km
U Hansla (Beim Hansl) 17.4km
Týn (Thein) 17.6km
Mlýnek (Mühlgrün) 17.9km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 17.9km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 18.0km
Jehlièná (Grasseth) 18.0km
Loket (Elbogen) 18.1km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 18.2km
Hartenberk (Hartenberg) 18.2km
Berghauslen (Berghauslen) 18.4km
Regensteich (Regensteich) 18.4km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 18.6km
Na Kopci (Berghäuser) 18.7km
Horní Hamr (Oberhammer) 18.7km
Tilingmühle (Tilingmühle) 18.7km
Ovèárna (Schäferei) 18.8km
Rosenkranz (Rosenkranz) 18.8km
Treppenstein (Treppenstein) 18.9km
Spálený dvùr (Brandhof) 19.0km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 19.0km
Petrova štola (Peterstollen) 19.0km
Reuth (Reuth) 19.0km
Nové Sedlo (Neusattl) 19.0km
Hammergut (Hammergut) 19.1km
Alberov (Albernhof) 19.1km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 19.2km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 19.2km
Lesná (Wallhof) 19.3km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 19.3km
Lesík (Waldl) 19.3km
Broumovský mlýn (Promenhofer Mühl) 19.4km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 19.5km
Kraushof (Kraushof) 19.5km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 19.5km
Jetelištì (Kleeacker) 19.5km
Hanikùv mlýn (Hanikmühle) 19.5km
Libnov (Liebenau) 19.6km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist