PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Radim Hettner 13.4.2009] 
Kvìtná  (Plumberg)

Kategorie: Obec   
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela - pùvodní vesnice není, dnes zemìdìlský objekt a 11 okálù cca o 300 metrù východnì

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.20519 12.51336 získáno ze serveru mapy.cz Radim Hettner 13.4.2009  


Okolí (do 10km):
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 0.7km
Stegmühle (Stegmühle) 1.0km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 1.5km
Markvarec (Marklesgrün) 1.6km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 1.7km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 1.7km
Na Lillu (Beim Lill) 1.8km
U Hansla (Beim Hansl) 1.9km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 2.1km
Na Kopci (Berghäuser) 2.4km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 2.4km
Libnov (Liebenau) 2.9km
Skelná Hu (Glashütte) 3.1km
Bernov (Bernau) 3.2km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 3.3km
Kunstmühle (Kunstmühle) 3.3km
V úžlabí (Kahr) 3.3km
Horka (Berg) 3.4km
Smrèí (Krondorf) 3.5km
Geyerau (Geyerau) 3.7km
Svažec (Ehmet) 4.1km
Ovèárna (Schäferei) 4.3km
Èižebná (Zweifelsreith) 4.3km
Voglsmühle (Voglsmühle) 4.3km
Frankenhau (Frankenhau) 4.3km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 4.4km
Habartov (Habersbirk) 4.5km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 4.6km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 4.7km
Hartenberk (Hartenberg) 4.7km
Lesná (Wallhof) 4.8km
Mlýnek (Mühlgrün) 4.8km
Bor (Haid) 4.8km
Petrova štola (Peterstollen) 4.9km
Na Rabì (Raberhäuser) 5.2km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 5.3km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 5.6km
Oldøichov (Ullersgrün) 5.6km
Bukovany (Buckwa) 5.6km
Rusov (Reissengrün) 5.7km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 5.8km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 5.9km
Garstnermühle (Garstnermühle) 5.9km
Stupice (Stobitzhof) 6.0km
Mostek (Bruck) 6.1km
Tilingmühle (Tilingmühle) 6.1km
Kempfmühle (Kempfmühle) 6.2km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 6.4km
Spálený dvùr (Brandhof) 6.7km
Božetín (Fasattengrün) 6.7km
Ètyødomí (Vierhäuser) 6.7km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 6.8km
Stinglmühle (Stinglmühle) 6.9km
Kytlice (Kitlitzdorf) 6.9km
Hammergut (Hammergut) 6.9km
Reuth (Reuth) 6.9km
Hamr (Waffenhammer) 7.0km
Steinhammer (Steinhammer) 7.0km
Brandhof (Brandhof) 7.1km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 7.1km
Haselhöfe (Haselhöfe) 7.1km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 7.1km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 7.2km
Dìvín (Döba) 7.2km
Kraushof (Kraushof) 7.3km
Dvory (Maierhöfen) 7.4km
Am Hammel (Am Hammel) 7.4km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 7.5km
Staré Hory (Horn) 7.5km
Na Dole (Schachthäuser) 7.6km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 7.7km
Liboc (Frankenhammer) 7.7km
Lísková (Haselbach) 7.8km
Steingrube (Steingrube) 7.9km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 8.0km
Týn (Thein) 8.0km
Doubrava (Doberau) 8.1km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 8.1km
Vackovec (Watzgenreuth) 8.2km
Opatov (Absroth) 8.4km
Hartoušov (Hartessenreuth) 8.4km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 8.5km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 8.6km
Polní mlýn (Fehlamühle) 8.7km
Lesík (Waldl) 8.7km
Aussenhof (Aussenhof) 8.8km
Teichmühle (Teichmühle) 8.9km
Rebmühle (Rebmühle) 8.9km
Èerná (Schwarzenbach) 9.1km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 9.2km
Chata (Wetterhütte) 9.2km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 9.2km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 9.2km
Tisová (Theißau) 9.2km
Vogelmühle (Vogelmühle) 9.3km
Starost (Sorgen) 9.3km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 9.3km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 9.4km
Suchá (Dürr) 9.5km
Grünmühle (Grünmühle) 9.5km
Schwank (Schwank) 9.5km
Voskárna (Wachshütte) 9.5km
Lvov (Löwenhof) 9.5km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 9.7km
Hnìvín (Knöba) 9.7km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 9.7km
Thumsermühle (Thumsermühle) 9.7km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 9.7km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 9.8km
Weissmühle (Weissmühle) 9.8km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 9.9km
Vackov (Watzkenreuth) 9.9km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 9.9km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Mýtina (Hau) 10.1km
Stará (Altengrün) 10.1km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 10.1km
Zelená (Grün) 10.2km
Schirlmühle (Schirlmühle) 10.2km
Eberhof (Eberhof) 10.3km
Vogelhof (Vogelhof) 10.4km
Smrèina (Ermesgrün) 10.5km
Cihelna (Ziegelhütte) 10.5km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 10.6km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 10.6km
Kohlmühle (Kohlmühle) 10.7km
Soos (Soos) 10.7km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 10.7km
Schindelberg (Schindelberg) 10.7km
Valtéøov (Waltersgrün) 10.7km
Vrbová (Förba) 10.7km
Steinloh (Steinloh) 10.7km
Dolní zámek (Unterschloss) 10.8km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 10.8km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 10.9km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 11.0km
Horní zámek (Oberschloss) 11.1km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 11.1km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 11.2km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 11.3km
Bärnhaus (Bärnhaus) 11.3km
Zeiselhause (Zeiselhause) 11.3km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 11.3km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 11.3km
Untere Mühle (Untere Mühle) 11.5km
Sägewerk (Sägewerk) 11.5km
Arnoltov (Arnitzgrün) 11.5km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 11.5km
Lipnice (Littmitz) 11.5km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 11.6km
Ludabrunn (Ludabrunn) 11.6km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 11.6km
U Voglerù (Vogler) 11.6km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 11.7km
Výspa (Dürrengrün) 11.7km
Herrenmühle (Herrenmühle) 11.8km
Weisenmeister (Weisenmeister) 11.8km
Berghaus (Berghaus) 11.8km
Obere Mühle (Obere Mühle) 11.9km
Železný Hamr (Eisenhammer) 11.9km
U Brodu (Furthhäusel) 12.0km
Vokov (Wogau) 12.0km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 12.1km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 12.1km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 12.2km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 12.3km
Dvoreèky (Krainhof) 12.3km
Kyselka (Mattelberg) 12.4km
Jehlièná (Grasseth) 12.4km
Kostelní (Kirchberg) 12.5km
Bärenteich (Bärenteich) 12.6km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 12.6km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 12.6km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 12.6km
Velký Rybník (Grossenteich) 12.7km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 12.7km
U Bártù (Barthaus) 12.7km
Libava (Liebau) 12.7km
Kamenice (Steinbach) 12.7km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 12.7km
Kámen (Stein) 12.8km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 12.9km
Nový mlýn (Neumühle) 12.9km
Lochmühle (Lochmühle) 12.9km
Loch (Loch) 12.9km
Trojice (Frühmesse) 13.0km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 13.0km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 13.2km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 13.2km
Paseka (Schwand) 13.2km
Vítkov (Wudingrün) 13.2km
Waldschenke (Waldschänke) 13.3km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 13.3km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 13.3km
Studánka (Schönbrunn) 13.3km
Grundmühle (Grundmühle) 13.3km
Novina (Grün) 13.3km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 13.4km
Pod kopcem (Berghof) 13.4km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 13.5km
Køemenitá (Greisbach) 13.5km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 13.6km
Grundhäuser (Grundhäuser) 13.6km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 13.6km
Železný Hamr (Eisenhammer) 13.6km
Železný mlýn (Železný mlýn) 13.6km
Poèátky (Ursprung) 13.7km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 13.7km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 13.8km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 13.8km
Bystøina (Reichenbach) 13.8km
Vøesová (Doglasgrün) 13.8km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 14.0km
Obora (Hochgarth) 14.0km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 14.1km
Týmov (Tiefengrün) 14.2km
U Smrkù (Fichten Mühle) 14.2km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 14.3km
Šindelová (Schindlwald) 14.3km
Lobzy (Lobs) 14.4km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 14.5km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 14.6km
Schneidmühle (Schneidmühle) 14.6km
U Smrkù (Fichtenhof) 14.6km
Mühlpeint (Mühlpeint) 14.7km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 14.8km
Köstelhof (Köstelhof) 14.8km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 14.8km
Neuhäuser (Neuhäuser) 14.9km
Tìšov (Teschau) 15.0km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 15.0km
Mäntling (Mäntling) 15.1km
Ostrov (Wöhr) 15.1km
Jesenice (Gassnitz) 15.2km
Úval (Grün) 15.2km
Krásná Lípa (Schönlind) 15.2km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 15.2km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 15.3km
U Bauerù (Beim Bauer) 15.3km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 15.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 15.4km
Krásná Lípa (Schönlind) 15.4km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 15.5km
Sla (Moorlohe) 15.5km
Peintmühle (Peintmühle) 15.5km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 15.5km
Rovná (Ebmeth) 15.5km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 15.8km
Milikov (Miltigau) 15.8km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 15.8km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 15.8km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 15.9km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 15.9km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 16.0km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 16.0km
Pouš (Oedt) 16.0km
Døenice (Treunitz) 16.1km
U Lesa (Waldhäuser) 16.1km
Ottmühle (Ottmühle) 16.2km
Smrkovec (Schönficht) 16.3km
Kovárna (Waffenschmiede) 16.3km
Stoinamühle (Stoinamühle) 16.4km
Hohe Winkel (Hohe Winkel) 16.4km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 16.5km
Javoøina (Ahornswald) 16.5km
Sackhäuser (Sackhäuser) 16.5km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 16.6km
Ptaèí (Vogeldorf) 16.6km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 16.7km
Hranièná (Markhausen) 16.7km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 16.7km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 16.7km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 16.8km
Vranov (Frohnau) 16.8km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 17.0km
Rudolfinum (Rudolfinum) 17.0km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 17.1km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 17.1km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 17.1km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 17.3km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 17.3km
Dolský mlýn (Grundmühle) 17.3km
Grundhauser (Grundhauser) 17.3km
Bøidlová (Schieferhütten) 17.3km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 17.3km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 17.4km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 17.4km
Kneipelbach (Kneipelbach) 17.5km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 17.5km
Nový Dvùr (Neuhof) 17.6km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 17.6km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 17.6km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 17.7km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 17.7km
Hochofen (Hochofen) 17.7km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 17.7km
Mechová (Mies) 17.8km
Žírnice (Neuhaus) 17.8km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 17.8km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 17.9km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 17.9km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 17.9km
Leimbruck (Leimbruck) 18.1km
Skalka (Stein) 18.2km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 18.2km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 18.3km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 18.3km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 18.3km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 18.3km
Údolí Ohøe (Egerthal) 18.4km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 18.4km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 18.4km
Grillnmühle (Grillnmühle) 18.4km
Ždírnice (Schirnitz) 18.4km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 18.5km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 18.5km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 18.5km
Dùl Otto (Frühbuss) 18.6km
Železný mlýn (Eisenhammer) 18.7km
Auglmühle (Auglmühle) 18.7km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 19.0km
Podhrad (Pograth) 19.1km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 19.1km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 19.2km
Èervený mlýn (Rothmühle) 19.3km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 19.3km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 19.3km
Nancy (Nancy) 19.3km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 19.4km
Kahlermühle (Kahlermühle) 19.5km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 19.6km
Bublava - Aschberg (Schwaderbach - Aschberg) 19.8km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 19.8km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 19.9km
Sklárny (Glashütten) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist