PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 4.6.2008] 
Zámek - Starý Rybník  (Altenteich)

Kategorie: Hrad, zámek, tvrz   
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno - Hospodaøení státního statku.
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Ohrožená

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.16186 12.35483 GPS Zdenìk Pechar 4.6.2008  


Okolí (do 10km):
Herrenmühle (Herrenmühle) 0.8km
U Bártù (Barthaus) 1.3km
Horní zámek (Oberschloss) 1.3km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 1.3km
Dolní zámek (Unterschloss) 1.4km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 1.5km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 1.6km
Kyselka (Mattelberg) 1.7km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 1.9km
Zelená (Grün) 1.9km
Weissmühle (Weissmühle) 2.3km
Velký Rybník (Grossenteich) 2.4km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 2.4km
Soos (Soos) 2.4km
Suchá (Dürr) 2.7km
Prüllermühle (Prüllermühle) 2.8km
Chata (Wetterhütte) 3.1km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 3.9km
Bärenteich (Bärenteich) 4.2km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 4.4km
Otov (Ottengrün) 4.5km
Dvoreèek (Höflasgut) 4.6km
Neuengrün (Neuengrün) 5.0km
Jedlièná (Tannenberg) 5.0km
Polní mlýn (Fehlamühle) 5.1km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 5.2km
Brandhof (Brandhof) 5.3km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 5.4km
Dìvín (Döba) 5.4km
Spálený dvùr (Brandhof) 5.5km
Starost (Sorgen) 5.5km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 5.6km
Hazlov (Haslau) 5.7km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 5.7km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 5.8km
Hleïsebe (Siehdichfür) 5.9km
Stockmühle (Stockmühle) 6.0km
Thumsermühle (Thumsermühle) 6.0km
Herrenmühle (Herrenmühle) 6.1km
Drahtmühle (Drahtmühle) 6.1km
Kohlmühle (Kohlmühle) 6.2km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 6.2km
Untere Mühle (Untere Mühle) 6.4km
Mostek (Bruck) 6.4km
Rodig (Rodig) 6.6km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 6.6km
Obere Mühle (Obere Mühle) 6.6km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 6.6km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 6.7km
Stinglmühle (Stinglmühle) 6.8km
Stupice (Stobitzhof) 6.8km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 6.9km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 6.9km
Doubrava (Doberau) 6.9km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 7.1km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 7.2km
Mlýnek (Mühlgrün) 7.3km
Bor (Haid) 7.4km
Franky (Franken) 7.5km
Eberhof (Eberhof) 7.5km
U Rybáka (Fischerwohnung) 7.7km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 7.7km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 7.7km
Vackovec (Watzgenreuth) 7.7km
Röthenbach (Röthenbach) 7.8km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 7.8km
Lesná (Wallhof) 7.8km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 7.8km
U Brodu (Furthhäusel) 7.9km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 7.9km
Na Dole (Schachthäuser) 7.9km
Vokov (Wogau) 7.9km
Hnìvín (Knöba) 7.9km
Smrèina (Ermesgrün) 8.0km
Ovèárna (Schäferei) 8.1km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 8.4km
Vackov (Watzkenreuth) 8.4km
Skalka (Stein) 8.5km
Köstelhof (Köstelhof) 8.5km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 8.5km
Hartoušov (Hartessenreuth) 8.6km
Fischerhof (Fischerhof) 8.7km
Vrbová (Förba) 8.7km
Elsterquelle (Esterquelle) 8.8km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 8.8km
Údolí Ohøe (Egerthal) 8.8km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 8.8km
Stockmühle (Stockmühle) 8.9km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 8.9km
Libá - pøádelna (Liebenstein) 9.0km
Zadní Nebesa (Hinter - Himmelreich) 9.0km
Dolní Nebesa (Hinter-Himmelreich) 9.0km
Horní Paseky (Oberreuth) 9.1km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 9.1km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 9.1km
Horka (Berg) 9.1km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 9.2km
Tùnì (Liebeneck) 9.2km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 9.2km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 9.2km
Schwarzweber (Schwarzweber) 9.3km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 9.3km
Železný Hamr (Eisenhammer) 9.3km
Rudolfinum (Rudolfinum) 9.3km
Dobrošov (Tobiesenreuth) 9.4km
Voglsmühle (Voglsmühle) 9.4km
Libá (Liebenstein bei Eger) 9.5km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 9.5km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 9.5km
Oldøichov (Ullersgrün) 9.5km
Èižebná (Zweifelsreith) 9.5km
Kunstmühle (Kunstmühle) 9.5km
Salerberg (Salerberg) 9.6km
Božetín (Fasattengrün) 9.6km
Lumpenhau (Lumpenhau) 9.7km
Pomezná (Markhausen) 9.7km
Pomezná (Markhausen) 9.7km
V Luhu (Lohhäuser) 9.8km
Hädlerùv mlýn (Hädlermühle) 9.8km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 9.8km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 9.8km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 9.9km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 9.9km

Okolí (10-20km):
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 10.1km
Výspa (Dürrengrün) 10.1km
Steinmühle (Steinmühle) 10.2km
Goslerùv mlýn (Gösslermühle) 10.2km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 10.2km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 10.2km
Na Rabì (Raberhäuser) 10.2km
U Hansla (Beim Hansl) 10.2km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 10.2km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 10.3km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 10.3km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 10.3km
Na Kopci (Berghäuser) 10.3km
Frankenhau (Frankenhau) 10.3km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 10.4km
Svatá Anna (Sankt Anna) 10.4km
Rathsam (Rathsam) 10.5km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 10.5km
Dubina (Eichelberg) 10.6km
Teichmühle (Teichmühle) 10.6km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 10.6km
Kempfmühle (Kempfmühle) 10.6km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 10.7km
Svažec (Ehmet) 10.7km
Rybáøe (Fischern) 10.8km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 10.8km
Kahlermühle (Kahlermühle) 10.8km
Vogelmühle (Vogelmühle) 10.8km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 10.8km
Grünmühle (Grünmühle) 10.9km
Smrèí (Krondorf) 10.9km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 11.0km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 11.0km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 11.1km
Stegmühle (Stegmühle) 11.1km
Boden (Boden) 11.2km
Bärnhaus (Bärnhaus) 11.2km
Ludabrunn (Ludabrunn) 11.3km
Opatov (Absroth) 11.3km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 11.4km
Bären Mühle (Bären Mühle) 11.5km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 11.5km
Schirlmühle (Schirlmühle) 11.5km
Zeiselhause (Zeiselhause) 11.6km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 11.8km
Weisenmeister (Weisenmeister) 11.8km
Kühpöhlmühle (Kühpöhlmühle) 12.0km
Aš - hlavní nádraží (Bayerischer Bahnhof) 12.1km
Berghaus (Berghaus) 12.1km
Kvìtná (Plumberg) 12.1km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 12.2km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 12.2km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 12.2km
Zadní Loch (Hinterloch) 12.3km
Døenice (Treunitz) 12.3km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 12.3km
Skelná Hu (Glashütte) 12.3km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 12.3km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 12.4km
Prechtlùv mlýn (Prechtelmühle) 12.5km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 12.5km
Rebmühle (Rebmühle) 12.6km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 12.6km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 12.6km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 12.6km
Markvarec (Marklesgrün) 12.6km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 12.7km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 12.7km
Pøední Loch (Vorderloch) 12.8km
Podhrad (Pograth) 12.8km
Schindelberg (Schindelberg) 12.9km
Jesenice (Gassnitz) 12.9km
Hechtova My (Hechthau) 13.0km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 13.0km
Èervený mlýn (Rothmühle) 13.1km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 13.3km
Mechová (Mies) 13.3km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 13.4km
Aš - Jahnùv pomník (Jahn Denkmal) 13.5km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 13.5km
Hamr (Waffenhammer) 13.5km
Steinhammer (Steinhammer) 13.5km
Bernov (Bernau) 13.5km
Doubrava u Aše (Grün) 13.6km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 13.6km
Wies (Wies) 13.6km
Waldschenke (Waldschänke) 13.6km
Valtéøov (Waltersgrün) 13.6km
Schallermühle (Schallermühle) 13.7km
Wildenhof (Wildenhof) 13.7km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 13.7km
Aš - evangelický kostel (Asch - Evangelische Kirche) 13.8km
Hranièní hospoda (Grenzschenke) 13.9km
Èerná (Schwarzenbach) 13.9km
Drahtmühle (Drahtmühle) 14.0km
Langmühle (Langmühle) 14.1km
Teichmühle (Teichmühle) 14.2km
Kopaniny (Krugsreuth) 14.3km
Steingrube (Steingrube) 14.3km
Libnov (Liebenau) 14.3km
Papírna (Papiermühle) 14.4km
Goldbrunn (Goldbrunn) 14.4km
Èervený mlýn (Röthenmühle) 14.5km
Háj (Hainhäuser) 14.5km
Schindlermühle (Schindlermühle) 14.5km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 14.5km
Ottmühle (Ottmühle) 14.5km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 14.5km
Jack Mühle (Jack Mühle) 14.6km
Nový mlýn (Neumühle) 14.7km
Podhradí (Neuberg) 14.7km
Mäntling (Mäntling) 14.7km
Sorgmühle (Sorgmühle) 14.8km
Krásná Lípa (Schönlind) 14.8km
Slapany (Schloppenhof) 14.8km
Dösenmühle (Dösenmühle) 14.9km
Liboc (Frankenhammer) 14.9km
Ètyødomí (Vierhäuser) 14.9km
Žírnice (Neuhaus) 15.0km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 15.1km
Podhradí - obecná škola (Neuberg bei Asch - Volkschulle) 15.2km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 15.2km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 15.3km
Ottenbach (Ottenbach) 15.5km
Smrèina (Sorg) 15.6km
Dorfmühle (Dorfmühle) 15.6km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 15.6km
Úval (Grün) 15.8km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 15.9km
Schwank (Schwank) 15.9km
Brusírna (Schleifermühle) 16.1km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 16.2km
Kámen (Stein) 16.2km
Sandner (Sandner) 16.3km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 16.3km
Kostelní (Kirchberg) 16.4km
Nový Dvùr (Neuhof) 16.5km
Stoinamühle (Stoinamühle) 16.8km
Juchhe (Juchhe) 17.2km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 17.4km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 17.6km
Leimbruck (Leimbruck) 17.6km
Poèátky (Ursprung) 17.7km
Grillnmühle (Grillnmühle) 17.7km
Studánka - nádraží (Studánka - nádraží) 17.9km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 18.1km
Ždírnice (Schirnitz) 18.1km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 18.4km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 18.4km
Mýtina (Alt Albenreut) 18.8km
Lazarmühle (Lazarmühle) 19.4km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 19.5km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 19.5km
Hranice v Èechách (Hranice v Èechách) 19.8km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist