PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Pavel Frýda 22.5.2007] 
Františkovy Láznì-synagoga  (Franzenbad-Synagoge)

Kategorie: Synagoga   
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Znièeno nacistickým Nìmeckem -
Období zániku: Pøed 1945  (rok: 1938)
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.12222 12.34833 z mapy Seznam.cz-synagoga Pavel Frýda 22.5.2007  
  50.13444 12.34306 z mapy Seznam.cz-høbitov Pavel Frýda 5.5.2010  


Okolí (do 10km):
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 2.2km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 2.5km
Dvoreèek (Höflasgut) 2.8km
Jedlièná (Tannenberg) 3.1km
Hleïsebe (Siehdichfür) 3.2km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 4.0km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 4.0km
Skalka (Stein) 4.1km
Soos (Soos) 4.2km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 4.3km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 4.4km
Údolí Ohøe (Egerthal) 4.4km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 4.4km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 4.4km
Thumsermühle (Thumsermühle) 4.5km
Stockmühle (Stockmühle) 4.6km
Drahtmühle (Drahtmühle) 4.7km
Herrenmühle (Herrenmühle) 4.8km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 4.8km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 4.8km
U Rybáka (Fischerwohnung) 5.0km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 5.0km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 5.0km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 5.1km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 5.1km
Rudolfinum (Rudolfinum) 5.1km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 5.1km
Köstelhof (Köstelhof) 5.1km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 5.2km
Tùnì (Liebeneck) 5.2km
U Bártù (Barthaus) 5.2km
Herrenmühle (Herrenmühle) 5.3km
Zelená (Grün) 5.4km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 5.5km
Prüllermühle (Prüllermühle) 5.5km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 5.5km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 5.5km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 5.5km
Horní zámek (Oberschloss) 5.6km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 5.6km
Dolní zámek (Unterschloss) 5.7km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 5.8km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 5.8km
Suchá (Dürr) 5.8km
Kyselka (Mattelberg) 5.9km
Starost (Sorgen) 5.9km
Svatá Anna (Sankt Anna) 6.0km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 6.0km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 6.0km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 6.0km
Vokov (Wogau) 6.0km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 6.1km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 6.1km
Weissmühle (Weissmühle) 6.1km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 6.1km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 6.2km
Polní mlýn (Fehlamühle) 6.2km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 6.3km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 6.3km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 6.4km
Velký Rybník (Grossenteich) 6.4km
Kahlermühle (Kahlermühle) 6.4km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 6.4km
Otov (Ottengrün) 6.5km
Hazlov (Haslau) 6.6km
Boden (Boden) 6.7km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 6.8km
Pomezná (Markhausen) 6.9km
Pomezná (Markhausen) 6.9km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 6.9km
Chata (Wetterhütte) 6.9km
Franky (Franken) 7.0km
Rodig (Rodig) 7.0km
Dobrošov (Tobiesenreuth) 7.1km
Neuengrün (Neuengrün) 7.4km
Hnìvín (Knöba) 7.4km
Rathsam (Rathsam) 7.5km
Doubrava (Doberau) 7.5km
Vrbová (Förba) 7.5km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 7.6km
Dìvín (Döba) 7.6km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 7.7km
Stockmühle (Stockmühle) 7.8km
Libá - pøádelna (Liebenstein) 7.9km
Vackovec (Watzgenreuth) 8.0km
Rybáøe (Fischern) 8.1km
Libá (Liebenstein bei Eger) 8.2km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 8.2km
Stinglmühle (Stinglmühle) 8.2km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 8.3km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 8.3km
Bärenteich (Bärenteich) 8.4km
Steinmühle (Steinmühle) 8.5km
Dubina (Eichelberg) 8.5km
Hartoušov (Hartessenreuth) 8.6km
Hechtova My (Hechthau) 8.7km
Podhrad (Pograth) 8.7km
Mostek (Bruck) 8.7km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 8.8km
Stupice (Stobitzhof) 8.8km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 9.0km
Brandhof (Brandhof) 9.0km
Spálený dvùr (Brandhof) 9.0km
Èervený mlýn (Rothmühle) 9.1km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 9.2km
Wies (Wies) 9.2km
Døenice (Treunitz) 9.2km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 9.2km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 9.3km
Wildenhof (Wildenhof) 9.4km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 9.6km
Mechová (Mies) 9.8km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 9.9km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 9.9km
Bor (Haid) 10.0km

Okolí (10-20km):
Jesenice (Gassnitz) 10.2km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 10.3km
Krásná Lípa (Schönlind) 10.4km
Mlýnek (Mühlgrün) 10.4km
Slapany (Schloppenhof) 10.5km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 10.6km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 10.6km
Kohlmühle (Kohlmühle) 10.7km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 10.8km
Untere Mühle (Untere Mühle) 10.8km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 10.8km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 10.8km
Obere Mühle (Obere Mühle) 11.0km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 11.0km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 11.1km
Voglsmühle (Voglsmühle) 11.2km
Fischerhof (Fischerhof) 11.3km
Röthenbach (Röthenbach) 11.3km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 11.3km
Lesná (Wallhof) 11.3km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 11.3km
Elsterquelle (Esterquelle) 11.4km
Dorfmühle (Dorfmühle) 11.4km
Ovèárna (Schäferei) 11.4km
Horka (Berg) 11.4km
Kempfmühle (Kempfmühle) 11.4km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 11.5km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 11.6km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 11.6km
Zadní Nebesa (Hinter - Himmelreich) 11.7km
Dolní Nebesa (Hinter-Himmelreich) 11.7km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 11.7km
Kunstmühle (Kunstmühle) 11.7km
Žírnice (Neuhaus) 11.8km
Ottmühle (Ottmühle) 11.8km
Frankenhau (Frankenhau) 11.8km
Schwarzweber (Schwarzweber) 11.9km
Brusírna (Schleifermühle) 11.9km
Eberhof (Eberhof) 12.0km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 12.1km
Sandner (Sandner) 12.1km
Na Dole (Schachthäuser) 12.1km
U Brodu (Furthhäusel) 12.3km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 12.3km
V Luhu (Lohhäuser) 12.4km
Lumpenhau (Lumpenhau) 12.4km
Smrèina (Ermesgrün) 12.4km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 12.4km
Horní Paseky (Oberreuth) 12.5km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 12.5km
Mäntling (Mäntling) 12.5km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 12.5km
Hädlerùv mlýn (Hädlermühle) 12.6km
Salerberg (Salerberg) 12.6km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 12.6km
Vackov (Watzkenreuth) 12.8km
Goslerùv mlýn (Gösslermühle) 13.0km
Èižebná (Zweifelsreith) 13.1km
U Hansla (Beim Hansl) 13.1km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 13.2km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 13.3km
Bären Mühle (Bären Mühle) 13.4km
Oldøichov (Ullersgrün) 13.4km
Na Kopci (Berghäuser) 13.4km
Kühpöhlmühle (Kühpöhlmühle) 13.7km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 13.7km
Božetín (Fasattengrün) 13.7km
Úval (Grün) 13.7km
Železný Hamr (Eisenhammer) 13.8km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 13.8km
Stegmühle (Stegmühle) 13.8km
Nový Dvùr (Neuhof) 13.8km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 13.9km
Na Rabì (Raberhäuser) 14.0km
Aš - hlavní nádraží (Bayerischer Bahnhof) 14.2km
Svažec (Ehmet) 14.3km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 14.5km
Smrèí (Krondorf) 14.5km
Výspa (Dürrengrün) 14.6km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 14.7km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 14.8km
Kvìtná (Plumberg) 14.8km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 14.8km
Teichmühle (Teichmühle) 14.9km
Mýtina (Alt Albenreut) 14.9km
Grillnmühle (Grillnmühle) 14.9km
Markvarec (Marklesgrün) 14.9km
Leimbruck (Leimbruck) 15.0km
Vogelmühle (Vogelmühle) 15.2km
Grünmühle (Grünmühle) 15.3km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 15.3km
Ždírnice (Schirnitz) 15.4km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 15.5km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 15.5km
Bärnhaus (Bärnhaus) 15.6km
Opatov (Absroth) 15.6km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 15.6km
Prechtlùv mlýn (Prechtelmühle) 15.7km
Ludabrunn (Ludabrunn) 15.7km
Skelná Hu (Glashütte) 15.7km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 15.8km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 15.9km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 15.9km
Schirlmühle (Schirlmühle) 15.9km
Zadní Loch (Hinterloch) 16.0km
Boden (Boden) 16.0km
Aš - Jahnùv pomník (Jahn Denkmal) 16.1km
Zeiselhause (Zeiselhause) 16.1km
Aš - evangelický kostel (Asch - Evangelische Kirche) 16.2km
Weisenmeister (Weisenmeister) 16.3km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 16.3km
Pøední Loch (Vorderloch) 16.4km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 16.4km
Berghaus (Berghaus) 16.6km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 16.7km
Buchhausl (Buchhausl) 16.7km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 16.8km
Bernov (Bernau) 16.8km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 16.9km
Rebmühle (Rebmühle) 16.9km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 17.0km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 17.0km
Schallermühle (Schallermühle) 17.1km
Jack Mühle (Jack Mühle) 17.2km
Èervený mlýn (Röthenmühle) 17.2km
Schindelberg (Schindelberg) 17.3km
Háj (Hainhäuser) 17.4km
Teichmühle (Teichmühle) 17.4km
Hamr (Waffenhammer) 17.5km
Steinhammer (Steinhammer) 17.5km
Nový mlýn (Neumühle) 17.6km
Papírna (Papiermühle) 17.6km
Drahtmühle (Drahtmühle) 17.6km
Hranièní hospoda (Grenzschenke) 17.6km
Schindlermühle (Schindlermühle) 17.7km
Kopaniny (Krugsreuth) 17.7km
Sorgmühle (Sorgmühle) 17.8km
Langmühle (Langmühle) 17.8km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 17.8km
Dösenmühle (Dösenmühle) 17.9km
Podhradí (Neuberg) 17.9km
Brtná (Zeidlweid) 17.9km
Goldbrunn (Goldbrunn) 18.0km
Valtéøov (Waltersgrün) 18.0km
Waldschenke (Waldschänke) 18.1km
Èerná (Schwarzenbach) 18.1km
Podhradí - obecná škola (Neuberg bei Asch - Volkschulle) 18.3km
Smrèina (Sorg) 18.4km
Steingrube (Steingrube) 18.4km
Ottenbach (Ottenbach) 18.7km
Ètyødomí (Vierhäuser) 18.7km
Gasthaus zum Finkenberg (Gasthaus zum Finkenberg) 18.9km
Liboc (Frankenhammer) 18.9km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 19.0km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 19.3km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 19.8km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist