PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Pavel Beran 1.4.2005] 
Kamenice  (Steinbach)   také: Stampach, Štambach, Štampach

Kategorie: Osada   (správní obec: Bøezová)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Vojenský výcvikový prostor Prameny -
Období zániku: 1945-1950
Souèasný stav: Znièena èásteènì

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.12972 12.64916 dle mapy - centroid místa Pavel Beran 1.1.2006  


Okolí (do 10km):
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 0.9km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 1.0km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 1.8km
Paseka (Schwand) 2.0km
Cihelna (Ziegelhütte) 2.2km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 2.5km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 2.5km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 2.5km
Bystøina (Reichenbach) 2.5km
Lobzy (Lobs) 2.6km
Mýtina (Hau) 2.7km
U Smrkù (Fichten Mühle) 2.8km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 2.8km
Grundhäuser (Grundhäuser) 2.9km
U Smrkù (Fichtenhof) 2.9km
Novina (Grün) 2.9km
Rovná (Ebmeth) 3.1km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 3.2km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 3.3km
Voskárna (Wachshütte) 3.4km
Grundmühle (Grundmühle) 3.5km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 3.5km
Nový mlýn (Neumühle) 3.6km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 3.6km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 3.7km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 3.7km
Tisová (Theißau) 3.7km
Krásná Lípa (Schönlind) 3.8km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 3.9km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 4.0km
Železný Hamr (Eisenhammer) 4.1km
Železný mlýn (Železný mlýn) 4.1km
Vítkov (Wudingrün) 4.2km
Vranov (Frohnau) 4.2km
Arnoltov (Arnitzgrün) 4.3km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 4.3km
Melter (Melter) 4.3km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 4.4km
U Lesa (Waldhäuser) 4.4km
Pod kopcem (Berghof) 4.4km
Na kopci (Berghäuser) 4.6km
Milíøe (Kohling) 4.6km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 4.7km
Thumsermühle (Thumsermühle) 4.9km
Týmov (Tiefengrün) 4.9km
Allisùv mlýn (Allismühle) 4.9km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 5.0km
Kovárna (Waffenschmiede) 5.0km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 5.1km
Sägewerk (Sägewerk) 5.2km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 5.2km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 5.2km
Dvory (Maierhöfen) 5.3km
Ostrov (Wöhr) 5.3km
Leinmühle (Leinmühle) 5.4km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 5.5km
Haselhöfe (Haselhöfe) 5.6km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 5.7km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 5.7km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 5.8km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 5.8km
Balassmühle (Balassmühle) 5.8km
Kytlice (Kitlitzdorf) 5.9km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 5.9km
Studánka (Schönbrunn) 6.0km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 6.0km
Aussenhof (Aussenhof) 6.0km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 6.0km
Dvoreèky (Krainhof) 6.1km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 6.2km
Lísková (Haselbach) 6.3km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 6.3km
Reimundmühle (Reimundmühle) 6.3km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 6.4km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 6.5km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 6.6km
Am Hammel (Am Hammel) 6.6km
Hochofen (Hochofen) 6.6km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 6.6km
Mühlpeint (Mühlpeint) 6.8km
Mühlpeint (Mühlpeint) 6.8km
Peintmühle (Peintmühle) 6.8km
Ehrlich (Ehrlich) 6.8km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 6.9km
Libava (Liebau) 6.9km
U Bauerù (Beim Bauer) 6.9km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 6.9km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 6.9km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 6.9km
Bukovany (Buckwa) 7.1km
Schneidmühle (Schneidmühle) 7.1km
Vogelhof (Vogelhof) 7.2km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 7.2km
Sla (Moorlohe) 7.3km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 7.6km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 7.6km
Smrkovec (Schönficht) 7.6km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 7.7km
Rusov (Reissengrün) 7.8km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 8.1km
Auglmühle (Auglmühle) 8.1km
Habartov (Habersbirk) 8.2km
Železný mlýn (Eisenhammer) 8.2km
Lvov (Löwenhof) 8.2km
Vogeleis (Vogeleis) 8.3km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 8.6km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 8.7km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 8.8km
Dolský mlýn (Grundmühle) 8.8km
Grundhauser (Grundhauser) 8.8km
Trojice (Frühmesse) 9.0km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 9.0km
U myslivny (Schützenhäuseln) 9.0km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 9.2km
Rinlhau (Rinlhau) 9.2km
Rinnlhau (Rinnlhau) 9.2km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 9.2km
Jehlièná (Grasseth) 9.3km
Geyerau (Geyerau) 9.4km
Milikov (Miltigau) 9.4km
V úžlabí (Kahr) 9.5km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 9.6km
Týn (Thein) 9.7km
Puškaøov (Putzenhof) 9.7km
Loket (Elbogen) 9.8km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 9.8km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 9.9km
Ve Vlèí (Wolfshof) 10.0km

Okolí (10-20km):
Tìšov (Teschau) 10.1km
Kneipelbach (Kneipelbach) 10.2km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 10.2km
Nová Ves (Neudorf) 10.2km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 10.2km
Schönfeldský Lán (Schenfelder Hub) 10.2km
Kempfmühle (Kempfmühle) 10.3km
Nové Sedlo (Neusattl) 10.3km
Lohmühle (Lohmühle) 10.3km
Na písku (Am Sand) 10.3km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 10.3km
Alberov (Albernhof) 10.4km
Dolský mlýn (Grundmühle) 10.5km
Na dílcích (Grabenhäusl) 10.5km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 10.6km
Prameny (Sangerberg) 10.6km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 10.6km
Horní Slavkov (Schlagenwald) 10.6km
Leinmühle (Leinmühle) 10.6km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 10.7km
Fränzmühle (Fränzmühle) 10.7km
Köpelhof (Köpelhof) 10.7km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 10.8km
Jetelištì (Kleeacker) 10.8km
Abteimühle (Abteimühle) 10.8km
Schödlùv dvùr (Schödlhof) 10.8km
Lán (Hub) 10.8km
Na palouku (Auhöfel) 10.9km
Lánský dvùr (Lehnshof) 10.9km
Na Lillu (Beim Lill) 11.0km
Rotha (Rotha) 11.0km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 11.0km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 11.0km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 11.0km
Úval (Grün) 11.1km
Markvarec (Marklesgrün) 11.1km
Frankenhau (Frankenhau) 11.2km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 11.2km
Bošíøany (Poschitzau) 11.2km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 11.3km
Lesík (Waldl) 11.3km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 11.3km
Dùl Union II (Unionschacht II) 11.3km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 11.3km
Horní Slavkov dìkanství (Horní Slavkov dìkanství) 11.3km
Wiesenthal (Wiesenthal) 11.4km
Stoinamühle (Stoinamühle) 11.5km
Hartenberk (Hartenberg) 11.5km
Tilingmühle (Tilingmühle) 11.5km
Reuth (Reuth) 11.5km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 11.6km
Hammergut (Hammergut) 11.6km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 11.7km
Lipnice (Littmitz) 11.7km
Voglsmühle (Voglsmühle) 12.0km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 12.0km
Sklárny (Glashütten) 12.0km
Kraushof (Kraushof) 12.0km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 12.0km
Vìtrný dvùr (Windhof) 12.0km
Mäntling (Mäntling) 12.1km
Steinloh (Steinloh) 12.1km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 12.2km
Petrova štola (Peterstollen) 12.2km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 12.2km
Ovèín (Schafsthall) 12.2km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 12.4km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 12.4km
Ovèárna (Schäferei) 12.4km
Pohodnice (Pohodnice) 12.4km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 12.5km
Hartoušov (Hartessenreuth) 12.6km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 12.6km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 12.6km
Kvìtná (Plumberg) 12.7km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 12.7km
Schmalenhof (Schmalenhof) 12.7km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 12.8km
Kunstmühle (Kunstmühle) 12.8km
Finkenmühle (Finkenmühle) 12.8km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 12.8km
Haidhäusel (Haidhäusel) 12.8km
Fritzùv mlýn (Fritz-Mühle) 12.8km
Kfely (Gfell) 12.8km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 12.9km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 12.9km
Stegmühle (Stegmühle) 13.0km
U Voglerù (Vogler) 13.0km
Horka (Berg) 13.2km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 13.2km
Leimbruck (Leimbruck) 13.2km
Ždírnice (Schirnitz) 13.2km
Podhoøí (Hunschgrün) 13.2km
Schöpplùv mlýn (Schöppelmühle) 13.4km
Chodov nádraží (Chodau Bahnhof) 13.5km
Nový Dvùr (Neuhof) 13.6km
Grillnmühle (Grillnmühle) 13.6km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 13.6km
U Hansla (Beim Hansl) 13.7km
Spálený mlýn (Brandmühle) 13.7km
Ottmühle (Ottmühle) 13.8km
Horní Hamr (Obere Hammer) 13.9km
Louka (Grün) 13.9km
Louka - kostel sv. Václava (Grun - Kirche St. Wenzel) 13.9km
Libnov (Liebenau) 14.0km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 14.0km
Nimrod (Nimrod) 14.1km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 14.2km
Stará (Altengrün) 14.2km
Grünberg (Grünberg) 14.2km
Vøesová (Doglasgrün) 14.5km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 14.6km
Garstnermühle (Garstnermühle) 14.6km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 14.8km
Na Kopci (Berghäuser) 14.9km
Stoh (Schober) 14.9km
Lochmühle (Lochmühle) 15.0km
Loch (Loch) 15.0km
Nový mlýn (Neumühle) 15.0km
Bernov (Bernau) 15.1km
Køemenitá (Greisbach) 15.2km
Zámecký pivovar - Doubí (Zámecký pivovar - Doubí) 15.2km
Žehrov (Zehrerberg) 15.3km
Bohuslav (Paslas) 15.3km
Porklmühle (Porklmühle) 15.4km
Skelná Hu (Glashütte) 15.6km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 15.6km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 15.7km
Lískovec (Haselhof) 15.8km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 16.0km
Brtná (Zeidlweid) 16.1km
Dolní Hamr (Untere Hammer) 16.1km
Smrèí (Krondorf) 16.2km
Staré Hory (Horn) 16.2km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 16.2km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 16.5km
Gföllerhäuser (Gföllerhäuser) 16.5km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 16.6km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 16.6km
Smolnice (Pechgrün) 16.6km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 16.7km
Božièany - porcelánka (Poschetzau - Porzellanfabrik) 16.7km
Pazderenský mlýn (Leinschlagmühle) 16.7km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 16.9km
Dianin Dvùr (Dianahof) 16.9km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 17.0km
Harùv mlýn (Höramühle) 17.0km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 17.2km
Winkelmühle (Winkelmühle) 17.3km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 17.3km
Na Hrázi (Wehrmühle) 17.3km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 17.4km
Schleppermühle (Schleppermühle) 17.7km
Vysoká (Maiersgrün) 17.8km
Babice (Pobitz) 17.8km
Muglaugl (Muglaugl) 17.9km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 18.0km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 18.0km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 18.1km
Studená Voda (Kalt Wasser) 18.2km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 18.2km
Podhorní mlýn (Bader Mühle) 18.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 18.5km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 18.5km
Ètyødomí (Vierhäuser) 18.6km
Hennermühle (Hennermühle) 18.6km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 18.7km
Leinmühle (Leinmühle) 18.7km
Obermühle (Obermühle) 18.8km
Untermühle (Untermühle) 18.8km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 18.9km
Buchhausl (Buchhausl) 18.9km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 19.0km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 19.1km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 19.1km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 19.3km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 19.4km
Pouš (Oedt) 19.4km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 19.5km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 19.5km
Liboc (Frankenhammer) 19.7km
Schneidermühle (Schneidermühle) 19.7km
Neuhäuser (Neuhäuser) 19.7km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 19.8km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 19.8km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist