PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Kuèera 17.6.2016] 
Dianin Dvùr  (Dianahof)

Kategorie: Samota   (správní obec: Mariánské Láznì)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasnı stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.98263 12.70756 podle kontaminace.cenia.cz Zdenìk Kuèera 17.6.2016  


Okolí (do 10km):
Mariánské Láznì hotel Lesní mlın (Marienbad hotel Waldmühle) 0.6km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 0.6km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 1.0km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 1.3km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 1.4km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 1.5km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 2.4km
Stoh (Schober) 2.8km
Èervenı mlın (Èervenı mlın) 2.9km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 2.9km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 2.9km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 2.9km
Winkelmühle (Winkelmühle) 3.0km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 3.0km
Nimrod (Nimrod) 3.0km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 3.4km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 3.6km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 3.8km
Selskı mlın (Baumühle) 4.5km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 4.6km
Lískovec (Haselhof) 4.7km
Kronùv mlın dolní (Untere Kronmühle) 4.7km
Kastlùv mlın (Kastl Mühle) 4.7km
Kronùv mlın horní (Obere Kronmühle) 4.8km
Podhorní mlın (Bader Mühle) 4.8km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 5.5km
Gottlùv mlın (Gottlmühle) 5.7km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 5.8km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 6.0km
Rotha (Rotha) 6.1km
Porklmühle (Porklmühle) 6.2km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 6.5km
Haidhäusel (Haidhäusel) 6.5km
Na palouku (Auhöfel) 6.6km
Schusserùv mlın (Schussermühle) 6.7km
Na Štole (Stollmühle) 6.7km
Novı mlın (Neumühle) 6.9km
Vysoèany u Ovesnıch Kladrub (Wischezahn) 7.1km
Abteimühle (Abteimühle) 7.2km
Babice (Pobitz) 7.5km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 7.6km
Pazderenskı mlın (Leinschlagmühle) 7.6km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 7.7km
Prameny (Sangerberg) 7.7km
Horní mlın (Obere Brettmühle) 7.7km
Dolní mlın (Neumannmühle) 7.7km
Schöpplùv mlın (Schöppelmühle) 7.7km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 7.8km
Prameny bıvalı hotel (Sangerberg) 7.8km
Fränzmühle (Fränzmühle) 7.8km
Regensteich (Regensteich) 7.9km
Buèinskı mlın (Buchmühle) 7.9km
Rinnlhau (Rinnlhau) 8.0km
Rinlhau (Rinlhau) 8.1km
Schleppermühle (Schleppermühle) 8.2km
Kyks (Kix) 8.2km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 8.2km
Draha (Droth) 8.3km
Skelné Hutì (Glashütten) 8.3km
Hanikùv mlın (Hanikmühle) 8.4km
Ptaèí mlın (Vogelmühle) 8.5km
Na Drahách (Drothhaus) 8.5km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 8.6km
Vıškovice (Wischkowitz) 8.6km
Muglaugl (Muglaugl) 8.7km
Kasprùv mlın (Kasparmühle) 8.7km
Pila (Brettmühle) 8.7km
Fritzùv mlın (Fritz-Mühle) 8.8km
Bohuslav (Paslas) 8.9km
Kocovskı mlın (Kotzauermühle) 9.0km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 9.0km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 9.1km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 9.2km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 9.2km
Harùv mlın (Höramühle) 9.2km
Finkenmühle (Finkenmühle) 9.3km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 9.4km
Schartlùv mlın (Schartlmühle) 9.4km
Konstatinùv mlın (Konstantinsmühle) 9.4km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 9.5km
Pixùv mlın (Pixamühle) 9.5km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 9.5km
Železnı mlın (Eisenhammer) 9.5km
Spálenı mlın (Brandmühle) 9.5km
Auglmühle (Auglmühle) 9.6km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 9.7km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 9.7km
Rosenkranz (Rosenkranz) 9.7km
Horní Hamr (Obere Hammer) 9.7km
Svatı Vojtìch (Sankt Adalbert) 9.7km
Hennermühle (Hennermühle) 9.8km
Finkenmühle (Finkenmühle) 9.8km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 9.8km
König Mühle (König Mühle) 9.9km

Okolí (10-20km):
Baier Mühle (Baier Mühle) 10.1km
Pekelskı mlın (Höllmühle) 10.2km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 10.2km
Novı mlın (Neumühle) 10.4km
Bonìnov-kostel Všech Svatıch (Punnau-Kirche Allerheiligen) 10.4km
Dolní Hamr (Untere Hammer) 10.4km
Sklárny (Glashütten) 10.5km
Plössl (Plössl) 10.5km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 10.5km
Hochofen (Hochofen) 10.6km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 10.7km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 10.7km
Louka (Grün) 10.7km
Louka - kostel sv. Václava (Grun - Kirche St. Wenzel) 10.7km
Tinnesùv mlın (Tinnesmühle) 10.8km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 10.8km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 10.8km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 10.8km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 10.9km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 10.9km
Vysoká (Maiersgrün) 11.0km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 11.0km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 11.0km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 11.0km
Folterùv mlın (Foltermühle) 11.1km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 11.3km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 11.3km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 11.3km
Domaslavièky (Deutsch Thomaschlag) 11.3km
Schneidermühle (Schneidermühle) 11.4km
Finkenmühle (Finkenmühle) 11.4km
Tichovskı hoøejší mlın (Obere Tichamühle) 11.4km
Dolní mlın (Untere Mühle) 11.5km
Dolskı mlın (Grundmühle) 11.5km
Grundhauser (Grundhauser) 11.5km
Bùhnlùv mlın (Bühnlmühle) 11.5km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 11.6km
Kühnhackel Mühle (Kühnhackel Mühle) 11.6km
Berghauslen (Berghauslen) 11.8km
Háj (Grafengrün) 11.9km
Tichovskı prostøední mlın (Mittlere Tichamühle) 11.9km
Kyjovskı mlın (Khoaumühle) 11.9km
Habermühle (Habermühle) 12.0km
Weissmühle (Weissmühle) 12.1km
Klášter Teplá - pivovar (Klášter Teplá - pivovar) 12.1km
Kovárna (Waffenschmiede) 12.2km
Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle) 12.2km
U myslivny (Schützenhäuseln) 12.2km
Nová Ves (Neudorf) 12.2km
Kneipelbach (Kneipelbach) 12.3km
Smrkovec (Schönficht) 12.3km
Matzlùv mlın (Matzlmühle) 12.3km
Ehrlich (Ehrlich) 12.4km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 12.5km
Jirglùv mlın (Girglmühle) 12.5km
Reimundmühle (Reimundmühle) 12.5km
Waldhäusel (Waldhäusel) 12.6km
U Lesa (Waldhäuser) 12.6km
Grünberg (Grünberg) 12.6km
Leinmühle (Leinmühle) 12.7km
Zlatı mlın (Schlada Mühle) 12.7km
Balassmühle (Balassmühle) 12.7km
Planá - zámek (Planá - zámek) 12.7km
Smrèí dvùr (Fichtenbühlhof) 12.7km
Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl) 12.8km
Böhmùv mlın (Böhmmühle) 12.8km
Peintmühle (Peintmühle) 12.9km
Gaberùv mlın (Gaberlmühle) 12.9km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 12.9km
Horní Hamr (Oberhammer) 13.0km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 13.0km
Sla (Moorlohe) 13.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 13.1km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 13.1km
Novoveskı mlın (Neudörfelmühle) 13.1km
U Bauerù (Beim Bauer) 13.2km
Ostrov (Wöhr) 13.2km
Vranov (Frohnau) 13.2km
Allisùv mlın (Allismühle) 13.3km
Krásná Lípa (Schönlind) 13.4km
Èervenı mlın (Rothmühle) 13.4km
Caltov (Zaltau) 13.5km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 13.6km
Lesní mlın (Waldmühle) 13.6km
Lohmühle (Lohmühle) 13.6km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 13.7km
Dolskı mlın (Grundmühle) 13.7km
Slatiny (Lohhäuser) 13.8km
Mühlpeint (Mühlpeint) 13.8km
Rovná (Ebmeth) 13.8km
Schramùv mlın (Schrammühle) 13.8km
Milikov (Miltigau) 13.9km
Brskı mlın (Pirtnermühle) 14.0km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 14.1km
Schneidmühle (Schneidmühle) 14.1km
Tımov (Tiefengrün) 14.1km
Planá u Mariánskıch Lázní (Plan in Marienbad) 14.1km
Panskı mlın (Hernmühle) 14.1km
Caltovskı mlın (Zaltaumühle) 14.1km
Ovèín (Schafsthall) 14.1km
U Smrkù (Fichtenhof) 14.2km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 14.2km
Zajateckı tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 14.4km
Pohodnice (Pohodnice) 14.4km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 14.5km
Jalovı Dvùr (Galtenstallung) 14.5km
U Smrkù (Fichten Mühle) 14.5km
Melter (Melter) 14.5km
Dolní mlın (Karls Mühle) 14.6km
Beèov nad Teplou-synagoga (Petschau-Synagoge) 14.6km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 14.7km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 14.7km
Jakubùv mlın (Jakobsmühle) 14.7km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 14.7km
Na dílcích (Grabenhäusl) 14.7km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 14.8km
Bystøina (Reichenbach) 14.8km
Beèov nad Teplou Hotel Central (Petschau Hotel Zentral) 14.8km
Klepáèek (Klapel Mühle) 14.9km
Grundhäuser (Grundhäuser) 14.9km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 14.9km
Kamennı mlın (Steinmühle) 14.9km
Stoinamühle (Stoinamühle) 15.0km
Grundmühle (Grundmühle) 15.0km
Studánka (Schönbrunn) 15.1km
Dorschnerùv mlın (Dorschnermühle) 15.1km
Röllerùv mlın (Röllermühle) 15.1km
Tìšov (Teschau) 15.3km
Treppenstein (Treppenstein) 15.3km
Kalbmühle (Kalbmühle) 15.3km
Otín-kostel Jména Panny Marie (Ottenreuth-Kirche Mariä Namen) 15.3km
Èeskı Mlın (Böhmischmûhl) 15.3km
Novı mlın (Neumühle) 15.4km
Kanapark (Ganabartl) 15.5km
Tìšovskı mlın (Teschauer Mühle) 15.7km
Libavskı mlın (Liebauermühle) 15.8km
Hallerùv mlın (Hällermühle) 15.8km
Na Potoce (Bachmühle) 15.8km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 15.9km
Lestkov-kaple sv.Jana Køtitele (Leskau-Kapelle St.Johannes der Täufer) 15.9km
Lestkov-kostel sv.Prokopa (Leskau-Kirche St.Prokop) 15.9km
Libava (Liebau) 16.0km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 16.0km
Dvoreèky (Krainhof) 16.1km
Tomšùv mlın (Domschamühle) 16.2km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 16.4km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 16.6km
Milíøe (Kohling) 16.6km
Schönfeldskı Lán (Schenfelder Hub) 16.6km
Køínovskı mlın (Grönamühle) 16.6km
Arnoltov (Arnitzgrün) 16.7km
Bøezí (Pirkau) 16.7km
Trojice (Frühmesse) 16.8km
Sägewerk (Sägewerk) 16.8km
Köpelhof (Köpelhof) 16.8km
Lánskı dvùr (Lehnshof) 16.8km
Kamenice (Steinbach) 16.9km
Lobzy (Lobs) 16.9km
Lobezskı mlın (Lobzmühle) 16.9km
Lán (Hub) 16.9km
Milešov (Müllersgrün) 16.9km
Gängrùv horní mlın (Obere Gänger Mühle) 16.9km
Puškaøov (Putzenhof) 17.0km
Finkùv mlın (Finkenmühle) 17.3km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 17.3km
Tišina (Kenruh) 17.4km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 17.4km
Koøen-synagoga (Kurschin-Synagoge) 17.4km
Leinmühle (Leinmühle) 17.5km
Wiesenthal (Wiesenthal) 17.6km
Horní Víska (Oberdörfles/Ober-Dorfles) 17.6km
Paseka (Schwand) 17.8km
Heinlùv mlın (Heinlmühle) 18.2km
Vogelhof (Vogelhof) 18.4km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 18.4km
Novina (Grün) 18.5km
Horní Slavkov (Schlagenwald) 18.5km
Novı Dvùr (Neuhof) 18.5km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 18.6km
Thumsermühle (Thumsermühle) 18.6km
Cihelna (Ziegelhütte) 18.6km
Èertùv mlın (Teufelsmühle) 18.7km
Schödlùv dvùr (Schödlhof) 18.7km
Horní Slavkov dìkanství (Horní Slavkov dìkanství) 18.8km
Mıtina (Hau) 18.9km
Na kopci (Berghäuser) 18.9km
Horní novı mlın (Hintere Neumühle) 19.0km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 19.0km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 19.1km
Vìtrnı dvùr (Windhof) 19.1km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 19.2km
Svìtce (Heiligen) 19.2km
Železnı Hamr (Eisenhammer) 19.3km
Železnı mlın (Železnı mlın) 19.3km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 19.4km
Klobenskı mlın (Kloben Mühle) 19.4km
Tisová (Theißau) 19.4km
Halser Mühle (Halser Mühle) 19.5km
Ve Vlèí (Wolfshof) 19.5km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 19.5km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 19.7km
Vítkov (Wudingrün) 19.7km
Pod kopcem (Berghof) 19.7km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 19.7km
Na písku (Am Sand) 19.8km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist