PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Kuèera 10.6.2016] 
Fischerùv Dùl  (Fischerzeche)

Kategorie: Osada   (správní obec: Citice)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.16899 12.61389 podle kontaminace.cenia.cz Zdenìk Kuèera 10.6.2016  


Okolí (do 10km):
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 1.0km
Kytlice (Kitlitzdorf) 1.4km
Haselhöfe (Haselhöfe) 1.6km
Lísková (Haselbach) 1.6km
Dvory (Maierhöfen) 1.7km
Voskárna (Wachshütte) 1.7km
Am Hammel (Am Hammel) 1.8km
Aussenhof (Aussenhof) 2.1km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 2.4km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 2.5km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 2.9km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 2.9km
Mýtina (Hau) 2.9km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 3.0km
Tisová (Theißau) 3.0km
Bukovany (Buckwa) 3.1km
Cihelna (Ziegelhütte) 3.1km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 3.4km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 3.6km
Habartov (Habersbirk) 3.8km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 3.9km
Lvov (Löwenhof) 4.6km
Rusov (Reissengrün) 4.7km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 4.8km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 5.0km
Kamenice (Steinbach) 5.0km
Thumsermühle (Thumsermühle) 5.1km
Paseka (Schwand) 5.1km
Novina (Grün) 5.2km
Týn (Thein) 5.3km
Vítkov (Wudingrün) 5.3km
V úžlabí (Kahr) 5.4km
Geyerau (Geyerau) 5.5km
Pod kopcem (Berghof) 5.5km
Železný Hamr (Eisenhammer) 5.6km
Železný mlýn (Železný mlýn) 5.6km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 5.8km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 6.0km
Arnoltov (Arnitzgrün) 6.2km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 6.3km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 6.3km
Lobzy (Lobs) 6.3km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 6.3km
Na Lillu (Beim Lill) 6.4km
Hartenberk (Hartenberg) 6.4km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 6.4km
Tilingmühle (Tilingmühle) 6.6km
Na kopci (Berghäuser) 6.6km
Markvarec (Marklesgrün) 6.7km
Reuth (Reuth) 6.7km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 6.7km
Sägewerk (Sägewerk) 6.8km
Hammergut (Hammergut) 6.8km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 6.9km
Nový mlýn (Neumühle) 6.9km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 6.9km
Bystøina (Reichenbach) 6.9km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 7.0km
Grundhäuser (Grundhäuser) 7.0km
Lesík (Waldl) 7.0km
Jehlièná (Grasseth) 7.0km
Grundmühle (Grundmühle) 7.1km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 7.1km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 7.1km
Petrova štola (Peterstollen) 7.2km
Kraushof (Kraushof) 7.2km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 7.2km
U Smrkù (Fichten Mühle) 7.3km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 7.5km
Vogelhof (Vogelhof) 7.5km
U Smrkù (Fichtenhof) 7.6km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 7.8km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 7.8km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 7.8km
Frankenhau (Frankenhau) 7.9km
Kempfmühle (Kempfmühle) 7.9km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 7.9km
Alberov (Albernhof) 7.9km
Vogeleis (Vogeleis) 7.9km
Dvoreèky (Krainhof) 8.0km
Kvìtná (Plumberg) 8.1km
Rovná (Ebmeth) 8.1km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 8.2km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 8.2km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 8.2km
Milíøe (Kohling) 8.2km
Steinloh (Steinloh) 8.3km
Lipnice (Littmitz) 8.3km
Týmov (Tiefengrün) 8.4km
Krásná Lípa (Schönlind) 8.4km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 8.6km
Stegmühle (Stegmühle) 8.6km
Studánka (Schönbrunn) 8.6km
Voglsmühle (Voglsmühle) 8.7km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 8.7km
Libava (Liebau) 8.8km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 8.8km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 8.9km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 8.9km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 8.9km
Melter (Melter) 8.9km
Kunstmühle (Kunstmühle) 9.0km
Libnov (Liebenau) 9.0km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 9.0km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 9.1km
Ostrov (Wöhr) 9.2km
U Lesa (Waldhäuser) 9.2km
Vranov (Frohnau) 9.2km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 9.2km
Dùl Union II (Unionschacht II) 9.2km
Nové Sedlo (Neusattl) 9.2km
U Voglerù (Vogler) 9.3km
Jetelištì (Kleeacker) 9.3km
U Hansla (Beim Hansl) 9.4km
Horka (Berg) 9.5km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 9.5km
Garstnermühle (Garstnermühle) 9.6km
Kovárna (Waffenschmiede) 9.6km
Allisùv mlýn (Allismühle) 9.7km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 9.8km
Mühlpeint (Mühlpeint) 9.8km
Stará (Altengrün) 9.8km
Schneidmühle (Schneidmühle) 10.0km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 10.0km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 10.0km

Okolí (10-20km):
Loket (Elbogen) 10.1km
Bernov (Bernau) 10.2km
Mühlpeint (Mühlpeint) 10.2km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 10.2km
Trojice (Frühmesse) 10.3km
U Bauerù (Beim Bauer) 10.3km
Peintmühle (Peintmühle) 10.3km
Leinmühle (Leinmühle) 10.3km
Na Kopci (Berghäuser) 10.4km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 10.5km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 10.5km
Sla (Moorlohe) 10.6km
Balassmühle (Balassmühle) 10.6km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 10.7km
Hartoušov (Hartessenreuth) 10.8km
Skelná Hu (Glashütte) 10.8km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 10.9km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 10.9km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 11.0km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 11.0km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 11.0km
Bor (Haid) 11.1km
Smrkovec (Schönficht) 11.1km
Reimundmühle (Reimundmühle) 11.1km
Staré Hory (Horn) 11.2km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 11.2km
Hochofen (Hochofen) 11.2km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 11.2km
Vackovec (Watzgenreuth) 11.3km
Lochmühle (Lochmühle) 11.3km
Loch (Loch) 11.3km
Vøesová (Doglasgrün) 11.3km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 11.3km
Stinglmühle (Stinglmühle) 11.4km
Stupice (Stobitzhof) 11.4km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 11.4km
Smrèí (Krondorf) 11.5km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 11.5km
Køemenitá (Greisbach) 11.6km
Ehrlich (Ehrlich) 11.6km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 11.7km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 11.7km
Mlýnek (Mühlgrün) 11.8km
Doubrava (Doberau) 11.8km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 11.8km
Mostek (Bruck) 11.9km
Ovèárna (Schäferei) 11.9km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 11.9km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 11.9km
Žehrov (Zehrerberg) 12.0km
Tìšov (Teschau) 12.1km
Milikov (Miltigau) 12.1km
Hnìvín (Knöba) 12.2km
Svažec (Ehmet) 12.2km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 12.2km
Ovèárna (Schäferei) 12.2km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 12.3km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 12.3km
Lesná (Wallhof) 12.4km
Èižebná (Zweifelsreith) 12.4km
Dolský mlýn (Grundmühle) 12.4km
Grundhauser (Grundhauser) 12.4km
Ve Vlèí (Wolfshof) 12.4km
Auglmühle (Auglmühle) 12.5km
Vrbová (Förba) 12.6km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 12.6km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 12.6km
Železný mlýn (Eisenhammer) 12.6km
Podhoøí (Hunschgrün) 12.6km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 12.6km
Na písku (Am Sand) 12.6km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 12.7km
Úval (Grün) 12.8km
Schmalenhof (Schmalenhof) 12.8km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 13.0km
Puškaøov (Putzenhof) 13.1km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 13.2km
Na Rabì (Raberhäuser) 13.3km
Kneipelbach (Kneipelbach) 13.3km
Mäntling (Mäntling) 13.4km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 13.4km
Gföllerhäuser (Gföllerhäuser) 13.4km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 13.4km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 13.5km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 13.6km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 13.6km
Ètyødomí (Vierhäuser) 13.6km
U myslivny (Schützenhäuseln) 13.6km
Oldøichov (Ullersgrün) 13.7km
Stoinamühle (Stoinamühle) 13.7km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 13.8km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 13.9km
Smolnice (Pechgrün) 14.1km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 14.2km
Rinlhau (Rinlhau) 14.2km
Rinnlhau (Rinnlhau) 14.2km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 14.2km
Hamr (Waffenhammer) 14.5km
Steinhammer (Steinhammer) 14.5km
Na Hrázi (Wehrmühle) 14.5km
Na dílcích (Grabenhäusl) 14.5km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 14.6km
Lohmühle (Lohmühle) 14.6km
Studená Voda (Kalt Wasser) 14.7km
Nová Ves (Neudorf) 14.7km
Dolský mlýn (Grundmühle) 14.7km
Liboc (Frankenhammer) 14.8km
Jesenice (Gassnitz) 14.9km
Ottmühle (Ottmühle) 15.0km
Božièany - porcelánka (Poschetzau - Porzellanfabrik) 15.0km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 15.1km
Steingrube (Steingrube) 15.3km
Nový Dvùr (Neuhof) 15.5km
Leimbruck (Leimbruck) 15.5km
Sklárny (Glashütten) 15.5km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 15.6km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 15.6km
Ždírnice (Schirnitz) 15.6km
Neuhäuser (Neuhäuser) 15.6km
Pouš (Oedt) 15.6km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 15.6km
Prameny (Sangerberg) 15.6km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 15.6km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 15.7km
Fränzmühle (Fränzmühle) 15.7km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 15.8km
Abteimühle (Abteimühle) 15.8km
Grillnmühle (Grillnmühle) 15.9km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 15.9km
Rotha (Rotha) 15.9km
Na palouku (Auhöfel) 15.9km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 16.0km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 16.0km
Finkenmühle (Finkenmühle) 16.1km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 16.1km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 16.1km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 16.2km
Døenice (Treunitz) 16.3km
Schwank (Schwank) 16.5km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 16.5km
Šindelová (Schindlwald) 16.6km
Èerná (Schwarzenbach) 16.7km
Leinmühle (Leinmühle) 16.7km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 16.7km
Obora (Hochgarth) 16.8km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 16.8km
Žírnice (Neuhaus) 16.9km
Sackhäuser (Sackhäuser) 16.9km
Hohe Winkel (Hohe Winkel) 17.0km
Obermühle (Obermühle) 17.0km
Untermühle (Untermühle) 17.0km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 17.2km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 17.2km
Fütterberg (Fütterberg) 17.4km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 17.6km
Javoøina (Ahornswald) 17.6km
Fritzùv mlýn (Fritz-Mühle) 17.7km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 17.8km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 17.8km
Haidhäusel (Haidhäusel) 17.8km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 17.8km
Krásná Lípa (Schönlind) 17.9km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 17.9km
Mechová (Mies) 18.0km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 18.3km
Schöpplùv mlýn (Schöppelmühle) 18.3km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 18.4km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 18.8km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 18.9km
Ptaèí (Vogeldorf) 18.9km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 18.9km
Brtná (Zeidlweid) 19.0km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 19.1km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 19.1km
Nimrod (Nimrod) 19.1km
Nejdecká køížová cesta (Neudeker Kreuzweg) 19.3km
Stoh (Schober) 19.7km
Nový mlýn (Neumühle) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist