PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 14.8.2015] 
Prüllermühle

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Vojtanov)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.16791 12.31671 GPS - st.15/èp.27 Zdenìk Pechar 14.8.2015  


Okolí (do 10km):
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 1.2km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 1.5km
Otov (Ottengrün) 1.7km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 1.7km
U Bártù (Barthaus) 1.7km
Velký Rybník (Grossenteich) 1.9km
Kyselka (Mattelberg) 2.0km
Neuengrün (Neuengrün) 2.2km
Herrenmühle (Herrenmühle) 2.6km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 2.8km
Hazlov (Haslau) 3.3km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 3.4km
Horní zámek (Oberschloss) 3.4km
Bärenteich (Bärenteich) 3.5km
Dolní zámek (Unterschloss) 3.7km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 3.7km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 3.8km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 3.9km
Dvoreèek (Höflasgut) 4.1km
Rodig (Rodig) 4.2km
Jedlièná (Tannenberg) 4.3km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 4.3km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 4.4km
Zelená (Grün) 4.5km
Herrenmühle (Herrenmühle) 4.7km
Stockmühle (Stockmühle) 4.7km
Thumsermühle (Thumsermühle) 4.7km
Weissmühle (Weissmühle) 4.7km
Drahtmühle (Drahtmühle) 4.8km
Soos (Soos) 5.1km
Chata (Wetterhütte) 5.2km
Suchá (Dürr) 5.3km
Franky (Franken) 5.4km
Hleïsebe (Siehdichfür) 5.4km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 5.5km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 5.7km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 5.7km
Röthenbach (Röthenbach) 5.8km
Fischerhof (Fischerhof) 6.1km
Elsterquelle (Esterquelle) 6.2km
Obere Mühle (Obere Mühle) 6.2km
Untere Mühle (Untere Mühle) 6.2km
Dolní Nebesa (Hinter-Himmelreich) 6.4km
Kohlmühle (Kohlmühle) 6.4km
Zadní Nebesa (Hinter - Himmelreich) 6.5km
Schwarzweber (Schwarzweber) 6.7km
U Rybáka (Fischerwohnung) 6.7km
Stockmühle (Stockmühle) 6.9km
Libá - pøádelna (Liebenstein) 7.0km
Horní Paseky (Oberreuth) 7.0km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 7.0km
V Luhu (Lohhäuser) 7.2km
Lumpenhau (Lumpenhau) 7.2km
Salerberg (Salerberg) 7.2km
Hädlerùv mlýn (Hädlermühle) 7.3km
Brandhof (Brandhof) 7.3km
Libá (Liebenstein bei Eger) 7.5km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 7.5km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 7.6km
U Brodu (Furthhäusel) 7.6km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 7.6km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 7.6km
Goslerùv mlýn (Gösslermühle) 7.7km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 7.7km
Spálený dvùr (Brandhof) 7.7km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 7.7km
Eberhof (Eberhof) 7.8km
Polní mlýn (Fehlamühle) 7.9km
Dobrošov (Tobiesenreuth) 8.0km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 8.0km
Smrèina (Ermesgrün) 8.1km
Dìvín (Döba) 8.1km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 8.3km
Starost (Sorgen) 8.3km
Steinmühle (Steinmühle) 8.4km
Pomezná (Markhausen) 8.5km
Pomezná (Markhausen) 8.6km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 8.6km
Vackov (Watzkenreuth) 8.7km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 8.7km
Bären Mühle (Bären Mühle) 8.8km
Dubina (Eichelberg) 8.9km
Mostek (Bruck) 8.9km
Na Dole (Schachthäuser) 9.0km
Železný Hamr (Eisenhammer) 9.1km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 9.1km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 9.2km
Tùnì (Liebeneck) 9.2km
Skalka (Stein) 9.2km
Kühpöhlmühle (Kühpöhlmühle) 9.3km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 9.3km
Aš - hlavní nádraží (Bayerischer Bahnhof) 9.4km
Stupice (Stobitzhof) 9.4km
Rathsam (Rathsam) 9.5km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 9.5km
Údolí Ohøe (Egerthal) 9.5km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 9.5km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 9.5km
Stinglmühle (Stinglmühle) 9.5km
Rybáøe (Fischern) 9.6km
Mlýnek (Mühlgrün) 9.6km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 9.7km
Doubrava (Doberau) 9.7km
Lesná (Wallhof) 9.8km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 9.8km
Bor (Haid) 9.9km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 10.0km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 10.0km
Výspa (Dürrengrün) 10.0km

Okolí (10-20km):
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 10.1km
Prechtlùv mlýn (Prechtelmühle) 10.2km
Ovèárna (Schäferei) 10.2km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 10.3km
Vokov (Wogau) 10.3km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 10.3km
Zadní Loch (Hinterloch) 10.4km
Köstelhof (Köstelhof) 10.4km
Vackovec (Watzgenreuth) 10.4km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 10.5km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 10.6km
Rudolfinum (Rudolfinum) 10.6km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 10.6km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 10.6km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 10.6km
Hnìvín (Knöba) 10.6km
Svatá Anna (Sankt Anna) 10.7km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 10.8km
Božetín (Fasattengrün) 10.8km
Aš - Jahnùv pomník (Jahn Denkmal) 10.9km
Pøední Loch (Vorderloch) 10.9km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 10.9km
Oldøichov (Ullersgrün) 11.0km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 11.1km
Aš - evangelický kostel (Asch - Evangelische Kirche) 11.2km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 11.2km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 11.2km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 11.2km
Teichmühle (Teichmühle) 11.2km
Ludabrunn (Ludabrunn) 11.3km
Bärnhaus (Bärnhaus) 11.3km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 11.3km
Vrbová (Förba) 11.3km
Èižebná (Zweifelsreith) 11.3km
Hartoušov (Hartessenreuth) 11.3km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 11.4km
Grünmühle (Grünmühle) 11.4km
Vogelmühle (Vogelmühle) 11.4km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 11.5km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 11.5km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 11.5km
Schallermühle (Schallermühle) 11.6km
Kahlermühle (Kahlermühle) 11.6km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 11.6km
Horka (Berg) 11.6km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 11.7km
Boden (Boden) 11.7km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 11.7km
Na Rabì (Raberhäuser) 11.7km
Zeiselhause (Zeiselhause) 11.8km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 11.8km
Schirlmühle (Schirlmühle) 11.8km
Weisenmeister (Weisenmeister) 11.9km
Èervený mlýn (Röthenmühle) 12.0km
Teichmühle (Teichmühle) 12.0km
Drahtmühle (Drahtmühle) 12.0km
Kunstmühle (Kunstmühle) 12.0km
Jack Mühle (Jack Mühle) 12.1km
Háj (Hainhäuser) 12.1km
Hranièní hospoda (Grenzschenke) 12.1km
Opatov (Absroth) 12.1km
Voglsmühle (Voglsmühle) 12.1km
Papírna (Papiermühle) 12.2km
Kopaniny (Krugsreuth) 12.2km
Berghaus (Berghaus) 12.2km
Nový mlýn (Neumühle) 12.3km
Schindlermühle (Schindlermühle) 12.3km
Langmühle (Langmühle) 12.3km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 12.3km
Na Kopci (Berghäuser) 12.3km
Podhradí (Neuberg) 12.4km
Goldbrunn (Goldbrunn) 12.4km
Svažec (Ehmet) 12.4km
Sorgmühle (Sorgmühle) 12.5km
U Hansla (Beim Hansl) 12.5km
Dösenmühle (Dösenmühle) 12.6km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 12.6km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 12.8km
Smrèí (Krondorf) 12.8km
Podhradí - obecná škola (Neuberg bei Asch - Volkschulle) 12.9km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 13.0km
Smrèina (Sorg) 13.2km
Ottenbach (Ottenbach) 13.2km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 13.2km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 13.2km
Schindelberg (Schindelberg) 13.3km
Rebmühle (Rebmühle) 13.4km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 13.4km
Waldschenke (Waldschänke) 13.5km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 13.5km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 13.5km
Knallhütte (Knallhütte) 13.6km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 13.6km
Gasthaus zum Finkenberg (Gasthaus zum Finkenberg) 13.7km
Nové Domy (Neuhausen) 13.8km
Vojenské Domky (Soldatenhäuser) 13.8km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 13.8km
Valtéøov (Waltersgrün) 14.1km
Skelná Hu (Glashütte) 14.1km
Ängerlein (Ängerlein) 14.2km
Štítary (Schildern) 14.2km
Hechtova My (Hechthau) 14.2km
Podhrad (Pograth) 14.2km
Kamenná osada (Steinpöhl) 14.3km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 14.3km
Wies (Wies) 14.4km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 14.4km
Døenice (Treunitz) 14.4km
Èervený mlýn (Rothmühle) 14.6km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 14.8km
Èerná (Schwarzenbach) 14.8km
Hamr (Waffenhammer) 14.8km
Steinhammer (Steinhammer) 14.8km
Wildenhof (Wildenhof) 14.9km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 14.9km
Raubhaus (Raubhaus) 15.0km
Juchhe (Juchhe) 15.0km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 15.1km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 15.1km
Mechová (Mies) 15.2km
Jesenice (Gassnitz) 15.2km
Steingrube (Steingrube) 15.4km
Hájovna (Waldhaus) 15.6km
Schönbacher Jägerhaus (Schönbacher Jägerhaus) 15.6km
Studánka - nádraží (Studánka - nádraží) 15.7km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 15.7km
Krásná Lípa (Schönlind) 15.8km
Slapany (Schloppenhof) 15.9km
Liboc (Frankenhammer) 16.1km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 16.2km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 16.3km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 16.3km
Ètyødomí (Vierhäuser) 16.3km
Beim Ziegenmüller (Beim Ziegenmüller) 16.4km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 16.4km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 16.5km
Kámen (Stein) 16.5km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 16.6km
Pastviny (Friedersreuth) 16.7km
Kostelní (Kirchberg) 16.7km
Horní mlýn (Obere Mühle) 16.8km
Ottmühle (Ottmühle) 16.8km
Dorfmühle (Dorfmühle) 16.9km
Schwank (Schwank) 16.9km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 17.0km
Bahnelmühle (Bahnelmühle) 17.1km
Žírnice (Neuhaus) 17.1km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 17.2km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 17.3km
Brentenviertel (Brentenviertel) 17.4km
Lazarmühle (Lazarmühle) 17.4km
Brusírna (Schleifermühle) 17.5km
Sandner (Sandner) 17.6km
Altegrün (Altegrün) 17.7km
Hranice v Èechách (Hranice v Èechách) 17.7km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 17.8km
Poèátky (Ursprung) 18.0km
Pískový mlýn (Sandmühle) 18.1km
Galgendorf (Galgendorf) 18.1km
Kozí mlýn (Ziegenmühle) 18.7km
Trojmezí (Gottmannsgrün) 19.0km
Samota (Einöde) 19.5km
Pìnkava (Finke) 19.5km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist