PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 5.5.2015] 
Schloss Mühle

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Skalná)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela - Na parcelách nové objekty

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.16956 12.36944 GPS - st.31/èp.164 Zdenìk Pechar 5.5.2015  


Okolí (do 10km):
Dolní zámek (Unterschloss) 0.2km
Horní zámek (Oberschloss) 0.4km
Zelená (Grün) 0.9km
Weissmühle (Weissmühle) 1.0km
Herrenmühle (Herrenmühle) 1.1km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 1.3km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 1.5km
Suchá (Dürr) 1.6km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 1.7km
Chata (Wetterhütte) 1.7km
U Bártù (Barthaus) 2.0km
Kyselka (Mattelberg) 2.0km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 2.1km
Soos (Soos) 2.2km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 2.4km
Velký Rybník (Grossenteich) 2.6km
Prüllermühle (Prüllermühle) 3.7km
Bärenteich (Bärenteich) 3.9km
Brandhof (Brandhof) 4.0km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 4.0km
Spálený dvùr (Brandhof) 4.2km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 4.4km
Dìvín (Döba) 4.4km
Polní mlýn (Fehlamühle) 4.5km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 4.8km
Starost (Sorgen) 5.1km
Mostek (Bruck) 5.2km
Otov (Ottengrün) 5.4km
Kohlmühle (Kohlmühle) 5.4km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 5.5km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 5.5km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 5.6km
Untere Mühle (Untere Mühle) 5.7km
Neuengrün (Neuengrün) 5.8km
Stupice (Stobitzhof) 5.8km
Dvoreèek (Höflasgut) 5.9km
Stinglmühle (Stinglmühle) 5.9km
Obere Mühle (Obere Mühle) 6.0km
Mlýnek (Mühlgrün) 6.0km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 6.1km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 6.2km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 6.2km
Bor (Haid) 6.2km
Jedlièná (Tannenberg) 6.3km
Doubrava (Doberau) 6.3km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 6.4km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 6.5km
Lesná (Wallhof) 6.5km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 6.5km
Eberhof (Eberhof) 6.6km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 6.6km
Na Dole (Schachthäuser) 6.6km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 6.7km
Ovèárna (Schäferei) 6.8km
Hazlov (Haslau) 6.9km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 6.9km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 7.0km
Smrèina (Ermesgrün) 7.0km
Vackovec (Watzgenreuth) 7.1km
U Brodu (Furthhäusel) 7.2km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 7.2km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 7.2km
Thumsermühle (Thumsermühle) 7.3km
Hleïsebe (Siehdichfür) 7.3km
Herrenmühle (Herrenmühle) 7.4km
Stockmühle (Stockmühle) 7.4km
Vackov (Watzkenreuth) 7.4km
Drahtmühle (Drahtmühle) 7.5km
Hnìvín (Knöba) 7.5km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 7.7km
Rodig (Rodig) 7.8km
Röthenbach (Röthenbach) 7.9km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 7.9km
Vokov (Wogau) 7.9km
Horka (Berg) 7.9km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 8.0km
Hartoušov (Hartessenreuth) 8.0km
Oldøichov (Ullersgrün) 8.2km
Èižebná (Zweifelsreith) 8.2km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 8.3km
Kunstmühle (Kunstmühle) 8.3km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 8.4km
Božetín (Fasattengrün) 8.4km
Voglsmühle (Voglsmühle) 8.4km
Železný Hamr (Eisenhammer) 8.5km
Vrbová (Förba) 8.5km
Franky (Franken) 8.8km
Na Rabì (Raberhäuser) 8.9km
Na Kopci (Berghäuser) 8.9km
U Rybáka (Fischerwohnung) 9.0km
Köstelhof (Köstelhof) 9.0km
U Hansla (Beim Hansl) 9.0km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 9.0km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 9.1km
Fischerhof (Fischerhof) 9.2km
Horní Paseky (Oberreuth) 9.2km
Frankenhau (Frankenhau) 9.2km
Elsterquelle (Esterquelle) 9.3km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 9.3km
Výspa (Dürrengrün) 9.3km
Teichmühle (Teichmühle) 9.4km
Svažec (Ehmet) 9.4km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 9.4km
Zadní Nebesa (Hinter - Himmelreich) 9.5km
Dolní Nebesa (Hinter-Himmelreich) 9.5km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 9.5km
Skalka (Stein) 9.6km
Smrèí (Krondorf) 9.6km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 9.6km
Vogelmühle (Vogelmühle) 9.7km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 9.8km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 9.8km
Grünmühle (Grünmühle) 9.8km
Kempfmühle (Kempfmühle) 9.8km
Schwarzweber (Schwarzweber) 9.9km
Salerberg (Salerberg) 9.9km
Údolí Ohøe (Egerthal) 9.9km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 9.9km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 9.9km
Stegmühle (Stegmühle) 9.9km
Rudolfinum (Rudolfinum) 10.0km

Okolí (10-20km):
Stockmühle (Stockmühle) 10.1km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 10.1km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 10.1km
V Luhu (Lohhäuser) 10.2km
Lumpenhau (Lumpenhau) 10.2km
Hädlerùv mlýn (Hädlermühle) 10.2km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 10.2km
Opatov (Absroth) 10.2km
Libá - pøádelna (Liebenstein) 10.3km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 10.3km
Bärnhaus (Bärnhaus) 10.3km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 10.4km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 10.4km
Ludabrunn (Ludabrunn) 10.4km
Schirlmühle (Schirlmühle) 10.4km
Tùnì (Liebeneck) 10.5km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 10.5km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 10.5km
Goslerùv mlýn (Gösslermühle) 10.6km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 10.6km
Dobrošov (Tobiesenreuth) 10.7km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 10.7km
Zeiselhause (Zeiselhause) 10.7km
Libá (Liebenstein bei Eger) 10.8km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 10.8km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 10.8km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 10.8km
Kvìtná (Plumberg) 10.8km
Weisenmeister (Weisenmeister) 10.9km
Skelná Hu (Glashütte) 10.9km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 10.9km
Pomezná (Markhausen) 11.0km
Pomezná (Markhausen) 11.0km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 11.0km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 11.0km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 11.0km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 11.0km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 11.1km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 11.1km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 11.1km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 11.2km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 11.2km
Berghaus (Berghaus) 11.2km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 11.3km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 11.4km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 11.4km
Markvarec (Marklesgrün) 11.4km
Steinmühle (Steinmühle) 11.5km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 11.5km
Svatá Anna (Sankt Anna) 11.5km
Rebmühle (Rebmühle) 11.5km
Geyerau (Geyerau) 11.7km
Kahlermühle (Kahlermühle) 11.8km
Schindelberg (Schindelberg) 11.8km
Dubina (Eichelberg) 11.9km
Rathsam (Rathsam) 11.9km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 11.9km
V úžlabí (Kahr) 11.9km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 12.0km
Rybáøe (Fischern) 12.1km
Bernov (Bernau) 12.1km
Na Lillu (Beim Lill) 12.1km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 12.1km
Bären Mühle (Bären Mühle) 12.2km
Zadní Loch (Hinterloch) 12.2km
Boden (Boden) 12.2km
Hamr (Waffenhammer) 12.2km
Steinhammer (Steinhammer) 12.2km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 12.4km
Valtéøov (Waltersgrün) 12.5km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 12.5km
Prechtlùv mlýn (Prechtelmühle) 12.6km
Døenice (Treunitz) 12.6km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 12.6km
Rusov (Reissengrün) 12.6km
Kühpöhlmühle (Kühpöhlmühle) 12.7km
Aš - hlavní nádraží (Bayerischer Bahnhof) 12.7km
Pøední Loch (Vorderloch) 12.7km
Waldschenke (Waldschänke) 12.7km
Èerná (Schwarzenbach) 12.7km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 12.8km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 12.8km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 12.9km
Jesenice (Gassnitz) 13.0km
Libnov (Liebenau) 13.0km
Steingrube (Steingrube) 13.1km
Podhrad (Pograth) 13.4km
Liboc (Frankenhammer) 13.6km
Ètyødomí (Vierhäuser) 13.6km
Schallermühle (Schallermühle) 13.7km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 13.7km
Mechová (Mies) 13.7km
Hranièní hospoda (Grenzschenke) 13.8km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 13.8km
Hechtova My (Hechthau) 13.8km
Èervený mlýn (Rothmühle) 13.8km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 13.8km
Aš - Jahnùv pomník (Jahn Denkmal) 13.9km
Drahtmühle (Drahtmühle) 13.9km
Langmühle (Langmühle) 13.9km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 14.0km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 14.0km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 14.1km
Teichmühle (Teichmühle) 14.3km
Kopaniny (Krugsreuth) 14.3km
Goldbrunn (Goldbrunn) 14.3km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 14.3km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 14.3km
Papírna (Papiermühle) 14.5km
Wildenhof (Wildenhof) 14.5km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 14.6km
Wies (Wies) 14.6km
Ottmühle (Ottmühle) 14.6km
Schindlermühle (Schindlermühle) 14.7km
Schwank (Schwank) 14.7km
Mäntling (Mäntling) 14.7km
Háj (Hainhäuser) 14.8km
Trojice (Frühmesse) 14.8km
Podhradí (Neuberg) 14.9km
Nový mlýn (Neumühle) 15.0km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 15.0km
Sorgmühle (Sorgmühle) 15.1km
Dösenmühle (Dösenmühle) 15.2km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 15.2km
Kámen (Stein) 15.2km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 15.3km
Kostelní (Kirchberg) 15.3km
Žírnice (Neuhaus) 15.3km
Podhradí - obecná škola (Neuberg bei Asch - Volkschulle) 15.4km
Ottenbach (Ottenbach) 15.6km
Slapany (Schloppenhof) 15.6km
Krásná Lípa (Schönlind) 15.7km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 15.7km
Úval (Grün) 15.7km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 15.8km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 16.1km
Tìšov (Teschau) 16.2km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 16.3km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 16.3km
Dorfmühle (Dorfmühle) 16.4km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 16.5km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 16.6km
Poèátky (Ursprung) 16.6km
Nový Dvùr (Neuhof) 16.6km
Stoinamühle (Stoinamühle) 16.7km
Brusírna (Schleifermühle) 16.8km
Sandner (Sandner) 17.1km
Juchhe (Juchhe) 17.2km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 17.3km
Leimbruck (Leimbruck) 17.6km
Grillnmühle (Grillnmühle) 17.7km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 17.7km
Ždírnice (Schirnitz) 18.1km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 18.3km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 18.5km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 18.7km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 18.8km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 18.8km
Mýtina (Alt Albenreut) 19.3km
Lazarmühle (Lazarmühle) 19.4km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist