PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 19.4.2015] 
Grillnmühle   také: Waidhas - Mühle,

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Kundrátov (Salajna))
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.04011 12.51661 GPS - st.4/èp.1 Zdenìk Pechar 19.4.2015  


Okolí (do 10km):
Leimbruck (Leimbruck) 0.4km
Ždírnice (Schirnitz) 0.6km
Nový Dvùr (Neuhof) 1.1km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 2.0km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 2.0km
Stoinamühle (Stoinamühle) 2.2km
Ottmühle (Ottmühle) 3.1km
Úval (Grün) 3.2km
Mäntling (Mäntling) 3.3km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 3.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 3.4km
Žírnice (Neuhaus) 3.5km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 3.5km
Brtná (Zeidlweid) 3.7km
Tìšov (Teschau) 3.8km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 3.9km
Kneipelbach (Kneipelbach) 4.0km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 4.2km
Milikov (Miltigau) 4.2km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 4.5km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 4.5km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 4.5km
Sklárny (Glashütten) 4.5km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 4.8km
Jesenice (Gassnitz) 4.8km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 5.0km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 5.1km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 5.4km
Buchhausl (Buchhausl) 5.4km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 5.5km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 5.7km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 5.7km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 5.7km
Trojice (Frühmesse) 5.7km
Døenice (Treunitz) 5.8km
Mechová (Mies) 5.9km
Dolský mlýn (Grundmühle) 5.9km
Grundhauser (Grundhauser) 5.9km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 6.1km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 6.3km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 6.5km
Schneidmühle (Schneidmühle) 6.5km
Sla (Moorlohe) 6.5km
Mýtina (Alt Albenreut) 6.6km
Smrkovec (Schönficht) 6.6km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 6.8km
Vysoká (Maiersgrün) 6.9km
Mühlpeint (Mühlpeint) 6.9km
U Bauerù (Beim Bauer) 6.9km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 7.1km
Libava (Liebau) 7.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 7.1km
Peintmühle (Peintmühle) 7.1km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 7.4km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 7.6km
Boden (Boden) 7.6km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 7.6km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 7.6km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 7.6km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 7.7km
Studánka (Schönbrunn) 7.7km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 7.9km
Dvoreèky (Krainhof) 8.0km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 8.1km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 8.2km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 8.2km
Èervený mlýn (Rothmühle) 8.3km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 8.3km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 8.4km
Podhrad (Pograth) 8.5km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 8.5km
Brusírna (Schleifermühle) 8.5km
Waldhäusel (Waldhäusel) 8.5km
Hennermühle (Hennermühle) 8.5km
Vogelhof (Vogelhof) 8.6km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 8.6km
Háj (Grafengrün) 8.7km
Schneidermühle (Schneidermühle) 8.7km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 8.7km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 8.7km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 8.7km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 8.8km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 8.8km
Finkenmühle (Finkenmühle) 8.8km
Muglaugl (Muglaugl) 8.8km
Týmov (Tiefengrün) 8.8km
Ostrov (Wöhr) 8.8km
Železný mlýn (Eisenhammer) 8.8km
Sandner (Sandner) 8.9km
Schleppermühle (Schleppermühle) 8.9km
Auglmühle (Auglmühle) 8.9km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 8.9km
Dorfmühle (Dorfmühle) 9.0km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 9.0km
Sägewerk (Sägewerk) 9.1km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 9.1km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 9.2km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 9.2km
Vrbová (Förba) 9.5km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 9.5km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 9.7km
Hochofen (Hochofen) 9.7km
Köstelhof (Köstelhof) 9.8km
Vokov (Wogau) 9.8km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 9.8km
Arnoltov (Arnitzgrün) 9.9km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 9.9km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 9.9km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 9.9km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 10.0km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 10.0km

Okolí (10-20km):
Slapany (Schloppenhof) 10.1km
Nový mlýn (Neumühle) 10.1km
Grundmühle (Grundmühle) 10.1km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 10.1km
Hechtova My (Hechthau) 10.2km
Wildenhof (Wildenhof) 10.2km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 10.3km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 10.3km
Kovárna (Waffenschmiede) 10.3km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 10.4km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 10.5km
Lískovec (Haselhof) 10.5km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 10.5km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 10.6km
Hnìvín (Knöba) 10.6km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 10.7km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 10.8km
Thumsermühle (Thumsermühle) 10.8km
Grundhäuser (Grundhäuser) 10.8km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 10.9km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 10.9km
Rudolfinum (Rudolfinum) 10.9km
Krásná Lípa (Schönlind) 10.9km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 11.0km
Hartoušov (Hartessenreuth) 11.0km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 11.0km
U Lesa (Waldhäuser) 11.0km
Nové Mohelno (Neumugl) 11.1km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 11.1km
Krásná Lípa (Schönlind) 11.2km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 11.2km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 11.2km
U Smrkù (Fichten Mühle) 11.2km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 11.3km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 11.3km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 11.3km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 11.4km
Bystøina (Reichenbach) 11.4km
U Smrkù (Fichtenhof) 11.4km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 11.4km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 11.5km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 11.7km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 11.7km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 11.8km
Vackovec (Watzgenreuth) 11.8km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 11.8km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 11.9km
Finkenmühle (Finkenmühle) 12.0km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 12.1km
Stoh (Schober) 12.1km
Kahlermühle (Kahlermühle) 12.2km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 12.2km
Kempfmühle (Kempfmühle) 12.2km
Slatiny (Lohhäuser) 12.2km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 12.2km
Kyks (Kix) 12.3km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 12.3km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 12.4km
Wies (Wies) 12.4km
Rovná (Ebmeth) 12.4km
Doubrava (Doberau) 12.5km
König Mühle (König Mühle) 12.5km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 12.5km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 12.6km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 12.7km
Baier Mühle (Baier Mühle) 12.7km
Winkelmühle (Winkelmühle) 12.8km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 12.9km
Tisová (Theißau) 12.9km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 13.0km
Starost (Sorgen) 13.0km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 13.0km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 13.0km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 13.2km
Nový mlýn (Neumühle) 13.3km
Rusov (Reissengrün) 13.4km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 13.4km
Údolí Ohøe (Egerthal) 13.5km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 13.5km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 13.5km
Mýtina (Hau) 13.5km
Cihelna (Ziegelhütte) 13.5km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 13.5km
Na Štole (Stollmühle) 13.6km
Kamenice (Steinbach) 13.6km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 13.6km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 13.7km
Vranov (Frohnau) 13.7km
Polní mlýn (Fehlamühle) 13.8km
Stinglmühle (Stinglmühle) 13.8km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 13.8km
Plössl (Plössl) 14.0km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 14.1km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 14.1km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 14.1km
Frankenhau (Frankenhau) 14.2km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 14.2km
Draha (Droth) 14.3km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 14.3km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 14.4km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 14.4km
Voglsmühle (Voglsmühle) 14.5km
Dvory (Maierhöfen) 14.5km
Na Drahách (Drothhaus) 14.5km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 14.5km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 14.6km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 14.6km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 14.7km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 14.9km
Stupice (Stobitzhof) 14.9km
Haselhöfe (Haselhöfe) 14.9km
Voskárna (Wachshütte) 14.9km
Geyerau (Geyerau) 15.0km
Bukovany (Buckwa) 15.0km
Dìvín (Döba) 15.2km
Skelné Hutì (Glashütten) 15.2km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 15.3km
Kytlice (Kitlitzdorf) 15.4km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 15.4km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 15.4km
Soos (Soos) 15.5km
Mostek (Bruck) 15.5km
V úžlabí (Kahr) 15.6km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 15.6km
Paseka (Schwand) 15.6km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 15.8km
Lobzy (Lobs) 15.8km
Kunstmühle (Kunstmühle) 15.9km
Habartov (Habersbirk) 15.9km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 15.9km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 15.9km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 16.1km
Horka (Berg) 16.1km
Bor (Haid) 16.2km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 16.2km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 16.2km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 16.5km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 16.5km
Novina (Grün) 16.5km
Suchá (Dürr) 16.6km
Treppenstein (Treppenstein) 16.6km
Zelená (Grün) 16.9km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 16.9km
Markvarec (Marklesgrün) 17.1km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 17.2km
Weissmühle (Weissmühle) 17.4km
Mlýnek (Mühlgrün) 17.4km
Lísková (Haselbach) 17.4km
Horní Hamr (Oberhammer) 17.5km
Am Hammel (Am Hammel) 17.5km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 17.6km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 17.7km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 17.7km
Berghauslen (Berghauslen) 17.7km
Železný Hamr (Eisenhammer) 17.7km
Železný mlýn (Železný mlýn) 17.7km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 17.8km
Na Lillu (Beim Lill) 17.8km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 17.8km
Vítkov (Wudingrün) 17.8km
Dolní zámek (Unterschloss) 17.9km
Chata (Wetterhütte) 17.9km
Spálený dvùr (Brandhof) 17.9km
U Hansla (Beim Hansl) 17.9km
Stegmühle (Stegmühle) 17.9km
Aussenhof (Aussenhof) 17.9km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 18.0km
Pod kopcem (Berghof) 18.0km
Horní zámek (Oberschloss) 18.1km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 18.1km
Herrenmühle (Herrenmühle) 18.3km
Brandhof (Brandhof) 18.3km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 18.3km
Kvìtná (Plumberg) 18.4km
Ovèárna (Schäferei) 18.5km
Broumovský mlýn (Promenhofer Mühl) 18.6km
Jalový Dvùr (Galtenstallung) 18.7km
Lesná (Wallhof) 18.8km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 18.8km
U Bártù (Barthaus) 18.9km
Tišina (Kenruh) 18.9km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 19.1km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 19.1km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 19.1km
Na Kopci (Berghäuser) 19.1km
Kyselka (Mattelberg) 19.3km
Rosenkranz (Rosenkranz) 19.5km
Kanapark (Ganabartl) 19.8km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist