PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 11.4.2015] 
Hammermühle und Sägewerke   také: Bayerlmühle,

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Lazy)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Vojenský výcvikový prostor Prameny -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.07231 12.64817 GPS - st.18/èp.13 Zdenìk Pechar 11.4.2015  


Okolí (do 10km):
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 0.1km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 0.2km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 0.2km
Hochofen (Hochofen) 0.3km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 0.5km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 1.2km
Kovárna (Waffenschmiede) 1.4km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 1.5km
Auglmühle (Auglmühle) 1.7km
Železný mlýn (Eisenhammer) 1.8km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 1.9km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 2.0km
U Lesa (Waldhäuser) 2.0km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 2.1km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 2.3km
Ostrov (Wöhr) 2.6km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 2.6km
Krásná Lípa (Schönlind) 2.6km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 2.8km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 3.2km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 3.3km
Peintmühle (Peintmühle) 3.4km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 3.4km
Smrkovec (Schönficht) 3.5km
Týmov (Tiefengrün) 3.5km
U Smrkù (Fichtenhof) 3.5km
Mühlpeint (Mühlpeint) 3.6km
Rovná (Ebmeth) 3.6km
U Smrkù (Fichten Mühle) 3.7km
U Bauerù (Beim Bauer) 3.8km
Sla (Moorlohe) 4.0km
Dolský mlýn (Grundmühle) 4.0km
Grundhauser (Grundhauser) 4.0km
Grundhäuser (Grundhäuser) 4.0km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 4.0km
Bystøina (Reichenbach) 4.1km
Grundmühle (Grundmühle) 4.2km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 4.2km
Vranov (Frohnau) 4.2km
Mühlpeint (Mühlpeint) 4.3km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 4.3km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 4.3km
Rinlhau (Rinlhau) 4.4km
Rinnlhau (Rinnlhau) 4.4km
Nový mlýn (Neumühle) 4.6km
Schneidmühle (Schneidmühle) 4.7km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 4.7km
Leinmühle (Leinmühle) 4.8km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 4.9km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 5.0km
Studánka (Schönbrunn) 5.1km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 5.1km
Allisùv mlýn (Allismühle) 5.1km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 5.2km
Balassmühle (Balassmühle) 5.3km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 5.5km
Rotha (Rotha) 5.5km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 5.6km
Reimundmühle (Reimundmühle) 5.6km
Na palouku (Auhöfel) 5.8km
Kneipelbach (Kneipelbach) 5.9km
Dvoreèky (Krainhof) 6.0km
Melter (Melter) 6.0km
Ehrlich (Ehrlich) 6.0km
Arnoltov (Arnitzgrün) 6.1km
Milikov (Miltigau) 6.2km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 6.2km
Abteimühle (Abteimühle) 6.2km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 6.3km
Libava (Liebau) 6.3km
Sägewerk (Sägewerk) 6.4km
Kamenice (Steinbach) 6.4km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 6.4km
Prameny (Sangerberg) 6.4km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 6.4km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 6.4km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 6.5km
Sklárny (Glashütten) 6.6km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 6.6km
Fränzmühle (Fränzmühle) 6.6km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 6.8km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 6.9km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 7.1km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 7.2km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 7.3km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 7.3km
Lobzy (Lobs) 7.4km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 7.5km
Tìšov (Teschau) 7.6km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 7.7km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 7.7km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 7.7km
Finkenmühle (Finkenmühle) 7.8km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 7.8km
Paseka (Schwand) 7.8km
Trojice (Frühmesse) 7.9km
Thumsermühle (Thumsermühle) 7.9km
Cihelna (Ziegelhütte) 7.9km
U myslivny (Schützenhäuseln) 7.9km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 8.0km
Milíøe (Kohling) 8.0km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 8.2km
Mýtina (Hau) 8.2km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 8.3km
Stoinamühle (Stoinamühle) 8.4km
Vogelhof (Vogelhof) 8.4km
Nimrod (Nimrod) 8.4km
Haidhäusel (Haidhäusel) 8.4km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 8.5km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 8.6km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 8.6km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 8.6km
Tisová (Theißau) 8.6km
Stoh (Schober) 8.6km
Úval (Grün) 8.7km
Novina (Grün) 8.7km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 9.0km
Nová Ves (Neudorf) 9.0km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 9.2km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 9.2km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 9.2km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 9.3km
Ždírnice (Schirnitz) 9.3km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 9.3km
Voskárna (Wachshütte) 9.4km
Lískovec (Haselhof) 9.4km
Fritzùv mlýn (Fritz-Mühle) 9.4km
Leimbruck (Leimbruck) 9.5km
Schöpplùv mlýn (Schöppelmühle) 9.5km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 9.6km
Železný Hamr (Eisenhammer) 9.7km
Železný mlýn (Železný mlýn) 9.7km
Na kopci (Berghäuser) 9.8km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 9.8km
Grillnmühle (Grillnmühle) 9.9km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 9.9km
Lohmühle (Lohmühle) 9.9km
Mäntling (Mäntling) 10.0km
Vítkov (Wudingrün) 10.0km

Okolí (10-20km):
Pod kopcem (Berghof) 10.1km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 10.1km
Dolský mlýn (Grundmühle) 10.1km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 10.3km
Nový Dvùr (Neuhof) 10.4km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 10.5km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 10.6km
Spálený mlýn (Brandmühle) 10.6km
Dvory (Maierhöfen) 10.7km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 10.7km
Nový mlýn (Neumühle) 10.7km
Na dílcích (Grabenhäusl) 10.7km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 10.8km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 10.8km
Dianin Dvùr (Dianahof) 10.8km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 10.8km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 10.8km
Winkelmühle (Winkelmühle) 10.9km
Horní Hamr (Obere Hammer) 10.9km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 11.0km
Porklmühle (Porklmühle) 11.0km
Brtná (Zeidlweid) 11.1km
Haselhöfe (Haselhöfe) 11.1km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 11.1km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 11.2km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 11.2km
Louka (Grün) 11.3km
Ottmühle (Ottmühle) 11.4km
Louka - kostel sv. Václava (Grun - Kirche St. Wenzel) 11.4km
Kytlice (Kitlitzdorf) 11.5km
Puškaøov (Putzenhof) 11.5km
Schleppermühle (Schleppermühle) 11.6km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 11.6km
Schönfeldský Lán (Schenfelder Hub) 11.6km
Ovèín (Schafsthall) 11.6km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 11.7km
Muglaugl (Muglaugl) 11.8km
Bohuslav (Paslas) 11.8km
Rusov (Reissengrün) 11.9km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 11.9km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 11.9km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 12.0km
Pohodnice (Pohodnice) 12.0km
Vysoká (Maiersgrün) 12.1km
Köpelhof (Köpelhof) 12.1km
Bukovany (Buckwa) 12.2km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 12.2km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 12.2km
Lán (Hub) 12.2km
Lánský dvùr (Lehnshof) 12.2km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 12.3km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 12.4km
Aussenhof (Aussenhof) 12.4km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 12.4km
Leinmühle (Leinmühle) 12.4km
Jesenice (Gassnitz) 12.5km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 12.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 12.5km
Lísková (Haselbach) 12.5km
Grünberg (Grünberg) 12.5km
Hennermühle (Hennermühle) 12.6km
Pazderenský mlýn (Leinschlagmühle) 12.6km
Am Hammel (Am Hammel) 12.8km
Horní Slavkov (Schlagenwald) 13.0km
Wiesenthal (Wiesenthal) 13.0km
Dolní Hamr (Untere Hammer) 13.0km
Podhorní mlýn (Bader Mühle) 13.1km
Ve Vlèí (Wolfshof) 13.1km
Schödlùv dvùr (Schödlhof) 13.1km
Kempfmühle (Kempfmühle) 13.2km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 13.2km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 13.2km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 13.3km
Habartov (Habersbirk) 13.4km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 13.4km
Na písku (Am Sand) 13.4km
Harùv mlýn (Höramühle) 13.4km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 13.5km
Babice (Pobitz) 13.5km
Horní Slavkov dìkanství (Horní Slavkov dìkanství) 13.5km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 13.7km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 13.7km
Geyerau (Geyerau) 13.8km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 13.9km
Schneidermühle (Schneidermühle) 13.9km
Vogeleis (Vogeleis) 13.9km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 14.0km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 14.1km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 14.1km
Vìtrný dvùr (Windhof) 14.1km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 14.2km
V úžlabí (Kahr) 14.2km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 14.2km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 14.2km
Hartoušov (Hartessenreuth) 14.3km
Háj (Grafengrün) 14.3km
Bošíøany (Poschitzau) 14.3km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 14.4km
Buchhausl (Buchhausl) 14.4km
Kyks (Kix) 14.4km
Na Štole (Stollmühle) 14.4km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 14.5km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 14.6km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 14.6km
Waldhäusel (Waldhäusel) 14.6km
Lvov (Löwenhof) 14.6km
Frankenhau (Frankenhau) 14.8km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 14.8km
Loket (Elbogen) 14.8km
Selský mlýn (Baumühle) 14.9km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 15.0km
Kastlùv mlýn (Kastl Mühle) 15.0km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 15.1km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 15.1km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 15.1km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 15.2km
Kronùv mlýn dolní (Untere Kronmühle) 15.2km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 15.2km
Kronùv mlýn horní (Obere Kronmühle) 15.2km
Finkenmühle (Finkenmühle) 15.3km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 15.4km
Voglsmühle (Voglsmühle) 15.5km
Jehlièná (Grasseth) 15.5km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 15.6km
König Mühle (König Mühle) 15.7km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 15.7km
Draha (Droth) 15.9km
Markvarec (Marklesgrün) 16.0km
Baier Mühle (Baier Mühle) 16.0km
Nové Sedlo (Neusattl) 16.0km
Na Lillu (Beim Lill) 16.1km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 16.1km
Na Drahách (Drothhaus) 16.1km
Týn (Thein) 16.1km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 16.1km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 16.4km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 16.5km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 16.5km
Skelné Hutì (Glashütten) 16.5km
Kunstmühle (Kunstmühle) 16.6km
Nový mlýn (Neumühle) 16.6km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 16.7km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 16.7km
Alberov (Albernhof) 16.7km
Jetelištì (Kleeacker) 16.7km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 16.8km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 16.8km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 16.9km
Horka (Berg) 17.0km
Plössl (Plössl) 17.1km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 17.2km
Dùl Union II (Unionschacht II) 17.3km
Hartenberk (Hartenberg) 17.4km
Ovèárna (Schäferei) 17.4km
Stegmühle (Stegmühle) 17.5km
Kvìtná (Plumberg) 17.5km
Vysoèany u Ovesných Kladrub (Wischezahn) 17.5km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 17.6km
Tilingmühle (Tilingmühle) 17.6km
Schmalenhof (Schmalenhof) 17.6km
Reuth (Reuth) 17.7km
Lesík (Waldl) 17.7km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 17.7km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 17.8km
Slatiny (Lohhäuser) 17.8km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 17.8km
Hammergut (Hammergut) 17.8km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 17.9km
U Hansla (Beim Hansl) 18.1km
Petrova štola (Peterstollen) 18.1km
Lipnice (Littmitz) 18.1km
Kraushof (Kraushof) 18.2km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 18.3km
Podhoøí (Hunschgrün) 18.4km
Steinloh (Steinloh) 18.5km
Regensteich (Regensteich) 18.5km
Buèinský mlýn (Buchmühle) 18.6km
Nové Mohelno (Neumugl) 18.7km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 18.7km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 18.7km
Výškovice (Wischkowitz) 18.9km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 19.0km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 19.2km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 19.2km
Hanikùv mlýn (Hanikmühle) 19.2km
Na Kopci (Berghäuser) 19.3km
Libnov (Liebenau) 19.4km
U Voglerù (Vogler) 19.4km
Pila (Brettmühle) 19.4km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 19.6km
Rosenkranz (Rosenkranz) 19.6km
Zámecký pivovar - Doubí (Zámecký pivovar - Doubí) 19.7km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist