PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 11.4.2015] 
Gradlmühle und Bretsäge

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Lazy)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Vojenský výcvikový prostor Prameny -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.07369 12.64783 GPS - st.16/èp.11 Zdenìk Pechar 11.4.2015  


Okolí (do 10km):
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 0.2km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 0.2km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 0.3km
Hochofen (Hochofen) 0.4km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 0.4km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 1.2km
Kovárna (Waffenschmiede) 1.3km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 1.5km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 1.8km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 1.9km
Auglmühle (Auglmühle) 1.9km
U Lesa (Waldhäuser) 1.9km
Železný mlýn (Eisenhammer) 2.0km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 2.1km
Ostrov (Wöhr) 2.5km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 2.5km
Krásná Lípa (Schönlind) 2.5km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 2.7km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 2.7km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 3.3km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 3.3km
Peintmühle (Peintmühle) 3.4km
Týmov (Tiefengrün) 3.4km
U Smrkù (Fichtenhof) 3.4km
Rovná (Ebmeth) 3.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 3.5km
Smrkovec (Schönficht) 3.5km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 3.6km
U Smrkù (Fichten Mühle) 3.6km
U Bauerù (Beim Bauer) 3.7km
Grundhäuser (Grundhäuser) 3.9km
Bystøina (Reichenbach) 3.9km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 3.9km
Sla (Moorlohe) 4.0km
Dolský mlýn (Grundmühle) 4.0km
Grundhauser (Grundhauser) 4.0km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 4.0km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 4.1km
Grundmühle (Grundmühle) 4.1km
Vranov (Frohnau) 4.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 4.2km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 4.2km
Nový mlýn (Neumühle) 4.5km
Rinlhau (Rinlhau) 4.5km
Rinnlhau (Rinnlhau) 4.5km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 4.6km
Schneidmühle (Schneidmühle) 4.7km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 4.8km
Leinmühle (Leinmühle) 4.8km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 4.9km
Studánka (Schönbrunn) 5.0km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 5.0km
Allisùv mlýn (Allismühle) 5.0km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 5.1km
Balassmühle (Balassmühle) 5.3km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 5.4km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 5.5km
Reimundmühle (Reimundmühle) 5.5km
Rotha (Rotha) 5.6km
Kneipelbach (Kneipelbach) 5.9km
Dvoreèky (Krainhof) 5.9km
Melter (Melter) 5.9km
Arnoltov (Arnitzgrün) 6.0km
Na palouku (Auhöfel) 6.0km
Ehrlich (Ehrlich) 6.0km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 6.1km
Milikov (Miltigau) 6.2km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 6.2km
Libava (Liebau) 6.2km
Kamenice (Steinbach) 6.2km
Sägewerk (Sägewerk) 6.3km
Abteimühle (Abteimühle) 6.3km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 6.4km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 6.4km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 6.5km
Prameny (Sangerberg) 6.5km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 6.5km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 6.5km
Sklárny (Glashütten) 6.7km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 6.7km
Fränzmühle (Fränzmühle) 6.7km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 6.9km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 7.0km
Lobzy (Lobs) 7.2km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 7.3km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 7.3km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 7.4km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 7.4km
Tìšov (Teschau) 7.6km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 7.6km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 7.7km
Cihelna (Ziegelhütte) 7.7km
Paseka (Schwand) 7.7km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 7.8km
Finkenmühle (Finkenmühle) 7.8km
Thumsermühle (Thumsermühle) 7.8km
Trojice (Frühmesse) 7.9km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 7.9km
Milíøe (Kohling) 7.9km
U myslivny (Schützenhäuseln) 7.9km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 8.0km
Mýtina (Hau) 8.0km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 8.2km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 8.2km
Vogelhof (Vogelhof) 8.3km
Stoinamühle (Stoinamühle) 8.4km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 8.4km
Tisová (Theißau) 8.4km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 8.5km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 8.5km
Novina (Grün) 8.5km
Nimrod (Nimrod) 8.5km
Haidhäusel (Haidhäusel) 8.5km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 8.5km
Úval (Grün) 8.6km
Stoh (Schober) 8.8km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 8.9km
Nová Ves (Neudorf) 9.0km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 9.1km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 9.2km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 9.2km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 9.2km
Ždírnice (Schirnitz) 9.3km
Voskárna (Wachshütte) 9.3km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 9.3km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 9.5km
Fritzùv mlýn (Fritz-Mühle) 9.5km
Leimbruck (Leimbruck) 9.6km
Lískovec (Haselhof) 9.6km
Železný Hamr (Eisenhammer) 9.6km
Železný mlýn (Železný mlýn) 9.6km
Na kopci (Berghäuser) 9.6km
Schöpplùv mlýn (Schöppelmühle) 9.6km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 9.8km
Grillnmühle (Grillnmühle) 9.9km
Vítkov (Wudingrün) 9.9km
Lohmühle (Lohmühle) 9.9km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 9.9km
Mäntling (Mäntling) 10.0km
Pod kopcem (Berghof) 10.0km

Okolí (10-20km):
Dolský mlýn (Grundmühle) 10.1km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 10.2km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 10.2km
Nový Dvùr (Neuhof) 10.4km
Dvory (Maierhöfen) 10.5km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 10.6km
Na dílcích (Grabenhäusl) 10.7km
Spálený mlýn (Brandmühle) 10.7km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 10.8km
Nový mlýn (Neumühle) 10.8km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 10.8km
Haselhöfe (Haselhöfe) 10.9km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 10.9km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 10.9km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 10.9km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 10.9km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 11.0km
Dianin Dvùr (Dianahof) 11.0km
Horní Hamr (Obere Hammer) 11.0km
Winkelmühle (Winkelmühle) 11.1km
Porklmühle (Porklmühle) 11.1km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 11.2km
Brtná (Zeidlweid) 11.2km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 11.2km
Kytlice (Kitlitzdorf) 11.3km
Ottmühle (Ottmühle) 11.4km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 11.4km
Louka (Grün) 11.4km
Louka - kostel sv. Václava (Grun - Kirche St. Wenzel) 11.4km
Puškaøov (Putzenhof) 11.5km
Schönfeldský Lán (Schenfelder Hub) 11.6km
Ovèín (Schafsthall) 11.6km
Schleppermühle (Schleppermühle) 11.7km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 11.7km
Rusov (Reissengrün) 11.8km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 11.8km
Muglaugl (Muglaugl) 11.9km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 11.9km
Bohuslav (Paslas) 11.9km
Bukovany (Buckwa) 12.0km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 12.0km
Köpelhof (Köpelhof) 12.0km
Pohodnice (Pohodnice) 12.0km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 12.1km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 12.1km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 12.1km
Lán (Hub) 12.1km
Lánský dvùr (Lehnshof) 12.1km
Vysoká (Maiersgrün) 12.2km
Aussenhof (Aussenhof) 12.2km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 12.2km
Lísková (Haselbach) 12.3km
Leinmühle (Leinmühle) 12.3km
Jesenice (Gassnitz) 12.5km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 12.5km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 12.5km
Grünberg (Grünberg) 12.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 12.6km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 12.6km
Am Hammel (Am Hammel) 12.6km
Hennermühle (Hennermühle) 12.7km
Pazderenský mlýn (Leinschlagmühle) 12.7km
Žírnice (Neuhaus) 12.9km
Horní Slavkov (Schlagenwald) 12.9km
Wiesenthal (Wiesenthal) 12.9km
Ve Vlèí (Wolfshof) 13.0km
Kempfmühle (Kempfmühle) 13.1km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 13.1km
Schödlùv dvùr (Schödlhof) 13.1km
Dolní Hamr (Untere Hammer) 13.1km
Habartov (Habersbirk) 13.2km
Podhorní mlýn (Bader Mühle) 13.2km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 13.2km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 13.3km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 13.3km
Na písku (Am Sand) 13.3km
Horní Slavkov dìkanství (Horní Slavkov dìkanství) 13.5km
Harùv mlýn (Höramühle) 13.5km
Babice (Pobitz) 13.6km
Geyerau (Geyerau) 13.7km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 13.7km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 13.8km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 13.8km
Vogeleis (Vogeleis) 13.8km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 13.9km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 13.9km
Schneidermühle (Schneidermühle) 14.0km
V úžlabí (Kahr) 14.1km
Vìtrný dvùr (Windhof) 14.1km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 14.2km
Hartoušov (Hartessenreuth) 14.2km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 14.2km
Bošíøany (Poschitzau) 14.2km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 14.3km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 14.3km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 14.3km
Háj (Grafengrün) 14.4km
Lvov (Löwenhof) 14.4km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 14.5km
Buchhausl (Buchhausl) 14.5km
Na Štole (Stollmühle) 14.5km
Frankenhau (Frankenhau) 14.6km
Kyks (Kix) 14.6km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 14.7km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 14.7km
Waldhäusel (Waldhäusel) 14.7km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 14.7km
Loket (Elbogen) 14.7km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 14.9km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 14.9km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 15.1km
Selský mlýn (Baumühle) 15.1km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 15.1km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 15.2km
Kastlùv mlýn (Kastl Mühle) 15.2km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 15.3km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 15.3km
Kronùv mlýn dolní (Untere Kronmühle) 15.3km
Kronùv mlýn horní (Obere Kronmühle) 15.3km
Voglsmühle (Voglsmühle) 15.4km
Finkenmühle (Finkenmühle) 15.4km
Jehlièná (Grasseth) 15.4km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 15.5km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 15.6km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 15.7km
Markvarec (Marklesgrün) 15.8km
König Mühle (König Mühle) 15.8km
Týn (Thein) 15.9km
Nové Sedlo (Neusattl) 15.9km
Na Lillu (Beim Lill) 16.0km
Draha (Droth) 16.0km
Baier Mühle (Baier Mühle) 16.2km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 16.2km
Na Drahách (Drothhaus) 16.3km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 16.3km
Kunstmühle (Kunstmühle) 16.5km
Alberov (Albernhof) 16.5km
Jetelištì (Kleeacker) 16.5km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 16.6km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 16.6km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 16.6km
Skelné Hutì (Glashütten) 16.6km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 16.6km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 16.7km
Nový mlýn (Neumühle) 16.7km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 16.7km
Horka (Berg) 16.9km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 17.0km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 17.0km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 17.1km
Hartenberk (Hartenberg) 17.2km
Plössl (Plössl) 17.2km
Dùl Union II (Unionschacht II) 17.2km
Ovèárna (Schäferei) 17.3km
Stegmühle (Stegmühle) 17.4km
Kvìtná (Plumberg) 17.4km
Tilingmühle (Tilingmühle) 17.4km
Schmalenhof (Schmalenhof) 17.4km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 17.5km
Lesík (Waldl) 17.5km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 17.5km
Reuth (Reuth) 17.6km
Hammergut (Hammergut) 17.7km
Vysoèany u Ovesných Kladrub (Wischezahn) 17.7km
U Hansla (Beim Hansl) 17.9km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 17.9km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 17.9km
Lipnice (Littmitz) 17.9km
Slatiny (Lohhäuser) 18.0km
Petrova štola (Peterstollen) 18.0km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 18.0km
Kraushof (Kraushof) 18.1km
Steinloh (Steinloh) 18.3km
Podhoøí (Hunschgrün) 18.3km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 18.4km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 18.6km
Regensteich (Regensteich) 18.6km
Buèinský mlýn (Buchmühle) 18.7km
Nové Mohelno (Neumugl) 18.8km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 18.8km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 18.9km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 19.0km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 19.0km
Výškovice (Wischkowitz) 19.0km
Na Kopci (Berghäuser) 19.2km
U Voglerù (Vogler) 19.2km
Libnov (Liebenau) 19.3km
Hanikùv mlýn (Hanikmühle) 19.3km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 19.5km
Pila (Brettmühle) 19.5km
Zámecký pivovar - Doubí (Zámecký pivovar - Doubí) 19.6km
Rosenkranz (Rosenkranz) 19.7km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist