PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 23.3.2015] 
Kempfmühle

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Kaceøov)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.14989 12.50567 GPS - st.17/èp.6 Zdenìk Pechar 23.3.2015  


Okolí (do 10km):
Frankenhau (Frankenhau) 2.0km
Voglsmühle (Voglsmühle) 2.5km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 2.9km
Hartoušov (Hartessenreuth) 3.0km
Rusov (Reissengrün) 3.2km
Vackovec (Watzgenreuth) 3.4km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 3.4km
Geyerau (Geyerau) 3.5km
Kunstmühle (Kunstmühle) 3.8km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 3.8km
Stinglmühle (Stinglmühle) 3.9km
Doubrava (Doberau) 4.0km
Horka (Berg) 4.0km
V úžlabí (Kahr) 4.0km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 4.1km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 4.2km
Stupice (Stobitzhof) 4.3km
Hnìvín (Knöba) 4.5km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 4.6km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 4.7km
Mostek (Bruck) 4.9km
Bor (Haid) 4.9km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 4.9km
Vogelhof (Vogelhof) 5.0km
Markvarec (Marklesgrün) 5.1km
Bukovany (Buckwa) 5.1km
Vrbová (Förba) 5.2km
Habartov (Habersbirk) 5.2km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 5.4km
Dìvín (Döba) 5.5km
Polní mlýn (Fehlamühle) 5.6km
Starost (Sorgen) 5.6km
Stegmühle (Stegmühle) 5.6km
U Hansla (Beim Hansl) 5.7km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 5.7km
Thumsermühle (Thumsermühle) 5.7km
Na Lillu (Beim Lill) 5.9km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 6.0km
Mlýnek (Mühlgrün) 6.0km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 6.1km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 6.2km
Kvìtná (Plumberg) 6.2km
Dvory (Maierhöfen) 6.2km
Haselhöfe (Haselhöfe) 6.3km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 6.4km
Kytlice (Kitlitzdorf) 6.5km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 6.6km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 6.7km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 6.7km
Tisová (Theißau) 6.7km
Vokov (Wogau) 6.8km
Ovèárna (Schäferei) 6.8km
Sägewerk (Sägewerk) 6.8km
Na Kopci (Berghäuser) 6.9km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 7.1km
Trojice (Frühmesse) 7.1km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 7.2km
Lesná (Wallhof) 7.3km
Dvoreèky (Krainhof) 7.3km
Arnoltov (Arnitzgrün) 7.3km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 7.3km
Spálený dvùr (Brandhof) 7.4km
Libava (Liebau) 7.4km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 7.6km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 7.7km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 7.7km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 7.7km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 7.7km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 7.8km
Brandhof (Brandhof) 7.9km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 7.9km
Mýtina (Hau) 7.9km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 8.0km
Suchá (Dürr) 8.2km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 8.2km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 8.2km
Studánka (Schönbrunn) 8.3km
Cihelna (Ziegelhütte) 8.3km
Voskárna (Wachshütte) 8.3km
Èižebná (Zweifelsreith) 8.4km
Soos (Soos) 8.5km
Am Hammel (Am Hammel) 8.5km
Smrèí (Krondorf) 8.6km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 8.6km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 8.7km
Lísková (Haselbach) 8.7km
Chata (Wetterhütte) 8.8km
Zelená (Grün) 8.9km
Weissmühle (Weissmühle) 8.9km
Skelná Hu (Glashütte) 8.9km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 8.9km
Nový mlýn (Neumühle) 8.9km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 9.0km
Mäntling (Mäntling) 9.0km
Libnov (Liebenau) 9.0km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 9.0km
Svažec (Ehmet) 9.1km
Jesenice (Gassnitz) 9.1km
Tìšov (Teschau) 9.1km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 9.2km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 9.2km
Úval (Grün) 9.2km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 9.2km
Bernov (Bernau) 9.3km
Schneidmühle (Schneidmühle) 9.3km
Grundmühle (Grundmühle) 9.3km
Hartenberk (Hartenberg) 9.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 9.5km
Týmov (Tiefengrün) 9.6km
Köstelhof (Köstelhof) 9.7km
Oldøichov (Ullersgrün) 9.7km
Na Rabì (Raberhäuser) 9.7km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 9.8km
Aussenhof (Aussenhof) 9.8km
Dolní zámek (Unterschloss) 9.9km
Petrova štola (Peterstollen) 9.9km
Grundhäuser (Grundhäuser) 9.9km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 9.9km
Ottmühle (Ottmühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 10.1km
Døenice (Treunitz) 10.1km
Milikov (Miltigau) 10.1km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 10.1km
Horní zámek (Oberschloss) 10.2km
U Bauerù (Beim Bauer) 10.2km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 10.2km
Stoinamühle (Stoinamühle) 10.3km
Sla (Moorlohe) 10.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 10.3km
Bystøina (Reichenbach) 10.3km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 10.3km
Kamenice (Steinbach) 10.3km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 10.5km
Tilingmühle (Tilingmühle) 10.5km
Peintmühle (Peintmühle) 10.5km
U Smrkù (Fichten Mühle) 10.5km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 10.6km
Na Dole (Schachthäuser) 10.6km
Ostrov (Wöhr) 10.6km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 10.7km
Herrenmühle (Herrenmühle) 10.8km
Božetín (Fasattengrün) 10.8km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 10.8km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 10.8km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 11.0km
U Smrkù (Fichtenhof) 11.0km
Smrkovec (Schönficht) 11.1km
Reuth (Reuth) 11.2km
Týn (Thein) 11.2km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 11.3km
Hammergut (Hammergut) 11.3km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 11.3km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 11.3km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 11.4km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 11.4km
Nový Dvùr (Neuhof) 11.4km
Krásná Lípa (Schönlind) 11.4km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 11.5km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 11.6km
U Bártù (Barthaus) 11.7km
Kyselka (Mattelberg) 11.7km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 11.7km
Žírnice (Neuhaus) 11.7km
Garstnermühle (Garstnermühle) 11.7km
Kraushof (Kraushof) 11.7km
Lvov (Löwenhof) 11.7km
Paseka (Schwand) 11.7km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 11.8km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 11.8km
Mechová (Mies) 11.8km
Kneipelbach (Kneipelbach) 11.8km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 11.8km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 11.8km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 12.0km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 12.0km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 12.0km
Leimbruck (Leimbruck) 12.0km
Dolský mlýn (Grundmühle) 12.0km
Grundhauser (Grundhauser) 12.0km
Rudolfinum (Rudolfinum) 12.1km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 12.2km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 12.2km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 12.2km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 12.2km
Grillnmühle (Grillnmühle) 12.2km
Kovárna (Waffenschmiede) 12.2km
U Lesa (Waldhäuser) 12.2km
Rovná (Ebmeth) 12.2km
Novina (Grün) 12.2km
Velký Rybník (Grossenteich) 12.3km
Ždírnice (Schirnitz) 12.3km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 12.5km
Kohlmühle (Kohlmühle) 12.6km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 12.6km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 12.6km
Steinhammer (Steinhammer) 12.6km
Lesík (Waldl) 12.6km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 12.7km
Hamr (Waffenhammer) 12.7km
Ètyødomí (Vierhäuser) 12.7km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 12.7km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 12.8km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 12.8km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 12.8km
Eberhof (Eberhof) 12.9km
Vackov (Watzkenreuth) 12.9km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 13.0km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 13.0km
Bärenteich (Bärenteich) 13.1km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 13.1km
Teichmühle (Teichmühle) 13.1km
Opatov (Absroth) 13.1km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 13.1km
Smrèina (Ermesgrün) 13.2km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 13.2km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 13.2km
Untere Mühle (Untere Mühle) 13.3km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 13.3km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 13.3km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 13.3km
Hochofen (Hochofen) 13.3km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 13.3km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 13.3km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 13.4km
Staré Hory (Horn) 13.4km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 13.5km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 13.5km
Podhrad (Pograth) 13.5km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 13.5km
Vogelmühle (Vogelmühle) 13.6km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 13.6km
Liboc (Frankenhammer) 13.6km
Obere Mühle (Obere Mühle) 13.7km
Èervený mlýn (Rothmühle) 13.7km
Grünmühle (Grünmühle) 13.7km
Steingrube (Steingrube) 13.7km
Skalka (Stein) 13.8km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 13.9km
Údolí Ohøe (Egerthal) 13.9km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 13.9km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 13.9km
Rebmühle (Rebmühle) 13.9km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 13.9km
Auglmühle (Auglmühle) 13.9km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 14.0km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 14.0km
Železný mlýn (Eisenhammer) 14.0km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 14.0km
Finkenmühle (Finkenmühle) 14.1km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 14.1km
Sklárny (Glashütten) 14.1km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 14.2km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 14.2km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 14.3km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 14.3km
U Brodu (Furthhäusel) 14.4km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 14.4km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 14.4km
Steinloh (Steinloh) 14.4km
Schirlmühle (Schirlmühle) 14.5km
Èerná (Schwarzenbach) 14.5km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 14.6km
Kahlermühle (Kahlermühle) 14.6km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 14.7km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 14.7km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 14.8km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 14.8km
Stará (Altengrün) 14.8km
Železný Hamr (Eisenhammer) 14.9km
Lipnice (Littmitz) 14.9km
Hechtova My (Hechthau) 15.0km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 15.0km
Výspa (Dürrengrün) 15.1km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 15.1km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 15.1km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 15.2km
Bärnhaus (Bärnhaus) 15.3km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 15.3km
Zeiselhause (Zeiselhause) 15.4km
Schindelberg (Schindelberg) 15.4km
Schwank (Schwank) 15.4km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 15.4km
Wildenhof (Wildenhof) 15.5km
Ludabrunn (Ludabrunn) 15.5km
U Voglerù (Vogler) 15.5km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 15.6km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 15.6km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 15.7km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 15.7km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 15.7km
Valtéøov (Waltersgrün) 15.7km
Weisenmeister (Weisenmeister) 15.9km
Brtná (Zeidlweid) 15.9km
Berghaus (Berghaus) 16.0km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 16.1km
Dorfmühle (Dorfmühle) 16.2km
Slapany (Schloppenhof) 16.3km
Brusírna (Schleifermühle) 16.3km
Sandner (Sandner) 16.7km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 16.8km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 16.9km
Wies (Wies) 16.9km
Krásná Lípa (Schönlind) 17.0km
Mýtina (Alt Albenreut) 17.0km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 17.1km
Buchhausl (Buchhausl) 17.1km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 17.2km
Lochmühle (Lochmühle) 17.2km
Loch (Loch) 17.2km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 17.4km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 17.4km
Waldschenke (Waldschänke) 17.6km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 17.8km
Køemenitá (Greisbach) 17.8km
Kostelní (Kirchberg) 17.9km
Kámen (Stein) 18.1km
Boden (Boden) 18.3km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 18.3km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 18.3km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 18.4km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 18.4km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 18.5km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 18.6km
Vysoká (Maiersgrün) 18.9km
Poèátky (Ursprung) 19.2km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 19.4km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 19.5km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 19.7km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 19.8km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 19.8km
Obora (Hochgarth) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist