PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Michal Urban 23.3.2012] 
Na Kopci  (Berghäuser)

Kategorie: Osada   (správní obec: Kopanina)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.21011 12.47981 odeèteno z mapy Michal Urban 23.3.2012  


Okolí (do 10km):
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 1.2km
U Hansla (Beim Hansl) 1.3km
Smrèí (Krondorf) 1.7km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 1.7km
Èižebná (Zweifelsreith) 1.9km
Stegmühle (Stegmühle) 1.9km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 1.9km
Ovèárna (Schäferei) 2.2km
Svažec (Ehmet) 2.2km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 2.2km
Skelná Hu (Glashütte) 2.4km
Kvìtná (Plumberg) 2.4km
Lesná (Wallhof) 2.5km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 2.5km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 2.6km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 2.7km
Na Rabì (Raberhäuser) 3.0km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 3.0km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 3.1km
Mlýnek (Mühlgrün) 3.1km
Horka (Berg) 3.1km
Kunstmühle (Kunstmühle) 3.2km
Oldøichov (Ullersgrün) 3.3km
Bernov (Bernau) 3.4km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 3.7km
Bor (Haid) 3.7km
Markvarec (Marklesgrün) 3.8km
Libnov (Liebenau) 4.1km
Na Lillu (Beim Lill) 4.2km
Božetín (Fasattengrün) 4.4km
Voglsmühle (Voglsmühle) 4.6km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 4.7km
Spálený dvùr (Brandhof) 4.8km
Brandhof (Brandhof) 5.0km
Mostek (Bruck) 5.0km
Frankenhau (Frankenhau) 5.0km
Stupice (Stobitzhof) 5.1km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 5.1km
Na Dole (Schachthäuser) 5.2km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 5.2km
V úžlabí (Kahr) 5.3km
Geyerau (Geyerau) 5.6km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 5.7km
Hamr (Waffenhammer) 5.7km
Steinhammer (Steinhammer) 5.7km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 5.9km
Dìvín (Döba) 6.0km
Ètyødomí (Vierhäuser) 6.0km
Stinglmühle (Stinglmühle) 6.2km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 6.2km
Opatov (Absroth) 6.4km
Teichmühle (Teichmühle) 6.7km
Steingrube (Steingrube) 6.7km
Habartov (Habersbirk) 6.7km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 6.7km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 6.8km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 6.8km
Liboc (Frankenhammer) 6.8km
Petrova štola (Peterstollen) 6.8km
Hartenberk (Hartenberg) 6.8km
Kempfmühle (Kempfmühle) 6.9km
Rebmühle (Rebmühle) 7.1km
Vogelmühle (Vogelmühle) 7.2km
Garstnermühle (Garstnermühle) 7.2km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 7.3km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 7.3km
Chata (Wetterhütte) 7.3km
Grünmühle (Grünmühle) 7.3km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 7.3km
Rusov (Reissengrün) 7.4km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 7.5km
Vackov (Watzkenreuth) 7.5km
Èerná (Schwarzenbach) 7.5km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 7.5km
Polní mlýn (Fehlamühle) 7.7km
Doubrava (Doberau) 7.7km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 7.7km
Bukovany (Buckwa) 7.7km
Suchá (Dürr) 7.8km
Eberhof (Eberhof) 7.9km
Vackovec (Watzgenreuth) 7.9km
Weissmühle (Weissmühle) 8.0km
Smrèina (Ermesgrün) 8.1km
Schirlmühle (Schirlmühle) 8.1km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 8.2km
Tilingmühle (Tilingmühle) 8.2km
Kohlmühle (Kohlmühle) 8.3km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 8.4km
Starost (Sorgen) 8.4km
Hartoušov (Hartessenreuth) 8.4km
Staré Hory (Horn) 8.4km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 8.5km
Zelená (Grün) 8.5km
Schwank (Schwank) 8.5km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 8.7km
Schindelberg (Schindelberg) 8.8km
Dolní zámek (Unterschloss) 8.9km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 8.9km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 8.9km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 8.9km
Valtéøov (Waltersgrün) 8.9km
Hammergut (Hammergut) 8.9km
Reuth (Reuth) 9.0km
Untere Mühle (Untere Mühle) 9.1km
Horní zámek (Oberschloss) 9.1km
Bärnhaus (Bärnhaus) 9.1km
Zeiselhause (Zeiselhause) 9.1km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 9.2km
Soos (Soos) 9.2km
Kytlice (Kitlitzdorf) 9.2km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 9.3km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 9.3km
Haselhöfe (Haselhöfe) 9.3km
Kraushof (Kraushof) 9.3km
Výspa (Dürrengrün) 9.4km
Ludabrunn (Ludabrunn) 9.4km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 9.4km
Hnìvín (Knöba) 9.4km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 9.4km
Obere Mühle (Obere Mühle) 9.5km
Železný Hamr (Eisenhammer) 9.5km
U Brodu (Furthhäusel) 9.6km
Weisenmeister (Weisenmeister) 9.6km
Dvory (Maierhöfen) 9.6km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 9.7km
Berghaus (Berghaus) 9.7km
Am Hammel (Am Hammel) 9.8km
Herrenmühle (Herrenmühle) 9.9km

Okolí (10-20km):
Lísková (Haselbach) 10.2km
Bärenteich (Bärenteich) 10.3km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 10.3km
Týn (Thein) 10.3km
Kyselka (Mattelberg) 10.4km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 10.4km
Velký Rybník (Grossenteich) 10.6km
Vrbová (Förba) 10.6km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 10.7km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 10.7km
U Bártù (Barthaus) 10.7km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 10.7km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 10.8km
Lesík (Waldl) 10.8km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 10.9km
Kostelní (Kirchberg) 11.0km
Waldschenke (Waldschänke) 11.2km
Kámen (Stein) 11.2km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 11.2km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 11.2km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 11.3km
Tisová (Theißau) 11.3km
Aussenhof (Aussenhof) 11.3km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 11.4km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 11.4km
Thumsermühle (Thumsermühle) 11.4km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 11.6km
Vokov (Wogau) 11.6km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 11.7km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 11.7km
Vogelhof (Vogelhof) 11.7km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 11.7km
Voskárna (Wachshütte) 11.8km
Stará (Altengrün) 11.8km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 11.8km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 11.8km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 11.9km
Lvov (Löwenhof) 11.9km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 12.1km
Mýtina (Hau) 12.2km
Prüllermühle (Prüllermühle) 12.3km
Poèátky (Ursprung) 12.3km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 12.5km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 12.5km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 12.6km
Cihelna (Ziegelhütte) 12.6km
Steinloh (Steinloh) 12.8km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 13.0km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 13.1km
Sägewerk (Sägewerk) 13.1km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 13.2km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 13.3km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 13.3km
Arnoltov (Arnitzgrün) 13.3km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 13.4km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 13.7km
Dvoreèky (Krainhof) 13.8km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 13.8km
Trojice (Frühmesse) 14.0km
Libava (Liebau) 14.1km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 14.1km
Köstelhof (Köstelhof) 14.2km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 14.3km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 14.5km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 14.6km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 14.6km
Dvoreèek (Höflasgut) 14.7km
Obora (Hochgarth) 14.7km
Nový mlýn (Neumühle) 14.7km
Studánka (Schönbrunn) 14.8km
Kamenice (Steinbach) 14.9km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 14.9km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 15.0km
Jedlièná (Tannenberg) 15.1km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 15.1km
Šindelová (Schindlwald) 15.1km
Grundmühle (Grundmühle) 15.2km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 15.3km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 15.4km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 15.4km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 15.5km
Jesenice (Gassnitz) 15.5km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 15.6km
Grundhäuser (Grundhäuser) 15.6km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 15.7km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 15.7km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 15.7km
Mäntling (Mäntling) 15.8km
Bystøina (Reichenbach) 15.8km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 15.9km
Hranièná (Markhausen) 15.9km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 15.9km
Týmov (Tiefengrün) 15.9km
Hleïsebe (Siehdichfür) 16.0km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 16.0km
Tìšov (Teschau) 16.0km
Schneidmühle (Schneidmühle) 16.0km
Døenice (Treunitz) 16.1km
Úval (Grün) 16.1km
Krásná Lípa (Schönlind) 16.1km
U Smrkù (Fichten Mühle) 16.1km
Neuhäuser (Neuhäuser) 16.1km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 16.2km
Mühlpeint (Mühlpeint) 16.2km
Rudolfinum (Rudolfinum) 16.3km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 16.3km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 16.3km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 16.5km
U Smrkù (Fichtenhof) 16.5km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 16.6km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 16.7km
Ottmühle (Ottmühle) 16.7km
U Bauerù (Beim Bauer) 16.8km
Ostrov (Wöhr) 16.8km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 16.9km
Sla (Moorlohe) 16.9km
Mühlpeint (Mühlpeint) 16.9km
Milikov (Miltigau) 17.0km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 17.0km
Skalka (Stein) 17.1km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 17.1km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 17.1km
Peintmühle (Peintmühle) 17.1km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 17.1km
Krásná Lípa (Schönlind) 17.1km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 17.3km
Údolí Ohøe (Egerthal) 17.3km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 17.3km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 17.3km
Stoinamühle (Stoinamühle) 17.3km
Ptaèí (Vogeldorf) 17.3km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 17.4km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 17.5km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 17.5km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 17.5km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 17.6km
Javoøina (Ahornswald) 17.6km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 17.7km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 17.7km
Mechová (Mies) 17.7km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 17.7km
Smrkovec (Schönficht) 17.7km
Bøidlová (Schieferhütten) 17.8km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 17.9km
U Lesa (Waldhäuser) 18.0km
Žírnice (Neuhaus) 18.1km
Nový Dvùr (Neuhof) 18.2km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 18.2km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 18.2km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 18.2km
Kovárna (Waffenschmiede) 18.2km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 18.3km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 18.6km
Tùnì (Liebeneck) 18.6km
Kahlermühle (Kahlermühle) 18.7km
Podhrad (Pograth) 18.7km
Kneipelbach (Kneipelbach) 18.7km
Dolský mlýn (Grundmühle) 18.7km
Grundhauser (Grundhauser) 18.7km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 18.8km
Leimbruck (Leimbruck) 18.8km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 18.9km
Èervený mlýn (Rothmühle) 19.0km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 19.0km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 19.0km
Svatá Anna (Sankt Anna) 19.1km
Grillnmühle (Grillnmühle) 19.1km
Nancy (Nancy) 19.1km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 19.2km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 19.2km
Ždírnice (Schirnitz) 19.2km
Dùl Otto (Frühbuss) 19.2km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 19.2km
Bublava - Aschberg (Schwaderbach - Aschberg) 19.3km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 19.3km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 19.4km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 19.4km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 19.5km
Hochofen (Hochofen) 19.5km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 19.5km
Boden (Boden) 19.6km
Hechtova My (Hechthau) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist