PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 20.10.2011] 
Brandhof   také: Brandschneider, Brandhaus,

Kategorie: Samota   (správní obec: Hrzín)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.19153 12.41419 GPS - pùvodní katastr Zdenìk Pechar 20.10.2011  


Okolí (do 10km):
Spálený dvùr (Brandhof) 0.5km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 1.3km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 1.6km
Chata (Wetterhütte) 2.3km
Mlýnek (Mühlgrün) 2.4km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 2.5km
Lesná (Wallhof) 2.5km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 2.5km
Ovèárna (Schäferei) 2.8km
Weissmühle (Weissmühle) 3.1km
Suchá (Dürr) 3.1km
Dìvín (Döba) 3.1km
Mostek (Bruck) 3.1km
Bor (Haid) 3.2km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 3.4km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 3.5km
Na Dole (Schachthäuser) 3.6km
Zelená (Grün) 3.7km
Stupice (Stobitzhof) 3.7km
Dolní zámek (Unterschloss) 3.9km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 4.0km
Horní zámek (Oberschloss) 4.1km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 4.2km
Èižebná (Zweifelsreith) 4.2km
Oldøichov (Ullersgrün) 4.4km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 4.5km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 4.5km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 4.5km
Stinglmühle (Stinglmühle) 4.6km
Kohlmühle (Kohlmühle) 4.7km
Polní mlýn (Fehlamühle) 4.7km
Horka (Berg) 4.7km
Soos (Soos) 4.8km
Herrenmühle (Herrenmühle) 4.9km
Božetín (Fasattengrün) 4.9km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 5.0km
Na Rabì (Raberhäuser) 5.0km
Na Kopci (Berghäuser) 5.0km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 5.1km
Eberhof (Eberhof) 5.2km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 5.2km
Kunstmühle (Kunstmühle) 5.2km
Kyselka (Mattelberg) 5.3km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 5.3km
U Hansla (Beim Hansl) 5.3km
Untere Mühle (Untere Mühle) 5.4km
Vackov (Watzkenreuth) 5.4km
Svažec (Ehmet) 5.4km
Smrèina (Ermesgrün) 5.5km
Bärenteich (Bärenteich) 5.6km
Velký Rybník (Grossenteich) 5.6km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 5.6km
Starost (Sorgen) 5.6km
Smrèí (Krondorf) 5.6km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 5.6km
U Bártù (Barthaus) 5.7km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 5.7km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 5.8km
Obere Mühle (Obere Mühle) 5.8km
Voglsmühle (Voglsmühle) 5.8km
Doubrava (Doberau) 5.9km
Stegmühle (Stegmühle) 6.2km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 6.2km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 6.3km
Vackovec (Watzgenreuth) 6.5km
U Brodu (Furthhäusel) 6.6km
Teichmühle (Teichmühle) 6.6km
Frankenhau (Frankenhau) 6.7km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 6.8km
Skelná Hu (Glashütte) 6.9km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 7.0km
Vogelmühle (Vogelmühle) 7.0km
Opatov (Absroth) 7.0km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 7.0km
Grünmühle (Grünmühle) 7.1km
Kvìtná (Plumberg) 7.1km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 7.2km
Prüllermühle (Prüllermühle) 7.3km
Železný Hamr (Eisenhammer) 7.3km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 7.4km
Hartoušov (Hartessenreuth) 7.4km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 7.4km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 7.6km
Výspa (Dürrengrün) 7.7km
Hnìvín (Knöba) 7.7km
Schirlmühle (Schirlmühle) 7.8km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 7.9km
Kempfmühle (Kempfmühle) 7.9km
Markvarec (Marklesgrün) 7.9km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 8.0km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 8.1km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 8.1km
Bärnhaus (Bärnhaus) 8.2km
Bernov (Bernau) 8.2km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 8.3km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 8.3km
Rebmühle (Rebmühle) 8.3km
Ludabrunn (Ludabrunn) 8.4km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 8.5km
Zeiselhause (Zeiselhause) 8.5km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 8.6km
Hamr (Waffenhammer) 8.6km
Steinhammer (Steinhammer) 8.6km
Na Lillu (Beim Lill) 8.6km
Geyerau (Geyerau) 8.7km
Weisenmeister (Weisenmeister) 8.8km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 8.8km
V úžlabí (Kahr) 8.8km
Otov (Ottengrün) 8.9km
Vrbová (Förba) 8.9km
Neuengrün (Neuengrün) 9.0km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 9.0km
Berghaus (Berghaus) 9.0km
Schindelberg (Schindelberg) 9.1km
Vokov (Wogau) 9.1km
Libnov (Liebenau) 9.1km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 9.2km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 9.2km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 9.3km
Èerná (Schwarzenbach) 9.4km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 9.5km
Steingrube (Steingrube) 9.5km
Röthenbach (Röthenbach) 9.6km
Valtéøov (Waltersgrün) 9.7km
Ètyødomí (Vierhäuser) 9.7km
Dvoreèek (Höflasgut) 9.8km
Liboc (Frankenhammer) 9.9km

Okolí (10-20km):
Rusov (Reissengrün) 10.1km
Jedlièná (Tannenberg) 10.3km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 10.4km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 10.5km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 10.5km
Habartov (Habersbirk) 10.5km
Hazlov (Haslau) 10.6km
Horní Paseky (Oberreuth) 10.7km
Waldschenke (Waldschänke) 10.7km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 10.8km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 10.8km
Köstelhof (Köstelhof) 11.1km
Hleïsebe (Siehdichfür) 11.2km
Schwank (Schwank) 11.2km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 11.2km
Bukovany (Buckwa) 11.2km
Stockmühle (Stockmühle) 11.3km
Thumsermühle (Thumsermühle) 11.3km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 11.3km
Herrenmühle (Herrenmühle) 11.4km
Drahtmühle (Drahtmühle) 11.4km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 11.4km
Rodig (Rodig) 11.5km
Fischerhof (Fischerhof) 11.6km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 11.6km
Elsterquelle (Esterquelle) 11.7km
Zadní Nebesa (Hinter - Himmelreich) 11.8km
Dolní Nebesa (Hinter-Himmelreich) 11.8km
Petrova štola (Peterstollen) 11.8km
Hartenberk (Hartenberg) 11.8km
Salerberg (Salerberg) 12.0km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 12.0km
Garstnermühle (Garstnermühle) 12.2km
Schwarzweber (Schwarzweber) 12.3km
Hädlerùv mlýn (Hädlermühle) 12.3km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 12.3km
Lumpenhau (Lumpenhau) 12.4km
Kámen (Stein) 12.4km
Kostelní (Kirchberg) 12.4km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 12.4km
V Luhu (Lohhäuser) 12.5km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 12.5km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 12.5km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 12.5km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 12.5km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 12.5km
Goslerùv mlýn (Gösslermühle) 12.6km
Franky (Franken) 12.6km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 12.6km
Rudolfinum (Rudolfinum) 12.8km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 12.8km
Vogelhof (Vogelhof) 12.8km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 12.8km
Haselhöfe (Haselhöfe) 12.8km
Kytlice (Kitlitzdorf) 12.8km
U Rybáka (Fischerwohnung) 12.9km
Skalka (Stein) 12.9km
Dvory (Maierhöfen) 12.9km
Zadní Loch (Hinterloch) 13.0km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 13.2km
Údolí Ohøe (Egerthal) 13.2km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 13.2km
Staré Hory (Horn) 13.2km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 13.3km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 13.3km
Pøední Loch (Vorderloch) 13.4km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 13.4km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 13.4km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 13.5km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 13.5km
Thumsermühle (Thumsermühle) 13.5km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 13.7km
Poèátky (Ursprung) 13.7km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 13.8km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 13.8km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 13.8km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 13.8km
Jesenice (Gassnitz) 13.9km
Stockmühle (Stockmühle) 14.0km
Døenice (Treunitz) 14.0km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 14.1km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 14.1km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 14.1km
Libá - pøádelna (Liebenstein) 14.2km
Tùnì (Liebeneck) 14.2km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 14.3km
Trojice (Frühmesse) 14.3km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 14.3km
Hranièní hospoda (Grenzschenke) 14.4km
Langmühle (Langmühle) 14.4km
Drahtmühle (Drahtmühle) 14.6km
Dobrošov (Tobiesenreuth) 14.7km
Sägewerk (Sägewerk) 14.7km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 14.8km
Kahlermühle (Kahlermühle) 14.9km
Goldbrunn (Goldbrunn) 15.0km
Pomezná (Markhausen) 15.0km
Pomezná (Markhausen) 15.0km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 15.0km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 15.0km
Svatá Anna (Sankt Anna) 15.0km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 15.0km
Mäntling (Mäntling) 15.0km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 15.1km
Libava (Liebau) 15.1km
Dvoreèky (Krainhof) 15.1km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 15.2km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 15.2km
Arnoltov (Arnitzgrün) 15.2km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 15.3km
Ottmühle (Ottmühle) 15.4km
Mechová (Mies) 15.5km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 15.5km
Boden (Boden) 15.6km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 15.6km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 15.6km
Úval (Grün) 15.7km
Rathsam (Rathsam) 15.8km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 15.8km
Podhrad (Pograth) 15.8km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 16.0km
Tìšov (Teschau) 16.0km
Rybáøe (Fischern) 16.1km
Èervený mlýn (Rothmühle) 16.1km
Studánka (Schönbrunn) 16.1km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 16.3km
Žírnice (Neuhaus) 16.5km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 16.6km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 16.6km
Hechtova My (Hechthau) 16.6km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 16.6km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 16.7km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 16.9km
Stoinamühle (Stoinamühle) 16.9km
Schneidmühle (Schneidmühle) 17.0km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 17.1km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 17.1km
Wildenhof (Wildenhof) 17.3km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 17.3km
Nový Dvùr (Neuhof) 17.3km
Milikov (Miltigau) 17.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 17.3km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 17.4km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 17.7km
Wies (Wies) 17.7km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 17.8km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 17.9km
Sla (Moorlohe) 17.9km
Leimbruck (Leimbruck) 18.2km
Slapany (Schloppenhof) 18.3km
Grillnmühle (Grillnmühle) 18.3km
Hranièná (Markhausen) 18.4km
Krásná Lípa (Schönlind) 18.6km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 18.6km
Ždírnice (Schirnitz) 18.6km
Dorfmühle (Dorfmühle) 18.8km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 18.9km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 18.9km
Kneipelbach (Kneipelbach) 19.0km
Brusírna (Schleifermühle) 19.1km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 19.4km
Sandner (Sandner) 19.5km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist