PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 19.10.2011] 
Fritschùv mlýn  (Fritsch Mühle)

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Èástkov)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Nespecifikováno - Vodní nádrž Horka
Období zániku: 1960-1970
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.18739 12.49447 GPS - st.56/èp.27 Zdenìk Pechar 19.10.2011  


Okolí (do 10km):
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 0.7km
Kunstmühle (Kunstmühle) 0.9km
Horka (Berg) 1.1km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 1.2km
U Hansla (Beim Hansl) 1.4km
Stegmühle (Stegmühle) 1.5km
Voglsmühle (Voglsmühle) 2.0km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 2.2km
Frankenhau (Frankenhau) 2.3km
Kvìtná (Plumberg) 2.4km
Markvarec (Marklesgrün) 2.4km
Na Kopci (Berghäuser) 2.7km
Bor (Haid) 2.8km
Mlýnek (Mühlgrün) 3.2km
Geyerau (Geyerau) 3.2km
Na Lillu (Beim Lill) 3.2km
V úžlabí (Kahr) 3.2km
Ovèárna (Schäferei) 3.3km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 3.6km
Stupice (Stobitzhof) 3.7km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 3.8km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 3.8km
Mostek (Bruck) 3.9km
Lesná (Wallhof) 3.9km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 4.0km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 4.1km
Kempfmühle (Kempfmühle) 4.2km
Èižebná (Zweifelsreith) 4.4km
Smrèí (Krondorf) 4.4km
Stinglmühle (Stinglmühle) 4.5km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 4.7km
Skelná Hu (Glashütte) 4.7km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 4.9km
Svažec (Ehmet) 4.9km
Rusov (Reissengrün) 4.9km
Habartov (Habersbirk) 4.9km
Dìvín (Döba) 5.0km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 5.0km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 5.1km
Spálený dvùr (Brandhof) 5.2km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 5.3km
Bernov (Bernau) 5.3km
Libnov (Liebenau) 5.3km
Brandhof (Brandhof) 5.6km
Bukovany (Buckwa) 5.6km
Na Rabì (Raberhäuser) 5.7km
Oldøichov (Ullersgrün) 5.8km
Doubrava (Doberau) 5.8km
Vackovec (Watzgenreuth) 5.8km
Hartoušov (Hartessenreuth) 6.1km
Polní mlýn (Fehlamühle) 6.4km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 6.6km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 6.7km
Hartenberk (Hartenberg) 6.8km
Starost (Sorgen) 6.9km
Božetín (Fasattengrün) 6.9km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 6.9km
Petrova štola (Peterstollen) 7.1km
Na Dole (Schachthäuser) 7.2km
Kytlice (Kitlitzdorf) 7.2km
Hnìvín (Knöba) 7.3km
Haselhöfe (Haselhöfe) 7.3km
Chata (Wetterhütte) 7.5km
Suchá (Dürr) 7.5km
Dvory (Maierhöfen) 7.5km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 7.7km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 7.7km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 7.8km
Weissmühle (Weissmühle) 8.0km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 8.0km
Tilingmühle (Tilingmühle) 8.2km
Zelená (Grün) 8.3km
Garstnermühle (Garstnermühle) 8.3km
Vrbová (Förba) 8.4km
Hamr (Waffenhammer) 8.4km
Steinhammer (Steinhammer) 8.4km
Am Hammel (Am Hammel) 8.4km
Ètyødomí (Vierhäuser) 8.5km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 8.5km
Soos (Soos) 8.6km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 8.6km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 8.6km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 8.7km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 8.7km
Lísková (Haselbach) 8.7km
Thumsermühle (Thumsermühle) 8.8km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 8.9km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 8.9km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 8.9km
Tisová (Theißau) 8.9km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 9.0km
Dolní zámek (Unterschloss) 9.0km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 9.0km
Opatov (Absroth) 9.0km
Vogelhof (Vogelhof) 9.0km
Hammergut (Hammergut) 9.0km
Reuth (Reuth) 9.0km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 9.1km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 9.2km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 9.2km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 9.2km
Horní zámek (Oberschloss) 9.3km
Teichmühle (Teichmühle) 9.3km
Steingrube (Steingrube) 9.4km
Liboc (Frankenhammer) 9.4km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 9.4km
Kraushof (Kraushof) 9.4km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 9.5km
Vackov (Watzkenreuth) 9.6km
Vokov (Wogau) 9.6km
Vogelmühle (Vogelmühle) 9.7km
Voskárna (Wachshütte) 9.7km
Týn (Thein) 9.7km
Eberhof (Eberhof) 9.8km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 9.8km
Rebmühle (Rebmühle) 9.8km
Aussenhof (Aussenhof) 9.8km
Kohlmühle (Kohlmühle) 9.9km
Grünmühle (Grünmühle) 9.9km
Staré Hory (Horn) 9.9km
Mýtina (Hau) 9.9km
Herrenmühle (Herrenmühle) 10.0km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Smrèina (Ermesgrün) 10.1km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 10.1km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 10.1km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 10.2km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 10.2km
Èerná (Schwarzenbach) 10.3km
Sägewerk (Sägewerk) 10.4km
Cihelna (Ziegelhütte) 10.4km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 10.4km
Arnoltov (Arnitzgrün) 10.6km
Kyselka (Mattelberg) 10.7km
Untere Mühle (Untere Mühle) 10.7km
Schirlmühle (Schirlmühle) 10.7km
Lesík (Waldl) 10.7km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 10.8km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 10.9km
U Bártù (Barthaus) 10.9km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 11.0km
Lvov (Löwenhof) 11.0km
Velký Rybník (Grossenteich) 11.1km
Obere Mühle (Obere Mühle) 11.1km
Schwank (Schwank) 11.1km
Dvoreèky (Krainhof) 11.1km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 11.2km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 11.2km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 11.2km
Bärenteich (Bärenteich) 11.3km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 11.3km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 11.3km
Trojice (Frühmesse) 11.3km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 11.4km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 11.4km
Schindelberg (Schindelberg) 11.4km
Libava (Liebau) 11.4km
U Brodu (Furthhäusel) 11.5km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 11.5km
Železný Hamr (Eisenhammer) 11.6km
Bärnhaus (Bärnhaus) 11.6km
Zeiselhause (Zeiselhause) 11.6km
Valtéøov (Waltersgrün) 11.6km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 11.6km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 11.6km
Výspa (Dürrengrün) 11.7km
Ludabrunn (Ludabrunn) 11.8km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 11.8km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 11.9km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 12.0km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 12.0km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 12.0km
Weisenmeister (Weisenmeister) 12.1km
Studánka (Schönbrunn) 12.1km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 12.2km
Berghaus (Berghaus) 12.2km
Nový mlýn (Neumühle) 12.2km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 12.2km
Stará (Altengrün) 12.3km
Köstelhof (Köstelhof) 12.4km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 12.5km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 12.5km
Prüllermühle (Prüllermühle) 12.6km
Grundmühle (Grundmühle) 12.6km
Kamenice (Steinbach) 12.6km
Steinloh (Steinloh) 12.7km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 12.8km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 12.9km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 12.9km
Grundhäuser (Grundhäuser) 13.0km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 13.1km
Jesenice (Gassnitz) 13.1km
Mäntling (Mäntling) 13.2km
Týmov (Tiefengrün) 13.2km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 13.2km
Tìšov (Teschau) 13.3km
Schneidmühle (Schneidmühle) 13.3km
Bystøina (Reichenbach) 13.3km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 13.3km
Úval (Grün) 13.4km
Lipnice (Littmitz) 13.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 13.5km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 13.5km
Paseka (Schwand) 13.5km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 13.6km
U Smrkù (Fichten Mühle) 13.6km
U Voglerù (Vogler) 13.7km
Waldschenke (Waldschänke) 13.8km
Kostelní (Kirchberg) 13.8km
Døenice (Treunitz) 13.8km
Kámen (Stein) 14.0km
U Smrkù (Fichtenhof) 14.0km
Ottmühle (Ottmühle) 14.1km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 14.1km
U Bauerù (Beim Bauer) 14.1km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 14.2km
Sla (Moorlohe) 14.2km
Mühlpeint (Mühlpeint) 14.2km
Ostrov (Wöhr) 14.2km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 14.3km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 14.3km
Milikov (Miltigau) 14.3km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 14.4km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 14.4km
Peintmühle (Peintmühle) 14.4km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 14.4km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 14.6km
Stoinamühle (Stoinamühle) 14.6km
Krásná Lípa (Schönlind) 14.6km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 14.7km
Rudolfinum (Rudolfinum) 14.7km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 14.7km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 14.9km
Poèátky (Ursprung) 15.0km
Smrkovec (Schönficht) 15.0km
Lochmühle (Lochmühle) 15.0km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 15.1km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 15.1km
Rovná (Ebmeth) 15.1km
Loch (Loch) 15.1km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 15.2km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 15.3km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 15.3km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 15.4km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 15.4km
U Lesa (Waldhäuser) 15.4km
Mechová (Mies) 15.5km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 15.5km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 15.6km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 15.6km
Nový Dvùr (Neuhof) 15.6km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 15.6km
Kovárna (Waffenschmiede) 15.6km
Žírnice (Neuhaus) 15.7km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 15.7km
Skalka (Stein) 15.8km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 15.9km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 15.9km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 16.0km
Údolí Ohøe (Egerthal) 16.0km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 16.0km
Kneipelbach (Kneipelbach) 16.0km
Dolský mlýn (Grundmühle) 16.0km
Grundhauser (Grundhauser) 16.0km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 16.1km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 16.1km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 16.1km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 16.1km
Leimbruck (Leimbruck) 16.2km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 16.2km
Obora (Hochgarth) 16.3km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 16.3km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 16.4km
Grillnmühle (Grillnmühle) 16.5km
Ždírnice (Schirnitz) 16.5km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 16.6km
Podhrad (Pograth) 16.7km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 16.7km
Šindelová (Schindlwald) 16.7km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 16.7km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 16.8km
Hochofen (Hochofen) 16.8km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 16.8km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 16.8km
Èervený mlýn (Rothmühle) 17.0km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 17.0km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 17.0km
Kahlermühle (Kahlermühle) 17.1km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 17.1km
Neuhäuser (Neuhäuser) 17.2km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 17.3km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 17.6km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 17.7km
Auglmühle (Auglmühle) 17.7km
Svatá Anna (Sankt Anna) 17.8km
Krásná Lípa (Schönlind) 17.8km
Železný mlýn (Eisenhammer) 17.8km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 17.9km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 17.9km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 17.9km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 17.9km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 17.9km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 18.1km
Hechtova My (Hechthau) 18.1km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 18.1km
Boden (Boden) 18.2km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 18.2km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 18.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 18.3km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 18.3km
Sklárny (Glashütten) 18.3km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 18.3km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 18.3km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 18.3km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 18.4km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 18.5km
Hranièná (Markhausen) 18.5km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 18.5km
Wildenhof (Wildenhof) 18.6km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 18.7km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 18.8km
Hohe Winkel (Hohe Winkel) 18.8km
Javoøina (Ahornswald) 18.9km
Sackhäuser (Sackhäuser) 18.9km
Ptaèí (Vogeldorf) 19.0km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 19.2km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 19.3km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 19.5km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 19.5km
Slapany (Schloppenhof) 19.6km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 19.6km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 19.6km
Bøidlová (Schieferhütten) 19.6km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 19.7km
Wies (Wies) 19.7km
Dorfmühle (Dorfmühle) 19.7km
Brusírna (Schleifermühle) 19.8km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist