PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 12.10.2011] 
Föarl Mühle

Kategorie: Mlın   (správní obec: Tachovská Hu)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: 1950-1960
Souèasnı stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.94389 12.58306 GPS-st.p.è.95(èp.49) Zdenìk Pechar 12.10.2011  


Okolí (do 10km):
Finkenmühle (Finkenmühle) 0.4km
König Mühle (König Mühle) 0.8km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 0.8km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 0.9km
Baier Mühle (Baier Mühle) 1.1km
Ptaèí mlın (Vogelmühle) 1.3km
Novı mlın (Neumühle) 1.7km
Kyks (Kix) 1.7km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 2.0km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 2.1km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 2.2km
Plössl (Plössl) 2.4km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 2.5km
Pixùv mlın (Pixamühle) 2.5km
Kocovskı mlın (Kotzauermühle) 2.8km
Tichovskı hoøejší mlın (Obere Tichamühle) 2.9km
Finkenmühle (Finkenmühle) 3.0km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 3.0km
Tinnesùv mlın (Tinnesmühle) 3.1km
Draha (Droth) 3.1km
Hennermühle (Hennermühle) 3.2km
Na Drahách (Drothhaus) 3.2km
Folterùv mlın (Foltermühle) 3.3km
Schneidermühle (Schneidermühle) 3.4km
Muglaugl (Muglaugl) 3.4km
Schleppermühle (Schleppermühle) 3.5km
Háj (Grafengrün) 3.7km
Na Štole (Stollmühle) 3.7km
Tichovskı prostøední mlın (Mittlere Tichamühle) 3.9km
Pekelskı mlın (Höllmühle) 4.0km
Skelné Hutì (Glashütten) 4.0km
Slatiny (Lohhäuser) 4.1km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 4.1km
Schusserùv mlın (Schussermühle) 4.1km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 4.4km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 4.4km
Waldhäusel (Waldhäusel) 4.4km
Vysoká (Maiersgrün) 4.8km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 5.2km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 5.6km
Horní Hamr (Oberhammer) 6.0km
Berghauslen (Berghauslen) 6.1km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 6.2km
Lískovec (Haselhof) 6.3km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 6.3km
Treppenstein (Treppenstein) 6.4km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 6.7km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 6.7km
Winkelmühle (Winkelmühle) 6.7km
Gottlùv mlın (Gottlmühle) 6.7km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 6.9km
Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl) 6.9km
Èervenı mlın (Èervenı mlın) 6.9km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 6.9km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 7.1km
Nové Mohelno (Neumugl) 7.4km
Jalovı Dvùr (Galtenstallung) 7.4km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 7.8km
Brtná (Zeidlweid) 8.1km
Selskı mlın (Baumühle) 8.4km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 8.5km
Kanapark (Ganabartl) 8.5km
Rosenkranz (Rosenkranz) 8.5km
Habermühle (Habermühle) 8.7km
Stoh (Schober) 8.7km
Tišina (Kenruh) 8.8km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 8.8km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 8.9km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 9.1km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 9.1km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlın (Marienbad hotel Waldmühle) 9.1km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 9.1km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 9.3km
Buchhausl (Buchhausl) 9.3km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 9.3km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 9.3km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 9.4km
Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle) 9.4km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 9.4km
Finkenmühle (Finkenmühle) 9.5km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 9.6km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 9.6km
Dolní mlın (Untere Mühle) 9.7km
Klepáèek (Klapel Mühle) 9.7km
Dianin Dvùr (Dianahof) 9.7km
Sklárny (Glashütten) 9.8km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 9.9km
Kyjovskı mlın (Khoaumühle) 9.9km

Okolí (10-20km):
Regensteich (Regensteich) 10.1km
Weissmühle (Weissmühle) 10.3km
Kyseleckı hamr (Säuerlinghammer) 10.4km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 10.6km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 10.7km
Palièskı Pahorek (Palitzhügel) 11.1km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 11.1km
Boden (Boden) 11.2km
Palièskı Mlın (Palitz Mühle) 11.2km
Kalbmühle (Kalbmühle) 11.2km
Doubravskı mlın (Taubrathe Mühle) 11.4km
Ždírnice (Schirnitz) 11.5km
Jirglùv mlın (Girglmühle) 11.5km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 11.6km
Mıtina (Alt Albenreut) 11.7km
Grillnmühle (Grillnmühle) 11.7km
Leimbruck (Leimbruck) 11.8km
Horní novı mlın (Hintere Neumühle) 11.8km
Nimrod (Nimrod) 11.8km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 11.8km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 12.0km
Hanikùv mlın (Hanikmühle) 12.0km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 12.1km
Kneipelbach (Kneipelbach) 12.1km
Zlatı mlın (Schlada Mühle) 12.1km
Bøezí (Pirkau) 12.2km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 12.3km
Kronùv mlın dolní (Untere Kronmühle) 12.3km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 12.4km
Kasprùv mlın (Kasparmühle) 12.5km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 12.5km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 12.5km
Kronùv mlın horní (Obere Kronmühle) 12.6km
Novı Dvùr (Neuhof) 12.7km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 12.7km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 12.7km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 12.8km
Dolskı mlın (Grundmühle) 12.8km
Grundhauser (Grundhauser) 12.8km
Halser Mühle (Halser Mühle) 12.9km
Èervenı mlın (Rothmühle) 13.1km
Železnı mlın (Eisenhammer) 13.2km
Stoinamühle (Stoinamühle) 13.3km
Auglmühle (Auglmühle) 13.3km
Vıšina (Ringelberg) 13.4km
Rotha (Rotha) 13.4km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 13.4km
Zajateckı tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 13.4km
Planá - zámek (Planá - zámek) 13.4km
U Wallerù (Wallerhaus) 13.5km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 13.5km
Lesní mlın (Waldmühle) 13.6km
Haselmühle (Haselmühle) 13.7km
Milikov (Miltigau) 13.7km
Svìtce (Heiligen) 13.7km
Dolní mlın (Karls Mühle) 13.7km
Mathildensäge (Mathildensäge) 13.8km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 13.8km
Zahnhammer (Zahnhammer) 13.8km
Haubnerùv mlın (Haubnermühle) 13.9km
Žírnice (Neuhaus) 14.0km
Novı Hamr (Neuhammer) 14.0km
Siebermühle (Siebermühle) 14.0km
Smrkovec (Schönficht) 14.0km
Planá u Mariánskıch Lázní (Plan in Marienbad) 14.0km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 14.1km
Panskı mlın (Hernmühle) 14.2km
Špirkùv mlın (Spirkenmühle) 14.3km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 14.3km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 14.3km
Na palouku (Auhöfel) 14.3km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 14.3km
Úval (Grün) 14.4km
Tìšov (Teschau) 14.5km
Hranièná (Hermannsreith) 14.6km
Hammelberg (Hammelberg) 14.6km
Sla (Moorlohe) 14.6km
Ottmühle (Ottmühle) 14.7km
Hochofen (Hochofen) 14.7km
Peintmühle (Peintmühle) 14.8km
Tìšovskı mlın (Teschauer Mühle) 14.9km
U Bauerù (Beim Bauer) 14.9km
Mühlpeint (Mühlpeint) 14.9km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 14.9km
Mäntling (Mäntling) 15.0km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 15.0km
Rinlhau (Rinlhau) 15.0km
Rinnlhau (Rinnlhau) 15.0km
Sorghofskı mlın (Sorghöfner Mühle) 15.1km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 15.1km
Jakubùv mlın (Jakobsmühle) 15.1km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 15.1km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 15.2km
Serghofmühle (Serghofmühle) 15.2km
Luèina (Sorghof) 15.2km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 15.2km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 15.2km
Abteimühle (Abteimühle) 15.2km
Pocher (Pocher) 15.3km
Schneidmühle (Schneidmühle) 15.3km
Cihelna Novı Hrozòatov (Neu Kinsberg) 15.4km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 15.4km
Hamr (Waffenhammer) 15.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 15.4km
Koèièí mlın (Katzenmühle) 15.5km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 15.5km
Haidhäusel (Haidhäusel) 15.5km
Vìtrov (Baderwinkel) 15.7km
Horní mlın (Obere Brettmühle) 15.7km
Heligenmühle (Heligenmühle) 15.8km
Luglmühle (Luglmühle) 15.8km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 15.8km
Prameny (Sangerberg) 15.8km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 15.9km
Plechwalze (Plechwalze) 15.9km
Prameny bıvalı hotel (Sangerberg) 15.9km
Mechová (Mies) 16.0km
Hollinghof (Hollinghof) 16.0km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 16.0km
Fränzmühle (Fränzmühle) 16.0km
Dolní mlın (Neumannmühle) 16.0km
Paulus Brunner Hegerhaus (Paulus Brunner Hegerhaus) 16.1km
Ostrov (Wöhr) 16.1km
Heyrovského Pila (Heyrovskysäge) 16.2km
Továrna na døevìné vırobky - Tachov (Továrna na døevìné vırobky - Tachov) 16.2km
Jesenice (Gassnitz) 16.3km
Kovárna (Waffenschmiede) 16.3km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 16.5km
Pomezná (Wittichsthal) 16.5km
Trojice (Frühmesse) 16.5km
Zeislova Zahrada (Zeiselgarten) 16.5km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 16.6km
Libavskı mlın (Liebauermühle) 16.6km
Mıto (Mauthhdorf) 16.6km
Døenice (Treunitz) 16.7km
Pavlùv Studenec (Paulusbrunn) 16.7km
Studánka (Schönbrunn) 16.7km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 16.7km
Všeboøskı mlın (Schöba Mühle) 16.8km
Tımov (Tiefengrün) 16.8km
Böhmùv mlın (Böhmmühle) 16.8km
Na Šancích (Schanzhäusl) 16.9km
Tachov - Panskı pivovar (Tachov - Panskı pivovar) 16.9km
Viktoria (Viktoriasäge) 17.0km
Brandmühle (Brandmühle) 17.0km
Libava (Liebau) 17.0km
Novı mlın (Neumühle) 17.0km
Pivovar - Tachov (Pivovar - Tachov) 17.0km
Mìstskı mlın (Stadt Mühle) 17.0km
Tachov-synagoga (Tachau-Synagoge) 17.0km
Tachov - Kino (Tachau - Kino) 17.0km
U Lesa (Waldhäuser) 17.0km
Aumühl (Aumühl) 17.1km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 17.2km
Steinhof (Steinhof) 17.2km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 17.3km
Na Kopci (Berghäuslen) 17.5km
Milíøe (Brand) 17.5km
Dvoreèky (Krainhof) 17.5km
Hallerùv mlın (Hällermühle) 17.5km
Tachov-Vysoká - kaple (Tachau-Hohenstein - Kapelle) 17.5km
Krásná Lípa (Schönlind) 17.5km
Bùhnlùv mlın (Bühnlmühle) 17.5km
Albersdorfer Mühle (Albersdorfer Mühle) 17.6km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 17.6km
Francovy Domky (Franzhäuser) 17.7km
Grundmühle (Grundmühle) 18.1km
Jiøskı mlın (Georgsmühle) 18.2km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 18.2km
Novı mlın (Neumühle) 18.3km
U Smrkù (Fichtenhof) 18.3km
Matzlùv mlın (Matzlmühle) 18.3km
Grundhäuser (Grundhäuser) 18.4km
U Smrkù (Fichten Mühle) 18.4km
Pøední Chalupy (Vorderhäuslen) 18.5km
Sägewerk (Sägewerk) 18.6km
Rovná (Ebmeth) 18.6km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 18.7km
Bystøina (Reichenbach) 18.7km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 18.8km
Paulus Brunner Glashütte (Paulus Brunner Glashütte) 18.8km
Dorschnerùv mlın (Dorschnermühle) 18.8km
Vranov (Frohnau) 18.9km
Arnoltov (Arnitzgrün) 19.0km
Leinmühle (Leinmühle) 19.0km
Na Spálenci (Brenntenloh) 19.1km
Finkùv mlın (Finkenmühle) 19.1km
Vogelhof (Vogelhof) 19.2km
Gaberùv mlın (Gaberlmühle) 19.2km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 19.3km
Balassmühle (Balassmühle) 19.3km
Reimundmühle (Reimundmühle) 19.3km
Keèovskı mlın (Kötschenmühle) 19.4km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 19.5km
Allisùv mlın (Allismühle) 19.5km
Ehrlich (Ehrlich) 19.5km
Pavlova Hu (Paulushutte) 19.6km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 19.6km
Èertùv mlın (Teufelsmühle) 19.7km
Schramùv mlın (Schrammühle) 19.8km
Svatı Jan (Sankt Johanniskirche) 19.8km
Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana) (Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana)) 19.8km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist