PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Miroslav Landa 11.11.2010] 
Nimrod

Kategorie: Hotel, hostinec, chata   (správní obec: Mariánské Láznì)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno - Zanikající
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasnı stav: Ohrožená - Opuštìno, postupná devastace

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.00967 12.71447 Odeèteno z mapy.cz Miroslav Landa 11.11.2010  
  50.00967 12.71447 GPS  25.10.2015  


Okolí (do 10km):
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 1.9km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 2.4km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 2.6km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 2.8km
Dianin Dvùr (Dianahof) 3.0km
Stoh (Schober) 3.1km
Rotha (Rotha) 3.2km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlın (Marienbad hotel Waldmühle) 3.4km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 3.6km
Na palouku (Auhöfel) 3.6km
Haidhäusel (Haidhäusel) 3.8km
Abteimühle (Abteimühle) 4.2km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 4.4km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 4.5km
Porklmühle (Porklmühle) 4.5km
Horní mlın (Obere Brettmühle) 4.6km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 4.7km
Prameny (Sangerberg) 4.7km
Dolní mlın (Neumannmühle) 4.7km
Prameny bıvalı hotel (Sangerberg) 4.8km
Fränzmühle (Fränzmühle) 4.8km
Novı mlın (Neumühle) 4.9km
Podhorní mlın (Bader Mühle) 5.0km
Rinlhau (Rinlhau) 5.1km
Rinnlhau (Rinnlhau) 5.1km
Winkelmühle (Winkelmühle) 5.2km
Schöpplùv mlın (Schöppelmühle) 5.2km
Èervenı mlın (Èervenı mlın) 5.4km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 5.4km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 5.4km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 5.5km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 5.5km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 5.6km
Lískovec (Haselhof) 5.7km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 5.7km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 5.8km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 6.0km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 6.1km
Fritzùv mlın (Fritz-Mühle) 6.2km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 6.2km
Pazderenskı mlın (Leinschlagmühle) 6.2km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 6.3km
Babice (Pobitz) 6.6km
Kasprùv mlın (Kasparmühle) 6.7km
Kastlùv mlın (Kastl Mühle) 6.7km
Kronùv mlın dolní (Untere Kronmühle) 6.8km
Kronùv mlın horní (Obere Kronmühle) 6.8km
Bohuslav (Paslas) 6.9km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 7.0km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 7.0km
Spálenı mlın (Brandmühle) 7.1km
Horní Hamr (Obere Hammer) 7.3km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 7.4km
Železnı mlın (Eisenhammer) 7.4km
Auglmühle (Auglmühle) 7.4km
Selskı mlın (Baumühle) 7.5km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 7.7km
Harùv mlın (Höramühle) 7.7km
Schusserùv mlın (Schussermühle) 8.1km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 8.1km
Hochofen (Hochofen) 8.2km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 8.2km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 8.2km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 8.3km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 8.3km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 8.3km
Louka (Grün) 8.3km
Louka - kostel sv. Václava (Grun - Kirche St. Wenzel) 8.3km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 8.4km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 8.4km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 8.4km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 8.5km
Dolní Hamr (Untere Hammer) 8.5km
Bùhnlùv mlın (Bühnlmühle) 8.6km
Konstatinùv mlın (Konstantinsmühle) 8.6km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 8.7km
Gottlùv mlın (Gottlmühle) 8.7km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 8.9km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 8.9km
Na Štole (Stollmühle) 9.2km
U myslivny (Schützenhäuseln) 9.2km
Vysoèany u Ovesnıch Kladrub (Wischezahn) 9.2km
Matzlùv mlın (Matzlmühle) 9.3km
Ehrlich (Ehrlich) 9.3km
Nová Ves (Neudorf) 9.3km
Schleppermühle (Schleppermühle) 9.5km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 9.5km
Reimundmühle (Reimundmühle) 9.5km
Kovárna (Waffenschmiede) 9.6km
Leinmühle (Leinmühle) 9.7km
Balassmühle (Balassmühle) 9.7km
Sklárny (Glashütten) 9.8km
Muglaugl (Muglaugl) 9.9km
Dolskı mlın (Grundmühle) 9.9km
Grundhauser (Grundhauser) 9.9km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 9.9km
U Lesa (Waldhäuser) 10.0km
Gaberùv mlın (Gaberlmühle) 10.0km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 10.0km

Okolí (10-20km):
Novoveskı mlın (Neudörfelmühle) 10.1km
Grünberg (Grünberg) 10.1km
Böhmùv mlın (Böhmmühle) 10.2km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 10.3km
Vranov (Frohnau) 10.3km
Allisùv mlın (Allismühle) 10.3km
Buèinskı mlın (Buchmühle) 10.3km
Kocovskı mlın (Kotzauermühle) 10.4km
Kyks (Kix) 10.4km
Smrkovec (Schönficht) 10.5km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 10.5km
Vıškovice (Wischkowitz) 10.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 10.7km
Ptaèí mlın (Vogelmühle) 10.7km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 10.7km
Lohmühle (Lohmühle) 10.7km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 10.8km
Krásná Lípa (Schönlind) 10.8km
Schramùv mlın (Schrammühle) 10.8km
Dolskı mlın (Grundmühle) 10.8km
Finkenmühle (Finkenmühle) 10.9km
Peintmühle (Peintmühle) 10.9km
Ostrov (Wöhr) 10.9km
Draha (Droth) 10.9km
Regensteich (Regensteich) 10.9km
Svatı Vojtìch (Sankt Adalbert) 10.9km
Dolní mlın (Untere Mühle) 11.0km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 11.0km
Rovná (Ebmeth) 11.0km
Hennermühle (Hennermühle) 11.1km
Kneipelbach (Kneipelbach) 11.1km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 11.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 11.1km
Na Drahách (Drothhaus) 11.1km
Skelné Hutì (Glashütten) 11.1km
Hanikùv mlın (Hanikmühle) 11.1km
Pila (Brettmühle) 11.1km
Sla (Moorlohe) 11.3km
U Bauerù (Beim Bauer) 11.3km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 11.3km
Ovèín (Schafsthall) 11.3km
Melter (Melter) 11.5km
U Smrkù (Fichtenhof) 11.6km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 11.7km
Pohodnice (Pohodnice) 11.7km
Vysoká (Maiersgrün) 11.8km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 11.8km
Tımov (Tiefengrün) 11.8km
Schartlùv mlın (Schartlmühle) 11.8km
Na dílcích (Grabenhäusl) 11.8km
Finkenmühle (Finkenmühle) 11.9km
Mühlpeint (Mühlpeint) 11.9km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 11.9km
U Smrkù (Fichten Mühle) 11.9km
Kamennı mlın (Steinmühle) 11.9km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 12.0km
Pixùv mlın (Pixamühle) 12.0km
Beèov nad Teplou-synagoga (Petschau-Synagoge) 12.0km
König Mühle (König Mühle) 12.1km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 12.1km
Tinnesùv mlın (Tinnesmühle) 12.2km
Schneidmühle (Schneidmühle) 12.2km
Bystøina (Reichenbach) 12.2km
Beèov nad Teplou Hotel Central (Petschau Hotel Zentral) 12.2km
Grundhäuser (Grundhäuser) 12.3km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 12.3km
Baier Mühle (Baier Mühle) 12.4km
Folterùv mlın (Foltermühle) 12.5km
Milikov (Miltigau) 12.5km
Klášter Teplá - pivovar (Klášter Teplá - pivovar) 12.5km
Brskı mlın (Pirtnermühle) 12.5km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 12.6km
Grundmühle (Grundmühle) 12.6km
Dorschnerùv mlın (Dorschnermühle) 12.6km
Bonìnov-kostel Všech Svatıch (Punnau-Kirche Allerheiligen) 12.6km
Schneidermühle (Schneidermühle) 12.7km
Novı mlın (Neumühle) 12.7km
Rosenkranz (Rosenkranz) 12.7km
Domaslavièky (Deutsch Thomaschlag) 12.8km
Plössl (Plössl) 12.9km
Pekelskı mlın (Höllmühle) 12.9km
Novı mlın (Neumühle) 13.0km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 13.0km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 13.1km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 13.1km
Studánka (Schönbrunn) 13.1km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 13.1km
Háj (Grafengrün) 13.3km
Smrèí dvùr (Fichtenbühlhof) 13.3km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 13.4km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 13.6km
Milíøe (Kohling) 13.6km
Hallerùv mlın (Hällermühle) 13.7km
Schönfeldskı Lán (Schenfelder Hub) 13.7km
Tichovskı hoøejší mlın (Obere Tichamühle) 13.8km
Lobezskı mlın (Lobzmühle) 13.9km
Köpelhof (Köpelhof) 13.9km
Lánskı dvùr (Lehnshof) 13.9km
Tìšov (Teschau) 14.0km
Libavskı mlın (Liebauermühle) 14.0km
Lobzy (Lobs) 14.0km
Puškaøov (Putzenhof) 14.0km
Lán (Hub) 14.0km
Libava (Liebau) 14.1km
Dvoreèky (Krainhof) 14.1km
Kamenice (Steinbach) 14.1km
Kühnhackel Mühle (Kühnhackel Mühle) 14.1km
Milešov (Müllersgrün) 14.1km
Gängrùv horní mlın (Obere Gänger Mühle) 14.2km
Tìšovskı mlın (Teschauer Mühle) 14.3km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 14.3km
Tichovskı prostøední mlın (Mittlere Tichamühle) 14.4km
Arnoltov (Arnitzgrün) 14.5km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 14.6km
Leinmühle (Leinmühle) 14.6km
Sägewerk (Sägewerk) 14.7km
Berghauslen (Berghauslen) 14.7km
Wiesenthal (Wiesenthal) 14.7km
Paseka (Schwand) 14.9km
Kyjovskı mlın (Khoaumühle) 14.9km
Habermühle (Habermühle) 15.0km
Finkùv mlın (Finkenmühle) 15.1km
Trojice (Frühmesse) 15.2km
Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle) 15.2km
Weissmühle (Weissmühle) 15.2km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 15.4km
Novina (Grün) 15.5km
Jirglùv mlın (Girglmühle) 15.5km
Heinlùv mlın (Heinlmühle) 15.6km
Horní Slavkov (Schlagenwald) 15.6km
Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl) 15.7km
Zlatı mlın (Schlada Mühle) 15.7km
Planá - zámek (Planá - zámek) 15.7km
Schödlùv dvùr (Schödlhof) 15.7km
Horní Hamr (Oberhammer) 15.8km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 15.9km
Na kopci (Berghäuser) 15.9km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 15.9km
Horní Slavkov dìkanství (Horní Slavkov dìkanství) 15.9km
Novı Dvùr (Neuhof) 15.9km
Cihelna (Ziegelhütte) 16.0km
Caltov (Zaltau) 16.0km
Vìtrnı dvùr (Windhof) 16.2km
Thumsermühle (Thumsermühle) 16.3km
Mıtina (Hau) 16.3km
Železnı Hamr (Eisenhammer) 16.3km
Železnı mlın (Železnı mlın) 16.3km
Èervenı mlın (Rothmühle) 16.3km
Vogelhof (Vogelhof) 16.4km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 16.5km
Ve Vlèí (Wolfshof) 16.5km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 16.5km
Lesní mlın (Waldmühle) 16.6km
Caltovskı mlın (Zaltaumühle) 16.6km
Èertùv mlın (Teufelsmühle) 16.7km
Vítkov (Wudingrün) 16.7km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 16.7km
Pod kopcem (Berghof) 16.8km
Na písku (Am Sand) 16.8km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 16.9km
Klobenskı mlın (Kloben Mühle) 16.9km
Tisová (Theißau) 16.9km
Röllerùv mlın (Röllermühle) 16.9km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 17.0km
Planá u Mariánskıch Lázní (Plan in Marienbad) 17.0km
Panskı mlın (Hernmühle) 17.0km
Jalovı Dvùr (Galtenstallung) 17.3km
Voskárna (Wachshütte) 17.4km
Zajateckı tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 17.4km
Bošíøany (Poschitzau) 17.4km
Frauenhof (Frauenhof) 17.5km
Na Potoce (Bachmühle) 17.5km
Dolní mlın (Karls Mühle) 17.6km
Jakubùv mlın (Jakobsmühle) 17.6km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 17.6km
Treppenstein (Treppenstein) 17.7km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 17.7km
Èeskı Mlın (Böhmischmûhl) 17.7km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 17.8km
Kfely (Gfell) 17.8km
Klepáèek (Klapel Mühle) 17.9km
Lestkov-kaple sv.Jana Køtitele (Leskau-Kapelle St.Johannes der Täufer) 17.9km
Lestkov-kostel sv.Prokopa (Leskau-Kirche St.Prokop) 17.9km
Otín-kostel Jména Panny Marie (Ottenreuth-Kirche Mariä Namen) 18.0km
Kanapark (Ganabartl) 18.3km
Kalbmühle (Kalbmühle) 18.3km
Grasserùv mlın (Grassermühle) 18.6km
Tomšùv mlın (Domschamühle) 18.6km
Am Russberg (Am Russberg) 18.6km
Milkov (Milikau) 18.6km
Kohlùv mlın (Kohlenmühle) 18.7km
Dvory (Maierhöfen) 18.9km
Zimní Stráò (Winterleiten) 18.9km
Køínovskı mlın (Grönamühle) 19.0km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 19.1km
Haselhöfe (Haselhöfe) 19.3km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 19.4km
Kytlice (Kitlitzdorf) 19.7km
Bøezí (Pirkau) 19.7km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 19.8km
Koøen-synagoga (Kurschin-Synagoge) 19.8km
Horní Víska (Oberdörfles/Ober-Dorfles) 19.8km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 19.9km
Vogeleis (Vogeleis) 19.9km
Loket (Elbogen) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist