PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[1 26.5.2010] 
Untere Buch Mühle

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Oldøichov)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.99458 12.48039 GPS - st.26 1 26.5.2010  


Okolí (do 10km):
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 0.0km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 0.3km
Buchhausl (Buchhausl) 0.3km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 0.9km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 1.3km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 2.2km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 2.2km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 2.3km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 2.5km
Boden (Boden) 2.7km
Mýtina (Alt Albenreut) 2.7km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 2.8km
Brtná (Zeidlweid) 3.6km
Waldhäusel (Waldhäusel) 4.8km
Vysoká (Maiersgrün) 5.1km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 5.2km
Háj (Grafengrün) 5.4km
Nové Mohelno (Neumugl) 5.7km
Grillnmühle (Grillnmühle) 5.7km
Schneidermühle (Schneidermühle) 5.7km
Žírnice (Neuhaus) 5.9km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 5.9km
Ždírnice (Schirnitz) 6.0km
Nový Dvùr (Neuhof) 6.1km
Leimbruck (Leimbruck) 6.1km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 6.1km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 6.2km
Brusírna (Schleifermühle) 6.3km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 6.3km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 6.4km
Sandner (Sandner) 6.5km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 6.5km
Hennermühle (Hennermühle) 6.7km
Finkenmühle (Finkenmühle) 6.8km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 6.8km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 6.9km
Dorfmühle (Dorfmühle) 7.0km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 7.0km
Finkenmühle (Finkenmühle) 7.2km
Mechová (Mies) 7.3km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 7.3km
Ottmühle (Ottmühle) 7.4km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 7.4km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 7.5km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 7.5km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 7.6km
Muglaugl (Muglaugl) 7.6km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 7.7km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 7.8km
Slatiny (Lohhäuser) 7.8km
Stoinamühle (Stoinamühle) 7.9km
Schleppermühle (Schleppermühle) 8.0km
Èervený mlýn (Rothmühle) 8.1km
Sklárny (Glashütten) 8.1km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 8.2km
Døenice (Treunitz) 8.4km
Slapany (Schloppenhof) 8.5km
Mäntling (Mäntling) 8.5km
Podhrad (Pograth) 8.6km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 8.6km
Jesenice (Gassnitz) 8.6km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 8.8km
Úval (Grün) 8.8km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 8.9km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 9.0km
Kneipelbach (Kneipelbach) 9.0km
Wildenhof (Wildenhof) 9.1km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 9.1km
Krásná Lípa (Schönlind) 9.4km
Hechtova My (Hechthau) 9.5km
Tìšov (Teschau) 9.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 9.5km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 9.5km
Milikov (Miltigau) 9.7km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 9.8km
König Mühle (König Mühle) 9.8km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 9.9km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 9.9km
Baier Mühle (Baier Mühle) 9.9km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 9.9km

Okolí (10-20km):
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 10.1km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 10.2km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 10.3km
Nový mlýn (Neumühle) 10.4km
Kyks (Kix) 10.4km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 10.5km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 10.6km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 10.7km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 10.8km
Dolský mlýn (Grundmühle) 10.8km
Grundhauser (Grundhauser) 10.8km
Wies (Wies) 11.0km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 11.1km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 11.1km
Plössl (Plössl) 11.1km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 11.2km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 11.2km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 11.3km
Trojice (Frühmesse) 11.3km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 11.3km
Lískovec (Haselhof) 11.3km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 11.5km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 11.6km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 11.6km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 11.6km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 11.7km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 11.7km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 11.7km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 11.7km
Sla (Moorlohe) 11.8km
Smrkovec (Schönficht) 11.8km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 11.9km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 11.9km
Rudolfinum (Rudolfinum) 12.0km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 12.0km
Schneidmühle (Schneidmühle) 12.0km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 12.0km
Köstelhof (Köstelhof) 12.1km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 12.1km
Kahlermühle (Kahlermühle) 12.2km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 12.2km
U Bauerù (Beim Bauer) 12.2km
Draha (Droth) 12.2km
Treppenstein (Treppenstein) 12.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 12.3km
Na Štole (Stollmühle) 12.3km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 12.3km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 12.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 12.4km
Peintmühle (Peintmühle) 12.4km
Na Drahách (Drothhaus) 12.4km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 12.5km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 12.6km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 12.7km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 12.7km
Libava (Liebau) 12.8km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 12.9km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 12.9km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 12.9km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 12.9km
Železný mlýn (Eisenhammer) 13.1km
Skelné Hutì (Glashütten) 13.2km
Auglmühle (Auglmühle) 13.2km
Boden (Boden) 13.3km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 13.3km
Vokov (Wogau) 13.3km
Studánka (Schönbrunn) 13.3km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 13.5km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 13.5km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 13.5km
Vrbová (Förba) 13.6km
Dvoreèky (Krainhof) 13.6km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 13.8km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 13.8km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 13.9km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 14.1km
Údolí Ohøe (Egerthal) 14.1km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 14.1km
Horní Hamr (Oberhammer) 14.1km
Ostrov (Wöhr) 14.1km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 14.2km
Svatá Anna (Sankt Anna) 14.2km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 14.2km
Vogelhof (Vogelhof) 14.2km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 14.2km
Tišina (Kenruh) 14.3km
Týmov (Tiefengrün) 14.3km
Hochofen (Hochofen) 14.3km
Skalka (Stein) 14.4km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 14.5km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 14.5km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 14.6km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 14.6km
Berghauslen (Berghauslen) 14.7km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 14.7km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 14.8km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 14.8km
Sägewerk (Sägewerk) 14.8km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 14.8km
Hnìvín (Knöba) 14.9km
Jalový Dvùr (Galtenstallung) 14.9km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 14.9km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 15.0km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 15.0km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 15.1km
Kovárna (Waffenschmiede) 15.3km
Broumovský mlýn (Promenhofer Mühl) 15.4km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 15.5km
Arnoltov (Arnitzgrün) 15.5km
Hartoušov (Hartessenreuth) 15.6km
Nový mlýn (Neumühle) 15.6km
Grundmühle (Grundmühle) 15.6km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 15.7km
Kanapark (Ganabartl) 15.9km
U Lesa (Waldhäuser) 16.0km
Tùnì (Liebeneck) 16.1km
Krásná Lípa (Schönlind) 16.1km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 16.2km
Grundhäuser (Grundhäuser) 16.2km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 16.2km
Vackovec (Watzgenreuth) 16.3km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 16.3km
Thumsermühle (Thumsermühle) 16.5km
U Smrkù (Fichten Mühle) 16.6km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 16.7km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 16.7km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 16.7km
U Smrkù (Fichtenhof) 16.7km
Starost (Sorgen) 16.8km
Doubrava (Doberau) 16.8km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 16.8km
Bystøina (Reichenbach) 16.8km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 17.0km
Kempfmühle (Kempfmühle) 17.4km
Polní mlýn (Fehlamühle) 17.7km
Habermühle (Habermühle) 17.7km
Klepáèek (Klapel Mühle) 18.0km
Hranièná (Hermannsreith) 18.2km
Stinglmühle (Stinglmühle) 18.3km
Horní nový mlýn (Hintere Neumühle) 18.3km
Slatinský mlýn (Schladamühle) 18.3km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 18.6km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 18.6km
Tisová (Theißau) 18.6km
Hleïsebe (Siehdichfür) 18.7km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 18.7km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 18.7km
Soos (Soos) 18.8km
Rusov (Reissengrün) 18.9km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 19.0km
Haselmühle (Haselmühle) 19.1km
Mýtina (Hau) 19.1km
Kamenice (Steinbach) 19.1km
Mathildensäge (Mathildensäge) 19.2km
Cihelna (Ziegelhütte) 19.2km
Dvoreèek (Höflasgut) 19.3km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 19.3km
Stupice (Stobitzhof) 19.3km
Frankenhau (Frankenhau) 19.3km
Jedlièná (Tannenberg) 19.4km
Dìvín (Döba) 19.4km
Voglsmühle (Voglsmühle) 19.5km
Nový Hamr (Neuhammer) 19.5km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 19.5km
Výšina (Ringelberg) 19.5km
Vìtrov (Baderwinkel) 19.6km
Koèièí mlýn (Katzenmühle) 19.6km
Zahnhammer (Zahnhammer) 19.6km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 19.6km
Kalbmühle (Kalbmühle) 19.7km
Halser Mühle (Halser Mühle) 19.8km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 19.9km
Mostek (Bruck) 19.9km
Siebermühle (Siebermühle) 19.9km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 19.9km
U Wallerù (Wallerhaus) 19.9km