PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 22.3.2010] 
Weissmühle

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Skalná)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.17228 12.38308 GPS - st.266/èp.165 Zdenìk Pechar 26.8.2014  


Okolí (do 10km):
Zelená (Grün) 0.7km
Chata (Wetterhütte) 0.9km
Suchá (Dürr) 0.9km
Dolní zámek (Unterschloss) 1.0km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 1.0km
Horní zámek (Oberschloss) 1.3km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 1.7km
Herrenmühle (Herrenmühle) 2.1km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 2.1km
Soos (Soos) 2.2km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 2.3km
Kyselka (Mattelberg) 2.8km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 3.0km
U Bártù (Barthaus) 3.0km
Brandhof (Brandhof) 3.1km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 3.1km
Spálený dvùr (Brandhof) 3.2km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 3.3km
Velký Rybník (Grossenteich) 3.4km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 3.4km
Dìvín (Döba) 3.5km
Polní mlýn (Fehlamühle) 3.9km
Mostek (Bruck) 4.3km
Bärenteich (Bärenteich) 4.4km
Starost (Sorgen) 4.6km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 4.6km
Prüllermühle (Prüllermühle) 4.7km
Stupice (Stobitzhof) 4.8km
Mlýnek (Mühlgrün) 5.0km
Stinglmühle (Stinglmühle) 5.1km
Bor (Haid) 5.2km
Kohlmühle (Kohlmühle) 5.3km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 5.3km
Lesná (Wallhof) 5.5km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 5.5km
Doubrava (Doberau) 5.6km
Untere Mühle (Untere Mühle) 5.7km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 5.8km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 5.8km
Ovèárna (Schäferei) 5.8km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 5.9km
Obere Mühle (Obere Mühle) 6.0km
Na Dole (Schachthäuser) 6.0km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 6.1km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 6.2km
Otov (Ottengrün) 6.4km
Eberhof (Eberhof) 6.4km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 6.4km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 6.4km
Vackovec (Watzgenreuth) 6.4km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 6.5km
Neuengrün (Neuengrün) 6.7km
Dvoreèek (Höflasgut) 6.8km
Smrèina (Ermesgrün) 6.8km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 6.8km
Horka (Berg) 6.9km
Vackov (Watzkenreuth) 7.0km
Hnìvín (Knöba) 7.0km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 7.1km
Jedlièná (Tannenberg) 7.2km
U Brodu (Furthhäusel) 7.2km
Èižebná (Zweifelsreith) 7.3km
Kunstmühle (Kunstmühle) 7.3km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 7.4km
Oldøichov (Ullersgrün) 7.4km
Hartoušov (Hartessenreuth) 7.4km
Voglsmühle (Voglsmühle) 7.4km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 7.7km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 7.7km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 7.7km
Božetín (Fasattengrün) 7.7km
Vokov (Wogau) 7.7km
Hazlov (Haslau) 7.9km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 7.9km
Na Rabì (Raberhäuser) 8.0km
Na Kopci (Berghäuser) 8.0km
U Hansla (Beim Hansl) 8.0km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 8.0km
Hleïsebe (Siehdichfür) 8.1km
Vrbová (Förba) 8.1km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 8.2km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 8.2km
Stockmühle (Stockmühle) 8.3km
Thumsermühle (Thumsermühle) 8.3km
Frankenhau (Frankenhau) 8.3km
Herrenmühle (Herrenmühle) 8.4km
Drahtmühle (Drahtmühle) 8.4km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 8.4km
Železný Hamr (Eisenhammer) 8.4km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 8.4km
Röthenbach (Röthenbach) 8.5km
Svažec (Ehmet) 8.5km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 8.6km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 8.6km
Smrèí (Krondorf) 8.7km
Rodig (Rodig) 8.8km
Teichmühle (Teichmühle) 8.9km
Stegmühle (Stegmühle) 8.9km
Kempfmühle (Kempfmühle) 8.9km
Výspa (Dürrengrün) 9.1km
Köstelhof (Köstelhof) 9.1km
Vogelmühle (Vogelmühle) 9.2km
Grünmühle (Grünmühle) 9.3km
Opatov (Absroth) 9.6km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 9.7km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 9.7km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 9.7km
Franky (Franken) 9.8km
Horní Paseky (Oberreuth) 9.8km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 9.8km
Kvìtná (Plumberg) 9.8km
U Rybáka (Fischerwohnung) 9.9km
Bärnhaus (Bärnhaus) 9.9km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 9.9km
Fischerhof (Fischerhof) 10.0km
Schirlmühle (Schirlmühle) 10.0km
Skelná Hu (Glashütte) 10.0km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 10.0km

Okolí (10-20km):
Elsterquelle (Esterquelle) 10.1km
Skalka (Stein) 10.1km
Ludabrunn (Ludabrunn) 10.1km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 10.1km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 10.1km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 10.1km
Dolní Nebesa (Hinter-Himmelreich) 10.2km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 10.2km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 10.2km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 10.2km
Zadní Nebesa (Hinter - Himmelreich) 10.3km
Rudolfinum (Rudolfinum) 10.3km
Zeiselhause (Zeiselhause) 10.3km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 10.3km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 10.4km
Údolí Ohøe (Egerthal) 10.4km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 10.4km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 10.4km
Markvarec (Marklesgrün) 10.4km
Schwarzweber (Schwarzweber) 10.6km
Salerberg (Salerberg) 10.6km
Weisenmeister (Weisenmeister) 10.6km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 10.7km
Geyerau (Geyerau) 10.7km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 10.8km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 10.8km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 10.8km
Lumpenhau (Lumpenhau) 10.9km
Hädlerùv mlýn (Hädlermühle) 10.9km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 10.9km
Berghaus (Berghaus) 10.9km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 10.9km
Rebmühle (Rebmühle) 10.9km
V úžlabí (Kahr) 10.9km
V Luhu (Lohhäuser) 11.0km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 11.0km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 11.0km
Stockmühle (Stockmühle) 11.1km
Na Lillu (Beim Lill) 11.1km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 11.1km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 11.2km
Tùnì (Liebeneck) 11.2km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 11.2km
Bernov (Bernau) 11.2km
Libá - pøádelna (Liebenstein) 11.3km
Goslerùv mlýn (Gösslermühle) 11.3km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 11.3km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 11.4km
Schindelberg (Schindelberg) 11.4km
Hamr (Waffenhammer) 11.5km
Steinhammer (Steinhammer) 11.5km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 11.6km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 11.6km
Libá (Liebenstein bei Eger) 11.7km
Dobrošov (Tobiesenreuth) 11.7km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 11.7km
Rusov (Reissengrün) 11.7km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 11.8km
Pomezná (Markhausen) 11.9km
Pomezná (Markhausen) 11.9km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 11.9km
Valtéøov (Waltersgrün) 12.0km
Libnov (Liebenau) 12.0km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 12.1km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 12.1km
Svatá Anna (Sankt Anna) 12.1km
Èerná (Schwarzenbach) 12.1km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 12.1km
Kahlermühle (Kahlermühle) 12.2km
Steingrube (Steingrube) 12.3km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 12.3km
Steinmühle (Steinmühle) 12.5km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 12.5km
Waldschenke (Waldschänke) 12.5km
Døenice (Treunitz) 12.5km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 12.6km
Rathsam (Rathsam) 12.7km
Zadní Loch (Hinterloch) 12.7km
Ètyødomí (Vierhäuser) 12.7km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 12.8km
Boden (Boden) 12.8km
Jesenice (Gassnitz) 12.8km
Dubina (Eichelberg) 12.9km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 12.9km
Liboc (Frankenhammer) 12.9km
Rybáøe (Fischern) 13.1km
Pøední Loch (Vorderloch) 13.1km
Prechtlùv mlýn (Prechtelmühle) 13.2km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 13.2km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 13.3km
Vogelhof (Vogelhof) 13.3km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 13.4km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 13.6km
Podhrad (Pograth) 13.6km
Mechová (Mies) 13.7km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 13.8km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 13.9km
Èervený mlýn (Rothmühle) 14.0km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 14.0km
Schwank (Schwank) 14.0km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 14.1km
Schallermühle (Schallermühle) 14.2km
Hranièní hospoda (Grenzschenke) 14.2km
Hechtova My (Hechthau) 14.2km
Trojice (Frühmesse) 14.2km
Drahtmühle (Drahtmühle) 14.3km
Langmühle (Langmühle) 14.3km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 14.3km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 14.3km
Mäntling (Mäntling) 14.3km
Ottmühle (Ottmühle) 14.4km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 14.6km
Goldbrunn (Goldbrunn) 14.7km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 14.7km
Kámen (Stein) 14.7km
Teichmühle (Teichmühle) 14.8km
Kopaniny (Krugsreuth) 14.8km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 14.8km
Kostelní (Kirchberg) 14.8km
Wildenhof (Wildenhof) 14.9km
Papírna (Papiermühle) 15.1km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 15.1km
Wies (Wies) 15.1km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 15.1km
Žírnice (Neuhaus) 15.1km
Garstnermühle (Garstnermühle) 15.1km
Úval (Grün) 15.2km
Schindlermühle (Schindlermühle) 15.3km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 15.4km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 15.4km
Podhradí (Neuberg) 15.5km
Tìšov (Teschau) 15.7km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 15.8km
Slapany (Schloppenhof) 16.0km
Ottenbach (Ottenbach) 16.1km
Krásná Lípa (Schönlind) 16.1km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 16.1km
Poèátky (Ursprung) 16.1km
Nový Dvùr (Neuhof) 16.3km
Stoinamühle (Stoinamühle) 16.3km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 16.4km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 16.5km
Dorfmühle (Dorfmühle) 16.6km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 16.8km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 16.9km
Brusírna (Schleifermühle) 17.0km
Milikov (Miltigau) 17.1km
Sandner (Sandner) 17.3km
Leimbruck (Leimbruck) 17.3km
Grillnmühle (Grillnmühle) 17.4km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 17.4km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 17.6km
Ždírnice (Schirnitz) 17.8km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 18.0km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 18.4km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 18.7km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 18.7km
Mýtina (Alt Albenreut) 19.4km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 19.5km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 19.6km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 19.9km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist