PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 7.3.2010] 
Na Drahách  (Drothhaus)   také: Drohthäuser, Drátovna,

Kategorie: Samota   (správní obec: Plánská Hu)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasnı stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.92836 12.62217 GPS - pùvodní katastr Zdenìk Pechar 7.3.2010  


Okolí (do 10km):
Draha (Droth) 0.2km
Skelné Hutì (Glashütten) 0.8km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 1.0km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 1.2km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 1.2km
Pixùv mlın (Pixamühle) 1.2km
Pekelskı mlın (Höllmühle) 1.8km
Na Štole (Stollmühle) 1.9km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 2.0km
Plössl (Plössl) 2.2km
Kyks (Kix) 2.2km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 2.2km
Ptaèí mlın (Vogelmühle) 2.3km
Novı mlın (Neumühle) 2.5km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 2.5km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 2.7km
Baier Mühle (Baier Mühle) 2.7km
König Mühle (König Mühle) 2.7km
Tichovskı hoøejší mlın (Obere Tichamühle) 3.0km
Finkenmühle (Finkenmühle) 3.0km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 3.0km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 3.2km
Tichovskı prostøední mlın (Mittlere Tichamühle) 3.4km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 3.5km
Berghauslen (Berghauslen) 3.9km
Gottlùv mlın (Gottlmühle) 3.9km
Horní Hamr (Oberhammer) 4.7km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 5.0km
Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl) 5.0km
Kocovskı mlın (Kotzauermühle) 5.3km
Schusserùv mlın (Schussermühle) 5.3km
Rosenkranz (Rosenkranz) 5.3km
Schleppermühle (Schleppermühle) 5.6km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 5.6km
Finkenmühle (Finkenmühle) 5.7km
Muglaugl (Muglaugl) 5.7km
Èervenı mlın (Èervenı mlın) 5.7km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 5.7km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 5.8km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 5.9km
Habermühle (Habermühle) 5.9km
Selskı mlın (Baumühle) 5.9km
Hennermühle (Hennermühle) 6.0km
Winkelmühle (Winkelmühle) 6.0km
Jalovı Dvùr (Galtenstallung) 6.2km
Tinnesùv mlın (Tinnesmühle) 6.3km
Folterùv mlın (Foltermühle) 6.5km
Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle) 6.5km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 6.5km
Slatiny (Lohhäuser) 6.6km
Schneidermühle (Schneidermühle) 6.6km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 6.7km
Lískovec (Haselhof) 6.7km
Treppenstein (Treppenstein) 6.8km
Kyjovskı mlın (Khoaumühle) 6.8km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 6.9km
Regensteich (Regensteich) 6.9km
Háj (Grafengrün) 7.0km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 7.1km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 7.3km
Kanapark (Ganabartl) 7.3km
Weissmühle (Weissmühle) 7.3km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 7.3km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 7.4km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 7.4km
Waldhäusel (Waldhäusel) 7.6km
Klepáèek (Klapel Mühle) 7.6km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 7.6km
Vysoká (Maiersgrün) 7.8km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlın (Marienbad hotel Waldmühle) 8.0km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 8.0km
Jirglùv mlın (Girglmühle) 8.3km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 8.3km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 8.4km
Stoh (Schober) 8.4km
Dianin Dvùr (Dianahof) 8.5km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 8.6km
Kalbmühle (Kalbmühle) 8.8km
Tišina (Kenruh) 8.9km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 8.9km
Zlatı mlın (Schlada Mühle) 9.0km
Hanikùv mlın (Hanikmühle) 9.0km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 9.4km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 9.5km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 9.9km
Bøezí (Pirkau) 9.9km
Èervenı mlın (Rothmühle) 9.9km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 9.9km
Kronùv mlın dolní (Untere Kronmühle) 9.9km

Okolí (10-20km):
Lišèí farma (Fuchsfarm) 10.1km
Planá - zámek (Planá - zámek) 10.2km
Kronùv mlın horní (Obere Kronmühle) 10.2km
Nové Mohelno (Neumugl) 10.3km
Zajateckı tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 10.3km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 10.4km
Lesní mlın (Waldmühle) 10.4km
Kastlùv mlın (Kastl Mühle) 10.4km
Dolní mlın (Karls Mühle) 10.6km
Horní novı mlın (Hintere Neumühle) 10.8km
Buèinskı mlın (Buchmühle) 10.8km
Planá u Mariánskıch Lázní (Plan in Marienbad) 10.9km
Brtná (Zeidlweid) 11.0km
Panskı mlın (Hernmühle) 11.0km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 11.1km
Nimrod (Nimrod) 11.1km
Vysoèany u Ovesnıch Kladrub (Wischezahn) 11.1km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 11.3km
Pila (Brettmühle) 11.3km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 11.4km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 11.5km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 11.5km
Schartlùv mlın (Schartlmühle) 11.5km
Halser Mühle (Halser Mühle) 11.6km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 11.8km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 11.8km
Finkenmühle (Finkenmühle) 11.9km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 11.9km
Sklárny (Glashütten) 11.9km
Svìtce (Heiligen) 11.9km
Jakubùv mlın (Jakobsmühle) 11.9km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 11.9km
Dolní mlın (Untere Mühle) 12.1km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 12.3km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 12.4km
U Wallerù (Wallerhaus) 12.4km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 12.5km
Buchhausl (Buchhausl) 12.5km
Vıšina (Ringelberg) 12.5km
Haubnerùv mlın (Haubnermühle) 12.5km
Podhorní mlın (Bader Mühle) 12.5km
Kühnhackel Mühle (Kühnhackel Mühle) 12.5km
Vıškovice (Wischkowitz) 12.6km
Špirkùv mlın (Spirkenmühle) 12.8km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 12.8km
Zahnhammer (Zahnhammer) 13.0km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 13.0km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 13.1km
Haselmühle (Haselmühle) 13.2km
Siebermühle (Siebermühle) 13.2km
Mathildensäge (Mathildensäge) 13.3km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 13.3km
Novı Hamr (Neuhammer) 13.4km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 13.4km
Rotha (Rotha) 13.4km
Kasprùv mlın (Kasparmühle) 13.5km
Hammelberg (Hammelberg) 13.6km
Kyseleckı hamr (Säuerlinghammer) 13.7km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 13.8km
Heligenmühle (Heligenmühle) 13.9km
Luglmühle (Luglmühle) 13.9km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 13.9km
Sorghofskı mlın (Sorghöfner Mühle) 14.0km
Luèina (Sorghof) 14.0km
Pocher (Pocher) 14.0km
Továrna na døevìné vırobky - Tachov (Továrna na døevìné vırobky - Tachov) 14.0km
Hamr (Waffenhammer) 14.1km
Ždírnice (Schirnitz) 14.2km
Serghofmühle (Serghofmühle) 14.2km
Kneipelbach (Kneipelbach) 14.2km
Na palouku (Auhöfel) 14.2km
Palièskı Pahorek (Palitzhügel) 14.3km
Plechwalze (Plechwalze) 14.3km
Železnı mlın (Eisenhammer) 14.3km
Palièskı Mlın (Palitz Mühle) 14.4km
Auglmühle (Auglmühle) 14.4km
Grillnmühle (Grillnmühle) 14.5km
Otín-kostel Jména Panny Marie (Ottenreuth-Kirche Mariä Namen) 14.5km
Doubravskı mlın (Taubrathe Mühle) 14.6km
Leimbruck (Leimbruck) 14.6km
Dolskı mlın (Grundmühle) 14.6km
Grundhauser (Grundhauser) 14.6km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 14.6km
Hollinghof (Hollinghof) 14.7km
Porklmühle (Porklmühle) 14.7km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 14.8km
Mıtina (Alt Albenreut) 14.9km
Hranièná (Hermannsreith) 14.9km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 14.9km
Mìstskı mlın (Stadt Mühle) 14.9km
Tachov - Panskı pivovar (Tachov - Panskı pivovar) 14.9km
Tachov-synagoga (Tachau-Synagoge) 14.9km
Tachov - Kino (Tachau - Kino) 14.9km
Haidhäusel (Haidhäusel) 14.9km
Pivovar - Tachov (Pivovar - Tachov) 15.0km
Abteimühle (Abteimühle) 15.0km
Aumühl (Aumühl) 15.1km
Mıto (Mauthhdorf) 15.2km
Novı mlın (Neumühle) 15.2km
Rinlhau (Rinlhau) 15.2km
Rinnlhau (Rinnlhau) 15.2km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 15.3km
Zeislova Zahrada (Zeiselgarten) 15.3km
Heyrovského Pila (Heyrovskysäge) 15.4km
Novı mlın (Neumühle) 15.4km
Koèièí mlın (Katzenmühle) 15.5km
Horní mlın (Obere Brettmühle) 15.5km
Novı Dvùr (Neuhof) 15.6km
Tachov-Vysoká - kaple (Tachau-Hohenstein - Kapelle) 15.6km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 15.6km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 15.6km
Prameny (Sangerberg) 15.6km
Brandmühle (Brandmühle) 15.7km
Prameny bıvalı hotel (Sangerberg) 15.7km
Fränzmühle (Fränzmühle) 15.7km
Dolní mlın (Neumannmühle) 15.7km
Vìtrov (Baderwinkel) 15.8km
Paulus Brunner Hegerhaus (Paulus Brunner Hegerhaus) 15.8km
Stoinamühle (Stoinamühle) 15.8km
Smrkovec (Schönficht) 15.8km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 15.8km
Jiøskı mlın (Georgsmühle) 15.8km
Milikov (Miltigau) 15.9km
Hochofen (Hochofen) 15.9km
Steinhof (Steinhof) 16.0km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 16.0km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 16.1km
Schöpplùv mlın (Schöppelmühle) 16.1km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 16.3km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 16.3km
Viktoria (Viktoriasäge) 16.4km
Albersdorfer Mühle (Albersdorfer Mühle) 16.4km
Pomezná (Wittichsthal) 16.5km
Milíøe (Brand) 16.5km
Sla (Moorlohe) 16.5km
Peintmühle (Peintmühle) 16.6km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 16.6km
Pavlùv Studenec (Paulusbrunn) 16.7km
U Bauerù (Beim Bauer) 16.7km
Mühlpeint (Mühlpeint) 16.7km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 16.7km
Keèovskı mlın (Kötschenmühle) 16.7km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 16.8km
Tìšov (Teschau) 16.9km
Svatı Jan (Sankt Johanniskirche) 16.9km
Na Šancích (Schanzhäusl) 17.0km
Úval (Grün) 17.0km
Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana) (Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana)) 17.0km
Žírnice (Neuhaus) 17.1km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 17.1km
Fritzùv mlın (Fritz-Mühle) 17.2km
Tìšovskı mlın (Teschauer Mühle) 17.3km
Schneidmühle (Schneidmühle) 17.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 17.3km
Vítovice (Wiedowitz) 17.4km
Na Kopci (Berghäuslen) 17.5km
Ottmühle (Ottmühle) 17.5km
Kovárna (Waffenschmiede) 17.5km
Janov (Johannesdorf) 17.5km
Ostrov (Wöhr) 17.6km
Francovy Domky (Franzhäuser) 17.7km
Mäntling (Mäntling) 17.7km
Spálenı mlın (Brandmühle) 18.0km
Böhmùv mlın (Böhmmühle) 18.1km
U Lesa (Waldhäuser) 18.1km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 18.1km
Bùhnlùv mlın (Bühnlmühle) 18.2km
Horní Hamr (Obere Hammer) 18.2km
Pøední Chalupy (Vorderhäuslen) 18.3km
Paulus Brunner Glashütte (Paulus Brunner Glashütte) 18.4km
Tımov (Tiefengrün) 18.4km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 18.5km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 18.5km
Studánka (Schönbrunn) 18.6km
Novı mlın (Neumühle) 18.6km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 18.6km
Krásná Lípa (Schönlind) 18.7km
Libavskı mlın (Liebauermühle) 18.8km
Na Spálenci (Brenntenloh) 18.9km
Trojice (Frühmesse) 18.9km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 18.9km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 19.0km
Matzlùv mlın (Matzlmühle) 19.0km
Libava (Liebau) 19.1km
Jesenice (Gassnitz) 19.2km
Pastvina (Helldroth) 19.2km
Tisová - novı zámek (Tisová - novı zámek) 19.2km
Tichého mlın (Tichy Mühle) 19.3km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 19.3km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 19.3km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 19.4km
Pavlova Hu (Paulushutte) 19.4km
Dolní mlın (Untere Mühle) 19.4km
Hallerùv mlın (Hällermühle) 19.4km
Dvoreèky (Krainhof) 19.5km
U Smrkù (Fichtenhof) 19.6km
Rovná (Ebmeth) 19.6km
Leinmühle (Leinmühle) 19.6km
Horní mlın (Obere Mühle) 19.7km
Grundmühle (Grundmühle) 19.7km
U Smrkù (Fichten Mühle) 19.7km
Vranov (Frohnau) 19.7km
Reimundmühle (Reimundmühle) 19.7km
Døenice (Treunitz) 19.8km
Gaberùv mlın (Gaberlmühle) 19.8km
Balassmühle (Balassmühle) 19.8km
Ehrlich (Ehrlich) 19.8km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 19.9km
Novı mlın (Neumühle) 19.9km
Grundhäuser (Grundhäuser) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist