PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 4.2.2010] 
Kraushof

Kategorie: Samota   (správní obec: Bouèí)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.23381 12.60706 GPS - pùvodní katastr Zdenìk Pechar 4.2.2010  


Okolí (do 10km):
Hammergut (Hammergut) 0.5km
Reuth (Reuth) 0.5km
Tilingmühle (Tilingmühle) 1.2km
Lesík (Waldl) 1.7km
Týn (Thein) 2.4km
Petrova štola (Peterstollen) 2.5km
Hartenberk (Hartenberg) 2.6km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 2.7km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 2.8km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 2.8km
Stará (Altengrün) 3.1km
Steinloh (Steinloh) 3.5km
Garstnermühle (Garstnermühle) 3.6km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 4.0km
U Voglerù (Vogler) 4.4km
Lvov (Löwenhof) 4.5km
Lipnice (Littmitz) 4.5km
Staré Hory (Horn) 4.6km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 4.7km
Am Hammel (Am Hammel) 5.4km
Libnov (Liebenau) 5.5km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 5.5km
Lochmühle (Lochmühle) 5.6km
Loch (Loch) 5.7km
Lísková (Haselbach) 5.8km
Aussenhof (Aussenhof) 6.0km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 6.2km
Na Lillu (Beim Lill) 6.3km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 6.3km
Køemenitá (Greisbach) 6.3km
Alberov (Albernhof) 6.3km
Jehlièná (Grasseth) 6.5km
Vøesová (Doglasgrün) 6.5km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 6.6km
Bernov (Bernau) 6.8km
Habartov (Habersbirk) 6.8km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 6.8km
Markvarec (Marklesgrün) 7.1km
Žehrov (Zehrerberg) 7.1km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 7.1km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 7.2km
Kytlice (Kitlitzdorf) 7.2km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 7.2km
Kvìtná (Plumberg) 7.3km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 7.3km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 7.4km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 7.4km
Bukovany (Buckwa) 7.5km
Dùl Union II (Unionschacht II) 7.6km
V úžlabí (Kahr) 7.7km
Haselhöfe (Haselhöfe) 7.7km
Skelná Hu (Glashütte) 8.0km
Dvory (Maierhöfen) 8.1km
Geyerau (Geyerau) 8.2km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 8.2km
Stegmühle (Stegmühle) 8.3km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 8.3km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 8.4km
Gföllerhäuser (Gföllerhäuser) 8.4km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 8.6km
Jetelištì (Kleeacker) 8.6km
Ètyødomí (Vierhäuser) 8.7km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 8.7km
Neuhäuser (Neuhäuser) 8.7km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 8.8km
Voskárna (Wachshütte) 8.8km
Studená Voda (Kalt Wasser) 8.9km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 8.9km
U Hansla (Beim Hansl) 9.1km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 9.1km
Pouš (Oedt) 9.2km
Nové Sedlo (Neusattl) 9.2km
Smrèí (Krondorf) 9.3km
Na Kopci (Berghäuser) 9.3km
Rusov (Reissengrün) 9.3km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 9.3km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 9.4km
Šindelová (Schindlwald) 9.4km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 9.5km
Vogeleis (Vogeleis) 9.5km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 9.6km
Obora (Hochgarth) 9.6km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 9.8km
Na Hrázi (Wehrmühle) 9.8km
Svažec (Ehmet) 9.9km
Liboc (Frankenhammer) 9.9km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 10.0km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 10.0km
Vítkov (Wudingrün) 10.0km
Smolnice (Pechgrün) 10.0km

Okolí (10-20km):
Tisová (Theißau) 10.1km
Mýtina (Hau) 10.1km
Pod kopcem (Berghof) 10.1km
Sackhäuser (Sackhäuser) 10.2km
Hamr (Waffenhammer) 10.3km
Steinhammer (Steinhammer) 10.3km
Kunstmühle (Kunstmühle) 10.3km
Cihelna (Ziegelhütte) 10.3km
Hohe Winkel (Hohe Winkel) 10.3km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 10.4km
Horka (Berg) 10.5km
Frankenhau (Frankenhau) 10.5km
Železný Hamr (Eisenhammer) 10.5km
Železný mlýn (Železný mlýn) 10.5km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 10.6km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 10.6km
Èižebná (Zweifelsreith) 10.7km
Steingrube (Steingrube) 10.7km
Krásná Lípa (Schönlind) 10.7km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 10.7km
Javoøina (Ahornswald) 10.7km
Na Rabì (Raberhäuser) 10.9km
Voglsmühle (Voglsmühle) 10.9km
Novina (Grün) 10.9km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 11.0km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 11.2km
Schwank (Schwank) 11.3km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 11.3km
Paseka (Schwand) 11.3km
Na kopci (Berghäuser) 11.3km
Ovèárna (Schäferei) 11.5km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 11.5km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 11.5km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 11.5km
Oldøichov (Ullersgrün) 11.6km
Fütterberg (Fütterberg) 11.6km
Loket (Elbogen) 11.6km
Kempfmühle (Kempfmühle) 11.7km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 11.7km
Ptaèí (Vogeldorf) 11.7km
Lesná (Wallhof) 11.8km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 11.8km
Thumsermühle (Thumsermühle) 11.8km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 11.8km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 11.9km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 11.9km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 11.9km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 12.0km
Kamenice (Steinbach) 12.0km
Mlýnek (Mühlgrün) 12.1km
Bor (Haid) 12.1km
Božièany - porcelánka (Poschetzau - Porzellanfabrik) 12.1km
Podhoøí (Hunschgrün) 12.1km
Èerná (Schwarzenbach) 12.3km
Božetín (Fasattengrün) 12.4km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 12.4km
Lobzy (Lobs) 12.4km
Ovèárna (Schäferei) 12.4km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 12.5km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 12.6km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 12.6km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 12.8km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 12.8km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 12.8km
Rebmühle (Rebmühle) 12.9km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 13.0km
Bøidlová (Schieferhütten) 13.0km
Leinmühle (Leinmühle) 13.0km
Stupice (Stobitzhof) 13.1km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 13.2km
Mostek (Bruck) 13.3km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 13.3km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 13.3km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 13.3km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 13.3km
Arnoltov (Arnitzgrün) 13.3km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 13.3km
Milíøe (Kohling) 13.6km
Nejdecká køížová cesta (Neudeker Kreuzweg) 13.6km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 13.7km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 13.7km
Stinglmühle (Stinglmühle) 13.8km
Vogelhof (Vogelhof) 13.8km
Sägewerk (Sägewerk) 13.8km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 13.9km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 14.0km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 14.0km
Nový mlýn (Neumühle) 14.1km
Dùl Otto (Frühbuss) 14.1km
Bystøina (Reichenbach) 14.1km
Grundhäuser (Grundhäuser) 14.2km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 14.3km
Dìvín (Döba) 14.4km
Grundmühle (Grundmühle) 14.4km
U Smrkù (Fichten Mühle) 14.5km
Vackovec (Watzgenreuth) 14.7km
Hartoušov (Hartessenreuth) 14.7km
U Smrkù (Fichtenhof) 14.7km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 14.8km
Doubrava (Doberau) 14.9km
Dvoreèky (Krainhof) 14.9km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 15.0km
Rovná (Ebmeth) 15.1km
Melter (Melter) 15.1km
Lišèí Kout (Fuchswinkel) 15.3km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 15.4km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 15.4km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 15.5km
Libava (Liebau) 15.6km
Studánka (Schönbrunn) 15.6km
Týmov (Tiefengrün) 15.6km
Krásná Lípa (Schönlind) 15.6km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 15.6km
Schneeberger (Schneeberger) 15.6km
Výletní restaurace na Pajndlu (Výletní restaurace na Pajndlu) 15.7km
Vranov (Frohnau) 15.8km
Hnìvín (Knöba) 16.0km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 16.0km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 16.0km
Chaloupky (Neuhaus) 16.0km
Allisùv mlýn (Allismühle) 16.1km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 16.2km
Hranièná (Markhausen) 16.3km
U Lesa (Waldhäuser) 16.3km
Sejfy (Saifenhäusel) 16.3km
Ostrov (Wöhr) 16.4km
Rolava (Sauersack) 16.5km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 16.5km
Nancy (Nancy) 16.7km
Leinmühle (Leinmühle) 16.7km
Trojice (Frühmesse) 16.8km
Kovárna (Waffenschmiede) 16.8km
Vrbová (Förba) 16.9km
Mühlpeint (Mühlpeint) 16.9km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 16.9km
Balassmühle (Balassmühle) 16.9km
Soví hu (Soví hu) 16.9km
Schneidmühle (Schneidmühle) 17.0km
Domy Tellerovy (Tellerhäuser) 17.2km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 17.3km
U Bauerù (Beim Bauer) 17.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 17.4km
Reimundmühle (Reimundmühle) 17.4km
Peintmühle (Peintmühle) 17.5km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 17.5km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 17.7km
Sla (Moorlohe) 17.7km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 17.7km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 17.8km
Ehrlich (Ehrlich) 17.8km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 18.0km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 18.1km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 18.1km
Bublava - Aschberg (Schwaderbach - Aschberg) 18.2km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 18.2km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 18.2km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 18.2km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 18.3km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 18.3km
Smrkovec (Schönficht) 18.3km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 18.3km
Vokov (Wogau) 18.4km
Dùlní závod Rolava (Betrieb Sauersack) 18.4km
Hochofen (Hochofen) 18.4km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 18.4km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 18.5km
Tìšov (Teschau) 18.7km
Jelení (Hirschenstand) 18.7km
Cínové doly Pernink (Cínové doly Pernink) 18.7km
Wasserstadt (Wasserstadt) 18.9km
Milikov (Miltigau) 19.0km
Kronesberg (Kronesberg) 19.1km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 19.2km
Pernink ZOO (Pernink ZOO ) 19.2km
Úval (Grün) 19.3km
U myslivny (Schützenhäuseln) 19.4km
Dolský mlýn (Grundmühle) 19.5km
Grundhauser (Grundhauser) 19.5km
Mäntling (Mäntling) 19.6km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 19.7km
Auglmühle (Auglmühle) 19.8km
Höflovy chalupy (Höflhäuser) 19.8km
Železný mlýn (Eisenhammer) 19.9km
Pachthäuser (Pachthäuser) 19.9km
Lohmühle (Lohmühle) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist