PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 4.2.2010] 
U Voglerù  (Vogler)

Kategorie: Samota   (správní obec: Rozmyšl)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Tìžba hnìdého uhlí - Sokolov -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.24619 12.66644 GPS - pùvodní katastr Zdenìk Pechar 4.2.2010  


Okolí (do 10km):
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 0.4km
Steinloh (Steinloh) 1.1km
Lipnice (Littmitz) 1.4km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 1.6km
Lochmühle (Lochmühle) 2.0km
Loch (Loch) 2.0km
Vøesová (Doglasgrün) 2.2km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 2.3km
Køemenitá (Greisbach) 2.3km
Stará (Altengrün) 2.7km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 2.9km
Žehrov (Zehrerberg) 2.9km
Lesík (Waldl) 3.0km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 3.1km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 3.6km
Alberov (Albernhof) 3.6km
Gföllerhäuser (Gföllerhäuser) 4.2km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 4.2km
Dùl Union II (Unionschacht II) 4.3km
Kraushof (Kraushof) 4.4km
Týn (Thein) 4.4km
Jehlièná (Grasseth) 4.5km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 4.6km
Reuth (Reuth) 4.7km
Hammergut (Hammergut) 4.8km
Lvov (Löwenhof) 4.9km
Studená Voda (Kalt Wasser) 5.4km
Tilingmühle (Tilingmühle) 5.5km
Jetelištì (Kleeacker) 5.5km
Na Hrázi (Wehrmühle) 5.6km
Smolnice (Pechgrün) 5.7km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 6.0km
Nové Sedlo (Neusattl) 6.3km
Pouš (Oedt) 6.4km
Petrova štola (Peterstollen) 6.8km
Neuhäuser (Neuhäuser) 6.8km
Hartenberk (Hartenberg) 6.9km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 7.1km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 7.1km
Garstnermühle (Garstnermühle) 7.3km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 7.3km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 7.3km
Aussenhof (Aussenhof) 7.4km
Staré Hory (Horn) 7.5km
Vogeleis (Vogeleis) 7.5km
Am Hammel (Am Hammel) 7.7km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 7.8km
Lísková (Haselbach) 7.8km
Božièany - porcelánka (Poschetzau - Porzellanfabrik) 7.8km
Sackhäuser (Sackhäuser) 7.9km
Hohe Winkel (Hohe Winkel) 8.1km
Fütterberg (Fütterberg) 8.1km
Podhoøí (Hunschgrün) 8.4km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 8.5km
Leinmühle (Leinmühle) 8.6km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 8.7km
Šindelová (Schindlwald) 8.9km
Javoøina (Ahornswald) 8.9km
Ovèárna (Schäferei) 9.0km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 9.1km
Loket (Elbogen) 9.1km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 9.1km
Obermühle (Obermühle) 9.1km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 9.2km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 9.3km
Untermühle (Untermühle) 9.3km
Obora (Hochgarth) 9.5km
Libnov (Liebenau) 9.8km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 9.8km
Vítkov (Wudingrün) 9.8km
Pod kopcem (Berghof) 9.8km
Schmalenhof (Schmalenhof) 9.8km
Kytlice (Kitlitzdorf) 9.9km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 9.9km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 9.9km
Nejdecká køížová cesta (Neudeker Kreuzweg) 10.0km

Okolí (10-20km):
Krásná Lípa (Schönlind) 10.1km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 10.2km
Železný Hamr (Eisenhammer) 10.2km
Železný mlýn (Železný mlýn) 10.2km
Habartov (Habersbirk) 10.3km
Haselhöfe (Haselhöfe) 10.4km
Na Lillu (Beim Lill) 10.5km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 10.5km
Voskárna (Wachshütte) 10.5km
Dvory (Maierhöfen) 10.7km
Bukovany (Buckwa) 10.8km
Ptaèí (Vogeldorf) 10.8km
Na kopci (Berghäuser) 10.8km
Novina (Grün) 11.0km
Bernov (Bernau) 11.1km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 11.2km
Markvarec (Marklesgrün) 11.3km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 11.3km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 11.5km
Kvìtná (Plumberg) 11.6km
V úžlabí (Kahr) 11.6km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 11.6km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 11.7km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 11.7km
Paseka (Schwand) 11.7km
Dìpoltovice - zámek (nový) (Tüppelsgrün - Schloss neu) 11.7km
Zámecký pivovar - Doubí (Zámecký pivovar - Doubí) 11.7km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 11.8km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 11.9km
Mýtina (Hau) 12.0km
Cihelna (Ziegelhütte) 12.0km
Geyerau (Geyerau) 12.1km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 12.1km
Dìpoltovice - plovárna (Tüppelsgrün - Schwimmbad) 12.1km
Skelná Hu (Glashütte) 12.3km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 12.3km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 12.3km
Tisová (Theißau) 12.3km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 12.3km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 12.3km
Ètyødomí (Vierhäuser) 12.4km
Výletní restaurace na Pajndlu (Výletní restaurace na Pajndlu) 12.4km
Bøidlová (Schieferhütten) 12.5km
Lobzy (Lobs) 12.5km
Lišèí Kout (Fuchswinkel) 12.5km
Schneeberger (Schneeberger) 12.5km
Stegmühle (Stegmühle) 12.6km
Rusov (Reissengrün) 12.7km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 12.7km
Sejfy (Saifenhäusel) 12.8km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 12.9km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 13.0km
Kamenice (Steinbach) 13.0km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 13.1km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 13.1km
Dùl Otto (Frühbuss) 13.2km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 13.2km
Milíøe (Kohling) 13.2km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 13.4km
U Hansla (Beim Hansl) 13.5km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 13.5km
Domy Tellerovy (Tellerhäuser) 13.6km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 13.7km
Ve Vlèí (Wolfshof) 13.7km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 13.7km
Na písku (Am Sand) 13.7km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 13.9km
Bošíøany (Poschitzau) 14.0km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 14.1km
Soví hu (Soví hu) 14.1km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 14.2km
Chaloupky (Neuhaus) 14.3km
Vlèinec (Wölfling) 14.3km
Thumsermühle (Thumsermühle) 14.4km
Frankenhau (Frankenhau) 14.5km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 14.6km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 14.9km
Melter (Melter) 15.0km
Voglsmühle (Voglsmühle) 15.1km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 15.1km
Horní Slavkov (Schlagenwald) 15.2km
Schödlùv dvùr (Schödlhof) 15.2km
Kfely (Gfell) 15.3km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 15.4km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 15.4km
Cínové doly Pernink (Cínové doly Pernink) 15.4km
Kempfmühle (Kempfmühle) 15.5km
Arnoltov (Arnitzgrün) 15.5km
Bystøina (Reichenbach) 15.5km
Rolava (Sauersack) 15.6km
Pernink ZOO (Pernink ZOO ) 15.6km
Horní Slavkov dìkanství (Horní Slavkov dìkanství) 15.6km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 15.7km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 15.7km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 15.8km
Grundhäuser (Grundhäuser) 15.8km
U Smrkù (Fichten Mühle) 15.8km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 15.8km
Puškaøov (Putzenhof) 15.8km
Kohlùv mlýn (Kohlenmühle) 15.8km
Nový mlýn (Neumühle) 15.9km
U Smrkù (Fichtenhof) 15.9km
Rovná (Ebmeth) 15.9km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 16.1km
Grundmühle (Grundmühle) 16.1km
Leinmühle (Leinmühle) 16.1km
Vìtrný dvùr (Windhof) 16.1km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 16.2km
Sägewerk (Sägewerk) 16.2km
Vranov (Frohnau) 16.3km
Allisùv mlýn (Allismühle) 16.3km
Schönfeldský Lán (Schenfelder Hub) 16.5km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 16.6km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 16.6km
Höflovy chalupy (Höflhäuser) 16.6km
Pachthäuser (Pachthäuser) 16.6km
Wasserstadt (Wasserstadt) 16.7km
Modesgrund (Modesgrund) 16.7km
Vogelhof (Vogelhof) 16.8km
Krásná Lípa (Schönlind) 16.8km
Jelení (Hirschenstand) 16.8km
Köpelhof (Köpelhof) 16.8km
Lán (Hub) 16.8km
Wiesenthal (Wiesenthal) 16.8km
Leinmühle (Leinmühle) 16.9km
Balassmühle (Balassmühle) 16.9km
Nancy (Nancy) 17.0km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 17.0km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 17.0km
Lánský dvùr (Lehnshof) 17.0km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 17.1km
Dùlní závod Rolava (Betrieb Sauersack) 17.1km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 17.2km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 17.2km
Dvoreèky (Krainhof) 17.3km
Reimundmühle (Reimundmühle) 17.3km
Týmov (Tiefengrün) 17.4km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 17.4km
U Lesa (Waldhäuser) 17.4km
Smrèná (Fichtelberg) 17.4km
Kronesberg (Kronesberg) 17.5km
Köllerhauser (Köllerhauser) 17.5km
Ehrlich (Ehrlich) 17.6km
Studánka (Schönbrunn) 17.9km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 17.9km
Bretmühl (Bretmühl) 17.9km
Na Strašidlech (Heinrichstein) 17.9km
Kovárna (Waffenschmiede) 18.0km
Libava (Liebau) 18.1km
Ostrov (Wöhr) 18.1km
Hotel Imperial (Sporthotel Imperial) 18.2km
Na dílcích (Grabenhäusl) 18.2km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 18.3km
Lesík (Lessig) 18.3km
Glashütten (Glashütten) 18.4km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 18.5km
Grundzienerhäuser (Grundzienerhäuser) 18.6km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 18.8km
U myslivny (Schützenhäuseln) 18.8km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 18.8km
Lohmühle (Lohmühle) 18.8km
Høebeèná (Hengstererben) 18.8km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 18.9km
Blatenský vrch - hotel (Hotel Plattenberg) 18.9km
Dolský mlýn (Grundmühle) 18.9km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 19.0km
Bublava - Aschberg (Schwaderbach - Aschberg) 19.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 19.1km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 19.2km
Milešov (Müllersgrün) 19.2km
Schneidmühle (Schneidmühle) 19.3km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 19.3km
Smolné Pece (Pechöfen) 19.3km
U Bauerù (Beim Bauer) 19.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 19.4km
Peintmühle (Peintmühle) 19.4km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 19.4km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 19.5km
Trojice (Frühmesse) 19.6km
Nová Ves (Neudorf) 19.6km
Mrlina (Totenbach) 19.6km
Hochofen (Hochofen) 19.7km
Sla (Moorlohe) 19.8km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 19.8km
Špinavá Putika (Dreckschänke) 19.8km
Stráò (Ziegenschacht) 19.8km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 19.9km
Bludná (Irrgang) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist