PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 4.2.2010] 
Heinlùv mlýn  (Heinlmühle)   také: Petersmühle,

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Rudolec)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.13814 12.62697 GPS - st1/èp.27 Zdenìk Pechar 4.2.2010  


Okolí (do 10km):
Cihelna (Ziegelhütte) 0.4km
Mýtina (Hau) 0.8km
Kamenice (Steinbach) 1.8km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 1.9km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 1.9km
Tisová (Theißau) 1.9km
Voskárna (Wachshütte) 1.9km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 2.1km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 2.6km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 2.8km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 3.2km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 3.2km
Paseka (Schwand) 3.2km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 3.3km
Bystøina (Reichenbach) 3.4km
Thumsermühle (Thumsermühle) 3.5km
Dvory (Maierhöfen) 3.5km
Arnoltov (Arnitzgrün) 3.5km
Grundhäuser (Grundhäuser) 3.5km
Nový mlýn (Neumühle) 3.6km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 3.6km
U Smrkù (Fichten Mühle) 3.7km
Grundmühle (Grundmühle) 3.8km
Novina (Grün) 3.8km
Haselhöfe (Haselhöfe) 3.9km
U Smrkù (Fichtenhof) 4.0km
Lobzy (Lobs) 4.1km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 4.2km
Kytlice (Kitlitzdorf) 4.2km
Sägewerk (Sägewerk) 4.4km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 4.4km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 4.6km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 4.6km
Rovná (Ebmeth) 4.6km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 4.6km
Krásná Lípa (Schönlind) 4.8km
Vítkov (Wudingrün) 4.8km
Železný Hamr (Eisenhammer) 4.9km
Železný mlýn (Železný mlýn) 4.9km
Lísková (Haselbach) 5.0km
Aussenhof (Aussenhof) 5.0km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 5.0km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 5.0km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 5.0km
Pod kopcem (Berghof) 5.0km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 5.0km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 5.0km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 5.1km
Týmov (Tiefengrün) 5.1km
Bukovany (Buckwa) 5.3km
Am Hammel (Am Hammel) 5.3km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 5.4km
Dvoreèky (Krainhof) 5.5km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 5.5km
U Lesa (Waldhäuser) 5.6km
Na kopci (Berghäuser) 5.6km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 5.7km
Studánka (Schönbrunn) 5.7km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 5.8km
Ostrov (Wöhr) 5.8km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 5.8km
Vranov (Frohnau) 5.9km
Rusov (Reissengrün) 6.0km
Vogelhof (Vogelhof) 6.0km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 6.1km
Kovárna (Waffenschmiede) 6.1km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 6.1km
Melter (Melter) 6.1km
Milíøe (Kohling) 6.2km
Libava (Liebau) 6.3km
Habartov (Habersbirk) 6.4km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 6.5km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 6.7km
Allisùv mlýn (Allismühle) 6.7km
Mühlpeint (Mühlpeint) 6.8km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 6.9km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 6.9km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 6.9km
Schneidmühle (Schneidmühle) 7.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 7.0km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 7.0km
U Bauerù (Beim Bauer) 7.1km
Peintmühle (Peintmühle) 7.1km
Leinmühle (Leinmühle) 7.2km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 7.2km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 7.3km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 7.3km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 7.3km
Lvov (Löwenhof) 7.4km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 7.4km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 7.4km
Sla (Moorlohe) 7.5km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 7.5km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 7.5km
Geyerau (Geyerau) 7.6km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 7.6km
Balassmühle (Balassmühle) 7.6km
V úžlabí (Kahr) 7.7km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 7.7km
Hochofen (Hochofen) 7.7km
Smrkovec (Schönficht) 7.9km
Reimundmühle (Reimundmühle) 8.1km
Trojice (Frühmesse) 8.3km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 8.4km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 8.5km
Kempfmühle (Kempfmühle) 8.6km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 8.6km
Ehrlich (Ehrlich) 8.6km
Týn (Thein) 8.7km
Vogeleis (Vogeleis) 8.7km
Auglmühle (Auglmühle) 9.0km
Dolský mlýn (Grundmühle) 9.1km
Grundhauser (Grundhauser) 9.1km
Železný mlýn (Eisenhammer) 9.1km
Jehlièná (Grasseth) 9.1km
Markvarec (Marklesgrün) 9.3km
Na Lillu (Beim Lill) 9.3km
Milikov (Miltigau) 9.3km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 9.3km
Frankenhau (Frankenhau) 9.4km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 9.4km
Tìšov (Teschau) 9.6km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 9.6km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 9.8km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 9.9km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 10.0km
Hartenberk (Hartenberg) 10.0km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 10.0km

Okolí (10-20km):
Tilingmühle (Tilingmühle) 10.1km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 10.2km
Alberov (Albernhof) 10.2km
Voglsmühle (Voglsmühle) 10.3km
Kneipelbach (Kneipelbach) 10.3km
Reuth (Reuth) 10.3km
Lesík (Waldl) 10.3km
Hammergut (Hammergut) 10.4km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 10.4km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 10.4km
Nové Sedlo (Neusattl) 10.5km
Loket (Elbogen) 10.5km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 10.6km
Úval (Grün) 10.6km
Petrova štola (Peterstollen) 10.7km
Kraushof (Kraushof) 10.7km
Rinlhau (Rinlhau) 10.7km
Rinnlhau (Rinnlhau) 10.7km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 10.8km
U myslivny (Schützenhäuseln) 10.8km
Kvìtná (Plumberg) 10.9km
Jetelištì (Kleeacker) 10.9km
Hartoušov (Hartessenreuth) 11.0km
Kunstmühle (Kunstmühle) 11.0km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 11.0km
Lipnice (Littmitz) 11.1km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 11.2km
Stegmühle (Stegmühle) 11.2km
Stoinamühle (Stoinamühle) 11.2km
Dùl Union II (Unionschacht II) 11.2km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 11.3km
Steinloh (Steinloh) 11.3km
Horka (Berg) 11.4km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 11.4km
Puškaøov (Putzenhof) 11.4km
Ve Vlèí (Wolfshof) 11.4km
Mäntling (Mäntling) 11.5km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 11.5km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 11.6km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 11.6km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 11.6km
Na písku (Am Sand) 11.7km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 11.7km
Vackovec (Watzgenreuth) 11.8km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 11.8km
U Hansla (Beim Hansl) 11.9km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 11.9km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 11.9km
Schönfeldský Lán (Schenfelder Hub) 11.9km
Nová Ves (Neudorf) 12.0km
Lohmühle (Lohmühle) 12.1km
Horní Slavkov (Schlagenwald) 12.1km
Hnìvín (Knöba) 12.2km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 12.2km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 12.2km
Leinmühle (Leinmühle) 12.2km
Vrbová (Förba) 12.3km
Libnov (Liebenau) 12.3km
Sklárny (Glashütten) 12.3km
U Voglerù (Vogler) 12.3km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 12.3km
Prameny (Sangerberg) 12.3km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 12.3km
Dolský mlýn (Grundmühle) 12.3km
Na dílcích (Grabenhäusl) 12.3km
Schödlùv dvùr (Schödlhof) 12.3km
Doubrava (Doberau) 12.4km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 12.4km
Rotha (Rotha) 12.4km
Na palouku (Auhöfel) 12.4km
Abteimühle (Abteimühle) 12.4km
Fränzmühle (Fränzmühle) 12.4km
Köpelhof (Köpelhof) 12.4km
Stinglmühle (Stinglmühle) 12.5km
Lán (Hub) 12.5km
Bošíøany (Poschitzau) 12.6km
Lánský dvùr (Lehnshof) 12.6km
Stupice (Stobitzhof) 12.7km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 12.7km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 12.7km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 12.8km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 12.8km
Bor (Haid) 12.9km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 12.9km
Na Kopci (Berghäuser) 13.0km
Leimbruck (Leimbruck) 13.0km
Ždírnice (Schirnitz) 13.0km
Finkenmühle (Finkenmühle) 13.0km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 13.0km
Ovèárna (Schäferei) 13.0km
Ottmühle (Ottmühle) 13.1km
Garstnermühle (Garstnermühle) 13.1km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 13.1km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 13.1km
Nový Dvùr (Neuhof) 13.2km
Stará (Altengrün) 13.2km
Jesenice (Gassnitz) 13.3km
Bernov (Bernau) 13.4km
Grillnmühle (Grillnmühle) 13.4km
Schmalenhof (Schmalenhof) 13.4km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 13.6km
Podhoøí (Hunschgrün) 13.7km
Mlýnek (Mühlgrün) 13.8km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 13.8km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 13.8km
Skelná Hu (Glashütte) 13.9km
Vøesová (Doglasgrün) 14.0km
Ovèárna (Schäferei) 14.1km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 14.2km
Smrèí (Krondorf) 14.4km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 14.4km
Lochmühle (Lochmühle) 14.4km
Loch (Loch) 14.4km
Haidhäusel (Haidhäusel) 14.5km
Fritzùv mlýn (Fritz-Mühle) 14.5km
Køemenitá (Greisbach) 14.6km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 14.6km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 14.6km
Staré Hory (Horn) 14.8km
Žehrov (Zehrerberg) 14.8km
Èižebná (Zweifelsreith) 15.0km
Svažec (Ehmet) 15.0km
Žírnice (Neuhaus) 15.0km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 15.1km
Schöpplùv mlýn (Schöppelmühle) 15.1km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 15.3km
Spálený mlýn (Brandmühle) 15.5km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 15.6km
Nimrod (Nimrod) 15.6km
Horní Hamr (Obere Hammer) 15.7km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 15.8km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 15.9km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 15.9km
Na Rabì (Raberhäuser) 16.0km
Stoh (Schober) 16.1km
Gföllerhäuser (Gföllerhäuser) 16.1km
Brtná (Zeidlweid) 16.2km
Smolnice (Pechgrün) 16.4km
Nový mlýn (Neumühle) 16.7km
Lískovec (Haselhof) 16.8km
Božièany - porcelánka (Poschetzau - Porzellanfabrik) 16.8km
Ètyødomí (Vierhäuser) 16.9km
Na Hrázi (Wehrmühle) 17.0km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 17.1km
Porklmühle (Porklmühle) 17.1km
Bohuslav (Paslas) 17.1km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 17.6km
Studená Voda (Kalt Wasser) 17.6km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 17.7km
Hamr (Waffenhammer) 17.7km
Steinhammer (Steinhammer) 17.7km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 17.8km
Liboc (Frankenhammer) 18.0km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 18.0km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 18.0km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 18.0km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 18.1km
Vysoká (Maiersgrün) 18.1km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 18.2km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 18.2km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 18.2km
Dianin Dvùr (Dianahof) 18.2km
Schleppermühle (Schleppermühle) 18.4km
Winkelmühle (Winkelmühle) 18.4km
Steingrube (Steingrube) 18.5km
Muglaugl (Muglaugl) 18.5km
Pazderenský mlýn (Leinschlagmühle) 18.5km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 18.6km
Pouš (Oedt) 18.7km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 18.8km
Buchhausl (Buchhausl) 18.8km
Leinmühle (Leinmühle) 18.8km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 18.9km
Neuhäuser (Neuhäuser) 18.9km
Obermühle (Obermühle) 18.9km
Untermühle (Untermühle) 18.9km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 19.0km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 19.0km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 19.0km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 19.1km
Hennermühle (Hennermühle) 19.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 19.1km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 19.1km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 19.1km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 19.2km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 19.3km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 19.3km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 19.5km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 19.8km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 19.8km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 19.8km
Schwank (Schwank) 19.9km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 19.9km
Podhorní mlýn (Bader Mühle) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist