PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 3.2.2010] 
Finkùv mlýn  (Finkenmühle)

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Arnoltov)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Vojenský výcvikový prostor Prameny -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.11547 12.57953 GPS - st.59/èp.33 Zdenìk Pechar 3.2.2010  


Okolí (do 10km):
Sägewerk (Sägewerk) 0.5km
Arnoltov (Arnitzgrün) 1.0km
Thumsermühle (Thumsermühle) 1.5km
Dvoreèky (Krainhof) 1.6km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 1.6km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 1.7km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 2.0km
Vogelhof (Vogelhof) 2.1km
Libava (Liebau) 2.4km
Studánka (Schönbrunn) 2.4km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 2.5km
Nový mlýn (Neumühle) 2.5km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 2.7km
Grundmühle (Grundmühle) 2.9km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 3.0km
Týmov (Tiefengrün) 3.3km
Tisová (Theißau) 3.4km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 3.5km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 3.5km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 3.5km
Grundhäuser (Grundhäuser) 3.6km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 3.7km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 3.7km
Schneidmühle (Schneidmühle) 3.8km
Mühlpeint (Mühlpeint) 3.8km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 4.0km
Trojice (Frühmesse) 4.1km
Mýtina (Hau) 4.1km
Bystøina (Reichenbach) 4.1km
Ostrov (Wöhr) 4.2km
Cihelna (Ziegelhütte) 4.2km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 4.2km
U Smrkù (Fichten Mühle) 4.3km
U Bauerù (Beim Bauer) 4.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 4.4km
Sla (Moorlohe) 4.6km
Peintmühle (Peintmühle) 4.6km
U Smrkù (Fichtenhof) 4.7km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 4.9km
Krásná Lípa (Schönlind) 5.0km
Kamenice (Steinbach) 5.1km
Dvory (Maierhöfen) 5.2km
Rusov (Reissengrün) 5.3km
Smrkovec (Schönficht) 5.3km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 5.4km
Voskárna (Wachshütte) 5.4km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 5.4km
Haselhöfe (Haselhöfe) 5.6km
Tìšov (Teschau) 5.7km
Milikov (Miltigau) 5.7km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 5.7km
Kovárna (Waffenschmiede) 5.8km
U Lesa (Waldhäuser) 5.8km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 5.9km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 5.9km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 5.9km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 6.0km
Rovná (Ebmeth) 6.0km
Bukovany (Buckwa) 6.1km
Kytlice (Kitlitzdorf) 6.1km
Kempfmühle (Kempfmühle) 6.4km
Dolský mlýn (Grundmühle) 6.4km
Grundhauser (Grundhauser) 6.4km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 6.4km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 6.4km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 6.4km
Úval (Grün) 6.5km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 6.6km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 6.7km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 6.8km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 6.8km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 6.8km
Hochofen (Hochofen) 6.9km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 6.9km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 6.9km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 7.1km
Kneipelbach (Kneipelbach) 7.1km
Paseka (Schwand) 7.1km
Habartov (Habersbirk) 7.2km
Mäntling (Mäntling) 7.3km
Stoinamühle (Stoinamühle) 7.3km
Geyerau (Geyerau) 7.3km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 7.4km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 7.5km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 7.5km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 7.6km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 7.6km
V úžlabí (Kahr) 7.7km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 7.7km
Auglmühle (Auglmühle) 7.7km
Lobzy (Lobs) 7.7km
Vranov (Frohnau) 7.7km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 7.7km
Železný mlýn (Eisenhammer) 7.8km
Novina (Grün) 7.9km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 7.9km
Hartoušov (Hartessenreuth) 8.0km
Frankenhau (Frankenhau) 8.0km
Lísková (Haselbach) 8.0km
Am Hammel (Am Hammel) 8.1km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 8.1km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 8.3km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 8.4km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 8.4km
Aussenhof (Aussenhof) 8.5km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 8.5km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 8.5km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 8.5km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 8.6km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 8.6km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 8.6km
Vrbová (Förba) 8.7km
Voglsmühle (Voglsmühle) 8.7km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 8.7km
Melter (Melter) 8.7km
Allisùv mlýn (Allismühle) 8.8km
Hnìvín (Knöba) 8.9km
Vackovec (Watzgenreuth) 8.9km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 8.9km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 8.9km
Ottmühle (Ottmühle) 9.0km
Vítkov (Wudingrün) 9.0km
Železný Hamr (Eisenhammer) 9.0km
Železný mlýn (Železný mlýn) 9.0km
Leinmühle (Leinmühle) 9.0km
Leimbruck (Leimbruck) 9.1km
Jesenice (Gassnitz) 9.2km
Nový Dvùr (Neuhof) 9.2km
Ždírnice (Schirnitz) 9.2km
Pod kopcem (Berghof) 9.2km
Sklárny (Glashütten) 9.3km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 9.5km
Grillnmühle (Grillnmühle) 9.5km
Markvarec (Marklesgrün) 9.5km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 9.5km
Doubrava (Doberau) 9.6km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 9.6km
Balassmühle (Balassmühle) 9.6km
Milíøe (Kohling) 9.6km
Na kopci (Berghäuser) 9.7km
Kunstmühle (Kunstmühle) 9.8km
Na Lillu (Beim Lill) 9.8km
Finkenmühle (Finkenmühle) 9.8km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 9.9km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 9.9km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 10.0km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 10.0km
Reimundmühle (Reimundmühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Stinglmühle (Stinglmühle) 10.1km
Horka (Berg) 10.2km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 10.2km
Vokov (Wogau) 10.3km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 10.3km
Stupice (Stobitzhof) 10.7km
Ehrlich (Ehrlich) 10.7km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 10.7km
Døenice (Treunitz) 10.8km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 10.8km
Žírnice (Neuhaus) 10.9km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 10.9km
Stegmühle (Stegmühle) 10.9km
Lvov (Löwenhof) 10.9km
Kvìtná (Plumberg) 11.0km
Rinlhau (Rinlhau) 11.0km
Rinnlhau (Rinnlhau) 11.0km
Starost (Sorgen) 11.1km
Mostek (Bruck) 11.3km
Bor (Haid) 11.3km
Polní mlýn (Fehlamühle) 11.4km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 11.4km
U Hansla (Beim Hansl) 11.4km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 11.6km
Týn (Thein) 11.6km
Dìvín (Döba) 11.8km
Hartenberk (Hartenberg) 11.8km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 11.9km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 12.3km
Mechová (Mies) 12.3km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 12.3km
Rotha (Rotha) 12.3km
Mlýnek (Mühlgrün) 12.4km
Tilingmühle (Tilingmühle) 12.4km
Köstelhof (Köstelhof) 12.6km
Na Kopci (Berghäuser) 12.6km
Brtná (Zeidlweid) 12.6km
Petrova štola (Peterstollen) 12.6km
Na palouku (Auhöfel) 12.6km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 12.7km
Reuth (Reuth) 12.8km
Hammergut (Hammergut) 12.9km
Vogeleis (Vogeleis) 12.9km
Abteimühle (Abteimühle) 12.9km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 12.9km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 12.9km
U myslivny (Schützenhäuseln) 12.9km
Ovèárna (Schäferei) 13.0km
Jehlièná (Grasseth) 13.0km
Prameny (Sangerberg) 13.0km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 13.0km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 13.1km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 13.1km
Fränzmühle (Fränzmühle) 13.1km
Libnov (Liebenau) 13.2km
Kraushof (Kraushof) 13.3km
Lesík (Waldl) 13.3km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 13.4km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 13.4km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 13.5km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 13.5km
Lesná (Wallhof) 13.6km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 13.6km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 13.7km
Spálený dvùr (Brandhof) 13.8km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 13.8km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 13.9km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 14.0km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 14.0km
Bernov (Bernau) 14.0km
Alberov (Albernhof) 14.0km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 14.0km
Skelná Hu (Glashütte) 14.1km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 14.2km
Smrèí (Krondorf) 14.2km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 14.3km
Brandhof (Brandhof) 14.3km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 14.3km
Èižebná (Zweifelsreith) 14.4km
Loket (Elbogen) 14.6km
Steinloh (Steinloh) 14.7km
Lipnice (Littmitz) 14.7km
Nové Sedlo (Neusattl) 14.7km
Svažec (Ehmet) 14.8km
Stoh (Schober) 14.8km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 14.9km
Buchhausl (Buchhausl) 14.9km
Vysoká (Maiersgrün) 14.9km
Garstnermühle (Garstnermühle) 14.9km
Lískovec (Haselhof) 14.9km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 15.0km
Jetelištì (Kleeacker) 15.0km
Haidhäusel (Haidhäusel) 15.0km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 15.1km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 15.1km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 15.1km
Nimrod (Nimrod) 15.1km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 15.2km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 15.2km
Dùl Union II (Unionschacht II) 15.2km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 15.3km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 15.4km
Na Rabì (Raberhäuser) 15.6km
Oldøichov (Ullersgrün) 15.7km
Muglaugl (Muglaugl) 15.7km
Schleppermühle (Schleppermühle) 15.7km
Mýtina (Alt Albenreut) 15.8km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 15.8km
U Voglerù (Vogler) 15.8km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 16.0km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 16.0km
Hennermühle (Hennermühle) 16.1km
Stará (Altengrün) 16.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 16.2km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 16.2km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 16.3km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 16.3km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 16.5km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 16.7km
Staré Hory (Horn) 16.7km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 16.8km
Winkelmühle (Winkelmühle) 16.8km
Na Dole (Schachthäuser) 16.9km
Božetín (Fasattengrün) 16.9km
Boden (Boden) 16.9km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 16.9km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 16.9km
Schneidermühle (Schneidermühle) 16.9km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 16.9km
Háj (Grafengrün) 17.1km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 17.1km
Waldhäusel (Waldhäusel) 17.2km
Dianin Dvùr (Dianahof) 17.3km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 17.4km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 17.4km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 17.5km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 17.6km
Ètyødomí (Vierhäuser) 17.6km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 17.6km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 17.6km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 17.7km
Lochmühle (Lochmühle) 17.7km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 17.7km
Vøesová (Doglasgrün) 17.7km
Loch (Loch) 17.8km
Hamr (Waffenhammer) 18.0km
Steinhammer (Steinhammer) 18.0km
Køemenitá (Greisbach) 18.1km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 18.2km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 18.3km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 18.4km
Žehrov (Zehrerberg) 18.4km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 18.4km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 18.5km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 18.5km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 18.6km
Liboc (Frankenhammer) 18.7km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 18.8km
Steingrube (Steingrube) 18.9km
Opatov (Absroth) 19.0km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 19.0km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 19.1km
Kyks (Kix) 19.1km
Teichmühle (Teichmühle) 19.2km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 19.4km
Finkenmühle (Finkenmühle) 19.4km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 19.4km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 19.5km
Na Štole (Stollmühle) 19.6km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 19.6km
Vogelmühle (Vogelmühle) 19.7km
Rebmühle (Rebmühle) 19.7km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 19.7km
Grünmühle (Grünmühle) 19.8km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 19.8km
Gföllerhäuser (Gföllerhäuser) 19.8km
König Mühle (König Mühle) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist