PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 2.2.2010] 
Wernerùv mlýn  (Wernermühle)

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Nová Ves)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.18375 12.42797 GPS - st.36/èp.19 Zdenìk Pechar 2.2.2010  


Okolí (do 10km):
Spálený dvùr (Brandhof) 0.8km
Brandhof (Brandhof) 1.3km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 1.5km
Mlýnek (Mühlgrün) 1.6km
Mostek (Bruck) 1.8km
Dìvín (Döba) 2.0km
Bor (Haid) 2.0km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 2.1km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 2.4km
Lesná (Wallhof) 2.5km
Stupice (Stobitzhof) 2.5km
Ovèárna (Schäferei) 2.5km
Chata (Wetterhütte) 2.8km
Suchá (Dürr) 3.1km
Stinglmühle (Stinglmühle) 3.3km
Weissmühle (Weissmühle) 3.4km
Horka (Berg) 3.7km
Zelená (Grün) 3.8km
Polní mlýn (Fehlamühle) 3.8km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 3.9km
Kunstmühle (Kunstmühle) 4.1km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 4.4km
Dolní zámek (Unterschloss) 4.4km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 4.4km
Èižebná (Zweifelsreith) 4.4km
Horní zámek (Oberschloss) 4.6km
Soos (Soos) 4.6km
Na Dole (Schachthäuser) 4.6km
Starost (Sorgen) 4.6km
U Hansla (Beim Hansl) 4.6km
Voglsmühle (Voglsmühle) 4.6km
Doubrava (Doberau) 4.7km
Na Kopci (Berghäuser) 4.7km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 4.7km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 5.0km
Oldøichov (Ullersgrün) 5.0km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 5.0km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 5.1km
Vackovec (Watzgenreuth) 5.3km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 5.3km
Herrenmühle (Herrenmühle) 5.4km
Na Rabì (Raberhäuser) 5.4km
Frankenhau (Frankenhau) 5.4km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 5.5km
Stegmühle (Stegmühle) 5.5km
Božetín (Fasattengrün) 5.6km
Svažec (Ehmet) 5.6km
Smrèí (Krondorf) 5.6km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 5.7km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 5.7km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 5.7km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 5.7km
Kyselka (Mattelberg) 6.0km
Kohlmühle (Kohlmühle) 6.0km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 6.0km
Hartoušov (Hartessenreuth) 6.2km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 6.3km
U Bártù (Barthaus) 6.3km
Velký Rybník (Grossenteich) 6.4km
Eberhof (Eberhof) 6.4km
Kvìtná (Plumberg) 6.4km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 6.5km
Vackov (Watzkenreuth) 6.6km
Hnìvín (Knöba) 6.6km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 6.6km
Kempfmühle (Kempfmühle) 6.6km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 6.6km
Bärenteich (Bärenteich) 6.7km
Untere Mühle (Untere Mühle) 6.7km
Smrèina (Ermesgrün) 6.8km
Skelná Hu (Glashütte) 6.8km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 6.9km
Obere Mühle (Obere Mühle) 7.1km
Markvarec (Marklesgrün) 7.1km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 7.5km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 7.6km
Teichmühle (Teichmühle) 7.6km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 7.6km
Geyerau (Geyerau) 7.6km
V úžlabí (Kahr) 7.7km
Vrbová (Förba) 7.8km
Na Lillu (Beim Lill) 7.8km
U Brodu (Furthhäusel) 7.9km
Opatov (Absroth) 7.9km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 7.9km
Prüllermühle (Prüllermühle) 8.0km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 8.0km
Vogelmühle (Vogelmühle) 8.0km
Bernov (Bernau) 8.0km
Grünmühle (Grünmühle) 8.1km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 8.1km
Vokov (Wogau) 8.2km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 8.2km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 8.3km
Železný Hamr (Eisenhammer) 8.5km
Libnov (Liebenau) 8.7km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 8.8km
Výspa (Dürrengrün) 8.9km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 8.9km
Schirlmühle (Schirlmühle) 8.9km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 8.9km
Rusov (Reissengrün) 8.9km
Hamr (Waffenhammer) 9.0km
Steinhammer (Steinhammer) 9.0km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 9.1km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 9.1km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 9.1km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 9.1km
Rebmühle (Rebmühle) 9.1km
Bärnhaus (Bärnhaus) 9.3km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 9.3km
Ludabrunn (Ludabrunn) 9.5km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 9.5km
Habartov (Habersbirk) 9.5km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 9.6km
Zeiselhause (Zeiselhause) 9.6km
Otov (Ottengrün) 9.7km
Neuengrün (Neuengrün) 9.8km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 9.8km
Dvoreèek (Höflasgut) 10.0km
Weisenmeister (Weisenmeister) 10.0km
Steingrube (Steingrube) 10.0km
Ètyødomí (Vierhäuser) 10.0km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 10.0km

Okolí (10-20km):
Schindelberg (Schindelberg) 10.1km
Èerná (Schwarzenbach) 10.1km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 10.1km
Bukovany (Buckwa) 10.1km
Berghaus (Berghaus) 10.2km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 10.3km
Liboc (Frankenhammer) 10.3km
Köstelhof (Köstelhof) 10.4km
Jedlièná (Tannenberg) 10.5km
Valtéøov (Waltersgrün) 10.6km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 10.7km
Röthenbach (Röthenbach) 10.8km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 10.9km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 11.0km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 11.1km
Hazlov (Haslau) 11.2km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 11.2km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 11.2km
Hartenberk (Hartenberg) 11.2km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 11.3km
Hleïsebe (Siehdichfür) 11.3km
Petrova štola (Peterstollen) 11.3km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 11.4km
Vogelhof (Vogelhof) 11.5km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 11.5km
Thumsermühle (Thumsermühle) 11.6km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 11.6km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 11.6km
Herrenmühle (Herrenmühle) 11.7km
Stockmühle (Stockmühle) 11.7km
Schwank (Schwank) 11.7km
Haselhöfe (Haselhöfe) 11.7km
Kytlice (Kitlitzdorf) 11.7km
Drahtmühle (Drahtmühle) 11.8km
Waldschenke (Waldschänke) 11.8km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 11.8km
Dvory (Maierhöfen) 11.8km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 11.9km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 11.9km
Garstnermühle (Garstnermühle) 11.9km
Horní Paseky (Oberreuth) 12.0km
Rodig (Rodig) 12.2km
Rudolfinum (Rudolfinum) 12.2km
Thumsermühle (Thumsermühle) 12.2km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 12.3km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 12.3km
Skalka (Stein) 12.6km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 12.6km
Tilingmühle (Tilingmühle) 12.6km
Fischerhof (Fischerhof) 12.7km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 12.7km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 12.8km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 12.8km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 12.8km
Údolí Ohøe (Egerthal) 12.9km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 12.9km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 12.9km
Jesenice (Gassnitz) 12.9km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 12.9km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 12.9km
Tisová (Theißau) 12.9km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 13.0km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 13.0km
Trojice (Frühmesse) 13.0km
U Rybáka (Fischerwohnung) 13.1km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 13.1km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 13.1km
Døenice (Treunitz) 13.1km
Staré Hory (Horn) 13.1km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 13.1km
Franky (Franken) 13.2km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 13.2km
Kostelní (Kirchberg) 13.2km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 13.3km
Kámen (Stein) 13.3km
Hammergut (Hammergut) 13.3km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 13.4km
Sägewerk (Sägewerk) 13.4km
Reuth (Reuth) 13.4km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 13.5km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 13.5km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 13.6km
Kraushof (Kraushof) 13.7km
Mäntling (Mäntling) 13.8km
Libava (Liebau) 13.8km
Dvoreèky (Krainhof) 13.8km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 13.9km
Arnoltov (Arnitzgrün) 13.9km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 14.0km
Tùnì (Liebeneck) 14.0km
Zadní Loch (Hinterloch) 14.3km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 14.3km
Ottmühle (Ottmühle) 14.3km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 14.3km
Kahlermühle (Kahlermühle) 14.4km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 14.4km
Mechová (Mies) 14.5km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 14.5km
Úval (Grün) 14.5km
Poèátky (Ursprung) 14.6km
Pøední Loch (Vorderloch) 14.7km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 14.7km
Svatá Anna (Sankt Anna) 14.7km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 14.7km
Tìšov (Teschau) 14.8km
Studánka (Schönbrunn) 14.8km
Dobrošov (Tobiesenreuth) 15.0km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 15.0km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 15.0km
Podhrad (Pograth) 15.0km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 15.1km
Pomezná (Markhausen) 15.2km
Pomezná (Markhausen) 15.2km
Boden (Boden) 15.2km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 15.2km
Èervený mlýn (Rothmühle) 15.3km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 15.3km
Žírnice (Neuhaus) 15.4km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 15.5km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 15.5km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 15.6km
Langmühle (Langmühle) 15.7km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 15.7km
Stoinamühle (Stoinamühle) 15.7km
Schneidmühle (Schneidmühle) 15.7km
Rathsam (Rathsam) 15.9km
Hechtova My (Hechthau) 15.9km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 16.0km
Milikov (Miltigau) 16.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 16.0km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 16.1km
Nový Dvùr (Neuhof) 16.1km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 16.2km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 16.4km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 16.5km
Wildenhof (Wildenhof) 16.6km
Sla (Moorlohe) 16.6km
U Bauerù (Beim Bauer) 16.6km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 16.7km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 16.7km
Mühlpeint (Mühlpeint) 16.8km
Peintmühle (Peintmühle) 16.9km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 17.0km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 17.0km
Leimbruck (Leimbruck) 17.0km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 17.1km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 17.2km
Wies (Wies) 17.2km
Grillnmühle (Grillnmühle) 17.2km
Ždírnice (Schirnitz) 17.4km
Smrkovec (Schönficht) 17.5km
Slapany (Schloppenhof) 17.6km
Kneipelbach (Kneipelbach) 17.7km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 17.8km
Krásná Lípa (Schönlind) 18.0km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 18.0km
Dorfmühle (Dorfmühle) 18.1km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 18.1km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 18.2km
Dolský mlýn (Grundmühle) 18.2km
Grundhauser (Grundhauser) 18.2km
Brusírna (Schleifermühle) 18.4km
Sandner (Sandner) 18.7km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 18.9km
Hranièná (Markhausen) 19.1km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 19.1km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 19.2km
Obora (Hochgarth) 19.2km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 19.3km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 19.5km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 19.7km
Finkenmühle (Finkenmühle) 19.7km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 19.8km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 19.8km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist