PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 31.1.2010] 
Lišèí farma  (Fuchsfarm)

Kategorie: Samota   (správní obec: Oldøichov)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Hranièní pásmo -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.98417 12.50850 GPS - pùvodní katastr Zdenìk Pechar 31.1.2010  


Okolí (do 10km):
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 1.5km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 1.9km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 2.3km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 2.3km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 2.4km
Buchhausl (Buchhausl) 2.4km
Waldhäusel (Waldhäusel) 2.7km
Brtná (Zeidlweid) 2.9km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 3.0km
Vysoká (Maiersgrün) 3.0km
Háj (Grafengrün) 3.2km
Schneidermühle (Schneidermühle) 3.5km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 3.6km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 3.6km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 3.8km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 4.3km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 4.3km
Hennermühle (Hennermühle) 4.5km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 4.6km
Boden (Boden) 4.7km
Mýtina (Alt Albenreut) 4.9km
Nové Mohelno (Neumugl) 5.0km
Finkenmühle (Finkenmühle) 5.0km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 5.4km
Muglaugl (Muglaugl) 5.4km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 5.7km
Schleppermühle (Schleppermühle) 5.8km
Slatiny (Lohhäuser) 6.1km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 6.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 6.2km
Grillnmühle (Grillnmühle) 6.3km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 6.3km
Ždírnice (Schirnitz) 6.4km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 6.5km
Leimbruck (Leimbruck) 6.6km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 6.6km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 6.7km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 6.9km
Nový Dvùr (Neuhof) 7.0km
Finkenmühle (Finkenmühle) 7.2km
Sklárny (Glashütten) 7.3km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 7.4km
Žírnice (Neuhaus) 7.6km
König Mühle (König Mühle) 7.6km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 7.7km
Baier Mühle (Baier Mühle) 7.7km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 7.7km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 7.8km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 8.0km
Kyks (Kix) 8.1km
Nový mlýn (Neumühle) 8.2km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 8.3km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 8.3km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 8.3km
Stoinamühle (Stoinamühle) 8.4km
Brusírna (Schleifermühle) 8.6km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 8.6km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 8.6km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 8.7km
Ottmühle (Ottmühle) 8.7km
Kneipelbach (Kneipelbach) 8.7km
Sandner (Sandner) 8.8km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 8.8km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 8.8km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 9.0km
Plössl (Plössl) 9.0km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 9.0km
Dorfmühle (Dorfmühle) 9.3km
Mechová (Mies) 9.3km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 9.3km
Lískovec (Haselhof) 9.3km
Úval (Grün) 9.4km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 9.4km
Mäntling (Mäntling) 9.5km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 9.7km
Milikov (Miltigau) 9.8km
Tìšov (Teschau) 9.9km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 9.9km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 9.9km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 10.0km
Draha (Droth) 10.0km
Na Štole (Stollmühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Jesenice (Gassnitz) 10.1km
Na Drahách (Drothhaus) 10.1km
Døenice (Treunitz) 10.2km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 10.2km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 10.2km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 10.3km
Dolský mlýn (Grundmühle) 10.3km
Grundhauser (Grundhauser) 10.3km
Èervený mlýn (Rothmühle) 10.4km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 10.5km
Treppenstein (Treppenstein) 10.6km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 10.6km
Slapany (Schloppenhof) 10.7km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 10.7km
Podhrad (Pograth) 10.8km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 10.8km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 10.8km
Skelné Hutì (Glashütten) 10.9km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 11.0km
Winkelmühle (Winkelmühle) 11.1km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 11.3km
Wildenhof (Wildenhof) 11.4km
Smrkovec (Schönficht) 11.4km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 11.5km
Krásná Lípa (Schönlind) 11.6km
Sla (Moorlohe) 11.6km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 11.6km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 11.7km
Stoh (Schober) 11.7km
Hechtova My (Hechthau) 11.8km
Trojice (Frühmesse) 11.9km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 11.9km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 11.9km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 11.9km
Schneidmühle (Schneidmühle) 12.0km
Horní Hamr (Oberhammer) 12.0km
U Bauerù (Beim Bauer) 12.0km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 12.0km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 12.0km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 12.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 12.1km
Peintmühle (Peintmühle) 12.1km
Železný mlýn (Eisenhammer) 12.2km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 12.2km
Mühlpeint (Mühlpeint) 12.3km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 12.3km
Auglmühle (Auglmühle) 12.3km
Berghauslen (Berghauslen) 12.6km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 12.7km
Tišina (Kenruh) 12.8km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 12.8km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 12.9km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 12.9km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 13.0km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 13.0km
Jalový Dvùr (Galtenstallung) 13.0km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 13.0km
Libava (Liebau) 13.1km
Wies (Wies) 13.3km
Studánka (Schönbrunn) 13.3km
Broumovský mlýn (Promenhofer Mühl) 13.3km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 13.4km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 13.4km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 13.4km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 13.5km
Hochofen (Hochofen) 13.6km
Ostrov (Wöhr) 13.7km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 13.7km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 13.9km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 13.9km
Dvoreèky (Krainhof) 13.9km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 13.9km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 13.9km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 14.0km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 14.0km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 14.0km
Kanapark (Ganabartl) 14.0km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 14.1km
Köstelhof (Köstelhof) 14.1km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 14.1km
Týmov (Tiefengrün) 14.1km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 14.1km
Rudolfinum (Rudolfinum) 14.2km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 14.2km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 14.4km
Kahlermühle (Kahlermühle) 14.5km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 14.5km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 14.7km
Vogelhof (Vogelhof) 14.8km
Kovárna (Waffenschmiede) 14.8km
Vokov (Wogau) 15.0km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 15.0km
Sägewerk (Sägewerk) 15.0km
Vrbová (Förba) 15.1km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 15.1km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 15.2km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 15.2km
Rosenkranz (Rosenkranz) 15.3km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 15.4km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 15.4km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 15.4km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 15.4km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 15.5km
Nový mlýn (Neumühle) 15.5km
Grundmühle (Grundmühle) 15.5km
U Lesa (Waldhäuser) 15.5km
Habermühle (Habermühle) 15.5km
Krásná Lípa (Schönlind) 15.6km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 15.7km
Arnoltov (Arnitzgrün) 15.7km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 15.8km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 15.8km
Klepáèek (Klapel Mühle) 15.9km
Grundhäuser (Grundhäuser) 16.0km
Slatinský mlýn (Schladamühle) 16.2km
Lorencùv mlýn (Lorenz-Mühle) 16.2km
Údolí Ohøe (Egerthal) 16.3km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 16.3km
U Smrkù (Fichten Mühle) 16.3km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 16.4km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 16.4km
Hnìvín (Knöba) 16.4km
U Smrkù (Fichtenhof) 16.4km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 16.5km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 16.5km
Bystøina (Reichenbach) 16.5km
Skalka (Stein) 16.6km
Horní nový mlýn (Hintere Neumühle) 16.6km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 16.6km
Kyjovský mlýn (Khoaumühle) 16.7km
Thumsermühle (Thumsermühle) 16.9km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 17.0km
Hartoušov (Hartessenreuth) 17.0km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 17.0km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 17.1km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 17.1km
Rovná (Ebmeth) 17.1km
Hranièná (Hermannsreith) 17.2km
Weissmühle (Weissmühle) 17.2km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 17.7km
Vackovec (Watzgenreuth) 17.7km
Haselmühle (Haselmühle) 17.7km
Kalbmühle (Kalbmühle) 17.7km
Mathildensäge (Mathildensäge) 17.8km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 17.9km
Výšina (Ringelberg) 18.0km
Vranov (Frohnau) 18.0km
Nový Hamr (Neuhammer) 18.1km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 18.1km
Zahnhammer (Zahnhammer) 18.1km
Halser Mühle (Halser Mühle) 18.1km
Doubrava (Doberau) 18.2km
U Wallerù (Wallerhaus) 18.3km
Kempfmühle (Kempfmühle) 18.4km
Siebermühle (Siebermühle) 18.4km
Bøezí (Pirkau) 18.4km
Starost (Sorgen) 18.5km
Vìtrov (Baderwinkel) 18.5km
Koèièí mlýn (Katzenmühle) 18.5km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 18.6km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 18.9km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 18.9km
Tisová (Theißau) 18.9km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 19.0km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 19.0km
Kamenice (Steinbach) 19.0km
Haubnerùv mlýn (Haubnermühle) 19.1km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 19.2km
Polní mlýn (Fehlamühle) 19.3km
Hammelberg (Hammelberg) 19.3km
Svìtce (Heiligen) 19.3km
Mýtina (Hau) 19.3km
Cihelna (Ziegelhütte) 19.3km
Pavlùv Studenec (Paulusbrunn) 19.5km
Pomezná (Wittichsthal) 19.5km
Paulus Brunner Hegerhaus (Paulus Brunner Hegerhaus) 19.5km
Špirkùv mlýn (Spirkenmühle) 19.5km
Na Šancích (Schanzhäusl) 19.6km
Stinglmühle (Stinglmühle) 19.7km
Serghofmühle (Serghofmühle) 19.7km
Rusov (Reissengrün) 19.7km
Sorghofský mlýn (Sorghöfner Mühle) 19.8km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 19.8km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist