PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 31.1.2010] 
Viktorovo údolí  (Wiktorsthal)

Kategorie: Hájovna   (správní obec: Háj)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.96122 12.53186 GPS - pùvodní katastr Zdenìk Pechar 31.1.2010  


Okolí (do 10km):
Waldhäusel (Waldhäusel) 0.4km
Háj (Grafengrün) 0.6km
Schneidermühle (Schneidermühle) 1.2km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 1.4km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 1.7km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 2.6km
Vysoká (Maiersgrün) 2.7km
Hennermühle (Hennermühle) 2.8km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 3.0km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 3.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 3.2km
Slatiny (Lohhäuser) 3.4km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 3.6km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 3.8km
Muglaugl (Muglaugl) 4.0km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 4.0km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 4.1km
Nové Mohelno (Neumugl) 4.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 4.4km
Schleppermühle (Schleppermühle) 4.4km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 4.5km
König Mühle (König Mühle) 4.7km
Baier Mühle (Baier Mühle) 4.8km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 4.8km
Brtná (Zeidlweid) 5.1km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 5.2km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 5.2km
Nový mlýn (Neumühle) 5.2km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 5.2km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 5.3km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 5.4km
Buchhausl (Buchhausl) 5.4km
Kyks (Kix) 5.5km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 5.8km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 5.9km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 6.0km
Plössl (Plössl) 6.0km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 6.2km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 6.4km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 6.5km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 6.5km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 6.8km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 7.0km
Boden (Boden) 7.1km
Draha (Droth) 7.2km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 7.3km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 7.3km
Na Drahách (Drothhaus) 7.3km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 7.6km
Na Štole (Stollmühle) 7.6km
Mýtina (Alt Albenreut) 7.7km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 7.7km
Treppenstein (Treppenstein) 7.8km
Finkenmühle (Finkenmühle) 7.8km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 7.8km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 7.9km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 8.1km
Skelné Hutì (Glashütten) 8.1km
Lískovec (Haselhof) 8.2km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 8.4km
Sklárny (Glashütten) 8.5km
Grillnmühle (Grillnmühle) 8.8km
Ždírnice (Schirnitz) 8.8km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 8.8km
Horní Hamr (Oberhammer) 9.0km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 9.0km
Leimbruck (Leimbruck) 9.1km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 9.2km
Winkelmühle (Winkelmühle) 9.5km
Berghauslen (Berghauslen) 9.6km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 9.6km
Nový Dvùr (Neuhof) 9.8km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 9.9km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 9.9km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 10.0km
Jalový Dvùr (Galtenstallung) 10.0km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 10.0km

Okolí (10-20km):
Tišina (Kenruh) 10.1km
Broumovský mlýn (Promenhofer Mühl) 10.2km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 10.4km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 10.4km
Kneipelbach (Kneipelbach) 10.5km
Žírnice (Neuhaus) 10.6km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 10.6km
Stoh (Schober) 10.7km
Stoinamühle (Stoinamühle) 10.8km
Kanapark (Ganabartl) 11.0km
Brusírna (Schleifermühle) 11.3km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 11.3km
Sandner (Sandner) 11.4km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 11.4km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 11.5km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 11.5km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 11.5km
Ottmühle (Ottmühle) 11.5km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 11.6km
Dolský mlýn (Grundmühle) 11.7km
Grundhauser (Grundhauser) 11.7km
Milikov (Miltigau) 11.8km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 11.9km
Úval (Grün) 11.9km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 11.9km
Dorfmühle (Dorfmühle) 12.0km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 12.0km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 12.0km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 12.0km
Mäntling (Mäntling) 12.2km
Selský mlýn (Baumühle) 12.2km
Mechová (Mies) 12.3km
Tìšov (Teschau) 12.3km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 12.3km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 12.5km
Habermühle (Habermühle) 12.5km
Rosenkranz (Rosenkranz) 12.5km
Dianin Dvùr (Dianahof) 12.5km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 12.6km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 12.6km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 12.7km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 12.7km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 12.9km
Smrkovec (Schönficht) 12.9km
Klepáèek (Klapel Mühle) 12.9km
Jesenice (Gassnitz) 13.0km
Železný mlýn (Eisenhammer) 13.0km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 13.1km
Auglmühle (Auglmühle) 13.1km
Døenice (Treunitz) 13.2km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 13.2km
Slatinský mlýn (Schladamühle) 13.2km
Èervený mlýn (Rothmühle) 13.3km
Sla (Moorlohe) 13.3km
Lorencùv mlýn (Lorenz-Mühle) 13.3km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 13.4km
Slapany (Schloppenhof) 13.5km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 13.6km
Podhrad (Pograth) 13.7km
U Bauerù (Beim Bauer) 13.7km
Mühlpeint (Mühlpeint) 13.7km
Peintmühle (Peintmühle) 13.7km
Horní nový mlýn (Hintere Neumühle) 13.8km
Schneidmühle (Schneidmühle) 13.8km
Kyjovský mlýn (Khoaumühle) 13.8km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 13.9km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 13.9km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 14.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 14.0km
Wildenhof (Wildenhof) 14.2km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 14.2km
Weissmühle (Weissmühle) 14.2km
Krásná Lípa (Schönlind) 14.3km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 14.3km
Trojice (Frühmesse) 14.3km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 14.3km
Hochofen (Hochofen) 14.5km
Kalbmühle (Kalbmühle) 14.6km
Hechtova My (Hechthau) 14.7km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 14.7km
Rotha (Rotha) 14.7km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 14.8km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 14.8km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 14.9km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 14.9km
Hranièná (Hermannsreith) 15.0km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 15.0km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 15.0km
Haselmühle (Haselmühle) 15.1km
Mathildensäge (Mathildensäge) 15.2km
Výšina (Ringelberg) 15.2km
Libava (Liebau) 15.2km
Halser Mühle (Halser Mühle) 15.2km
Studánka (Schönbrunn) 15.2km
Ostrov (Wöhr) 15.2km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 15.2km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 15.4km
Bøezí (Pirkau) 15.4km
Jirglùv mlýn (Girglmühle) 15.4km
Nový Hamr (Neuhammer) 15.5km
Zahnhammer (Zahnhammer) 15.5km
U Wallerù (Wallerhaus) 15.5km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 15.7km
Siebermühle (Siebermühle) 15.7km
Týmov (Tiefengrün) 15.7km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 15.9km
Dvoreèky (Krainhof) 15.9km
Kovárna (Waffenschmiede) 15.9km
Rinlhau (Rinlhau) 15.9km
Rinnlhau (Rinnlhau) 15.9km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 16.0km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 16.0km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 16.0km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 16.1km
Zlatý mlýn (Schlada Mühle) 16.1km
Koèièí mlýn (Katzenmühle) 16.2km
Haubnerùv mlýn (Haubnermühle) 16.2km
Vìtrov (Baderwinkel) 16.3km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 16.4km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 16.4km
Svìtce (Heiligen) 16.4km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 16.4km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 16.5km
Hammelberg (Hammelberg) 16.5km
U Lesa (Waldhäuser) 16.6km
Špirkùv mlýn (Spirkenmühle) 16.7km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 16.9km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 16.9km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 16.9km
Serghofmühle (Serghofmühle) 16.9km
Krásná Lípa (Schönlind) 16.9km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 17.0km
Sorghofský mlýn (Sorghöfner Mühle) 17.0km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 17.1km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 17.1km
Köstelhof (Köstelhof) 17.1km
Paulus Brunner Hegerhaus (Paulus Brunner Hegerhaus) 17.1km
Vogelhof (Vogelhof) 17.1km
Sägewerk (Sägewerk) 17.1km
Grundmühle (Grundmühle) 17.1km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 17.1km
Rudolfinum (Rudolfinum) 17.2km
Pomezná (Wittichsthal) 17.2km
Nový mlýn (Neumühle) 17.2km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 17.2km
Zajatecký tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 17.2km
Pavlùv Studenec (Paulusbrunn) 17.3km
Luèina (Sorghof) 17.3km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 17.4km
Na Šancích (Schanzhäusl) 17.4km
Pocher (Pocher) 17.4km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 17.5km
Dolní mlýn (Karls Mühle) 17.5km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 17.6km
Arnoltov (Arnitzgrün) 17.6km
Grundhäuser (Grundhäuser) 17.6km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 17.7km
Heyrovského Pila (Heyrovskysäge) 17.7km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 17.7km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 17.7km
Hamr (Waffenhammer) 17.7km
U Smrkù (Fichten Mühle) 17.7km
U Smrkù (Fichtenhof) 17.7km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 17.8km
Vokov (Wogau) 18.0km
Vrbová (Förba) 18.0km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 18.0km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 18.0km
Bystøina (Reichenbach) 18.0km
Na Kopci (Berghäuslen) 18.1km
Hollinghof (Hollinghof) 18.1km
Rovná (Ebmeth) 18.2km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 18.3km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 18.4km
Francovy Domky (Franzhäuser) 18.4km
Viktoria (Viktoriasäge) 18.4km
Zeislova Zahrada (Zeiselgarten) 18.4km
Plechwalze (Plechwalze) 18.4km
Heligenmühle (Heligenmühle) 18.4km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 18.4km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 18.5km
Luglmühle (Luglmühle) 18.5km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 18.5km
Mýto (Mauthhdorf) 18.9km
Thumsermühle (Thumsermühle) 19.0km
Vranov (Frohnau) 19.0km
Pøední Chalupy (Vorderhäuslen) 19.1km
Brandmühle (Brandmühle) 19.1km
Továrna na døevìné výrobky - Tachov (Továrna na døevìné výrobky - Tachov) 19.1km
Steinhof (Steinhof) 19.2km
Hnìvín (Knöba) 19.3km
Milíøe (Brand) 19.3km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 19.4km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 19.4km
Leinmühle (Leinmühle) 19.4km
Albersdorfer Mühle (Albersdorfer Mühle) 19.5km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 19.5km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 19.5km
Nový mlýn (Neumühle) 19.6km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 19.6km
Allisùv mlýn (Allismühle) 19.7km
Hartoušov (Hartessenreuth) 19.8km
Paulus Brunner Glashütte (Paulus Brunner Glashütte) 19.8km
Pivovar - Tachov (Pivovar - Tachov) 19.8km
Tachov - Panský pivovar (Tachov - Panský pivovar) 19.8km
Na Spálenci (Brenntenloh) 19.9km
Mìstský mlýn (Stadt Mühle) 19.9km
Tachov-synagoga (Tachau-Synagoge) 19.9km
Tachov - Kino (Tachau - Kino) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist