EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
› Bild hinzufügen
› Artikel hinzufügen
› Verweis hinzufügen
› GPS hinzufügen
Umgebung:
Pustina 0.8km
Rovina 1.2km
Blaselwies 1.4km
Souš 1.6km
Pekelský mlýn 1.6km
Schöpfrův Dvůr 1.7km
Kubíčkův Dvůr 2.1km
Malý Babylón 2.1km
Hrachův mlýn 2.2km
Bezděkov 2.3km
Výpis je omezen na 10 míst. [více]
[Cumbuch Manana 22.11.2007] 
Gutwasser  (Dobrá Voda)

Kategorie: Obec   
Bezirk: Klattau
Die Ursache des Untergangs: Truppenübungsplatz Dobrá Voda -
Untergangsepoche: Nespecifikováno
Aktuelle Stand: Zničena částečně - Zůstla kostel, fara a pár domů

 WGS-84 Koordinate (GPS)
 Šířka N(Y)°Délka E(X)°BeschreibungEingegeben 
  49.15553 13.43736 Odvozeno z Mapy.cz, znovu vloženo 49°09´19,9N, 13°26´14,5E Cumbuch Manana 22.11.2007  

 Ortsgeschichte und Andere Artikel
Dobrá Voda  [Cumbuch Manana 22.11.2007]
Z původní obce bolševik udělal řídící centrum Vojenského újezdu Dobrá Voda. Zbyl kostel, hřbitov, fara a dům, ve kterém je nyní museum Šimona Adlera. Nedaleko pod vrchem Březník je znovu postavená Vintířova kaplička.
Z historie  [Michal Kurz 21.8.2008]
V 1.pol. 11.stol. zřídil kníže Břetislav I. nedaleko místa pozdější Dobré Vody celnici při obchodní stezce do Bavor. Kolem r.1040 byl v těchto místech poustevníkem benediktinský mnich Vintíř (Günter), po jehož svatořečení byla poblíž pramene železité a slabě radioaktivní vody postavena dřevěná, jemu zasvěcená kaple. Kolem ní pak začala vznikat vesnice, dlouho označovaná jako Březnice (podle vrchu Březník, který se nachází poblíž ní), která se po čase stala centrem statku patřícího původem italskému rodu Villani. Baron Karel Villani prodal nakonec celé území hraběti Filipu Kinskému a r.1788 byla Březnice připojena k panství Prášily, které násl... [weiter]

 Entwicklung der Bewohnerzahl und Häuser
Kein Datensatz

 Zeitbilder und Ansichtskarten
 Osobnosti
 Gegenwärtige Bilder
 Židovský hřbitov
 Andere

 Links
Muzeum Dr.Šimona Adlera - expozice o 110 židovských komunitách západních Čech, které zanikly v období holocaustu
Dobrá Voda - Historie obce a jednotlivých budov, historické snímky.
Simon Adler - podrobně o životě rabína dr.Šimona Adlera
Databáze obětí holocaustu - Ludvík Beer z Kundratic-dokumenty
Horská synagoga Hartmanice - album na FCB v rámci "Toulání"
Zdivočelé slepice z Dobré vody a Václav Ryčl - blog na iDNES

Kommentar und weitere Informationen zu dem Ort


Souřadnice místa [Jan Novák 23.11.2007 07:53] | Reagieren
Údaj o umístění nám zase trochu šilhá a ukazuje někam k Sušici. Správně by podle mapy měl být:
49°9'19.354"N, 13°26'15.531"E
Re: Souřadnice místa [Cumbuch Manana 23.11.2007 09:35] | Reagieren
Po vložení správných souřadnic GPS mi mapa Shocart napřed ukázala správné místo, ale vzápětí to sama přehodila k Nuzerovu. Chyba bude si v přepočtu. Informuji Administrátora.
Re: Re: Souřadnice místa [Jan Novák 23.11.2007 09:52] | Reagieren
neřekl bych že je to chyba v přepočtu. Já používám zcela bez problémů www.mapy.cz a nikdy mi souřadnice nikam neutekly. Výhodné tam také je to, že se dá přepínat mezi mapou turistickou, fotomapou a Historickou mapou vojenského mapování, což při dohledávání již neexistujících objektů docela pomáhá.
Re: Re: Re: Souřadnice místa [Cumbuch Manana 23.11.2007 10:21] | Reagieren
Po novém vložení jsme zas u Nuzerova.
Re: Re: Re: Re: Souřadnice místa [Jan Novák 23.11.2007 10:38] | Reagieren
Tak už to vidím, vložil jsem souřadnice ještě jednou, pak ty vaše smázněte. Chyba je v hodnotě vteřin. správně má být 49°9'19.354"N, 13°26'15.531"E, ale vy jste zadal 49°09´199N, 13°26´145E. To znamená, že místo 19,354 vteřiny u šířky zadáváte 199 vteři, tedy podstatně více. Tady bych hádal na skoro sto procent na chybu u Shocartu.
Re: Re: Re: Re: Re: Souřadnice místa [Cumbuch Manana 23.11.2007 17:23] | Reagieren
No jo, je to tak! To sem ale lama! Díky moc za poučení!
Období zániku [Michal Kurz 17.2.2008 15:38] | Reagieren
Za období hlavní destrukce bych označil 50.léta, tedy dobu bezprostředně po zřízení VVP Dobrá Voda v r.1950. Což samozřejmě nevylučuje, že některé budovy mohly být strženy i později.
Období zániku a drancování. [Richard Hofman 7.4.2008 03:20] | Reagieren
Období zániku započalo jako jinde v pohraničí již po odsunu německého obyvatelstva v roce 1946,kdy někteří hartmaničtí novousedlíci vydrancovali veškerý obsah, který se nacházel na faře a v kostele,cenné malované a objemné kroniky a zápisy,obrazy a veškeré vybavení.Ostatní dokončil příchod vojska do zřízeného Vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda.To,že v prostoru Sudet panoval určitý druh bezvládí, mělo nemalý vliv na zbytečnou a nevratnou ztrátu historických dokumentů a památek dokumentujících život v tomto prostoru.
Dobrá Voda /Gutwasser/- upřesnění [Jan Vlček 13.7.2009 21:58] | Reagieren
Několik upřesňujících detailů k osadě Dobrá Voda.V prvé řadě: nešlo o samostatnou obec,ale o osadu,která částečně náležela do katastru Hartmanice a částečně do katastru Kundratice.
Díl v k.ú. Kundratice,je zobrazen na mapě Stabilního katastru :Čechy-3702-1-Kundratice,mapový list číslo 2.Skládala se z následujících objektů:stav 1945:
-dům čp.18/st.p.48/1-vlastník:r.:Josef Pscheidl,
-dům/ st.p.48/2-:Johann a Katharina Geberth,
-dům čp.10/st.p.49: Katharina Scherl,
-dům čp.12/st.p.74:Stefan a Katharina Straub,
-kolna k čp.12/st.p.75: Stefan a Katharina Straub,
-stodola /st.p.76:Marie Pankratz
-kolna/st.p.80: Johann a Katharina Geberth,
-dům čp.21/st.p.96. Emanuel a Rosa Hofmann.

Díl osady,patřící do k.ú.Hartmanice, je zobrazen na mapě Stabilního katastru: Čechy-1783-1-Hartmanice, mapové listy číslo 3 a 4.Skládala se z následujících objektů: stav 1945:
-dům/st.p.61- Karl Kopp,
-dům čp.3/st.p.62:Ludwig a Monika Kuchler,
-stodola/st.p.63:Franz a Maria Schmid,
-dům čp.15/st.p.64:Viktor Schwarz,
-dům čp.11/st.p.65:Karl a Anna Kuchler,
-dům čp.19/st.p.66-Franz a Maria Schmid,
-kostel sv.Vintíře/st.p.67,
-dům čp.9/st.p.68:Marie Pankratz ,
-dům čp.7/st.p.69:Konrad a Elisabeth Hüttmann,
-dům čp.6/st.p.70: Škola v Dobré Vodě,
-dům čp.1/st.p.71: Fara v Dobré Vodě,
-stáj k čp.1/st.p.72: Fara v Dobré Vodě,
-dům čp.5/st.p.73 :Franz a Maria Schmid,
-kolna k čp.5/st.p.74:Franz a Maria Schmid,
-dům čp.2/lázně/st.p.75: Franz Bruckdorfer,
-kolna k čp.2/st.p.76:Franz Bruckdorfer,
-dům čp.14/st.p.77:Karl a Rosa Horrer ,
-dům čp.13/st.p.78: Karl Zettl ,
-dům čp.4/st.p.79 :Franz a Theresia Altmann,
-dům čp.16/st.p.80 :Josefa Oberhofer ,
-dům čp.17/st.p.108:Rosa Haas
altán/pavilon/ u studny/st.p.121: Seznam I. Pozemkové knihy-Veřejný statek
poznámka:poslední zmiňovaný objekt není zakreslen na mapě Stabilního katastru z r.1837,ale je zobrazen na katastrální mapě z roku 1892.V Seznamu nese německé označení Brunnenhäusel.
Re: Dobrá Voda /Gutwasser/- upřesnění [Jitka Bartyzalová 12.7.2014 19:34] | Reagieren
Hezký den,
dům č.p. 2 nebyly lázně, ale škola. Před několika dny jsem v tomto domě byla ubytovaná. Mám informaci od majitelky domu, sklářky Vladěny Tesařové, že tento dům byla od poloviny 19. století škola. Lázeňský dům stál v místech naproti současnému muzeu.
Re: Dobrá Voda /Gutwasser/- dodatek [Jan Vlček 15.7.2014 19:31] | Reagieren
K věci ohledně čp.2 v Dobré Vodě jen několik slov.
Informace k jednotlivým stavbám v Dobré Vodě byly vztaženy k roku 1945.V té době bylo v osadě podstatně více domů s čísly popisnými.Po převzetí státem a vytvoření Vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda po r.1950 byly některé stavby využity pro potřebu armády, některé stavby byly demolovány.Mimo jiné byla odstraněna i stavba na st.p.č.75/ čp.2 /bývalé lázně/.Objekt bývalé školy /čp.6/st.p.70 zůstal zachován.V následujícím období pak došlo k přečíslování staveb a čp.2 bylo přiděleno stavbě bývalé školy/dnes parcela 4522/9 v k.ú.Hartmanice II./Toto označení je používáno do současnosti.
Poloha původního domu čp.2 je patrná na mapě Stabilního katastru:Čechy-1783-1- mapový list 004.,případně na skice v publikaci" Im Lande der künischen Freibauern", v části knihy,týkající se obce Hartmanice.
Návštěvníky Šumavy ohrožuje nevybuchlá munice [dk 23.3.2010 18:56] | Reagieren
Návštěvníky Šumavy ohrožuje nevybuchlá munice
http://www.denik.cz/z_domova/nevybuchla-munice20100323.html
Dobrá Voda [Dobrá Voda 25.9.2012 07:18] | Reagieren
Na posledním vloženém historickém obrázku samozřejmě není Dobrá Voda u Hartmanic
Re: Dobrá Voda [Dobrá Voda 26.9.2012 06:35] | Reagieren
Teď už ano...
Dobrá Voda [Manuel K. 18.12.2019 07:47] | Reagieren
Je možné dohledat místo, kde stála pekárna? Děkuji
 Informationen zu dem Ort eingeben oder verveinern
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Vᚠemail nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Vᚠpříspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 74 do následujícího políčka:

   

VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist