EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Aussergefild - Friedhof (Kvilda - hřbitov)

Beschreibung: Repliky umrlčích prken u vchodu na hřbitov
V dřívějších dobách, kdy nebylo možné pohřbívat během zimního období, se zemřelí uchovávali ztuhlí na půdách až do příchodu jara. Jako jejich poslední lože jim sloužilo Umrlčí prkno – které si podle tradice mnozí perspektivní nebožtíci již v předstihu sami vyřezali a ozdobili výjevy ze svého života nebo náboženskými motivy.

Po pohřebení ostatků mrtvého se Umrlčí prkna dávala jako znamení podél cest nebo na místa, kde zemřelý rád trávil své chvíle. Pocestný, který takovéto místo míjel, se zastavil a věnoval zemřelému tichou motlidbu. V některých vsích se dokonce prkna přibíjela na štíty domů.
Takovéto exempláře byly kdysi nedílnou součástí šumavské krajiny. Někteří folklórní nadšenci tento starodávný zvyk dnes obnovují. Prkna pochopitelně již neslouží jako součást pohřebního ceremoniálu, ale jejich řezbáři spíše chtějí upozornit na tradici, kterou málem odnesl čas.

Originální prkna, jež opravdu sloužila svému původnímu účelu, je možné spatřit na několik místech. Turisticky dobře přístupná jsou prkna při modré turistické značce mezi Keply a Kochánovem. Nejsnáze dostupný je soubor tří prken u malebné kapličky pod nádražím v Železné Rudě. Většina historických prken se však zachovala na bavorské straně šumavských kopců.

Datum: 31.12.2008

Autor: Pavel Slezák
Beigetragen: Pavel SlezákEingegeben: 2.1.2009

Processing time: 16 msec.
IP address = 44.221.70.232
desktop version