EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Kremsier-Synagoge (Kroměříž-synagoga)

Beschreibung: rabín Dr.Adolf Frankl-Grün
Středem duchovního a intelektuálního života židovské obce je synagoga a její ústřední postavou je rabín. Rabín není kněz tak jak jej chápou křesťanské církve, není postředníkem mezi B-hem a člověkem, ačkoliv povinností má hodně. Je učitelem, má jistou soudní pravomoc, je zárukou rituálních tradic, je kazatelem, rádcem ve věcech rodinných i sousedských, vyučuje děti, oddává, pohřbívá a vede matriky. Je zpravidla rodákem z jiného kraje, tím bývá zajištěna jeho nestranost při rozhodování v jeho jisté soudcovské pravomoci, kterou má. V starších dobách, kdy židovské obce jako celek platily vrchnosti poplatky za ochranu, rozhodoval právě rabín, která rodina podle mohovitosti zaplatí více, či méně a zejména zde byla nutná jeho nestranost. Tento zvyk se dodržuje dodnes.
Rabín Dr.Adolf Frankl-Grün byl nejvýznamnějším z novodobých rabínů u kroměřížské synagogy, působil zde 34 let. Narodil se v Uherském Brodu v r.1847 a vzdělání získal, kromě dalších nižších učilišť, v proslulém rabínském semináři (ješivě) v Breslau (dnes Wroclaw v Polsku). Krátce po studiích nastoupil rabínský úřad v Kroměříži v r.1877 a působil zde až do r.1911. Byl také učitelem ve zdejší škole. V některých letech současně spravoval i rabináty v Holešově a Kojetíně. Byl autorem řady prací historických a filosofických. Zemřel v r.1916.

Datum:

Autor: H.Gold, Die Juden und die Judengeschichte Mährens in Vergangenheit und Gegenwart
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 23.7.2008
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist